jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
níže máte autorská řešení křížovky, hádanek a logických úloh 16. kola JLA. Před jejich vyvěšením jsem postupně odtajňoval některé zapeklitosti:

U křížovky dělala největší problémy skrytá tajenka VLK, hlavní roli při jejím hledání měl sehrát "táty táta". "Táty táta" měl svádět k tomu, že vpisovaný výraz bude končit na V, aby se z jednopísmenných vpisovaných výrazů dal složit VLK. Také to mnozí zariskovali a často vepsali LAV. Jenže LAV v pořádku není, "táty táta" je skutečně DĚD. Jeden z řešitelů mi napsal, že potom zkoušel morseovku, jenomže z "táty táty" mu vycházelo písmeno C a on potřeboval V, L a K. Škoda, že morseovku potom opustil a nevzpoměl si, že pro C jsou pomocným slovem cílovníci. A pro V, L a K jsou pomocná slova k nalezení v Malé encyklopedii turistiky. Všechna tři v křížovce postupně byla vepsaná.

U hádanek byly připraveny dvě pastičky, ta větší u přísuvky, kde přisunutím řeckého písmene jota se nabízel kojot, ale autorské řešení bylo s korsakem, ta menší u obložky, kde nuzná žena sváděla k přidání jména k přídavnému jménu chudá, ale chudá Lada není autorská, autorsky je pouze chudá. Všechny hádanky byly řešeny. Celých 15 soutěžících zdolalo 16. kolo bez zaváhání.

U logických úloh dělalo největší starosti optimální položení pentomin do obrazce a zamezení, aby vlci nesežrali příliš mnoho ovcí. Všechny zachránit nešlo. I v nejlepším řešení bylo třeba jednu obětovat. A pak trošku činily problémy Vlčí námluvy, ale ne moc, tak zhruba desítka řešitelů uvedla, že cesta vlka za vlčicí bude kratší než 50 metrů a zhruba desítka naopak, že delší.

Vladimír

Řešení křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Děd; té. - 2. Laici. - 3. Ováti; l. - 4. Zíkovi; meka. - 5. Krampl; rutva. – 6. Katedra; nábada. - 7. Stryná; ceratosa. - 8. Haboob; oválek. - 9. Tappa; kand; stékat. - 10. Tineina; kyčle; klukvy. - 11. Unavit asesora; Manovovy; ha; nava. - 12. Barvotiskovost; otepi; mahdi; tavadi. - 13. Na to šup; boleníčko Miromilky; Migne; todi; k. – 14. Vétéeska; vaky u mezka; Miagava; macerone; smečka; říkat. - 15. Hoka; kyathos; vyváti; Dorati; Iselt; kA, piurka; Aolan. - 16. Ano; Mc Leod; vyosit; NGN; Deel; tikati; nastonat se; kontra. - 17. Orto; mih krídel; loj; Toup; Nermi; kavaly; adrin i epirenan; holá ruka. - 18. Pristátie jetu + pristán; sval; taiče; saluka; tepátka; podiatr; Gazelí řeka; okrová pasta. - 19. Trati skibobisty; Eta; Nebl; spola; kanadský; Junk; AHC + Ahualulko; zešikmiti; de. - 20. Emilio Dandolo; chytře; kencie; slona; kepova; Aenae; ničit toulec; lososina; Daix. - 21. Očar; teratoskop; Coase; Selepa; choked; koinon; areál Kremlu; ocasu. – 22. Zcizet; aši gatami; tastr; Karrhy; Karun; nehtoš; víc lopt; čistopis; iksna; Simplet. – 23. Rainulf Drengot; Ariane; aridní; tým; vstoje; ataire; ataky; Istomin. – 24. Astart; Všeevropa; evoluty; Nýdrle; bokrle; sirost; Vardar; Govan; Attilla. – 25. Ve; haraburda; Ingeborga; teimská; kynklati; seanční; Aritma. – 26. Globalizovati; Ilyrovy; alárna; Saitlovy; držení. – 27. Sukovité stoly; sanskrt; Kasatkin; landeil. – 28. Kyveta; shánění potravy; Ovampo. – 29. Voliéra; knapova kolba; imortela. – 30. Postoje těla a. – 31. Paklen a dřín.

Tajenky: 1. Vlk kanadský (VLK je tvořený prvními písmeny pomocných slov Morseovy abecedy pro písmena V – vyvolený, L – lední hokej a K – království v obrazci). – 2. Široká hlava. – 3. Shánění potravy. – 4. Smečka kontra kořist. – 5. Tým. – 6. Jeleni. – 7. Sobi. – 8. Divoké ovce. – 9. Dobytek. – 10. Obličejová mimika, postoje těla a držení ocasu.Řešení hádanek:

1. Tarpan, tetra, vázy, mravenci – na bradě tráva šimrá fenky.

2. Habr, olše, pavlače, etik, sopky – hraboše lapá vlček etiopský.

3. Kalibr, akije, durák u říčky – šakali šabrakoví lovili jednou ráno kuřičky.

4. Ingoust, pilot, chudá – dingo ustoupil o trochu dál.

5. Dlouho vezem vaky, starší dhoulové mezka vystraší.

6. Pohoří stíní šťavel, kouká po kořisti liška velkouchá.

7. Pera supa, splenitis, lízač, vyprávění – pes pralesní úpatí slívy právě značí.

8. Amen, tým, strnad, ořech, tílko, saka – ramenatý mistr na dvoře chytil korsaka.

9. Štoudve, šídlo, buvolci, Beninci, mordy – štvou delší dobu vlci obecní nimrody.

10. Kolků lup, oči chůvy, šest opusů, Britů šíl – kol kůlů po čichu výše stopu subri tušil.

 

Řešení logických úloh:

1. Vlčí skoky

Např. 4-1, 6-9, 8-3, 10-7 a 2-5.

 

2. Vlci loví ovce

Viz obrázek s jednou sežranou ovcí za 40 bodů.

 

 

3. Červená karkulka

Viz obrázek.

 

4. Vlčí námluvy

Vlci i vlčice jsou stále v rozích čtverce, který se rovnoměrně zmenšuje a točí tím, že běží k sobě. Cesta vlka A je kolmá k cestě vlčice B k vlku C, cesta vlčice B je kolmá k cestě vlka C k vlčici D atd. Vlk A běží k vlčici B, v jejímž pohybu není žádná složka, kterou by se k vlku A přibližovala nebo se od něho vzdalovala. Proto logicky vlk A dostihne vlčici B ve stejném čase, jako kdyby stála. Délka každé spirálové dráhy vlka či vlčice se rovná straně čtverce 50 m, což lze matematicky dokázat.

 

5. Vlk

Viz obrázek.

 

6. Vlčice

Řešení viz obrázek.

 Autorem úloh č. 2, 3, 5 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies