jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 65. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 12. ledna 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7610 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola. Zadání u dvou hádanek bylo opraveno, opravy jsou vyznačeny červeně!

 65. KOLO

 HÁDANKY

 Moto: V zimním čase k jádrům, víte, s lopatou se proházíte.

1                  ZÁHADNÝ NÁPIS (N: 16, J: 13)

             Vějačkou váním obilí Valaši po žních čistili.

2                   VÝPUSTKA
Potomci leptavý přípravek hledají,
hubeňour poblíže ryby zří čápy,
vazby na bicykl břídila sedají,
tvrdého mužského velké jsou tlapy.

3                    OBNAŽKA
Rostliny s ostrými listy mnich sušívá,
zloději flámují, mysl je veselá,
moučka se k barvení hedvábí užívá,
s proutníkem anduly bedna nic nedělá.

Sportovní oděvy trenér dá k pohorkám,
hromada trupů v nich vypadá ladněji,
matička neděla skoro nic kantorkám
dost jasně, aby to chápaly snadněji.

4                   VYBÍRAČKA
Deska při věřící hlupačky zaskočí,
duchovní zakrývá škemrala ručníkem,
bér žena lépe žne na poli v úbočí,
skříň má dva závěsy, pes je třel jazykem.

Kdo žije v Polabí, stoná prý na stáří,
při každém neduhu chystá se do hrobu,
to chlapi žijící v horách jsou nezmaři,
jeden z nich překonal závažnou chorobu.

5                     ZÁMĚNKA
Soudce dbá na dojem, zná rozsah možností,
Moravan masa jí, odškodné zaplatí,
trenéři přestupek vyřeší stížností,
příjmové kontrasty nevidí bohatí.
Děda při učení hrozíval kartáčem,
dělníkův potomek nestal se kopáčem.

6                    VÝPUSTKA
Bezdeští rolníkův výtěžek pokazí,
antouška drobný hmyz ve vlasech souží,
úmysly gorily na problém narazí,
končí flám cizince za malou louží.
Zajíc před hlodavcem mete přes pole,
postrádá fešanda příbor na stole.

7                     OBNAŽKA
Posvátná hora se hodí do křížovek,
Noe k ní zamířil dle vůle boží,
dřívější továrna ve městě tatrovek
za moře vozila kvalitní zboží.

Vojenské kabáty husaři prodlouží,
psi lapí zajíce, sportovec hole,
kdo střílí vodušky, ten si trest zaslouží,
ten přijde po smrti do pekla dole.

8               ZÁHADNÝ NÁPIS
Ve spaní řeže Merckx dříví do kamínek,
za koňak kalupy partnerek budu ctít,
poslouchej, uslyšíš při bárce bubínek,
šlechtic si nepřeje zjevně svět opustit.

9                    VÝPUSTKA
Přes plachty v cirkuse šašek se přenese,
spílala doktora návštěva Cvachovi,
zpěvný pták před horou jako kov leskne se,
gazela tlustá je, hlupák lže bráchovi.

Každý pes touží jít s pánem na procházku,
chlapcova sestra prý doma dost zlobila,
dívčině šeptem hoch říkal o výprasku,
jejž hocha maminka své dcerce slíbila.

10                    OBNAŽKA
Poberta nátěstek ukradl pekaři,
tají své osudy prckové z Peček,
pořídku remíz se v turnaji podaří,
trčela při bahně partyja déček.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies