jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 61. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 17. března 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7160 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Soutěžní podmínky JLA 2021
S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2021 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. V seznamu pramenů si oproti minulému ročníku doplňte do PD Malou encyklopedii hudby od Smolky (Editio Supraphon 1983, zkratka MEH) a v elektronických pramenech si přidejte Mapy na https://mapy.cz. Ze seznamu pramenů nebudete v 61. kole JLA potřebovat z PD těchto 13 pramenů: ETK, Sokol, SAK, SZv, ČNŽ, VLS, LČL, Matzner, RYS 2, NCS, KS-ZEM, ZKR-EU a VSCS a z elektronických pramenů Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

61. KOLO 

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 36

Tento … (1) akademie navštívíme největší areál Valašského muzea, uvítá nás Valašská … (2) a zároveň budeme pokračovat v seznamování se s dovednostmi Valachů při ruční výrobě domácích potřeb.
Na kopčité stráni se vynořují do jitřního jasu tu nahloučeny vedle sebe, tu rozhozeny po svahu dědinské … (3). Jako by z nich staletí setřásla … (4), vesnickým stavením se vrací paměť, vane z nich vlídný dech minulosti jen zdánlivě zapečetěné. Bláňání klinkáčku na zvoničce roznáší … (5) po krajině z dávných zkazek a bájí.
Mnohé … (6) na Valašsku si v minulosti přivydělávaly výrobou březových košťat na živobytí, jedno z nich je na fotografii uprostřed polomozaikovky. Potřeba nenáročných pomůcek na jejich výrobu a lehká … (7) umožňovala v tomto chudobném kraji, aby je mohl vyrábět téměř každý chalupník. Tuto základní surovinu nabízely mladé … (8) břízy na jaře a na … (9), kdy jsou bez … (10) a tenké pruty jsou pevné a pružné. Kromě této základní suroviny už stačil jen provaz, nůž, … (11) desky, pilka, lýko a chuť do práce. Nejprve se pruty nastříhají, poté se svážou provazem do otýpek a pod střechou se nechají vyschnout. Před samotnou výrobou se musí pruty roztřídit dle velikosti, k výrobě je potřeba mít připravené hykle, což jsou … (12), a lýko nebo provázek na svázání košťat. K získání lýka slouží … (13) mladých lip, z nich se odloupne kůra a vlastní lýko se oddělí a smotá do provázku. Tradiční lýkem svázaná … (14 = 14/1 + 14/2) je dneska už vzácností. … (15) se však na zametání používají stále, některé chalupy sice doplňují jen jako dekorace, ale třeba … (16) dubnového svátku čarodějnic by se bez nich těžko obešla. Na Valašsku se s tímto nářadím dokonce tančily … (17 = 17/1 + 17/2). Nejlepší metláře z … (18) zdobila … (19) a kumšt, tradovala se jejich … (20), že … (15) se musí vnímat jako … (21). O jejich výrobě pojednává Drápalova … (22), která v názvu nese příhodné konstatování „ani ta … (14/2) nedala hladem umřít“.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. V polomozaikovce je skryta 14. tajenka (7 5), vypište ji a uveďte systém jejího skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Citoslovce. - 2. Okusovat. - 3. Vesnice na Žďársku. - 4. Prosáknouti (o sněhu); kedlubny. - 5. Zvuk trubky; ?16?; pravidla. - 6. Zaklínáním připoutaní; topol; jídlo. - 7. Součásti lodních hnacích ústrojí; kdo někoho podplácí. - 8. Vyhynulý druh primátů; slaný pramen; ; úder. - 9. Malá děla; německý herec; domácké mužské jméno. - 10. Název jedné z Beethovenových symfonií; zpracovat; cizopasný hlíst; hlodavec. - 11. Užaslý; tkalcovská dílna; hybaj; nálev; pohroma. - 12. Název slitiny; smetí; druh dřeva; Valda; španělsky "šťára". - 13. Hajný; jelenci; tvrzená; přežilé; houska; ?1?. - 14. Flaška; druhorodička; útraty; boty; finský spisovatel; plané ovoce; řecký národní park. - 15. Kvantové zesilovače; poezie východních národů; finský atlet; pochmurná (duše); národ v Thajsku; čiperný; dřevo určené ke spálení; had. – 16. Radikálně; kopce; ?2?; francouzský konstruktér letadel; americká herečka; herec účinkující ve filmu Cool It Baby; hnojivo. - 17. Herecké umění; ďubka; obroušená neprůsvitná část horniny; šachové figury; hluk; vesnice poblíž Dobré Vody; skupina indiánských kmenů na Yucatánu; ?22?. - 18. ?20?; vyznavač islámu; český botanik; měkký znak; konec; onemocnění mozku a míchy; otřes mozku. – 19. Dítě; chodidlo; grimasa; tropická nemoc; provést; ?15?. - 20. Část; forma; dluh; záhyb; tanzanský politik; mše. - 21. Štípat; český hokejista; šelma; strčení; náspy; propíchnutí. - 22. Potvrzení; stará vatikánská délková jednotka; sraziti; struhadla; ?17/2?. – 23. Bloumat; bydliště; obklíčiti snem; domácké ženské jméno; moldavská platidla. – 24. Tkanina; zvuk vydávaný cvrčkem; pranice; namodralé; osidla. – 25. Chlupáč; rámě; ?17/1?; urostlá osoba.26. Bifloun; umenšit; dílo rumunského skladatele (*1926). – 27. Kruťas; citoslovce údivu; anglické ženské jméno; štamprle. – 28. Naše obec; autor písma pro nevidomé. - 29. Hudební nástroje; ?19?; malá dýně. – 30. Zkosená hrana; určitý porost; nástroj podobný loutně. – 31. Německý herec; cévnaté rostliny. – 32. Polské ženské jméno. – 33. Tinova společnice. – 34. Sál.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15. Panenka. – 16. Pa. - 17. České město. - 18. Plány (slovensky); řecký hérós. – 19. Látka používaná k hašení požárů; sekáč; přízemí. - 20. Zloděj; hospoda; druh noty. - 21. Konzultace; nehmotná jednotka; duchaplnost; z žádného místa. - 22. Koláč; tlačítka; církevní hodnostáři; kukla; teritorium. – 23. Strunový hudební nástroj; druh lokomotivy; naduřenina; mající klíček; bylina našich babiček. – 24. Egyptská bohyně boje; ?9?; konžský politik; výslužky; litevský básník; hinduistický bůh slunce. – 25. Marše chráněná hrází před mořským příbojem; oratorium Zelterova žáka; chyba; informativní; ?8?; velká ryba.26. Kuňkat; rozsochatý kůl na sušení sena; autor obrazu Paříž; ?5?; kolorovat; ?6?; geometrický vztah. – 27. Umělé vlákno; ruční vozidlo; název podniku na severu Čech; obec na Vysočině; italský sochař; africký kmen; určitá ozdoba hlavy; řemení soumarů. – 28. ?7?; obnažený pruh. - 29. Kapusta; části stodol; úskalí. – 30. Dobře; škopky; churavět. – 31. ?10?; moravské město; slovenské sídlo u polských hranic. – 32. Chemické sloučeniny; překotné vybírání vkladů; ?13?. – 33. Výrobce fotografických objektivů; kalhoty mužského lidového kroje; trumf v některých karetních hrách. – 34. Planetka; elektrotechnická součástka; zemědělský stroj. – 35. Patřící ženě mající svátek v červenci; ?12?. – 36. Hubování; islámský klášter; přítok Slané; ruský houslový pedagog; zamračený člověk; citoslovce (dle NLA); dětská hračka; rys. – 37. Keře; ?18?; části úlů; mlází vyrostlé z náletu semen; znakový; ?4?; proluvium. – 38. Krychlový nerost; praštiti; český chirurg; bylina; dřevěná nádoba; výtržnost. – 39. Spoluhráč Vladimíra Martince; přitisknouti; dřívější název afrického státu; ?11?; Evropanka; prkotina. – 40. Týkající se kopulí ve tvaru elipsoidu; ?3?; opuštěná zemědělská usedlost; hora ve Slovinsku; nimra. – 41. Klihovaté; druh dřeva; trojklonný nerost; mineralogická lokalita v Brazílii; hmyz. – 42. Staroindický historik; týkající se hostiny; hostinec. – 43. Sudička; určitý žák. – 44. Americká herečka účinkující v televizním seriálu Power; kolo.

 ORNAMENTOVKA

Do políček ornamentovky se při vnějším okraji vepisují šestipísmenné výrazy, které začínají a končí vždy ve větších políčkách u příslušného čísla v kroužku, jak to naznačují šipky. Do každého z těchto políček se zapisují dvě písmena. Postupuje se vždy ve směru chodu hodinových ručiček. V křižujícím směru ke středu obrazce se zapisují třípísmenné výrazy. V ornamentovce je skryta 21. tajenka (6 7), vypište ji a vyznačte v obrazci. Návod na řešení je uvedený v § 111 Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek, první písmeno tajenky je umístěno v políčku při číslech 1 a 2. 13 vhodných šestipísmenných výrazů pro shlukovou postupovku po obvodu musíte vybrat ze vpisovaných výrazů správně vyřešené polomozaikovky. Pro 13 třípísmenných výrazů střídavé doplňovačky máte níže uveden abecední seznam jim příslušejících legendových výrazů.

STŘÍDAVÁ DOPLŇOVAČKA (KE STŘEDU): český malíř; honička; hrob; hruď; kusy ledu; opičí; orgán lidského těla; pícnina; předložka; velké množství; zesílený zápor; zmrzlá voda; ženské jméno.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies