jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 59. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 7. října 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6910 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Pouze pro toto 59. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2020 zaměňte v elektronických pramenech Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz za Okres Kolín na http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kolín. Z PD nebudete potřebovat těchto 11 pramenů: HUB, ČBS, ETK, Sokol, MELH, Jordan, SAK, ESGV, MSJM, NCS a ZKR-EU. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

59. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 34

Nebylo dědiny, aby neměla svého samouka-vynálezce – žel, všichni skončili stejně: ještě tak při maškarádách, o masopustu nebo při kácení máje vyjeli místo s tradičním spřežením vykleštěných kozlů na nějakém tom samohybu vlastnoruční výroby. Určitě mezi námi dodnes žijí, propadlí do svých snů a představ. Avšak kolika takovým lidovým, byť nevyslyšeným talentům vděčí lidská civilizace za svůj … (1)!

„Kdo to ty lidičky z hor a kotárů učil?“, ptáte se udiveně, když si prohlížíte valašskou výšivku, … (2), gobelíny či … (3). Nadání sáli z hlubočin věků, smysl pro krásu zdědili po staříčcích. Rádi se obklopují pěknými předměty, které jim slouží k dennímu životu. … (4) s fuksiemi za oknem není jen tak nějaký … (4), je pomalovaný vkusnými kresbami a reliéfy – vlastně je to … (5). Velikonoční … (2) vynalézavě zdobené. I ta obyčejná … (6), křivák, … (7) umně upravené a jakousi odlišnou drobností zdobené. Není tu však přebujelé zdobnosti, pro niž je předmět jen záminkou k dekorativní samoúčelnosti. Poslání a z toho vyplývající tvar věci nejsou přehlušeny – ozdoba je uměřená, jí se poslání a smysl předmětu dovršuje. Spojuje se tu samovolně estetická složka se složkou funkční, aby věc denní potřeby netoliko sloužila, ale též lahodila oku. Avšak nechybí ani výtvory (třebas malůvky na skle, dřevoryty a dřevořezby), jejichž smysl spočívá výlučně v estetickém poslání, aby potěšily srdce.

Dnes už to tak není, ale dřív živil chlapy z valašských kotárů hlavně dřevěný chléb. Tak třeba metly se dělaly z březového proutí, koše a košíky z vrbového proutí, u hrábí to bylo složitější. Díl, ve kterém byly vsazeny zuby a zuby samotné se dělaly z jasanu, násada ze smrku nebo jedle, ale nejlepší pro ni bylo … (8), ze kterého se dělaly také čagany. Valašské … (8/2) rostou z tvrdé země a „tu tvrdost vtáhnou všecku do sebe, proto jsou z nich nejlepší čagánky, tvrdé a lehunké, a čaganů se na vrchách něco zedere!“ Ani to jalovcové … (9) nikomu nevadilo, protože „kdo nemá hnízdo v jalovčí, není žádný pták, a kdo sa v něm nevyválí, to není žádný … (10)!“ … (8/1) a práci s ním mohly Valachovi sebrat snad jen vážná … (11) nebo … (12) - a nakonec až ta s kosou.

Na výrobu metel nebylo třeba žádného kursu ani certifikátu, jenom zručné prsty. Vyráběl je bárkdo. Na výrobu hrábí a košů bylo potřeba více umu. A když se jich nadělalo dost, vzaly se prodat na trh, každá … (13) v chalupě byla dobrá.

K Valachům patří nejen … (8/1), ale i ovce a práce kolem nich: … (14), stříhání, dojení… A právě … (15) na dojení ovcí byla předlohou pro obrazec křížovek tohoto kola. Jedná se o dřevěnou nádobu, jejíž jedna … (16) je vyvýšená, aby z ní při dojení ovcí mléko nevystřikovalo.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
 4 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryté 3. (5), 4. (5), 7. (3), 9. (5), 10. (4) a 13. tajenku (6) vypište a vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí. Skryté 15. (6) a 16. tajenku (6) získáte vyřešením řetízkové doplňovačky s pomocí dvou trojic legendových výrazů, které spojují indicie uvedené u doplňovačky, obě tajenky vypište a vyznačte v doplňovačce. Z výše uvedeného je patrno, že celá polovina tajenek je skrytých, ovšem všechny jsou k nalezení v obrazcích a pokud jsou umístěny ve svislých řadách základních políček, pak jsou tvořeny kompletními obsahy ucelených řad těchto políček a čteny jsou vždy shora dolů.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Anglická zkratka jedné z komoditních burz. - 2. Český architekt. – 3. Opratě (slovensky); štamprle; francouzský politik. – 4. Titul boha bouře Hadadu; kozelce; indiánský jazyk; načechrané. – 5. Smysl pro vnímání barev; obyvatel italského města; registr. – 6. Léky snižující horečku; hlupák; dřevina. – 7. Druh vědy; číšník perského krále Artaxerxa; dřívější název rodiště českého historika (*1892); typ uzlů při vázání koberců. – 8. České sídlo; kapesní svítilny; vlastní kočkovité šelmě; ryba; chvastoun. – 9. Americký skladatel; v polovině; oplatky; země; rumunský agronom; určité bankovky; přezdívka člena kvintetu Elektron. – 10. Místo vyprahlé suchem; jméno děvčete z románu přepracovaného česky píšící autorkou do formy dramatu; ukrývané; kazit; členka obecní samosprávy. – 11. Mladý; role Mehdiho Nebboua; ves v Čechách; odírané; spalovat; rozvržení; italská herečka. – 12. Rostlina; stará selská milostná píseň; šelma; bochník; ?14?; redukovat; hudební skladba. – 13. Toliko; anglické sídlo; chlapci; americký lékař; jméno domácího zvířete; kýchnutí; slovenské domácké mužské jméno; ?8/1?. - 14. Vyobrazení ovčáka; italské město; styl japonského malířství; zpěvný pták; rod mořských paryb; savec živící se rostlinnou potravou; tádžické závody v běhu; německý lékař. - 15. Anglický operní pěvec; australský plavec; pochody; kroužek; dívčí láska; šero. – 16. Druh karetní hry; přibližně; svižně; občerstvení; italská spisovatelka; přesnídávka; postava ze seriálu Tenkai Knights. - 17. Alžírský skladatel; klaďas; zpívaná slabika; ?1?; ?12?; čínské platidlo. - 18. Illinoiské rodiště americké představitelky filmové Julie (*1926); malé žáby (slovensky); jedlé plody rostlin (slovensky). – 19. Iniciály autora Abecedy písma; vědně; postava z egyptského filmu Oshan 14; spolutvůrce filmu A Sign of the Cross. - 20. Malá muslimská modlitebna; velká noha; jihoafrický antropolog; římské číslo. - 21. ?2?; ?6?; chemický vzorec jednoho z oxidů. – 22. Cuchta.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 18. Vojenský sluha. – 19. Domácí vězení. - 20. Ovocná šťáva; druh nábytku; spojka. - 21. Nápoj; nelátat; český hokejista; poskok do výšky; mužské jméno; slovenské sídlo. – 22. Jedna z Višnuových inkarnací; historické území v Irsku; španělský výraz pro obranou palici kukuřice; postava ze Stolperova filmu; vietnamská jednotka objemu; vyrůst kolem něčeho; splétati; název lepidla; národní park ve Finsku. - 23. Patřící postavě ze seriálu Legends of Tomorrow; německé sídlo; poloha zbraně v šermu; irácké město; útok; domácké ženské jméno; francouzský spisovatel; salaš. – 24. Sídlo na břehu Bajkalu; mistr Evropy v chůzi na 50 km; italský kytarista; dagoba; umělecky naivně roztomilé (podle Braunerové); druh hry; ?11?; plavidlo. – 25. Slovenský výraz pro něco třpytivého (dle Hodži); druh stromu; porážka; afričtí psi; zapalovač; tance; nerost; americká herečka; kroužek. - 26. Dřívější sídlo na území dnešního Maroka; starověký přístav na africkém kontinentu; zásada; výměna; belgický herec; italská mineralogická lokalita; americké město; ?8/2?. – 27. Koruna; sudokopytník; šibal (slovensky); vzcházení a trvalé uchycení rostliny v porostu; reálné (slovensky); ?5?; staroegyptská nádoba; zemědělské nářadí. – 28. Hudební nástroje + zajisté; malá kopule; sklovité těleso v oku; šablona; šotek; vyhloubenina; trýznitelé. - 29. Soupis; šifra autora próz antropomorfizované zvířeny a rostlinstva; části lidských těl; cigaretle; kroužek. - 30. Moravská obec; štěty; staropalestinské město; nějaká řeč; filmová představitelka Chelsea; postava ze seriálu Record of Grancrest War. - 31. Česká herečka; zmoci; hromadit; piják; mince se znakem Bernu. - 32. Planetoida; patřící postavě ze hry Naši furianti (nevěsta); vztahující se k určitému pískovému valu; týkající se určitého obytného hradu. - 33. Nadělat kaňky; vyžbleptnout; peloponéská básnířka. - 34. Spis německého politika 19. století; planetka; americký hudebník. – 35. Cizí objemová jednotka; role italského herce z rodiny poddůstojníka karabiniérů (*1941); vyškubané. - 36. Odvětví určité vědy.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 69. kolo JLA probíhá od 15. září do 12. října 2022. Otevřít si můžete kompletní zadání 69. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 69. kola JLA, zadání hádanek 69. kola JLA či zadání logických úloh 69. kola JLA. Hodně zdaru při řešení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies