jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 19. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 10. října 2012 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 2195 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 19. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2012 doplňte u PO Rükl: Mapy měsíčních polokoulí (Kartografie Praha 1972) a Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska (Libri 1999), naopak nebudete potřebovat Zahradnický slovník naučný 1-5. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

19. KOLO

 

křížovKY 

 

procházka po zoo - 9

 

Od kozorožců pokračuje naše společná procházka a vaše řešitelská ... (1) k výběhům jelenovitých. Jednou z jejich podčeledí jsou ... (2), kteří patří podle úpravy záprstních kostí do skupiny ... (3). A z nich se nám dnes představí ... (4) se svou krátkou neohrabanou postavou na vysokých nohách. Na jeho hlavě je patrný prodloužený převislý ... (5) a na krku zvláštní kožovitý útvar. Samce zdobí mohutné ... (6) bidlovitého tvaru. ... (4) patří mezi přežvýkavce, k čemuž je uzpůsobena jeho trávicí ... (7). V přírodě jsou jeho domovem podmáčené a ... (8), ... (9), ale i smíšené ... (8/2) s porosty ... (10), břízy, topolu a borovice. Jeho potravu tvoří listy, výhonky, pupeny, kůra měkkých dřevin, vodní rostliny a ... (11). ... (4) je typický ... (12), nanejvýš žije v malých rodinných tlupách o dvou až třech kusech. Jako vynikající ... (13) překoná bez větších problémů i široké řeky a mořské úžiny. V době ... (14) samci označují svá stávaniště močí, bojují o samice a ozývají se sténavým hlasem. Příště už opustíme dolní ... (15) zahrady a vydáme se směrem k Dětské zoo.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 nesouměrná střídavá mozaikovka a 3 nesouměrné střídavé polomozaikovky

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (viz obrazec níže). Oko představuje vepsané písmeno O. Všechny typy políček jsou již předkresleny. 15. tajenka (4) je skryta, vypište ji a uveďte systém jejího skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Kolem. - 2. Samotářský; přítok Volty; kluk. - 3. Vazquezova role; domácké ženské jméno; rostliny; kolna. - 4. Držet; citoslovce označující zvuk kroků; český vysokoškolský pedagog; sudokopytník. - 5. Skokan; příslušné; válečný nástroj na rozbíjení hradeb; otec Marduka; neklidní lidé. - 6. Vydávat ptačí hlas; pozdrav; odborníci na úpravu motoru; vojenské zařízení. - 7. Ho; místnost určená ke tření lnu; minerály; osoba trpící chrápáním; postup; pomačkané oblečení; hezky. - 8. Dřívější jméno Stachanova + člen žebravého mariánského řádu; parodie; nějaký z mnohých uměleckých směrů; záletník; souhrnný název pro taneční skoky; uválet (sukni). - 9. Charakter; dřina; egyptský pohřební bůh; ves na Třebíčsku; patronka královského sídla Uisnech; obnošená obuv; zima; řecký ostrov. - 10. Vlněná tkanina; antilopa; sňatek; donašeč; dřevěná dutá cívka; sediment; katalánský spisovatel; hmyzožraví savci; báječná postava; ypsilon. - 11. ?12?; pisálek; pohovka; kulturní centrum Aiolů; klamat; uznání; zulský náčelník; vadná výslovnost + domorodý název jistého všežravce; Adamsův pseudonym (Oliver). - 12. Pletenec (vlasů); rybářská síť; ?1?; ?8/2?; bavlněná tkanina; týkající se určitých spojů (svářečka); had; město na Urale. - 13. Citoslovce označující zvuk zvonku; úvodní část mezinárodní smlouvy + majetek; bamja; částice; alžírský přístav; japonské sídlo; americký herec; představitel Davida. - 14. Organická sloučenina; zobati (staročesky); osetí; anglická zkratka osobních ochranných pomůcek; nejinak; jakost; splávek; šelmy. - 15. Jilm; dřívější centrum arabského obchodu s otroky; autor Návratu domů; kopnutí; koni vlastní; jméno herečky Mandlové; kroužkované u. - 16. Osada ve Slezsku; míti pohřební řeč (o evangelickém knězi); velká množství; italské sídlo; možná; ryba. - 17. Živená mlékem z mateřského prsu; ryba; příštím rokem; značka staré ruské lékárenské jednotky hmotnosti; hornina (slovensky); terénní vozidlo (anglická zkratka); ohromení. - 18. Plnit se steskem; německý profesor hygieny; zkratka naší bývalé měny; horda; plod jasanu. - 19. Mající určitou sytou barvu; iniciály autora Tureckých Slovanů; in; tkáňový hormon; božský (označení římských vladařů); nevolnice. - 20. Nic nevyjímajíc; cizokrajná rostlina; leknutí; italské sídlo; totéž (zkratka); choroba. - 21. ?14?; pes; až do úplné nahoty (slovensky); planetka; kožní vyrážka na rtech. - 22. Maorský bůh; český entomolog; nevýraznost; záchvat (nemoci). – 23. Jedna ze šifer Petra Skály; valašský kraj; sto krejcarů. - 24. ?4?. - 25. Hrubá vlněná tkanina.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 13. Římská číslice. - 14. Rod přežvýkavých sudokopytníků. - 15. Wichterleho žák; poškození. - 16. S; kmen žijící na jihu Přední Indie; navigační pomůcka. - 17. Těžce (vyslovit); podobní opeřenci; ?5?. - 18. ?2?; neboť; houba; stoupenec jistého církevního hnutí + svědomitě. - 19. Rozvržení; nemoc; dělnice (slovensky); po kapkách natéci. - 20. Nádoba (u starých křesťanů); dobytčata; ?8/1?. - 21. Syntetický kaučuk; město ve východní Guineji; neurození (v antickém Řecku). - 22. Francouzsky „zrno“; ruský skladatel; člověk. – 23. Donašeč; statek u Glasgowa. - 24. Tympány; část sluchového orgánu; značka entalpie. – 25. Vaječník; hlodavec; hvězdnicovité rostliny; sledí líbánky. – 26. Ostrov v Guinejském zálivu; tříbit se; systola a diastola; ?6?; štír. - 27. Slovensky „obrání (o peníze)“; monstrance; vyrobená z jemné bílé hmoty používané k tužení tkanin; odkud; znak života (v egyptské mytologii); ?9?. – 28. ?3?; kamerunská řeka; sladká šťáva rostlin. - 29. Fald; obnovit se; drápat; povídačky; nápoj. - 30. In; jméno noty; jméno Fanonovy ženy; změniti typování (vozidla); hmotnostní kategorie ve vzpírání; odborníci; pěnovitá. – 31. Oblast; ruské sídlo; skřek; prvosegment; Karlštejn; povzdech; zakrslá kolie; losos; básníci. – 32. Kouzla; hudební nástroj; úmysl Vlastenky; ?13?; hlas kachen. - 33. Kdepak; kolo (sušených a fermentovaných listů jisté rostliny); ženské jméno; milostně toužiti; africký národ; strašidlo. - 34. Jedna ze šifer Petra Skály; ?10?; patřící ruskému básníkovi; přísnost. – 35. Miloušek; abreviatura; útvar na Měsíci; přeřeknutí. – 36. Italský astrolog; ?11?. – 37. Pranice; mužské jméno; Aťčin slovníček; přístěnek na zavazadla v některých stanech. – 38. Rod papoušků; zjistiti odlišnosti. – 39. Platýs; neopustit lékařovu pracovnu; kroužkované u. – 40. Nedostatečné zajištění dat proti jejich zneužití; ?7?. - 41. Krmit. – 42. Adio.

 

HÁDANKy

 Moto: Doma či v hájence řešíme jelence.

 

1                ZÁHADNÝ NÁPIS

 

Během cesty kolem louží

paroháče havěť souží.

 

2           PŘESUNKA

Budu kráčet místy dole,

toaleta nikde není,

strom s písničkou na rtech najdu,

trápení se v radost změní.

 

Jelínek už měl být v háji

skrytý lovcům někde v seně,

zamířil však na lučiny,

prostě běží obráceně.

 

3             PYRAMIDKA

Dlouhá část oděvu nad všechny jiné -

po lišce lásky krk činčilu nosí,

tlouštíci zahálí, místo je líné,

odlišné úmysly měla zvěř losí.

 

4              VÝPUSTKA                     

S Římankami jemných mravů

nadáváte dělníkovi

zvíře prchá kolem učně,

který práci s dřevem hoví.

 

5              ČÍSELKA

1234565 2 7565 3894565 71295 –

292045 6538 95 734565 02165,

62 9842 712 91468 208648 4295 –

5 9205 9 329565 26845 72165.

 

6            PŘÍSUVKA                        

Za osením gorila s klackem v ruce číhá,

podivné má představy o své roli znova,

hodlá zvíře pokárat, že si stále říhá,

navíc že se při žrádle jako koza chová.

 

7            ZÁMĚNKA

Úsilí se vyplatilo,

komora už vynáší,

kde pták hnízdí, zvíře žilo,

španělka ho vyplaší.

 

8            LAVINOVKA

                     Los

Ratolest dělníka pařáky trýzní.

Vzdělaná příbuzná uzenky chystá.

Horník u podniku otálí s žízní –

hází se korunou o volná místa.

 

9            OBNAŽKA

Postava tělesa vytáhne z rance,

na rady trapera svítilny zháší,

bažant si v oboře hledá kus žvance,

zvířata přítomnost jeho už snáší.

 

10          OBMĚNKA

Copak se ozývá za stromy u trati?

To družky zavětří jelenci ušatí.

 

LOGICKÉ ÚLOHy

Moto: Dnes k vám kráčí paroháči.

 

1. Dva losi

 

Umístěte do obrazce dvě sady vyobrazených tetramin L, O, S a I tak, aby se vzájemně nedotýkala ani rohem. Tetramina můžete při umísťování otáčet, ale nesmíte je převracet. Čísla v polích udávají, kolik ze sousedících osmi polí obsahuje dílek tetramina. Dílky tetramin jsou umístěny pouze v polích neobsahujících čísla, přičemž na obou hlavních úhlopříčkách je jejich počet shodný. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

2. Sobí spřežení

 

Od loviště odjíždí každou hodinu jedno sobí spřežení na východ a jedno na západ. Lovec každý večer po lovu nastoupí zcela náhodně do saní toho spřežení, které přijelo dříve, bez ohledu na to, kam míří. Lovec přespí tam, kam dojede, buď na východě s manželkou nebo na západě u maminky, a ráno se zase vydává na lov. Zdálo by se, že po dostatečně dlouhé době z pohledu teorie pravděpodobnosti docílí lovec stejného počtu cest na východ jako na západ. Přesto se jeho žena na východě zlobí, že manžel nocuje u maminky pětkrát častěji než doma s ní. Jak je to možné? Za správné matematické vysvětlení získáte 15 bodů.

 

3. Paroží

 

Obvykle se u těchto úloh požaduje po řešiteli vypsání tvarově shodných dvojic. Tentokrát nám postačí napsat, které z vyobrazených paroží je na obrázku jedinečné, tzn., že žádné jiné s ním tvarově shodné paroží na obrázku není. Za správnou odpověď získáte 5 bodů.

 

4. Los na pláni

 

Lovec si zaznamenal cestu losa plání do tabulky 7 x 7 polí. Cesta mířila z levého horního rohu tabulky do pravého dolního rohu tabulky. Táhla se přes 27 polí částečně po trávě (zelená pole), částečně mimo ni. Vnitřních 25 polí cesty sousedí vždy jednou svou stranou s předchozím polem cesty a jinou svou stranou s následujícím polem cesty, jinými stranami se cesty nedotýkají. Koridor cesty se nikde neprotíná ani nedotýká, a to ani rohem. Na každém třetím poli cesty vylosoval lovec z klobouků číslici a vepsal ji do tohoto pole. Na třetím poli cesty vylosoval jednu ze čtyř číslic z prvního klobouku, na šestém poli cesty jednu ze čtyř číslic z druhého klobouku atd. Čísla po stranách tabulky udávají součet vylosovaných číslic v daném řádku či sloupci. Za správné zakreslení cesty získáte tolik bodů, kolika travnatými poli vaše cesta projde.

 

5. Žetony

 

Máte pět shodných neprůhledných žetonů tvaru kruhu o průměru 50 mm na líci s vyobrazením soba v dané poloze (jeden z žetonů je vyobrazen vlevo). Otázka zní, zda lze žetony přes sebe položit tak, aby zcela do posledního kousíčku zakryly zelený kruh o průměru 82 mm a přitom všechny soby bylo celé vidět? A to ještě není vše, pokud byste potom obvod zakrytého zeleného kruhu na žetonech vyšrafovali, pak by museli všichni sobi být uvnitř tohoto šrafovaného kruhu. Odpovězte ano či ne, v případě kladné odpovědi zakreslete řešení dle obrázku vpravo. Za správnou odpověď získáte 30 bodů.

 

6. Losice

 

Vyplňte čtyři tabulky písmeny L, O, S, I, C, E tak, aby se v každém jejich řádku, sloupci i ve všech ohraničených šestipolíčkových oblastech vyskytovala všechna tato písmena, každé právě jednou. Zároveň platí, že se na stejné pozici v každé tabulce vyskytuje různé písmeno. Za správné vyřešení tohoto písmenného čtyřsudoku získáte 20 bodů.

 

 

7. Paroháči v zoo

 

Sob s losem se octnuli v zoo ve společnosti dalších tvorů (viz seznam vedle tabulky). Vepište jména všech těchto čtrnácti obratlovců (zleva doprava či shora dolů) do tabulky dle pravidel scrabble, tzn., že jiné dvou- či vícepísmenné shluky sousedících písmen než tato slova se v řádcích a sloupcích tabulky už nesmějí objevit. Všechna písmena O jsou již v tabulce vepsána. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies