jemelik

jemelikDlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 160 řešení, jde o vyrovnaný rekord z 6. kola. Letos akademii začalo posílat několik nových účastníků, které tímto srdečně vítám s přáním, aby se jim dařilo a soutěž je bavila. Neobsazená zůstává pouze kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH pokračují dva a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 10), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 15) a v logických úlohách za řešení za 120 bodů (bylo jich 9).

Soutěžící v tomto kole dosáhli rekordního počtu 30 zápočtů. V Bruselu by museli mít radost, jaký je u nás zájem o eura. Přátelé Drápala a Jaroš v kat. K riskovali a uspěli, přítel Jaroš dosáhl sedmého zápočtu v řadě za sebou, přítel Drápala šestého, oba tak musejí k řešení 17. kola připsat, zda volí eura nebo risk. Bohužel př. Járová obětovala v optimizeru o jednu ovečku více a pátého zápočtu v řadě za sebou se v kat. L nedočkala. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 16. kole u KHL 800 eur, u KH 280 eur, u KL a HL po 320 eurech, u K a H po 30 eurech a u kat. L 40 eur. K eurům se přiblížil př. M. Turek v kat. H.

Stav zápočtů po 16. kole je následující: sedm zápočtů v řadě za sebou má v kat. K: Jaroš, šest zápočtů v řadě za sebou má v kat. K: Drápala, čtyři zápočty v řadě za sebou má v kat. H: M. Turek, tři zápočty v řadě za sebou má v kat. KH: Karpíšek, dva zápočty v řadě za sebou má v kat. K: Mikuš a první zápočet do případné řady získalo nově 25 účastníků akademie: v kat. KHL: J. Sýkora, v kat. KH: Štefek, v kat. K: Páč, L. Pavelka, M. Turek a Valíček, v kat. H: Husar, Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Skácel, Widla a Žačok a v kat. L: Brajko, Drápala, Husar, Jos. Konečný, Marek, Mareš, Nerudný a L. Pavelka. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Křížovky

Hned první legendový výraz „táty táta“ měl soutěžícím připomenout morseovku a pomoci jim nalézt systém skrytí tajenky VLK v prvních písmenech pomocných slov v morseovce pro V (33/1 vyvolený), L (39/4 lední hokej) a K (41/3 království), všechna tři jsou uvedena v Malé encyklopedii turistiky. Na tento systém skrytí bohužel nikdo nepřišel, ovšem uznány byly všechny logicky zdůvodněné způsoby skrytí odpovídající zadání. Nejčastěji byla uváděna předposlední písmena pětislabičných výrazů končících na Y (Opletalovy, vykrýti pukly a ateisticky), ale např. ani poslední písmena jmen legendovaných jako autor nějakého díla nebyla marná (Manov, Brumel, Junk). Mnoho řešitelů vepsalo do 1/1 LAV, aby získali vlka z jednopísmenných výrazů, ale to byl chyták. "Táty táta" je dědeček, takže pasáž bylo třeba správně řešit 1/1 DĚD (SSJČ) x citoslovce 40/6 LADĚ (PSJČ, lístkovnice). Hodně ztrátových bodů přinesl lékař, namísto známého pediatra patřil do 18/7 PODIATR (Velký lékařský slovník, heslo podiatrie) x 41/5 APO (Malý Otto, heslo Orlov A. P.) a také pták pěvec 51/4 TAHA (Afrika, život a smrt zvířat, str. 49).

Větší problémy činily výrazy 4/1 ŽÍKOVI (PSJČ, lístkovnice, heslo Žíka), 20/4 SLONA (MACH, heslo sloj), 24/2 VŠEEVROPA (Kočí, heslo Panevropa), 43/8 ITI (UNI 10, heslo Oiti) a 45/6 ADAVA (SNČ).

Čtvrtý ročník akademie začalo bez ztrátových bodů 10 borců z celkových 53 soutěžících, blahopřeji.

Pořadí v 16. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH), Mikuš, Páč, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Valíček. – 2: Mach. – 3: Hájiček. – 4: Valenta. - 5: Gašparín, Gonda, Nack, Podzemský, Vychovalý ml. – 6: Kopřiva, Vojník. – 8: Vlášek. – 9: Járová. – 11: Haralík. - 12: Hajný, Svoboda. - 13: Fabian. – 14: Horáček, Patron, Tomanová. – 15: Staněk. – 17: Kohoutová, Vlček, Vodník. – 18: Horák. – 19: Prvák. – 20: K. Bednář, Kratochvíl, Pavlík. – 21: Elév. – 23: Bureš. - 24: Hrubá. – 26: Dudek, Soukup. - 27: Slavík. – 29: Hájek, Střelec. - 30: Urban. – 32: Kolář. – 35: Čechová. – 37: Florián. – 41: Pala. - 44: Zedník. – 45: Fiala.

 

Hádanky

Tři desítky řešitelů vložily v přísuvce důvěru v kojota a nevyplatilo se jim to. Řešili ji „Amen, tým, strnad, ořechy, tílko – ramenatý mistr na dvoře chytil kojota“. Správně mezi oblečením měla být s tílkem ještě saka a místo kojota korsak. Nejlehčí hádankou byla kroužkovka. Pro zápočet bylo třeba vyřešit všechny hádanky, což dokázalo plných 15 z celkových 55 hádankářů, blahopřeji.

Pořadí v 16. kole: 10 Husar, Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Skácel, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Widla, Žačok. – 9 Járová, Nepimach, Říha. – 7 Foltas, Kokeš, Motyčková. - 6 Bartoš, Plavec, Prvák. – 5 Beran, Hájiček, Novotná, Žák. – 4 Dostál, Dudek, Fanda, Kominík, Maskot, Pokus, Pospíšil, Zedník. – 3 J. Bednář, Beneš, Fiala, Hruška, Jezdec, Němeček, Učeň, Urban. – 2 Divák, Fabian, Florián, Horák, Jirout, Vodník. – 1 Kapybara (HL), Tatar, Varšaník, Vávra, Vychovalý ml.

 

Logické úlohy

Nejtěžší úlohou byl optimizer Vlci loví ovce, kde před vlky nešlo všechny ovce uchránit a pro optimální řešení bylo třeba jednu ovci obětovat. Nejlehčí úlohou byla Červená karkulka. K zápočtu bylo třeba získat 120 bodů, což se podařilo devíti z celkových dvaapadesáti řešitelů, blahopřeji.

Pořadí v 16. kole: 120: Brajko, Drápala, Husar, Jos. Konečný, Marek, Mareš, Nerudný, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL). - 110: Buchta, Járová, Šebesta. – 100: Potyš, Žabka. – 80: Fojta, Grossmann, Kočí. – 70: Cézar, Kapybara (HL), Rosa. – 60: Kotinová. – 50: Černíková. - 45: Beránek, Dušek, Švec. – 40: Ampér, Fišer, Kadlec, Kohoutová, Kominík, Prvák, Ševčík, Zedník. - 35: Elév, Florián, Ježek, Maskot, Sedláčková, Tomanová, Zápasník. – 30: K. Bednář, Fanda, Křížová, Plavec, Stejskal, Suchý. - 20: J. Bednář, Čechová, Musil, Učeň. - 10: Hajný, Lachtan.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies