jemelik

jemelik


Řešení 18. kola JLA:

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Le. - 2. Sigla; tis. - 3. Nery; vada tisku. - 4. Kéka; Karáčí; tis. - 5. Kysta; Néant; ka. – 6. Rokyta; PAH; výčes. - 7. An; mikrosoly; OC; polohy; šuster. - 8. Kar; stamen; Atrak; Aledo; Ona; Evka; horské. - 9. Aplu; Lootse; in spe; kasemata; točka; bop. - 10. Slivno; Aspelter; kravský pach; Naidi; kalo. - 11. Vadžradharma + Vada; kopyta; bonmot; kořala; paleto; y; šanz. - 12. Honduras; ens a se; tilit; Cipa; výhop; piva; v. - 13. Zjihlost; Via Real; igapo; neboli; kurol; SOIC. – 14. Makao a ferbl; epitaf + Epitimaios; posty; Jeran. - 15. Karnobat; lišejníky; rang; Leksebi; véeska; yst. - 16. Yunga; k; nevrangat; KY; scan; Kaolan; umná. - 17. Ohoj; trádat; řeka Vesdre; vélum. - 18. Trh; Stalev; Lev; Otto; koženost; výsk; ntto. - 19. Pié; kvan; run; stotunový; brada. - 20. Lot; H; Koralan; Stona. - 21. Oku; roje; zodiak; tausonit. – 22. Dna; atest; kolba + kolaborantova; šle. – 23. Ahanta; néen; proso; hornokonžská (réb.). – 24. Zoltan; Silen; xhosa; konstanta. – 25. Douhé obloukovitě; sil; masti; s. – 26. Titulatura; NE; Osmané. – 27. Největší. – 28. Hamižné.

 

Tajenky: 1. Kozorožec sibiřský. - 2. Silné a dlouhé obloukovitě zahnuté rohy. - 3. Brada. - 4. Největší kozorožec. - 5. Horské polohy. - 6. Luka. - 7. Kopyta. - 8. Tráva. - 9. Lišejníky. - 10. Stáda. - 11. Rysi.

 


Řešení hádanek:

1. Lyže, chlap, oči Váni – lyrorožec hodlá odpočívat u tůní.

2. Gázy, k latím, s Betou, poblíž skalky lasa gazela tibetská lekla se.

3. Stát u namáčení, chaos, tele, opary – sitatunga má čenich na ostré leopardy.

4. Orobinec, hodináři, pedálek, podvody – oribi nechodí na míle daleko od vody.

5. Bída, magnáti, moc hodin, hák, lidé – dibatag na mimochodníka hledí.

6. Prokop, invence, maturanti, pól, úder, ohyb – pro kopec nevnímá tur antilopu Derbyho.

7. Pro koho má Otík broušené vázy – pomektávání kozy šrouborohé.

8. Písmo neteře, svině, (s)plazy – pižmoně terénní vůz splaší.

9. Kolem vás v laoském lese skákávala malá saola.

10. Etapa trampa, bogaz, pleréza, čeleď – léta pátrám po gazele rezavočelé.

 

Řešení logických úloh:

1. Kozorohové

13 (řešení viz obrázek). Pokud někdo očekával, že za 5 bodů by měl hledat kromě těchto třinácti kozorohů umístěných v řádcích a sloupcích v přímém směru také meandrovitě rozmístěné kozorohy v tabulce, pak vězte, že je v tabulce údajně k nalezení 261 kozoroh – ale takový úkol by byl ohodnocen podstatně štědřeji.

 

2. Kozy

Řešení viz obrázek.

 

3. Kozorožci

56 237 – 8 310 + 1383 = 49 310.

 

4. Chocholatky

Řešení viz obrázek.

 

5. Pakoně

Stáda mají 220 a 284 kusů (1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284; 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220).

 

6. Turovití

Z daného výběru lze na plášť rohů umístit 21 turovitých: ADAX, ARGALI, ARNI, BANTENG, BEIRA, BIZON, BONGO, DIBATAG, GAUR, HIROLA, IMPALA, LESOŇ, NILGAU, ORIBI, ORONGO, ORYX, SAJGA, SAOLA, TAKIN, TAMARAU a ZUBR. Jejich jména jdou lépe číst na plošném promítnutí pláště rohů:

 

 

7. Sudoku s opakováním

Řešení viz obrázek.

 

 

8. Ostré rohy, ostré úhly

Vyobrazený trojúhelník lze rozdělit minimálně na 7 ostroúhlých trojúhelníků, čtverec na 8 (viz obrázky). U čtverce musejí vrcholy A a B ležet na zelené ploše.

 

Autorem úloh č. 1, 2, 4, 6 a 7 je Jan Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies