jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je jubilejní 20. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 19. prosince 2012 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 2275 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 20. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2012 u Pramenů v elektronické podobě zaměňte Vícejazyčné překladové slovníky za Sídla ve světě na http://www.places-in-the-world.com. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

20. KOLO

křížovKY 

procházka po zoo - 10

V Dětské zoo si mohou děti vyzkoušet jízdu na ponících a na selském dvorku si mohou pohladit kozy, ovce, králíky či lamy. My si blíže prohlédneme zástupce jedné z čeledi hlodavců. ... (1) se vyznačují hrubou srstí, krátkým až neviditelným ocasem a krátkými čtyřprstými předními a tříprstými zadními končetinami. ... (2) je jedno z mála zvířat zdomácnělých v Novém světě dávno předtím, než ho objevili Evropané. Když první Španělé dorazili do Jižní Ameriky, bylo ... (2) nedílnou součástí života tamních obyvatel – jako pravidelná součást jídelníčku, obětní zvíře, pro pobavení dětí či potěchu dospělých. U mnoha sídlišť navíc často žily – podobně jako dnes – i polodivoké ... (3) těchto hlodavců. Už Inkové, jejichž říše zaznamenala největší ... (4) na přelomu 15. a 16. století, dokázali u těchto hlodavců dosáhnout šlechtěním ... (5), kudrnatost či různobarevnost srsti. Lidový název ... (6) získalo ... (2) nejen pro svůj vzhled, ale i pro ... (7), připomínající údajně vepřové. Pro své povahové vlastnosti je oblíbeným chovným zvířetem – snadno zkrotne a ochočí se, téměř nekouše, svými ... (8) dokáže komunikovat s okolím, je čistotné a snadno se chová. Jelikož nešplhá, k jeho chovu stačí shora otevřená skleněná či plastová nádoba, tzv. ... (9), v krajním případě ... (10) od bot. Jako ... (11) se doporučují hobliny nebo hrubé piliny. Při svědomité péči se ... (2) v zajetí dožívá pěti až sedmi let.

Nad Dětskou zoo jsou výběhy klokanů a kasuárů a v nejvyšším místě zahrady je společný výběh zvířeny africké savany. Zdejší ... (12) je obydlený žirafami, zebrami, pakoni a pštrosy.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
2 nesouměrné slovní křížovky, 1 nesouměrná střídavá mozaikovka
a 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. 10. (7) a 12. tajenka (3) jsou skryty, vypište je a uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Citoslovce; ?1?; spojka. - 2. Slitina + cihelné příčky; výsledek (práce); ?5?; západoirianské sídlo. - 3. Počítačová klávesa; vývojové stadium zárodku; spořádat chutné plody; kmen v Nigérii; korýš; korýš. - 4. Šifra spoluautora Jesliček; filipínský herec; farmy; kuchyňský předmět; role v Pokušení; zvířecí jméno; korýš. - 5. Ptačí hlas; hle; švédská osada při Ochtě; anglická zkratka konceptu; slabika slavičího klokotání; lotyšský malíř; řeka v Bosně a Hercegovině; ruský antropolog a etnograf; africký savec; korýš. - 6. Jelen; hrdinka z filmu Camera obscura; vepřové maso na vuřtíky; keňské sídlo; zběsilé; dělník pracující s jistým kovem; stará thajská jednotka délky; dezertní víno. - 7. Italská řeka; americký herec (v abecedním pořadí by byl mezi Allenem a Stallonem); vydávat jistý zvuk (o bažantu); jamajské sídlo; město v severní Itálii; indické platidlo; tokajské víno; alžírská placka z ječné mouky. - 8. Ves v sušickém hejtmanství; odrůdy brucitu + řád ruduch; trojnásobné zrychlení pohybu; domácké ženské jméno. - 9. Člun; ?7?; hřbitov; předvídat (zisky); zápor; český vynálezce. - 10. Tanečník Aileyho souboru; učitel Maříka; přítok Rýna; týkající se bojového vozidla (specialisté); nizozemské platidlo; zadní díly (košile). - 11. Český novinář; vánočka; nábojnice; juchat; iniciály autora Duševědy zkušebné; snad; droga. - 12. ?8?; něco vysedlého; jméno české houslistky Vlachové; představitelka Asie; důl u Lubumbashi; řeka ústící do Severního moře; lkáti (o houslích); droga. - 13. Houba; albínka; americký architekt; Urbaniakovo album; španělsky „kručinka“. - 14. Maďarská herečka; ?2?; italský archeolog; mexický jezdec na koni; pomoc. - 15. Znovu provádět experiment; francouzské platidlo; papoušek; získaný bod v karate. - 16. Zvuk trubky; listnaté stromy; řecky „nesoucí košík“; části pavoučího těla; mřížka (slovensky). - 17. Obraz českého malíře (*1943); anglické ženské jméno; snít. - 18. Kukačka; ?6?. - 19. Přeměnit; bušení srdce; kučerové. - 20. Odvrátiti obavy. - 21. Řecký filozof.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15. Bodavě zaboleti; střek. - 16. Přinášející biologickou existenci. - 17. Houf; zapřít; polysacharid; předložka. - 18. Alkaloidy obsažené v blínu; Langloisův kolega; druh ovocného stromu; ?9?. - 19. Pokazit; oheň; jméno české pedagožky Rywikové; uložiti ovoce (do chladničky); gáže. - 20. Obec na Rožnovské Bečvě; nejvyšší část pohoří Ahaggar; flek; mírně mačkat svrškovou useň mezi prsty; hráči bílého sportu. - 21. Jistý pach; druh směny; americký kytarista; rozhorlení odpůrkyně; botky; řecký ostrov; ibská bohyně plodnosti; metla. - 22. Druh jídla; norská jednotka hmotnosti; anglicky „milý“; šplhavý pták; pergamský král; Garberovo (ve filmu Únos vlaku 1 2 3); patřící českému režisérovi; chladné vlhko; jméno noty + metla. – 23. Zvolání; ostrý hlas (sokola); architektonický prvek; ruská úřední instrukce; keltský kmen; jméno české sjezdařky Charvátové; ?3?; sykavka; tunguzský kmen; posvátná rostlina. - 24. Zkratka čadské rozhlasové společnosti; jeden z Karachánovců; nepatrná částečka; bažit; francouzský olympijský vítěz; provedení určité zkoušky motorového vozidla; zvuk při jistém úderu; anglická zkratka Úřadu pro voluntaristické iniciativy. – 25. Mezinárodní atomový čas (zkratka); objevitel kisoidy; záblesk; vietnamské etnikum; sovětský maratonec; krátce vařit žebro; ticho; výklenek v pevné stěně japonského pokoje; slovenské zájmeno. – 26. Státní technická knihovna (zkratka); přístroj pro záznam a reprodukci akustických záchvěvů; posazovat; ?4?; defekt; vidlice k lovu ryb; slovenské zájmeno. - 27. Klášterní řád; mosambická řeka; opominutí; vyrobený ze stříbrobílého kovu; naobtěžovat se; vidlice k lovu ryb. – 28. Do této doby; koza; izolační prostředek v elektrotechnice; ruský lékař; prudce tančiti; cizí alkoholický nápoj; korýš. - 29. Akarnánské město; pichlavý (drát); mít strach z hadů; bylina; korýš. - 30. Knížka od jistého autora; světonázorové náboženské stanovisko; korýš; korýš. – 31. Íránský politik; lidový léčebný prostředek; summa summarum. – 32. Stará španělská jednotka objemu; (mlhou) pokrytá niva. - 33. Druh mahagonu; ?11?. - 34. Střevní poruchy; droga. – 35. Jednorázova filmová spolupostava (babička); droga; droga.

 

HÁDANKY 

Moto:             Příbuzenstvo dikobrazí
                        potrápí vás, moji drazí.

 

1                       POSUNKA


Hlodavec lupení
dává si v zeleni.

 

2      ZÁHADNÝ NÁPIS
Kočár pěvec obletuje,
málo známé zvuky tuší,

doba lásky paroháčů

spící zvíře z klidu ruší,

poblíž strouhy v noře bydlí,

další druzi tu též sídlí.

 

3             ODSUVKA
Kulani se prudce v porost
vrhají jak jezdec s koněm,

hlodavec se v sutích skrývá,

dravci poblíž pasou po něm.

 

4              PŘÍDAVKA
Suché hrdlo cítí lama,
s chutí pták se horkem topí.
Oskar pere, všem je vedro,

hlodavci v tom zmatky tropí.

 

5              OBNAŽKA
Za rybníkem s chovatelem

fenka vítá agronoma.

Přes několik potvrzení

klouček zvíře chtěl mít doma.

 

6            PRONIKAČKA
Mládež si slunečník bere na ostrovy,

na jídla pak svádí fraktury dorostu.
Hlodavec chystá se dát vale stromoví,

údajně jediný odejde z porostu.

 

7        HLÁSKOVKA
     (9 – 5 8 2 2 5 6 1 6 6 8)
Známe chutě myslivcovy,
statným tělem dravce stíní,
hlodavce chce ukazovat,
fotky jejich mláďat míní.

 

8         SLOUČENKA
Po neděli soudce váhá,

s hadem ryba sobě ručí,

spojovací článek hledá,

jak domečky včel síň bzučí.

Dle svědectví jedné tety

zvíře chodí na výlety.

 

9          VÝMĚNKA
Zhasla hvězda, stočil šibal
s kopiemi pásmo, hochu.
Stuha stroje ozdobila,

klacek lekal savce trochu.

 

10        VÝPUSTKA
Připadám si jako osel,
muž o cizí dívce plká,

já čtu knihy o hlodavci,

ten se zděsil léček vlka.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto:  Po hrátkách s morčaty ježíšek bohatý...

1. Morče v tetraminech

Rozdělte obrazec s písmeny po liniích rastru na 16 dílků složených ze čtyř stranami propojených čtverečků (tetramin) tak, aby každý z nich obsahoval právě jedno písmeno ze slova MORČE. Dílky se stejným písmenem musejí být stejné, dílky s různým písmenem různé. Dílky se nesmějí překrývat a stejné dílky mohou být umístěny v obrazci v různě otočených i převrácených polohách. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

2. Morčata v kolech

Morčata si libují běháním roztáčet kola. Vaším prvním úkolem je docílit v tabulce platného zadání klasického sudoku. Nechejte každé z osmi morčat běhat ve svém kole tak dlouho, až se kolo zastaví ve vhodné poloze. Pak do políčka tabulky vepište tu číslici, se kterou se dané kolo zastavilo v příslušném políčku. Vaším druhým úkolem je poté vyplnit každé prázdné políčko číslicí od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v řádcích, sloupcích a ve vyznačených menších čtvercích 3 x 3 políčka. Za správné vyřešení obou úkolů získáte 30 bodů.

 

3. Obrázky hlodavců

V pravidelném dvanáctiúhelníku máme obrázek dikobraza, v pravidelné šesticípé hvězdě obrázek činčily. Přesto bychom mohli z poměrně mála dílů seskládat pro oba hlodavce obrázek tvaru čtverce. Vyobrazený dvanáctiúhelník rozdělte beze zbytku na šest dílů (jeden z nich už máte vyznačen zeleně) a složte z nich čtverec, získáte za to 15 bodů. Vyobrazenou hvězdu rozdělte beze zbytku pouze na pět dílů (dva z nich už máte vyznačeny zeleně) a složte z nich také čtverec, získáte za to 25 bodů.

 

4. Viskačí nory

Čtyři viskači vstupují otvory A, B, C a D na pampu znázorněnou 8 x 8 poli a zamíří k norám označeným stejným písmenem. Jejich čtyři trasy tvoří lomené čáry vedené přes středy všech prázdných polí, nikde se nekříží a mají pouze dvě různé délky. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

5. Dikobrazí domino

Doplňte do tří prázdných políček vhodná písmena a pak rozdělte obrazec na 36 dominových kostek tak, aby obsahovaly každou kombinaci dvou písmen (různých i shodných) ze slova DIKOBRAZ právě jednou. Za správné řešení získáte 20 bodů.


 

6. Krabice pro morče

Pětistěnná krabice pro morče o rozměrech 60 x 24 x 24 cm měla na čtvercových bocích symetricky umístěné otvory v polovině výšky krabice 2 cm od hrany krabice (viz obrázek). Chovatel chtěl ozdobit krabici stuhou vedenou po stěnách krabice. Jaká je vůbec nejkratší vzdálenost po stěnách krabice mezi středy obou otvorů (mezi body A a B na obrázku)? Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

 

7. Sedm klecí

Umístěte do rastru 10 x 10 polí takových sedm půdorysů čtvercových klecí pro hlodavce, že délky jejich stran rostou po délce strany jednoho pole od 1 po 7. Půdorysy klecí se mohou vzájemně částečně nebo plně překrývat, ale nesmějí mít žádnou společnou část strany. Čísla v polích rastru udávají součet délek stran půdorysů klecí, v nichž se dané pole nachází uvnitř (v součtu je z každého takového čtverce vždy délka jedné jeho strany, např. pole s číslem 11 by mohlo ležet současně ve dvou čtvercích o stranách 5 a 6). Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

8. Počtář v zoo

Malý Jarda bez dětské kalkulačky neudělal krok ani v zoo. Jakmile někde byla více jak tři zvířata jednoho druhu, hned se pustil do počítání. U výběhů pro morčata a činčily ho zaujala dvě čísla znamenající počty morčat a činčil ve výbězích. Na displeji své kalkulačky měl právě výsledek jedné matematické operace s oběma čísly. Tatínek, který stál za ním, se podíval na displej jeho kalkulačky a pochválil ho za správný součin obou čísel. Maminka stála před Jardou, otočila se a při nezměněné poloze kalkulačky ho pochválila za správný součet obou čísel. Kolik chovali v zoo morčat? Za správnou odpověď získáte 5 bodů.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 54. kolo probíhalo od 12. září do 10. října 2019, otevřít si můžete řešení 54. kola JLA, předběžné výsledky 54. kola JLA a ohlasy na 54. kolo JLA. Kolo bylo věnováno tkalcům, došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies