jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 64. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 13. října 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7485 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

64. KOLO

HÁDANKY

 Moto: Dneska k jádrům, můj ty světe, s motykou se dokopete.

1                                               ODSUVKA SLOVNÍ

Do vody ve větru namočit déle kopáč chtěl nářadí ze smrku celé.

2                   ODSUVKA
Přátelé hledí, jak jeřáb chlap sadí,
života útrapy s havířem kráčí,
zobák si chystá kur, hostina svádí,
rukopis poslední ze sta ryb smáčí.

Ozdobná nádoba stojí na skříni,
na ústí propasti zírá pár z Vídně,
vždycky, když nadutí chvastouni činí
něco bez průpravy, skončí to bídně.

3        OBNAŽKA (J: 9 7 11 8 7)
Schází ti podklad pro referát z Dubí,
bez vedle květenství míšenec zkoumá,
chráněná oblast se blatkami chlubí,
nástroje padají, přítel sám bloumá.

Herec se předvádí, cvik dekolt krčí,
kouč končí s trápením zrádce bez hnutí,
pokrmy přítele na Hané frčí,
čtveračky baštily brambory s chutí.

4                   PÁDOVKA
Kluk má cíl toužebný papouška míti,
holka chce za ptáky letadlem létat,
obrubu kalhot muž pohmatem cítí,
balony přes dosny na strom lze metat.

Herečka veselých rolí čas honí,
léta už nebyla ani na gyndě,
nedávno mojí kams povídal o ní
pracovník od filmu, kterak je v bryndě.

5                 VYBÍRAČKA
Lakomce hrobka je v podzemí skryta,
turistům líčí ji pán s vadou řeči,
hvězdář při obydlích nosiče vítá,
hromada nosítek v dobré je péči.

Chaloupky smysl pro ústraní vzkvétá,
mezera v paměti souseda sílí,
vozidlo vyniká čistotou léta,
muži, co uvádí v kině, se čílí.

Poukázka kantorky koupená z nouze
zámožné rolnice raní při tahu,
stoleté manžely schopna je pouze
zubatá rozdělit s kosou na prahu.

6          PŘESMYČKA SLABIKOVÁ
                      (J: 10 6 8 8 6)
Předměty na místě vespod jsou zetě,
na vaše topiva nářadí stačí,
pícnina příhodně blízko je Bětě,
hrstí pár králíkům nabídnout ráčí,
cizinci, co vědí o svojí metě,
dali se do boje, do války kráčí.

7                   ZÁMĚNKA
Pár koček na kloub na trubce se dívá,
přes šaty ozdoba před obcí padá,
klouzavý pohyb tyč u hodin mívá,
houf zvířat šílenství pastevců zvládá.

Tupou část nástroje drvoštěp vrátil,
zklamání zapíjel s kumpány v hloží,
mentálně na dně muž iluze ztratil,
dorazil do bytu pod obraz boží.

8                 VÝLUČKA
Násilím vlečená hlupačka prudí,
pláč dětí pěstitel plodiny slyší,
jeho pláč nikdo však, země se budí,
několik marodů bolesti tiší.

Čekají obránci práva na soudy,
ve škole aby se člověk bál kýchnout,
znalá je šéfová kdejaké boudy,
proto se snažila kantorům píchnout.

9                 VÝPUSTKA
Stresy má pomenší obézní chlápek,
on starce klamal, že okrasa škodí,
přílohy k masům zná kdejaký cápek,
odkloní ratolest náčiní v lodi.
Otec při výchově byl na něj slabý,
tak hastroš nezbedný urážel baby.

10             ZÁHADNÝ NÁPIS
Ir vedle státníka lekl se zase,
když brada hrdiny dostala ránu,
ve škole stát dívku nebaví, zdá se,
zvedá pes ohon se šelesty lánů.
Neškodní mladíci pouzdra si balí,
pohřbili svůj talent u družstva v dáli.

11             PRONIKAČKA
Hlupáka vidina duševno hledá,
příjemná slečnakukadla hnědá.
Letadlo nezklame, hlavní je jakost,
hornina drolí se pod těžkým trempem,
žena bez přestání hraje si na kost
a kazí kalhoty přílišným tempem.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 68. kolo JLA probíhalo od 7. července do 3. srpna 2022. Otevřít si můžete řešení 68. kola JLA, předběžné výsledky 68. kola JLA a ohlasy na 68. kolo JLA. Došlo 166 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies