jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce budu postupně vyvěšovat řešení hádanek, logických úloh a křížovek 19. kola JLA a jako tradičně postupně utrousím pár zajímavostí z průběžného hodnocení řešení. Prozradím své tipy na pasáže, o kterých jsem si myslel, že budou dělat největší potíže, abychom se opět přesvědčili, že mi to moc nejde. U křížovek si myslím, že by to mohly být iniciály autora Tureckých Slovanů, u hádanek Horník v lavinovce, kterého řešitel mohl považovat za horníka, u logických úloh žetony s vyobrazenými soby. No uvidíme...
Co mohlo činit potíže:
- dost mohla křížovkáře potrápit skrytá tajenka, nabízela se část, kout, úsek, klíčem k úspěchu byl los; všežravcem nebyl žádný savec, ale ryba - karas stříbřitý východoasijský; Petr Skála byl pseudonym S. K. Neumanna;
- hádankářům se nabízel jako horník havíř, správně to ovšem byl dlouholetý starosta Božího daru a český senátor Jan Horník; v obměnce se jednalo o částečně spojenou tvorbu a jelenci ušatí byli američtí jeleni; v kresleném záhadném nápisu nešlo o pivíčka, nýbrž o moky čtené obráceně;
- kdo položil první žeton okrajem na střed zeleného kruhu, ten u této úlohy nemohl uspět, bylo třeba ho posunout řekněme tak 2 mm přes střed zeleného kruhu a pak už to šlo; žádné z paroží nebylo jedinečné.
Už dorazilo i poslední avizované řešení hádanek od přítele Nepimacha, takže jsme kompletní plus jeden křížovkář navíc.
Vladimír

Řešení křížovek:
ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. K. - 2. Syslí; Oti; ogar. - 3. Papo; Ivka; hlohy; pajta. - 4. Mít; tlap; Hroch; takin. - 5. Onka; své; taran; Ea; nerváci. – 6. Krokat; pa; ladiči; minovač. - 7. Oho; tírna; kanoity; ronchopat; tok; oválená sukně; pěkně. - 8. Serho + servita; karikatura; ism; robař; batterie; zmačkat. - 9. Étos; natážka; Anubis; Číchov; Eriu; škrp; kaltec; Kasos. - 10. Laskas; akas; ženitba; adaktor; kaneta; kal; Prat; krti; Velvýr; y. - 11. Samotář; psář; otomanka; Lésvos; mást; pocta; Šaka; šeplavost; chi; Optic. – 12. Rulík; pstruhovka; anabáze; lesy; sanas; švová; otovi; Revda. - 13. Rr; preambule protokolu + věci; okra; tento; Oran; Tsu; Rooks; Boily. – 14. Tanin; klvati; osev; PPE; tako; kvale; brk; psíci. - 15. Brest; Bagamoyo; Millás; kop; oří; Adina; ů. - 16. Kolná; parentovati; sta; Bova; azda; aju. - 17. Kojená; oblada; napřesrok; skp; íl; ORV; údiv. - 18. Tesklivět; Reiter; Kčs; rota; nažka. - 19. Přemodrá; CR; v; kinin; divus; rabka. - 20. Vše; tung; zálek; Telti; dtto; ochora. - 21. Říje; šekl; donaha; Araas; nátka. – 22. Tane; pašek; bezkrevnost; ataka. – 23. 0; Oltenia; jedna zlatka. – 24. Los evropský. – 25. Raš.

 

Tajenky: 1. Anabáze. – 2. Jelenci. – 3. Telemetacarpalia. – 4. Los evropský. – 5. Horní pysk. – 6. Parohy. – 7. Soustava. – 8. Bažinaté lesy. – 9. Tajga. – 10. Olše. – 11. Jehličí borovic. – 12. Samotář. – 13. Plavec. – 14. Říje. – 15. Kout (skrytá v souvislé řadě písmen legendy po písmenech „los“ – 31/2-3 ...sídloskřek...; 31/8 ...losos...; 33/2 ...kolosušených... a 33/4 ...milostně...).

 

V prostoru od ruského města (31/2) po psa (21/2) budou samozřejmě uznávána všechna neautorská alternativní řešení, která budou odpovídat legendě a systému střídání. Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh. V dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích je upozornění, že u RYS 1 a RYS 2 nemají v řadě případů výrazy u hesel charakter synonym. Mají charakter odkazu na heslo, kde lze výraz hledat v příslušném kontextu.

 

Řešení hádanek:

1. Drápy, moky, má rybářka rybu – trápí komáři pár karibu.

2. Půjdu nížinami, stolek, upas, dílko, muka – pudu jižní namísto k lesu pádí k loukám.

3. Nejdelší límec, šelmí jedinec, milence šíje, menší jelci, Jilemnice, jiné cíle, jelenci.

4. S noblesními Jižankami stíráte skáře – sob lesní míjí žáka mistra tesaře.

5. Rolnici o píci lesníci prosí –

     osobní cíle si plnící borci,

     co seno pro srnce obecné nosí –

     i sobi s losicí ocení porci.

6. Osev, op s kyjem, sny – los evropský je mlsný.

7. Píle, kasemata, kačer, feny poleká se mazama červený.

8. Severský paroháč na tři, syna svářeče horka trápí, učená sestra ohřívá párky, český senátor při baru váhá.

9. Zjev, klence, tipy, lampy, novic – jelenci pampoví.

10. Co to mručí u tújí, laně ucítí američtí jeleni.

Řešení logických úloh:

1. Dva losi

 

Řešení viz obrázek.

 

2. Sobí spřežení

 

Výsledek je dán pořadím odjezdů sobích spřežení. Obě sice jezdí stejně často v hodinových intervalech, ale to směrem na východ přijede k lovišti vždy za 10 minut po odjezdu toho směrem na západ. Do saní směrem k manželce tedy lovec nastoupí v těchto deseti minutách, zatímco do saní směrem k mamince ve zbývajících padesáti minutách, kdy přijede dřív sobí spřežení mířící na západ. Proto má 1/6 cest na východ a 5/6 cest na západ.

 

3. Paroží

 

Žádné (na obrázku jsou dvojice tvarově shodných paroží a-e, b-d, c-j, f-k, h-m a trojice shodných paroží g-i-l).

 

4. Los na pláni

 

Optimální řešení za 22 bodů viz obrázek.

5. Žetony

 

Ano (řešení viz obrázek úplně dole).

Řešitel obvykle začne tím, že pokládá žetony dle obrázku vlevo, první tak, aby byl v ose velkého kruhu a dole se dotýkal středu velkého kruhu. Pak položí dva žetony tak, aby vytvořily úseče se základnou rovnou poloměru velkého kruhu. A pak to na první pohled vypadá, že zbylé dva žetony pokryjí zbytek zeleného kruhu, ale není to pravda, vzdálenost AB je větší než průměr žetonu (viz obrázek níže vlevo).

 

 

Teprve při určitém malém překrytí středu zeleného kruhu prvním žetonem, v našem případě o 2 mm, docílíme stejným postupem, že vzdálenost CD je menší než 50 mm a žetony zcela zakryjí zelený kruh (viz obrázek vpravo nahoře). Nadšenci si to ověřili výpočtem. Rozmístění sobů je pak už jen otázkou pootočení žetonů (viz obrázek dole).

 

 

6. Losice

 

Řešení viz obrázek.

 

7. Paroháči v zoo

 

Řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1, 4, 6 a 7 je Jan Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies