jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je jubilejní 20. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 19. prosince 2012 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 2275 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 20. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2012 u Pramenů v elektronické podobě zaměňte Vícejazyčné překladové slovníky za Sídla ve světě na http://www.places-in-the-world.com. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

20. KOLO

křížovKY 

procházka po zoo - 10

V Dětské zoo si mohou děti vyzkoušet jízdu na ponících a na selském dvorku si mohou pohladit kozy, ovce, králíky či lamy. My si blíže prohlédneme zástupce jedné z čeledi hlodavců. ... (1) se vyznačují hrubou srstí, krátkým až neviditelným ocasem a krátkými čtyřprstými předními a tříprstými zadními končetinami. ... (2) je jedno z mála zvířat zdomácnělých v Novém světě dávno předtím, než ho objevili Evropané. Když první Španělé dorazili do Jižní Ameriky, bylo ... (2) nedílnou součástí života tamních obyvatel – jako pravidelná součást jídelníčku, obětní zvíře, pro pobavení dětí či potěchu dospělých. U mnoha sídlišť navíc často žily – podobně jako dnes – i polodivoké ... (3) těchto hlodavců. Už Inkové, jejichž říše zaznamenala největší ... (4) na přelomu 15. a 16. století, dokázali u těchto hlodavců dosáhnout šlechtěním ... (5), kudrnatost či různobarevnost srsti. Lidový název ... (6) získalo ... (2) nejen pro svůj vzhled, ale i pro ... (7), připomínající údajně vepřové. Pro své povahové vlastnosti je oblíbeným chovným zvířetem – snadno zkrotne a ochočí se, téměř nekouše, svými ... (8) dokáže komunikovat s okolím, je čistotné a snadno se chová. Jelikož nešplhá, k jeho chovu stačí shora otevřená skleněná či plastová nádoba, tzv. ... (9), v krajním případě ... (10) od bot. Jako ... (11) se doporučují hobliny nebo hrubé piliny. Při svědomité péči se ... (2) v zajetí dožívá pěti až sedmi let.

Nad Dětskou zoo jsou výběhy klokanů a kasuárů a v nejvyšším místě zahrady je společný výběh zvířeny africké savany. Zdejší ... (12) je obydlený žirafami, zebrami, pakoni a pštrosy.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
2 nesouměrné slovní křížovky, 1 nesouměrná střídavá mozaikovka
a 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. 10. (7) a 12. tajenka (3) jsou skryty, vypište je a uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Citoslovce; ?1?; spojka. - 2. Slitina + cihelné příčky; výsledek (práce); ?5?; západoirianské sídlo. - 3. Počítačová klávesa; vývojové stadium zárodku; spořádat chutné plody; kmen v Nigérii; korýš; korýš. - 4. Šifra spoluautora Jesliček; filipínský herec; farmy; kuchyňský předmět; role v Pokušení; zvířecí jméno; korýš. - 5. Ptačí hlas; hle; švédská osada při Ochtě; anglická zkratka konceptu; slabika slavičího klokotání; lotyšský malíř; řeka v Bosně a Hercegovině; ruský antropolog a etnograf; africký savec; korýš. - 6. Jelen; hrdinka z filmu Camera obscura; vepřové maso na vuřtíky; keňské sídlo; zběsilé; dělník pracující s jistým kovem; stará thajská jednotka délky; dezertní víno. - 7. Italská řeka; americký herec (v abecedním pořadí by byl mezi Allenem a Stallonem); vydávat jistý zvuk (o bažantu); jamajské sídlo; město v severní Itálii; indické platidlo; tokajské víno; alžírská placka z ječné mouky. - 8. Ves v sušickém hejtmanství; odrůdy brucitu + řád ruduch; trojnásobné zrychlení pohybu; domácké ženské jméno. - 9. Člun; ?7?; hřbitov; předvídat (zisky); zápor; český vynálezce. - 10. Tanečník Aileyho souboru; učitel Maříka; přítok Rýna; týkající se bojového vozidla (specialisté); nizozemské platidlo; zadní díly (košile). - 11. Český novinář; vánočka; nábojnice; juchat; iniciály autora Duševědy zkušebné; snad; droga. - 12. ?8?; něco vysedlého; jméno české houslistky Vlachové; představitelka Asie; důl u Lubumbashi; řeka ústící do Severního moře; lkáti (o houslích); droga. - 13. Houba; albínka; americký architekt; Urbaniakovo album; španělsky „kručinka“. - 14. Maďarská herečka; ?2?; italský archeolog; mexický jezdec na koni; pomoc. - 15. Znovu provádět experiment; francouzské platidlo; papoušek; získaný bod v karate. - 16. Zvuk trubky; listnaté stromy; řecky „nesoucí košík“; části pavoučího těla; mřížka (slovensky). - 17. Obraz českého malíře (*1943); anglické ženské jméno; snít. - 18. Kukačka; ?6?. - 19. Přeměnit; bušení srdce; kučerové. - 20. Odvrátiti obavy. - 21. Řecký filozof.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15. Bodavě zaboleti; střek. - 16. Přinášející biologickou existenci. - 17. Houf; zapřít; polysacharid; předložka. - 18. Alkaloidy obsažené v blínu; Langloisův kolega; druh ovocného stromu; ?9?. - 19. Pokazit; oheň; jméno české pedagožky Rywikové; uložiti ovoce (do chladničky); gáže. - 20. Obec na Rožnovské Bečvě; nejvyšší část pohoří Ahaggar; flek; mírně mačkat svrškovou useň mezi prsty; hráči bílého sportu. - 21. Jistý pach; druh směny; americký kytarista; rozhorlení odpůrkyně; botky; řecký ostrov; ibská bohyně plodnosti; metla. - 22. Druh jídla; norská jednotka hmotnosti; anglicky „milý“; šplhavý pták; pergamský král; Garberovo (ve filmu Únos vlaku 1 2 3); patřící českému režisérovi; chladné vlhko; jméno noty + metla. – 23. Zvolání; ostrý hlas (sokola); architektonický prvek; ruská úřední instrukce; keltský kmen; jméno české sjezdařky Charvátové; ?3?; sykavka; tunguzský kmen; posvátná rostlina. - 24. Zkratka čadské rozhlasové společnosti; jeden z Karachánovců; nepatrná částečka; bažit; francouzský olympijský vítěz; provedení určité zkoušky motorového vozidla; zvuk při jistém úderu; anglická zkratka Úřadu pro voluntaristické iniciativy. – 25. Mezinárodní atomový čas (zkratka); objevitel kisoidy; záblesk; vietnamské etnikum; sovětský maratonec; krátce vařit žebro; ticho; výklenek v pevné stěně japonského pokoje; slovenské zájmeno. – 26. Státní technická knihovna (zkratka); přístroj pro záznam a reprodukci akustických záchvěvů; posazovat; ?4?; defekt; vidlice k lovu ryb; slovenské zájmeno. - 27. Klášterní řád; mosambická řeka; opominutí; vyrobený ze stříbrobílého kovu; naobtěžovat se; vidlice k lovu ryb. – 28. Do této doby; koza; izolační prostředek v elektrotechnice; ruský lékař; prudce tančiti; cizí alkoholický nápoj; korýš. - 29. Akarnánské město; pichlavý (drát); mít strach z hadů; bylina; korýš. - 30. Knížka od jistého autora; světonázorové náboženské stanovisko; korýš; korýš. – 31. Íránský politik; lidový léčebný prostředek; summa summarum. – 32. Stará španělská jednotka objemu; (mlhou) pokrytá niva. - 33. Druh mahagonu; ?11?. - 34. Střevní poruchy; droga. – 35. Jednorázova filmová spolupostava (babička); droga; droga.

 

HÁDANKY 

Moto:             Příbuzenstvo dikobrazí
                        potrápí vás, moji drazí.

 

1                       POSUNKA


Hlodavec lupení
dává si v zeleni.

 

2      ZÁHADNÝ NÁPIS
Kočár pěvec obletuje,
málo známé zvuky tuší,

doba lásky paroháčů

spící zvíře z klidu ruší,

poblíž strouhy v noře bydlí,

další druzi tu též sídlí.

 

3             ODSUVKA
Kulani se prudce v porost
vrhají jak jezdec s koněm,

hlodavec se v sutích skrývá,

dravci poblíž pasou po něm.

 

4              PŘÍDAVKA
Suché hrdlo cítí lama,
s chutí pták se horkem topí.
Oskar pere, všem je vedro,

hlodavci v tom zmatky tropí.

 

5              OBNAŽKA
Za rybníkem s chovatelem

fenka vítá agronoma.

Přes několik potvrzení

klouček zvíře chtěl mít doma.

 

6            PRONIKAČKA
Mládež si slunečník bere na ostrovy,

na jídla pak svádí fraktury dorostu.
Hlodavec chystá se dát vale stromoví,

údajně jediný odejde z porostu.

 

7        HLÁSKOVKA
     (9 – 5 8 2 2 5 6 1 6 6 8)
Známe chutě myslivcovy,
statným tělem dravce stíní,
hlodavce chce ukazovat,
fotky jejich mláďat míní.

 

8         SLOUČENKA
Po neděli soudce váhá,

s hadem ryba sobě ručí,

spojovací článek hledá,

jak domečky včel síň bzučí.

Dle svědectví jedné tety

zvíře chodí na výlety.

 

9          VÝMĚNKA
Zhasla hvězda, stočil šibal
s kopiemi pásmo, hochu.
Stuha stroje ozdobila,

klacek lekal savce trochu.

 

10        VÝPUSTKA
Připadám si jako osel,
muž o cizí dívce plká,

já čtu knihy o hlodavci,

ten se zděsil léček vlka.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto:  Po hrátkách s morčaty ježíšek bohatý...

1. Morče v tetraminech

Rozdělte obrazec s písmeny po liniích rastru na 16 dílků složených ze čtyř stranami propojených čtverečků (tetramin) tak, aby každý z nich obsahoval právě jedno písmeno ze slova MORČE. Dílky se stejným písmenem musejí být stejné, dílky s různým písmenem různé. Dílky se nesmějí překrývat a stejné dílky mohou být umístěny v obrazci v různě otočených i převrácených polohách. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

2. Morčata v kolech

Morčata si libují běháním roztáčet kola. Vaším prvním úkolem je docílit v tabulce platného zadání klasického sudoku. Nechejte každé z osmi morčat běhat ve svém kole tak dlouho, až se kolo zastaví ve vhodné poloze. Pak do políčka tabulky vepište tu číslici, se kterou se dané kolo zastavilo v příslušném políčku. Vaším druhým úkolem je poté vyplnit každé prázdné políčko číslicí od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v řádcích, sloupcích a ve vyznačených menších čtvercích 3 x 3 políčka. Za správné vyřešení obou úkolů získáte 30 bodů.

 

3. Obrázky hlodavců

V pravidelném dvanáctiúhelníku máme obrázek dikobraza, v pravidelné šesticípé hvězdě obrázek činčily. Přesto bychom mohli z poměrně mála dílů seskládat pro oba hlodavce obrázek tvaru čtverce. Vyobrazený dvanáctiúhelník rozdělte beze zbytku na šest dílů (jeden z nich už máte vyznačen zeleně) a složte z nich čtverec, získáte za to 15 bodů. Vyobrazenou hvězdu rozdělte beze zbytku pouze na pět dílů (dva z nich už máte vyznačeny zeleně) a složte z nich také čtverec, získáte za to 25 bodů.

 

4. Viskačí nory

Čtyři viskači vstupují otvory A, B, C a D na pampu znázorněnou 8 x 8 poli a zamíří k norám označeným stejným písmenem. Jejich čtyři trasy tvoří lomené čáry vedené přes středy všech prázdných polí, nikde se nekříží a mají pouze dvě různé délky. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

5. Dikobrazí domino

Doplňte do tří prázdných políček vhodná písmena a pak rozdělte obrazec na 36 dominových kostek tak, aby obsahovaly každou kombinaci dvou písmen (různých i shodných) ze slova DIKOBRAZ právě jednou. Za správné řešení získáte 20 bodů.


 

6. Krabice pro morče

Pětistěnná krabice pro morče o rozměrech 60 x 24 x 24 cm měla na čtvercových bocích symetricky umístěné otvory v polovině výšky krabice 2 cm od hrany krabice (viz obrázek). Chovatel chtěl ozdobit krabici stuhou vedenou po stěnách krabice. Jaká je vůbec nejkratší vzdálenost po stěnách krabice mezi středy obou otvorů (mezi body A a B na obrázku)? Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

 

7. Sedm klecí

Umístěte do rastru 10 x 10 polí takových sedm půdorysů čtvercových klecí pro hlodavce, že délky jejich stran rostou po délce strany jednoho pole od 1 po 7. Půdorysy klecí se mohou vzájemně částečně nebo plně překrývat, ale nesmějí mít žádnou společnou část strany. Čísla v polích rastru udávají součet délek stran půdorysů klecí, v nichž se dané pole nachází uvnitř (v součtu je z každého takového čtverce vždy délka jedné jeho strany, např. pole s číslem 11 by mohlo ležet současně ve dvou čtvercích o stranách 5 a 6). Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

8. Počtář v zoo

Malý Jarda bez dětské kalkulačky neudělal krok ani v zoo. Jakmile někde byla více jak tři zvířata jednoho druhu, hned se pustil do počítání. U výběhů pro morčata a činčily ho zaujala dvě čísla znamenající počty morčat a činčil ve výbězích. Na displeji své kalkulačky měl právě výsledek jedné matematické operace s oběma čísly. Tatínek, který stál za ním, se podíval na displej jeho kalkulačky a pochválil ho za správný součin obou čísel. Maminka stála před Jardou, otočila se a při nezměněné poloze kalkulačky ho pochválila za správný součet obou čísel. Kolik chovali v zoo morčat? Za správnou odpověď získáte 5 bodů.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies