jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 65. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 12. ledna 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7610 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 65. KOLO

 LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Osm úloh je před vámi bez lopat i s lopatami.

1. Celodřevěná nářadí
Spojte každou trojici stejných celodřevěných nářadí spojitou lomenou čárou, která se může i větvit a která se nedotýká ani nekřižuje s jinou lomenou čárou příslušející jiné trojici. Tato čára vede vodorovně nebo svisle a spojuje středy políček sousedících stranou. Každé políčko rastru je tak použito maximálně jednou (viz příklad). Za správné řešení získáte 10 bodů.


2. Lopaty
Hnědá kolečka v políčkách rastru představují horní konec držadla lopaty, černý obdélníček představuje hlavu lopaty. Zkompletujte všech 58 lopat, přičemž jejich držadla mohou být v obrazci umístěna jen vodorovně nebo svisle a nesmějí se vzájemně křížit (viz příklad). Za správné řešení získáte 15 bodů.


    

3. Lopaty v políčkách
Do některých políček rastru doplňte po jednom z písmen L, O, P, A, T a Y tak, aby byla všechna písmena obsažena v každém řádku a sloupci (dvě políčka vždy zůstanou volná), aby se tato písmena v žádném řádku ani sloupci neopakovala a aby se políčka se stejnými písmeny navzájem nedotýkala, a to ani rohem. Vně rastru jsou uvedena písmena viditelná jako první při pohledu do rastru. Za správné řešení získáte 20 bodů.

4. Sudoku X
Do každého prázdného čtvercového políčka vepište jednu číslici od 0 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádné z 12 vyznačených oblastí o velikosti deseti políček. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Šipky vně
Do prázdných políček u obvodu obrazce zakreslete po jedné šipky směřující vodorovně, svisle či diagonálně pod úhlem 45o na políčka s číslicemi. Tyto číslice udávají počet šipek, které na dané políčko směřují (viz příklad). Za správné řešení získáte 25 bodů.


6. Šipky uvnitř
Začerněte některé šipky uvnitř obrazce tak, aby každá šipka (bílá i černá) ukazovala právě na jednu černou šipku (viz příklad). Za správné řešení získáte 25 bodů

 

7. Oblasti
Zapište do jednoho z políček každé silně ohraničené oblasti jedno číslo. Toto číslo je rovno velikosti této oblasti, resp. počtu políček rastru v této oblasti. Čísla na okrajích rastru jsou součtem čísel vepsaných do políček příslušného řádku či sloupce (viz příklad). Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

8. Karban
V úloze inspirované hrou FreeCell máte 52 vyobrazených karet seřazených do osmi sloupců (1. sl. až 8. sl.) co nejmenším počtem x tahů přesunout do čtyř cílových polí (CP). Každá karta ve sloupcích je viditelná, nejspodnější je vždy vidět celá. Vlevo nahoře jsou čtyři volná pole (VP) pro odkládání karet z důvodu uvolnění jiných k potřebným tahům a karty jsou tam vidět vždy celé. Do cílových polí vpravo nahoře máte postupně přesunout karty od nejnižšího esa (A), pak dvojky (2), trojky (3) atd. až po kluka (J), dámu (Q) a krále (K). Do každého cílového pole přesunujete karty stejné barvy, tedy v jednom budou ve finále od esa po krále srdce, ve druhém káry, ve třetím piky a ve čtvrtém kříže. Karta, která je celá viditelná, může být přemístěna:
a) z jednoho sloupce do volného pole pro odkládání karet, v jednom volném poli může být nejvýše jedna karta;
b) z jednoho sloupce či volného pole do jiného sloupce na kartu vyšší hodnoty o jednu úroveň (např. na osmičku sedmičku, na krále dámu apod.) a zároveň na červené barvy (srdce a káry) lze přesunovat pouze černé barvy (piky a kříže) a naopak;
c) z jednoho sloupce či volného pole do prázdného sloupce;
d) z jednoho sloupce či volného pole do cílového pole, jako první eso, ostatní karty jen pokud je v cílovém poli již umístěna o jednu úroveň nižší karta stejné barvy (např. srdcová pětka na srdcovou čtverku, piková dáma na pikového kluka apod.).
Každé přemístění celé viditelné karty (do sloupce, volného pole či cílového pole) se počítá jako jeden tah. Zápis tahů zapisujte dle tohoto příkladu jednoho z možných zahájení: 1. 5♥→VP; 2. 2♣→3♦; 3. 10♥→VP; 4. J♣→Q♥; 5. 10♥→ J♣ atd. Za správné řešení získáte 4(120 - x) bodů.

 

 


 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Došlo opět 172 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies