jemelik

jemelikDlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 160 řešení, jde o vyrovnaný rekord z 6. kola. Letos akademii začalo posílat několik nových účastníků, které tímto srdečně vítám s přáním, aby se jim dařilo a soutěž je bavila. Neobsazená zůstává pouze kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH pokračují dva a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 10), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 15) a v logických úlohách za řešení za 120 bodů (bylo jich 9).

Soutěžící v tomto kole dosáhli rekordního počtu 30 zápočtů. V Bruselu by museli mít radost, jaký je u nás zájem o eura. Přátelé Drápala a Jaroš v kat. K riskovali a uspěli, přítel Jaroš dosáhl sedmého zápočtu v řadě za sebou, přítel Drápala šestého, oba tak musejí k řešení 17. kola připsat, zda volí eura nebo risk. Bohužel př. Járová obětovala v optimizeru o jednu ovečku více a pátého zápočtu v řadě za sebou se v kat. L nedočkala. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 16. kole u KHL 800 eur, u KH 280 eur, u KL a HL po 320 eurech, u K a H po 30 eurech a u kat. L 40 eur. K eurům se přiblížil př. M. Turek v kat. H.

Stav zápočtů po 16. kole je následující: sedm zápočtů v řadě za sebou má v kat. K: Jaroš, šest zápočtů v řadě za sebou má v kat. K: Drápala, čtyři zápočty v řadě za sebou má v kat. H: M. Turek, tři zápočty v řadě za sebou má v kat. KH: Karpíšek, dva zápočty v řadě za sebou má v kat. K: Mikuš a první zápočet do případné řady získalo nově 25 účastníků akademie: v kat. KHL: J. Sýkora, v kat. KH: Štefek, v kat. K: Páč, L. Pavelka, M. Turek a Valíček, v kat. H: Husar, Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Skácel, Widla a Žačok a v kat. L: Brajko, Drápala, Husar, Jos. Konečný, Marek, Mareš, Nerudný a L. Pavelka. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Křížovky

Hned první legendový výraz „táty táta“ měl soutěžícím připomenout morseovku a pomoci jim nalézt systém skrytí tajenky VLK v prvních písmenech pomocných slov v morseovce pro V (33/1 vyvolený), L (39/4 lední hokej) a K (41/3 království), všechna tři jsou uvedena v Malé encyklopedii turistiky. Na tento systém skrytí bohužel nikdo nepřišel, ovšem uznány byly všechny logicky zdůvodněné způsoby skrytí odpovídající zadání. Nejčastěji byla uváděna předposlední písmena pětislabičných výrazů končících na Y (Opletalovy, vykrýti pukly a ateisticky), ale např. ani poslední písmena jmen legendovaných jako autor nějakého díla nebyla marná (Manov, Brumel, Junk). Mnoho řešitelů vepsalo do 1/1 LAV, aby získali vlka z jednopísmenných výrazů, ale to byl chyták. "Táty táta" je dědeček, takže pasáž bylo třeba správně řešit 1/1 DĚD (SSJČ) x citoslovce 40/6 LADĚ (PSJČ, lístkovnice). Hodně ztrátových bodů přinesl lékař, namísto známého pediatra patřil do 18/7 PODIATR (Velký lékařský slovník, heslo podiatrie) x 41/5 APO (Malý Otto, heslo Orlov A. P.) a také pták pěvec 51/4 TAHA (Afrika, život a smrt zvířat, str. 49).

Větší problémy činily výrazy 4/1 ŽÍKOVI (PSJČ, lístkovnice, heslo Žíka), 20/4 SLONA (MACH, heslo sloj), 24/2 VŠEEVROPA (Kočí, heslo Panevropa), 43/8 ITI (UNI 10, heslo Oiti) a 45/6 ADAVA (SNČ).

Čtvrtý ročník akademie začalo bez ztrátových bodů 10 borců z celkových 53 soutěžících, blahopřeji.

Pořadí v 16. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH), Mikuš, Páč, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Valíček. – 2: Mach. – 3: Hájiček. – 4: Valenta. - 5: Gašparín, Gonda, Nack, Podzemský, Vychovalý ml. – 6: Kopřiva, Vojník. – 8: Vlášek. – 9: Járová. – 11: Haralík. - 12: Hajný, Svoboda. - 13: Fabian. – 14: Horáček, Patron, Tomanová. – 15: Staněk. – 17: Kohoutová, Vlček, Vodník. – 18: Horák. – 19: Prvák. – 20: K. Bednář, Kratochvíl, Pavlík. – 21: Elév. – 23: Bureš. - 24: Hrubá. – 26: Dudek, Soukup. - 27: Slavík. – 29: Hájek, Střelec. - 30: Urban. – 32: Kolář. – 35: Čechová. – 37: Florián. – 41: Pala. - 44: Zedník. – 45: Fiala.

 

Hádanky

Tři desítky řešitelů vložily v přísuvce důvěru v kojota a nevyplatilo se jim to. Řešili ji „Amen, tým, strnad, ořechy, tílko – ramenatý mistr na dvoře chytil kojota“. Správně mezi oblečením měla být s tílkem ještě saka a místo kojota korsak. Nejlehčí hádankou byla kroužkovka. Pro zápočet bylo třeba vyřešit všechny hádanky, což dokázalo plných 15 z celkových 55 hádankářů, blahopřeji.

Pořadí v 16. kole: 10 Husar, Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Skácel, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Widla, Žačok. – 9 Járová, Nepimach, Říha. – 7 Foltas, Kokeš, Motyčková. - 6 Bartoš, Plavec, Prvák. – 5 Beran, Hájiček, Novotná, Žák. – 4 Dostál, Dudek, Fanda, Kominík, Maskot, Pokus, Pospíšil, Zedník. – 3 J. Bednář, Beneš, Fiala, Hruška, Jezdec, Němeček, Učeň, Urban. – 2 Divák, Fabian, Florián, Horák, Jirout, Vodník. – 1 Kapybara (HL), Tatar, Varšaník, Vávra, Vychovalý ml.

 

Logické úlohy

Nejtěžší úlohou byl optimizer Vlci loví ovce, kde před vlky nešlo všechny ovce uchránit a pro optimální řešení bylo třeba jednu ovci obětovat. Nejlehčí úlohou byla Červená karkulka. K zápočtu bylo třeba získat 120 bodů, což se podařilo devíti z celkových dvaapadesáti řešitelů, blahopřeji.

Pořadí v 16. kole: 120: Brajko, Drápala, Husar, Jos. Konečný, Marek, Mareš, Nerudný, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL). - 110: Buchta, Járová, Šebesta. – 100: Potyš, Žabka. – 80: Fojta, Grossmann, Kočí. – 70: Cézar, Kapybara (HL), Rosa. – 60: Kotinová. – 50: Černíková. - 45: Beránek, Dušek, Švec. – 40: Ampér, Fišer, Kadlec, Kohoutová, Kominík, Prvák, Ševčík, Zedník. - 35: Elév, Florián, Ježek, Maskot, Sedláčková, Tomanová, Zápasník. – 30: K. Bednář, Fanda, Křížová, Plavec, Stejskal, Suchý. - 20: J. Bednář, Čechová, Musil, Učeň. - 10: Hajný, Lachtan.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 54. kolo probíhalo od 12. září do 10. října 2019, otevřít si můžete řešení 54. kola JLA, předběžné výsledky 54. kola JLA a ohlasy na 54. kolo JLA. Kolo bylo věnováno tkalcům, došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies