jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 61. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 17. března 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7160 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

61. KOLO

HÁDANKY

Moto: S čímkoli, co dobře mete, s taji lehce zametete.

1                                  OBNAŽKA

  Valach k sobě klade proutí z břízy mladé.

2                  ZÁMĚNKA
Dvojici koberec vyčerpá v Mimoni,
ruštinář dívčině předčítá svižně,
bulharský skladatel o keřík žadoní,
město se nachází od Tater jižně.

Postihlo občany dle zprávy večerní
hromadné šíření jednoho z virů,
mnozí z nich říkají, že jde o moderní
pohromu pro lidi, snad jen dští síru.

3                  ODSUVKA
Rantanen výborně hraje za Laviny,
byliny shluk lidí prohlíží v poli,
chlapák za šestáky nakoupí kraviny,
návštěva takticky mlčení zvolí.

Nora pro jezevce znamená bezpečí,
v houštinách lovce zbraň sílu svou ztrácí,
nemocný dělník své neduhy neléčí,
vozíčkář vyhnal ho k lékaři v práci.

4                ZÁMĚNKA
Prý plete cizince z vesnice koženka,
pohoří při řecké hranici leží,
oděvy pro sitcom ušila Boženka,
našinci poletí na Měsíc stěží.

Řezbář si postavil jesličky pod hruškou,
šetrně dotvářel figurky vsedě,
to matka Holeny jednala s Maruškou
nepříliš citlivě, dopadla bledě.

5                  VÝPUSTKA
Spí mladí vojáci, sotva je pochválíš,
naopak uznáváš českého vědce,
syn boha Zefyra pozvedá v ruce číš,
překvapí odlišná podoba světce.

Zakázku svěříme ostatním s mou paní,
pro chvění obrazná nazvání máme,
důvtipný filuta kompletně odstraní
bedlivě známky své činnosti „známé“.

6              ZÁHADNÝ NÁPIS
Vůbec se na jídlo miminko nedívá,
dívčina prochází kol cizích lidí,
záložník v dopravním prostředku jezdívá,
čiperka cizince v Tampere vidí.

Tahání řepiska proběhlo bez hádek,
konkurent koření zaséval ženě,
stařečci teď v domku dělají pořádek,
chalupa stoupne jim určitě v ceně.

7                 ZÁMĚNKA
Sehnán byl se štěstím pokoj bez čekání,
lesklý kov prodala snacha se synem,
uprostřed zvířecích hlasů psí štěkání
rušilo cinkání skleniček s vínem.

Dárky pod stromečkem voněly novotou,
nákupní horečka minula zase,
skladové prostory s volenou teplotou
prázdnotou zely po vánočním čase.

8                   VSUVKA
Hledá se dokument slovenské střihačky,
kluk hltá Pohádku o starém hrnci,
přeborník nedbá na rozvrh dne vrhačky,
namísto koule ho lákají srnci.

Händlova opera zajímá Malajce,
rodí se pranice o nové cíchy,
nejstarší osoba z města u Dunajce
vážená není pro minulé hříchy.

9                 ZÁMĚNKA
Domůže se chlapec výkresů z tržiště,
osud u muslimů předurčí život,
stříbrné peníze skrývalo tvrziště,
aktivy Buckna znal lépe než pivot.

Dychtivost po zlatu léčí se pomalu,
zlaťáky každému snílkovi voní,
hubiči hlodavců hráli na píšťalu,
zvukem tím zničili hlodavce oni.

10               POSUNKA
Zvědav je cizinec, jak nástroj zahraje,
Altajci zámotek housenky sklízí,
odhad zní, že jejich povaha dobrá je,
včelka před bojovým poplachem mizí.

Nízká hra udělá z kibice proroka,
kandidát notářství miluje čisto,
zahájil praxi dnes, jeho choť divoká
běhala překotně z místa na místo.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 69. kolo JLA je za námi, otevřít si můžete řešení 69. kola JLA, předběžné výsledky 69. kola JLA či ohlasy na 69. kolo JLA. Došlo 166 řešení, děkuji za ně. Jubilejní 70. kolo JLA bude probíhat od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023. Pěkné dny, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies