jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 18. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 1. srpna 2012 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 2070 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

18. KOLO

křížovKY

procházka po zoo - 8

Vedle pekariů se ve svém výběhu popásá ... (1). Samce zdobí ... (2) a bohatá „kozí ... (3)“. Tento ... (4) obývá ... (5) a nikdy nesestupuje do míst, kde už jsou alpínská ... (6). K pohybu nad horní hranicí lesa mu slouží typicky tvarovaná ... (7). Jeho potravu tvoří ... (8), pupeny, listy a výhonky dřevin, mechy a ... (9). ... (10) samic s mláďaty mívají dvacet až padesát jedinců, samci vytvářejí pánské skupiny nebo žijí samotářsky. Jejich hlavními predátory jsou vlci, medvědi hnědí, levharti sněžní, ale loví je také ... (11) nebo rosomáci.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

2 nesouměrné střídavé mozaikovky a 3 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz str. 29). Dva výrazy jsou vepsány rébusově. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Vietnamské ženské jméno. - 2. Označení (v textech); jehličnan. - 3. Rajek; moaré. - 4. Maďarské sídlo; sindhská metropole; jehličnan. - 5. Boubel; francouzská řeka; životní síla v staroegyptském náboženství. - 6. Vrba; zkratka Ruské akademie věd; určitá činnost v textilnictví. - 7. Zájmeno; dezinfekční prostředky; SPZ vozidel moravského okresu; ?5/2?; obuvník. - 8. Přírodní útvar; tyčinka; středoasijská řeka; sídlo v USA; indiánský kmen; Linka; ?5/1?. - 9. Etruský bůh; lodivod; v naději; komora; druh skoku (ve sportu); džezový styl. - 10. Bulharské město; příjmení mohučského arcibiskupa; kravina; fidžijské sídlo; úbytek hmotnosti (v kožedělném průmyslu). - 11. Meditativní buddha + italské sídlo; ?7?; vtip; piják; plášť; krátká valašská samohláska; hudební nástroj. - 12. Středoamerický stát; scholastický pojem; zpevněný til; sibiřská řeka; poskok; tanec; spiranta. - 13. Dojetí; silnice vybudovaná Inky; forma deštného pralesa; čili; lesní pták; anglická zkratka určitého integrovaného obvodu. - 14. Hazardní karetní hry; náhrobní nápis + přezdívka sicilského historika; pozice; slovinský spisovatel. - 15. Bulharské město; ?9?; náplň práce; dílo gruzínské básnířky (Verše); druh nákladního automobilu; nejmladší (anglická zkratka). - 16. Andský les; exploziva; nežebronit; celní kód Kajmanských ostrovů; zobrazení získané skenováním; skupina vietnamských obyvatel; šikovná. - 17. Ho; neuměle vyhrávat na trubku; přítok řeky Ourthe; zadní patro. - 18. Škubnutí; makedonský prozaik; souhvězdí; Pospíšilův zeť; tuhost; hlasitý projev radosti; netto (zkratka). - 19. Stará délková jednotka užívaná ve španělsky hovořících zemích; čínská jednotka hmotnosti; poplach; mající velkou hmotnost (náklad); ?3?. - 20. Parcela; písmeno azbuky; název pěny na koberce; německá básnířka. - 21. Japonský generál; mračna (komárů); zvířetník; nerost. - 22. Podklady; potvrzení; souboj + zrádcova; kšandy. – 23. Africká říše; netoliko; obilnina; týkající se části Afriky. - 24. Jedno ze jmen představitele Dady; Dionýsův pěstoun; cizí název mořské ryby; stálá veličina. - 25. ?2/2?; lodní výztuha; krémy; sykavka. – 26. Forma oslovení; celní kód Nigeru; jistý politický národ. – 27. ?4/1?. – 28. Chamtivé.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20. Peřej. - 21. Hloupý čin; ?6?. - 22. Pěvec původem z Indie; nenasytnost; solná bažina v britské Východní Indii. – 23. Převrátit; marocký sudí; ostrov v Abú Zabí; anglická zkratka zprávy pro letce. - 24. ?2/3?; české sídlo; zvuk trubky; milenka boha války Area; vrchol Banátského pohoří. – 25. Český hokejista; korejský střelec; imaginární planeta; limit; mistr. – 26. Mník; paprsek; jméno ruského režiséra; řecká bohyně pomsty (slovensky); ománská jednotka objemu; kur; v jistém cizím jazyce. - 27. Rychtář ve staré Rusi; lodní výztuha; ?10?; vřískot; etiopské vádí; pip; druh buvolce; jízdárna; týkající se určité církevní osoby; nicka. – 28. Celní kód Nigeru; odolné; ?2/1?; spěch; indonéská kulturní organizace; hoj; germánský bůh; americký herec; hodně naplněné; zesílený zápor. - 29. Vlastní jméno Arménů; tenisový úder; „vstup“; intertiatio + druh palmy; řecké písmeno (slovensky); matematická značka; člověk stižený afázií; z místa na místo; domácké ženské jméno; planetka. - 30. Římské číslo; hajdy; kvůli; stojmo; dávat něčemu tvar kostek; kazit; celní kód Kajmanských ostrovů; chyba; projevit soucit; ?8?; ?11?. – 31. Žatva; olej; iniciály slovenské výtvarnice (*1958); kvůli; ?1? (?1/1? + ?1/2?; ?1/1? = ?4/2?); tyč vyčnívající z předku vozu; značka nukleonového čísla; střídavá práce jednotlivců ke společnému účelu; paždíky (u plotu). – 32. Charakter; daň ruských knížat; zakladatel ášramu v Púně; žoldnéři; egyptský bůh; axiální; citoslovce; vysokohorská pastvina; jehličnan; orientální název určité květiny. - 33. Český astronom; letoun; prcek; kaferský kmen; houba; průmyslový podnik; povzdech; předložka; chemická značka kovového prvku. - 34. Podpírat (most); nesnáz; sykavka; skupina afrických kmenů; španělsky „dřevění (užívaná v dolech)“; píseň. – 35. Dokonce; velmi nízký (plat); hejna; patřící francouzskému benediktýnovi; stepní běžec + šifra stálého divadelního referenta pro činohru v Národních listech. – 36. Lotyšské sídlo; vědecké pracoviště (slovensky); název přípravku na ošetřování textilních materiálů; bulharský zvukař. – 37. Duktilita; démon; noční papoušek. – 38. Klávesa; český básník; Jakeschův žák; týkající se usazené hmoty v odpadních vodách. – 39. Kafe; poručík; sevření (čelistí); střední žíla v listu (zelí). – 40. Od příslušného dne; obloha; léky. - 41. Soty.

hádankY

Moto:             Dnes řešíte turovité.

 

1                     PŘÍDAVKA

Kdo se v lese chystá s chutí
            poblíž vody k oddechnutí?

 

2               PÁDOVKA

Muly k prknům postavím,
s dívkou v horách dneska dlím,
poblíž jedné z menších skal
provaz zvíře vylekal.

 

3               VSUVKA

Peru při namáčce hraje si s tvary,
změť fusek já hlupák třídím na páry,
ve filmu sleduji udatné šelmy,
zvíře je cítí včas, bdělé je velmi.

 

4              ZÁMĚNKA                      

Po bylině mistři touží,
užívají různé kličky,
antilopu žízeň souží,
tak se drží poblíž říčky.

 

5              VÝMĚNKA

Před boháči nouze smeká,
hodně času chudým dala,
ani haléř pro člověka,
my si přejem, aby spala.

Na safari ještě máme,
v horku se tu kdekdo loudá,
antilopu nasnímáme,
jak tu zírá na velblouda.

 

6            STŘÍDAVKA                                             

Přejde muž s důvtipem v pohádce zvonec,
byť žáci čekají opačný konec,
jasný jak facka je zákrut na horce,
jak zvíře kvůli ní nevidí z dvorce.

 

7              PŘESMYČKA

Pro koho má Otík broušené vázy?
Hlas tvora ustává, odpověď schází.

 

8            ZÁHADNÝ NÁPIS

Rukopis příbuzné divačka shodí
na dráhy, po kterých smýká se dříví,
na plátně v údolí drama se rodí,
tvory džíp poleká uprostřed nivy.

 

9               HLÁSKOVKA
                  (N + J = 38)

Sousedka blafuje ve velké míře,
že v jistém asijském porostu stromů
kolem vás tam často hopsalo zvíře,
rozměrů nevelkých jež bylo k tomu.

 

10             POSUNKA

Zlá doba tuláka do kolen sráží,
v průvodu jak struga štíhlou má paži,
na ní se vyjímá smuteční páska,
za truhlou smutně jde truchlící cháska.

Můj smutek zažene pohled na zvíře,
delší čas hledám je v kdejaké díře.

 

 

logické úlohY

 

Moto: Dneska různí turovití řešitelům zpestří žití.

 

1. Kozorohové

Kolik kozorohů je skryto v řádcích a sloupcích tabulky tím způsobem, že vodorovně nebo svisle jdou v přímém směru bezprostředně za sebou písmena K, O, Z, O, R, O a H? Za správnou odpověď získáte 5 bodů.

 

2. Kozy

Zakreslete do mřížky uzavřenou smyčku, která prochází středem každého pole právě jednou a mezi sousedními poli prochází středem jejich společné strany. Ve čtvercích 2 x 2 pole s jednou kozou v jejich středu se vyskytují dva rohy smyčky, ve čtvercích 2 x 2 pole s dvěma kozami v jejich středu se vyskytují čtyři rohy smyčky, ve čtvercích 2 x 2 pole bez kozy či koz v jejich středu musí být počet rohů jiný než 2 a 4 (viz příklad). Za správné řešení získáte 15 bodů.

 


3. Kozorožci

Chovatelka Zdena nese v zoo pro mláďata kozorožce kopec sena. Vyřešte rovnici KOPEC – SENA + NESE = ZDENA jako algebrogram (stejná číslice odpovídá stejnému písmenu, různá číslice různému písmenu, písmenům K, S, N, Z a D musíte přiřadit číslice různé od nuly). Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

4. Chocholatky

Na obrázku máte zjednodušený tvar rohu chocholatky. Umístěte do mřížky 78 x 78 cm několik těchto rohů tak, aby se navzájem žádnou svou částí nedotýkaly. Vrcholy rohů musí ležet na průsečících mřížky. Žádný z rohů nesmí zasahovat mimo mřížku. Čísla okolo mřížky udávají, jakou plochu v daném řádku či sloupci zabírají v nich umístěné rohy. Za správné řešení získáte 35 bodů.

 

 

 

5. Pakoně

Uprostřed pláně teče řeka. Na jejím pravém i levém břehu se pase stádo samic a mláďat pakoně žíhaného. Žádné ze stád nečítá více než 300 kusů. Jejich počty jsou dvě zajímavá různá čísla. Součet všech různých dělitelů prvního čísla kromě jeho samotného dá dohromady počet kusů druhého stáda. Součet všech různých dělitelů druhého čísla kromě jeho samotného dá dohromady počet kusů prvního stáda. U čísla 18 jsou takovými děliteli čísla 1, 2, 3, 6 a 9, jejich součet je 21. U čísla 21 jsou takovými děliteli čísla 1, 3 a 7, jejich součet je 11, takže stáda o počtu 21 a 18 kusů to být nemohou. Za určení správných počtů kusů našich stád získáte 30 bodů.

 

6. Turovití

Rohy tura ztvárněné z 21 kostek nabízejí mimo podstavu 55 stran kostek k umístění písmen. Na každou stranu můžete napsat jedno písmeno české abecedy. Vaším cílem je poté přečíst na plášti rohů co nejvíce jmen turovitých z přiloženého seznamu. Jména čteme po písmenech na stranách kostek sousedících spolu hranou (ne pouze vrcholem), každé zvíře se počítá pouze jednou. Řešení vepište do vyobrazeného obrazce jako pohled ze dvou stran, použitá jména vypište. Za každé vepsané zvíře získáte 3 body.

Seznam turovitých: ADAX, ARGALI, ARNI, BANTENG, BEIRA, BIZON, BONGO, DIBATAG, DŽEJRAN, GAUR, HIROLA, IMPALA, KUPREJ, LESOŇ, MUFLON, NILGAU, ORIBI, ORONGO, ORYX, PIŽMOŇ, SAJGA, SAOLA, SITATUNGA, SKÁLOLEZ, TAKIN, TAMARAU, ZUBR.

 

7. Sudoku s opakováním

Vepište do každého políčka jedno z písmen C, E, K, O, R, Z a Ž tak, aby se všech devět písmen slova KOZOROŽEC vyskytovalo v každém řádku, sloupci a ohraničeném menším čtverci. Políčka s písmeny O a políčka s písmeny Z a Ž se nesmějí dotýkat stranou. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

8. Ostré rohy, ostré úhly

Naše koza má konce svých špičatých rohů ve tvaru trojúhelníků a ohrádku ve tvaru čtverce. Rozdělte celou plochu vyobrazeného trojúhelníku a celou plochu její ohrádky na samé ostroúhlé trojúhelníky (tj. trojúhelníky, jejichž všechny vnitřní úhly jsou menší než 90°). V obou případech za nalezení správného řešení o nejmenším možném počtu ostroúhlých trojúhelníků získáte po 20 bodech, celkem tedy až 40 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies