jemelik

jemelik


Řešení 18. kola JLA:

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Le. - 2. Sigla; tis. - 3. Nery; vada tisku. - 4. Kéka; Karáčí; tis. - 5. Kysta; Néant; ka. – 6. Rokyta; PAH; výčes. - 7. An; mikrosoly; OC; polohy; šuster. - 8. Kar; stamen; Atrak; Aledo; Ona; Evka; horské. - 9. Aplu; Lootse; in spe; kasemata; točka; bop. - 10. Slivno; Aspelter; kravský pach; Naidi; kalo. - 11. Vadžradharma + Vada; kopyta; bonmot; kořala; paleto; y; šanz. - 12. Honduras; ens a se; tilit; Cipa; výhop; piva; v. - 13. Zjihlost; Via Real; igapo; neboli; kurol; SOIC. – 14. Makao a ferbl; epitaf + Epitimaios; posty; Jeran. - 15. Karnobat; lišejníky; rang; Leksebi; véeska; yst. - 16. Yunga; k; nevrangat; KY; scan; Kaolan; umná. - 17. Ohoj; trádat; řeka Vesdre; vélum. - 18. Trh; Stalev; Lev; Otto; koženost; výsk; ntto. - 19. Pié; kvan; run; stotunový; brada. - 20. Lot; H; Koralan; Stona. - 21. Oku; roje; zodiak; tausonit. – 22. Dna; atest; kolba + kolaborantova; šle. – 23. Ahanta; néen; proso; hornokonžská (réb.). – 24. Zoltan; Silen; xhosa; konstanta. – 25. Douhé obloukovitě; sil; masti; s. – 26. Titulatura; NE; Osmané. – 27. Největší. – 28. Hamižné.

 

Tajenky: 1. Kozorožec sibiřský. - 2. Silné a dlouhé obloukovitě zahnuté rohy. - 3. Brada. - 4. Největší kozorožec. - 5. Horské polohy. - 6. Luka. - 7. Kopyta. - 8. Tráva. - 9. Lišejníky. - 10. Stáda. - 11. Rysi.

 


Řešení hádanek:

1. Lyže, chlap, oči Váni – lyrorožec hodlá odpočívat u tůní.

2. Gázy, k latím, s Betou, poblíž skalky lasa gazela tibetská lekla se.

3. Stát u namáčení, chaos, tele, opary – sitatunga má čenich na ostré leopardy.

4. Orobinec, hodináři, pedálek, podvody – oribi nechodí na míle daleko od vody.

5. Bída, magnáti, moc hodin, hák, lidé – dibatag na mimochodníka hledí.

6. Prokop, invence, maturanti, pól, úder, ohyb – pro kopec nevnímá tur antilopu Derbyho.

7. Pro koho má Otík broušené vázy – pomektávání kozy šrouborohé.

8. Písmo neteře, svině, (s)plazy – pižmoně terénní vůz splaší.

9. Kolem vás v laoském lese skákávala malá saola.

10. Etapa trampa, bogaz, pleréza, čeleď – léta pátrám po gazele rezavočelé.

 

Řešení logických úloh:

1. Kozorohové

13 (řešení viz obrázek). Pokud někdo očekával, že za 5 bodů by měl hledat kromě těchto třinácti kozorohů umístěných v řádcích a sloupcích v přímém směru také meandrovitě rozmístěné kozorohy v tabulce, pak vězte, že je v tabulce údajně k nalezení 261 kozoroh – ale takový úkol by byl ohodnocen podstatně štědřeji.

 

2. Kozy

Řešení viz obrázek.

 

3. Kozorožci

56 237 – 8 310 + 1383 = 49 310.

 

4. Chocholatky

Řešení viz obrázek.

 

5. Pakoně

Stáda mají 220 a 284 kusů (1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284; 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220).

 

6. Turovití

Z daného výběru lze na plášť rohů umístit 21 turovitých: ADAX, ARGALI, ARNI, BANTENG, BEIRA, BIZON, BONGO, DIBATAG, GAUR, HIROLA, IMPALA, LESOŇ, NILGAU, ORIBI, ORONGO, ORYX, SAJGA, SAOLA, TAKIN, TAMARAU a ZUBR. Jejich jména jdou lépe číst na plošném promítnutí pláště rohů:

 

 

7. Sudoku s opakováním

Řešení viz obrázek.

 

 

8. Ostré rohy, ostré úhly

Vyobrazený trojúhelník lze rozdělit minimálně na 7 ostroúhlých trojúhelníků, čtverec na 8 (viz obrázky). U čtverce musejí vrcholy A a B ležet na zelené ploše.

 

Autorem úloh č. 1, 2, 4, 6 a 7 je Jan Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies