jemelik

jemelik


Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. A. - 2. Seník; rypák. - 3. Sevre. - 4. Ita; stoúdý. - 5. Isatiny; každý. – 6. Kristjan Raud; ho. - 7. Nákres Romky; Rabud; tho. - 8. Nánin; trostlová; Doro; lavé. - 9. Větve; uo; omedit; dolmat; flop; vápno; se. - 10. SŠ; fotomapa; ofěra; naorat; se. - 11. Kš; torná; parovlak; a breton; osy trub; Ra. - 12. Inaudi; vasko; alima; arivista; kup. - 13. Aja; tvar kontrolky; ARN; Ru; K; C. – 14. Net; biota; doposavad; kapronky; ne ne. - 15. Nitě; kobzal; Neanthés; zapeklitost; čopa; s. - 16. Opršelá; fylochinony; kamarila; menší; kyče. - 17. Price; Bruník; Castresana; zosobnit; Ainoku; skučná. - 18. Novotit; odpoledník; darodární; děkanovat; Artikulation. - 19. Tamtadam; angor u zákopy; vyvinutost. - 20. Sony; monument; vábič v kotci; Anakin; lepra; mesa; zavět. - 21. Okeník; žížalový; listencový; Jang; naos. – 22. Lamentovat; srocenci; taebo; Osva; štirák. – 23. Prsty; Chiaramonti; antalská; lenta. – 24. Rocheta; zloděj na čuměné; Nikolas. – 25. Družná zvířata. – 26. Devatero otázek.

 

Tajenky: 1. Družná zvířata. – 2. Pekari bělobradý. – 3. Menší prase. – 4. Rypák. – 5. Srst. – 6. Prsty. – 7. Žaludek. – 8. Větve. – 9. Cizí stanoviště. – 10. Výpravy. – 11. Prase Nového světa.

 

Řešení hádanek:

1. Babirusy, listy, káry – baby rušili štikaři.
2. Kus trok, rum, u rasa pasta, Vánoce, valoun, ocas, spála – kůru stromků prasata savanová celou noc spásala.
3. Buřičky, těžiště, koruna ficky – u říčky běží štětkoun africký.
4. Kalfas, cínová dóza, jíva, vedra, secese, Baska dál fascinovalo zajímavé prase celebeské.
5. Periskopy lékaře ze Zlína, nauky, milé, listopadové odívání – pekariové páskovaní nalezli dole u řeky na zemi stopy lidí.
6. (Zbojník oka) – po Z napravo u bo j, nato ník, ovál a s k a – pozná prasata vousatá bosá tajná Toníkova láska.
7. Mali, kepr, sedan, keč, kalousi, nic – na sele malinké prase dánské čekalo u silnice (malinké prase dánské čekalo u silnice na sele).
8. Pekan, trio, véba, tělo obra, diblík, úzkost raněného, lučík – pekariové bělobradí blízko stráně nehlučí.
9. Pona, lora, séra, dávič na tři, čupřina, vši – poznalo prase bradavičnaté říčku při návrší.
10. Prase pralesní, prameny, pranice, lepra – sele sníme nyní celé.

 

Řešení logických úloh:

1. Bukvice

Řešení viz obrázek.


2. Sedm prasátek

Řešení za 25 bodů (20 kroků): 5 7 2 5 7 3 6 1 4 2 3 6 2 4 1 2 4 3 5 7

Řešení za 15 bodů (22 kroků): 5 7 2 5 7 3 6 1 4 2 3 6 1 4 2 1 4 2 1 3 5 7


3. Výběhy

Dvojice výběhů bude mít plochy 210 m² o rozměrech 20, 21 a 29 metrů a 12, 35 a 37 metrů. Trojice výběhů bude mít plochy 840 m² o rozměrech 15, 112 a 113 metrů, 24, 70 a 74 metrů a 40, 42 a 58 metrů.

4. Pekari

Řešení viz obrázek.


5. Tři čuníci

Viz obrázky za 25 bodů.


6. Porcování prasete

Řešení viz obrázek.

 

7. Divočáci

Jedna z cest přes 17 uzlů: B-23-13-22-17-11-1-5-2-8-9-15-12-14-25-28-20-21-K.

 

Autorem úloh č. 1, 4, 5 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies