jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 59. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 7. října 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6910 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

59. KOLO

HÁDANKY

Moto: Žádný z tajů nevybočí, každý se kol ovcí točí.

1                                   VYBÍRAČKA

  Pásli ovce valaši, dojili je v salaši.

2                VÝPUSTKA
Sál hercův uzávěr repliky pochválí,
Kuba na znamení uznání tleská,
dívčina s osnovou diplomky otálí,
těší nás krásou svou krajina česká,
znectění lumpové říci si nedali,
o kázeň nedbali včera ni dneska.

3                ZÁMĚNKA
Had zde na mistrovu sečnou zbraň dozírá,
kobkyrežisér spojené s laty,
literát příhody Neználka vybírá,
některá sekera je za dva zlatý.

Příbuzná určitě příkladně nežila,
za vlastní přijala pokleslé mravy,
nezdárnou členkou se přízni své jevila,
někteří měli z ní bolení hlavy.

4                PŘESMYČKA (J: 36)
Mořský pták poblíže sypání sedí,
zrní ho nebere, živí se mlži,
lačný skot na lesklé zlaťáčky hledí,
hlídá je jako pes, všem o nich mlží,
krajané na svátky vánočky jedí,
cizinka bloumala bez cíle strží.

5                OBNAŽKA
Nápoj si mecenáš dovolit může,
byliny na louce nepozná ňouma,
o čtyři procenta zlevnily kůže,
nedávné období geolog zkoumá.

Útrapy hlupáci chystají jiné
než žena proradná předčící lotry,
zábava chlapečka v Dřímkově plyne,
kejklíři často šli slepě za kmotry.

6                 VÝPUSTKA
Přestávka skončila, politik slibuje,
že slavnost šíitům utne kdos vzpurný,
polévka dobrá je, žena si libuje,
přestože člen Šestky poškodil urny.

Přírodní útvary krajinu zvlnily,
zpěvačkám na kůru po každém hraní
hudebník říkal, že mizerně plnily
křesťanské zásady hřešící paní.

7                 PŘESUNKA
Rejnoci jiskření vyvolat umějí,
nádoba na pivo poslouží lidu,
slovinská občina usíná s nadějí,
že jižně Médea zůstane v klidu.

Alžírské plemeno záložník mapuje,
nese kluk z Cejlonu banány zralé,
dívku zná cizinec, který rád lakuje,
ona má beraní náturu ale.

8                 ODSUVKA
Skladby dvě rozebral učitel žákům,
poklopy dělníka upadly na zem,
pohoří vozataj vychválil mákům,
otcovy udičky zabraly rázem.

Usínat s pohádkou dětským je přáním,
táta dnes rozváží skupinu Dánek,
proto kluk drožkáře dal se před spaním
do akce, kterou má přerušit spánek.

9                 ZÁMĚNKA
Nebeský poutník bez jasu šel světem,
klaněl se dozorce před českou kněžnou,
inspekce sebrala rostliny dětem,
kontrola kráčela s revoltou něžnou.

Cizinci navrhli pro výlet Istru,
podnik na výchovu dorostu sázel,
vedlo před svítáním několik mistrů
pátrání po učni, který jim scházel.

10               VÝPUSTKA
Dráždila modlitba mumlaná pohanem
sluch muže, kterého Metoděj učil,
pták pohled zepředu ozdobil zobanem,
klepete na dveře, sport za čest ručil.

Formace selhala, frajeři nešťastní,
Ivánek byl by bez kapříků nula,
vyhlíží Kuzmova manželka nevlastní
dceru, jež beránčí povahou slula.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 69. kolo JLA probíhá od 15. září do 12. října 2022. Otevřít si můžete kompletní zadání 69. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 69. kola JLA, zadání hádanek 69. kola JLA či zadání logických úloh 69. kola JLA. Hodně zdaru při řešení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies