jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 16. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 14. března 2012 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 1820 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola, zkuste to třeba od tohoto prvního kola čtvrtého ročníku.

 

Soutěžní podmínky JLA 2012

 

S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2012 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. Jsou naprosto shodné jako v minulém ročníku, jen u pramenů došlo k drobným změnám. U pramenů použitých v minulém ročníku u PZ nahraďte SYN (1996) prameny MČSE a UNI 10, u PD nahraďte PSJČ, SNČ (2006) a Malou encyklopedii fotbalu prameny SNČ (2009), Encyklopedie tělesné kultury (1988) a Malá encyklopedie turistiky, u PO nahraďte České názvy savců pramenem Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO, 1996 – 2003). Prameny v elektronické podobě tvoří tato trojice: Filmová databáze na http://www.fdb.cz; Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php a Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz. Pouze pro toto 16. kolo si do PO přidejte pramen Livius: Dějiny I (Svoboda, 1979). Podrobný seznam naleznete na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

16. KOLO

 

křížovKA 

 

procházka po zoo - 6

 

Kolem paovcí a dželad procházíme k výběhům jelenovitých a dostáváme se do míst, odkud je vidět ... (1), který patří mezi největší psovité šelmy. Podobá se ovčáckému psu, na rozdíl od něj ho charakterizuje mohutnější postava, ... (2) se širokým čelem, jinak postavené oči a zašpičatělé boltce. ... (1/1) je zvíře neobyčejně pohyblivé, denně při ... (3) běžně naběhá 10 až 30 km, někdy i 120 km. V situaci ... (4) se ... (4/1) těchto šelem chová jako sehraný ... (5). Jejich potravu tvoří převážně ... (6), ... (7), srnci, ... (8) a prasata, případně volně se pasoucí ... (9). ... (1/1) disponuje pestrou škálou dorozumívacích prostředků, vedle pachových podnětů jsou to především signály zrakové - ... (10) - a hlasové. Pověstným vytím se dokáže ... (4/1) svolávat na desetikilometrovou vzdálenost.

 

 

ŠIKMá NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ střídavá polomozaikovka

 

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. 1. díl 1. tajenky (3) je systémově skryt ve správně vyplněném obrazci a je tvořen písmeny shodného pořadí ve třech vepsaných výrazech stejné charakteristiky (např. pátá písmena pětislabičných vepsaných výrazů, první písmena listnatých dřevin apod.), vypište jej a uveďte systém jeho skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Táty táta; čaj. - 2. Amatéři. - 3. Zafoukati; marginála. - 4. Patřící sedlákovi ze Zpěvů pošumavského dudáka; toužebný cíl. - 5. Slovenský architekt; býlí mrtvých. - 6. Stůl (učitele); povzbuzení. - 7. Teta; disacharid. - 8. Africký pouštní vítr; věcička elipsovitého tvaru. - 9. Orientální hudební styl; etiopská délková jednotka; plynout. - 10. Rod motýlů; skloubení kosti stehenní s pánví; blatnice. - 11. Vyčerpat daňového odhadce; patřící autorovi Svědomí; citoslovce; záhrobí. - 12. Vnější efektnost; otýpky; muslimský mesiáš (slovensky); knížecí titul v oblasti Zakavkazí. - 13. Znenadání; bolístka Milušky; francouzský teolog; pták; předložka. - 14. Druh nákladního auta; (vzdušné) vychlípeniny sliznice sluchové trubice u lichokopytníka; japonský bakteriolog; druh rostlin; ?4/1?; recitovat. - 15. Indiánská jazyková rodina; antická nádobka; vyčichnouti; dirigent britského rozhlasového symfonického orchestru; hornolužický prozaik; značka kiloampéru; kamzičí vousy; přípravek ke kožním injekcím. - 16. Ovšem; americký režisér; desaxovat; kód nigerijské měny; irská řeka; pípati; mnoho a často churavět; ?4/2?. - 17. Kubánská revue; rychlý pohyb perutí (slovensky); živočišný tuk; anglický filolog; turecké mužské jméno; pastýřské píšťaly; hormony dřeně nadledvin; nechráněné kopyto. - 18. Manévr letadla (slovensky) + uhlovodík (slovensky); muskulus; tance; lovecký pes; plektra; druh lékaře; přítok Nilu; barevná polotuhá hmota. - 19. Dráhy pro sportovního jezdce; domácké ženské jméno; český novinář; napolo; ?1/2?; autor Proměn ticha; anglická zkratka pro krvácivý zánět spojivky + mexické město (dle Otty); zkositi; předložka. - 20. Italský revolucionář; důvtipně; palma; vrstva v kameni; nestoudníkova; nizozemský technolog; poškozovat grblík; rybí maso; belgický herec. - 21. Kouzlo; starověký věštec; nositel Nobelovy ceny za ekonomii; redaktor Almanachu Slavie; anglicky „ucpaná“; antický politický kmenový spolek; prostory ruského carského sídla; ?10/4?. - 22. Odrodit se; džudistický chvat; knoflík; město jihovýchodně od Edessy; egyptské jezero; kukačka; větší počet míčů; písemný projev v konečné úpravě; úžlabí na střeše; postava z filmu Prosťáček. – 23. Normanský dobyvatel; planetka; suchý; ?5?; na nohou; španělsky „římsa“; napadení; ruský admirál. - 24. Svrchní pásmo lusitanu; spojené evropské státy; odvinuté křivky; zakladatel Lihovarského ústavu; lokomotiva; opuštěnost; nejdelší makedonská řeka; část Glasgowa; Binyonovo básnické drama. – 25. Předložka; krámy; ženské jméno; týkající se severoarabské oázy; klátiti; vztahující se k sezení; výrobce počítacích strojů. – 26. Činiti něco nadnárodním; patřící starověkému obyvateli Evropy; křídlovitá (slovensky); náležející českému vzpěrači; ?10/3?. – 27. Nábytek určité vlastnosti; mrtvý jazyk; ruský beletrista; stratigrafický stupeň ordoviku. – 28. Fotografická miska; ?3?; africká řeka. – 29. Ptačí klec; rytířovo klání; slaměnka. – 30. ?10/2?. – 31. Listnaté keře.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20. Cizí zkratka středoevropského času. – 21. Ema. - 22. Spatřit převora. – 23. Korýši + anglicky „rasismus“. - 24. Anglicky „škrobič“; nevěrecky; žebro u hudebních nástrojů. – 25. Kdo má právo učinit neplatným nějaké usnesení; ?2?; lokalita v Horním Egyptě. – 26. Francouzské platidlo; citoslovce; gastroturky; japonský gymnasta. - 27. Španělsky „odvzdušňovací otvor (v potrubí)“; špička; kožich. – 28. Sem; stará řecká jednotka hmotnosti; jízda; stará jednotka osmotické aktivity; dříve. - 29. Mezinárodní kód Spojených arabských emirátů; zděděná vlastnost; anglická zkratka pojezdového radiolokátoru; stará afghánská jednotka délky; termoplast; znavení seděním; zkratka Pražské tělovýchovné unie. - 30. V esperantu „meč“; skvadra; český šperkař + řecký malíř; jemná tkanina; zpívaná slabika; zkratka pro „budiž vynecháno“ (z latiny); domorodý název pro nadpřirozenou bytost. – 31. ?7?; v hudbě „rozpustile“; patřící českému kameramanovi; hornina. – 32. Scharmindibilli; ovce; rod brouků; ?10/1?. - 33. Ženich; skvrnitý bělouš; zbavit se trampot. - 34. Ochabnout; španělsky „štupovat“; bezcitně připraviti (o majetek); africký kmen; bulharské ženské jméno. – 35. Antická státní pošta; postoj džudisty; ženské jméno; šelma; určitý interferenční obrazec; planetka. – 36. Spoluúčastník; odčiňovati; bantuská národnost v Angole; Melikertův bratr; drobný z kozy duch; léky; tvůrce Míšenců; strouhy (napájecí); rostlina. – 37. Vlasovec; zdrojnice řeky Menam; tramvaje; konvalinky se smetanou; stálým klapotem nezničiti; katalánský kronikář; staříčkovy gatě; německý režisér. – 38. Ruská řeka; pomocná vědecká síla; příběhy; psí jméno; druh poštovní zásilky; olejnaté pryskyřice; zárodek od početí až po porod; farnientství. – 39. Na; japonský herec; minerál; zimní sport; poskytovati; modrák; číšník; ?9?. – 40. Řehtati se; váhavec; utajiti štíty; nehrát (na hudební nástroj); role; citoslovce. - 41. Tiše; brzdicí špalek; koruna; obyvatelka moravské obce; iniciály ruského seizmologa; ?8?; mající tvar kruhové ozdoby; římská číslice. – 42. Odrůda mrkve; Vaculíkovo rodiště; španělsky „skladovat“; nedávno; vycválaná; brouci. – 43. Sídlo ve státě rovníkové Afriky; mizet; manželka Ela; ?6?; Aztékové; jablečník; autor Výšky; řecký národní park. – 44. Domácké ženské jméno; interpreti; odvětit; obchodní název viskózového vlákna; Náziini; delfín. – 45. Saúdskoarabské sídlo; město u jezera Mai-Ndombe; kopírovací papír; anglická zkratka tabulky terminálů; svála; ledvina; zde. – 46. Jistý červ (dle Svobody); čouhati; slovenská hora; listnáč. – 47. Zdola okousat; předrážka; ?4/3?. – 48. Zánět kyčelníku; zelnica; srbský herec; pelištejské město. – 49. Rozněcovat si; norský přístav; kabela; Agences de Presse Européennes Associées (zkratka). – 50. Slabost; estonská spisovatelka; římský vyslanec (Spurius). – 51. Svítidlo (slovensky); severokorejský přístav; švýcarský skladatel; pták pěvec + norské sídlo. – 52. Anglicky „vstupní strana“; plátěné zavazadlo krabicového tvaru; patřící jistému dělníkovi (dle Olbrachta). – 53. Wife (zkratka); obchodní název polypropylenového vlákna; indické sídlo. – 54. Spisovatel (zdrobněle). – 55. Ozdobná rostlina. – 56. Britský zpěvák.

 

Hádanky 

Moto:             V tajích dneska lovíte pouze šelmy psovité.

 

1               ZÁHADNÝ NÁPIS

Porost velmi lechtá šelmy.

 

2           PŘESUNKA

Vzrostlé stromy chrání domy,
chodby střeží drbna hbitá,

jistý vědec prudké mysli

studuje a pokrok vítá.

Kdesi v dáli v ohrožení

drobné savce šelma chytá.

 

3              PŘÍDAVKA

Na severu ráz krajiny
nutí saně, aby jely.
Na východě hňup Rubikon
překročil a honí včely.
Na jihu zas šelmy drůbež
kdysi zjitra naháněly.

 

4           OBLOŽKA              

Úředník byl špatný řidič,
nuzná žena u silnice

nyní leží jeho vinou

na pokoji nemocnice,

ukročila málo stranou,

pes ucouvnul krapet více.

 

5           VÝMĚNKA

Delší dobu naše vozy
jedou s pytli
bobů v háji,
mezi stromy osmileté

šelmy zvíře polekají.

 

6            ZÁMĚNKA                                    

Tatry chrání před sluníčkem
bylinu, jež roste v lomu,

stranou hledí na úlovek
šelma chytře zpoza stromů.

 

7       PRONIKAČKA

Peří ptáka tiskař viní,
nežli k němu nemoc vkročí,
mění válec barevníku,
filmař dál svůj příběh točí,
ve kterém si šelma nyní
na spodní část stromu močí.

 

8           PŘÍSUVKA

Dobrý konec družstvo čeká,
pěvec maso opěvuje.

Oblečení je mu malé,

stále svaly ukazuje,

statný znalec na nádvoří

lapil šelmu, silou sluje.

 

9             PŘESUNKA

Vylil škopky neposeda,
savci v horku žízní velmi,

cizí muži pozorují

stáda z kopce tvaru helmy.

Vlčí tlamy dáví ovce,

zlobí déle lovce šelmy.

 

10          KROUŽKOVKA

Krádež cenin pošta hlásí,
obrací zrak paní k dětem,
pár děl slyší lapka z dáli,
bere kdeco letem světem.

 

Skotů ryba také brala,
rančer kvůli škodné zuří,
od země dál u planěk dhoul
cítil otisk nohy
tuří.

 

logické úlohy 

Moto:             Čekají vás léčky jedné vlčí smečky.

  

1. Vlčí skoky

 

Na pěti kopečcích sedí vlci dle obrázku. Každý vlk může změnit svou pozici jen skokem do důlku současně přes vlka a kopeček nebo současně přes dva kopečky (v tom případě ale nesmí být přeskočen vlk). Na počtu přeskočených důlků nezáleží (např. vlk z kopečku 4 může skočit do důlku 7). Přemístěte nejmenším počtem skoků vlky z kopečků do důlků 1, 3, 5, 7 a 9, do každého právě jednoho. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

 

2. Vlci loví ovce

 

Rozdělte louku o šedesáti zelených polích na 12 pětipolíčkových parcel (musíte využít všechny níže uvedené tvary parcel, které lze pootáčet i převracet). Na každé parcele musí být vždy buď jeden pes (P), nebo jeden vlk (V), a dále libovolný počet ovcí (O), v našem případě 0 až 4. Ovce, které umístíte na parcelu společně s vlkem, považujeme za sežrané. Tomu se musíte bránit. Za správné rozdělení louky na parcely získáte 50 bodů, od kterých vám odečteme po 10 bodech za každou sežranou ovci.

 

 

 

3. Červená karkulka

 

Jak to bylo v pohádce? Zlý vlk sežral babičku, pak bábovku z košíčku a nakonec i Karkulku. Nalezněte v obrazci spojitou cestu, která propojuje středy sousedících políček vodorovně nebo svisle, začíná vlevo nahoře písmenem B a končí vpravo dole písmenem A. Žádným políčkem nevede cesta více než jednou a po cestě se musíte postupně dotknout písmen B-A-B-I-C-K-A-B-A-B-O-V-K-A-K-A-R-K-U-L-K-A. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

 

4. Vlčí námluvy

 

Vlci A, C a vlčice B, D stojí na louce v pozicích tvořících čtverec o straně 50 metrů. Všichni se současně rozběhnou a běží stálou rychlostí: A stále směrem k B, B stále směrem k C, C stále směrem k D a D stále směrem k A. Jejich trasy vytvoří čtyři shodné logaritmické spirály a setkají se uprostřed čtverce. Pro následující úvahu považujte šelmy za body. Uběhne každý z vlků vzdálenost kratší než 50 metrů, rovnou 50 metrům nebo delší než 50 metrů? Za správnou odpověď získáte 20 bodů.

 

 

5. Vlk

 

Vepište do některých polí jedno písmeno V, L nebo K. Každá ohraničená skupina polí musí obsahovat písmena V, L a K právě jednou, stejně tak jako každý z dvanácti lomených pásků tvořených osmi poli (tato pole spolu sousedí stranou v jednom ze tří směrů a tvary pásků jsou naznačeny po stranách krychle). Písmena okolo krychle udávají písmena, která se objeví v příslušném směru v daném pásku jako první. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

 

6. Vlčice

 

Umístěte do mřížky 10 vlčic (V) tak, aby každá odkojila v šestiúhelníkových polích sousedících stranou s polem, ve kterém se vlčice nachází, jednoho svého Romula (R) a jednoho svého Rema (R). Pole, ve kterých jsou Romulus a Remus odkojení stejnou vlčicí, se nedotýkají, a to ani rohem, a zároveň středy polí, ve kterých každá taková trojice je, musí tvořit trojúhelník. Taktéž pole s vlčicemi se navzájem nedotýkají, a to ani rohem. Za správné řešení s naznačenými trojúhelníky získáte 15 bodů.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies