jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 58. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovkářsky zpracované sečkovice a hádanek a logických úloh věnovaných řezání sečky činit potíže.

U křížovek jsem přichystal jeden prázdninový dvojáček, ale slunéčko linku za minku většina řešitelů zaměnila, nějaké ty hledáčky, samozřejmě polodarvinovky usnadňují řešení, i když minule většinu řešitelů zrovna u nich zaskočila tvorba slabik, na to si už v tomto kole dali všichni pozor, ale čeština je nevyzpytatelná, řešitel musel být furt ve střehu. Odkazem na Heydukovu tvorbu jsem zkoušel svést řešitele na výraz "skvést". A krmelec také způsobil nějaké ztráty. Všechny legendové výrazy byly jedinečné, až na tři. A ty hrály u skryté tajenky svou roli. A samozřejmě úvodní text. Zájmeno "ta" neumožňovalo skrytou tajenku "letinky". Letinka byla složena ze slabik umístěných právě za výrazy se společnou legendou.

U hádanek jsem přichystal vyloženě dovolenkové kolo, k chybkám docházelo v obměnce u slečny Anety, v obnažce u plurálu "klamy" a samozřejmě tradičním přepsáním se.

U logických úloh jsem očekával, že největší potíže přinese Číselný had a hledání optima u Dřevěných číslic, což se i stalo. S testery jsme se snažili nastavit bodování tak, aby řešení s více jak 200 body přinesla řešitelům větší bodový příděl než základních 25 bodů. Ale s prvními řešeními už bylo patrné, že na to bude potřeba přes 220 bodů. Ale že nebude stačit ani 224 bodů, to jsem nečekal. A optimální součin překvapil kromě dvou soutěžících úplně všechny. Ani součin xy = 252 body nestačil.


Autorská řešení máte níže, pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek 58. kola JLA:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Uf. - 2. Bela. - 3. Alraum. - 4. Alfa. – 5. Tarifa. - 6. Mata. – 7. Seno. - 8. kA; At. - 9. Ti; votvor; nízoty. - 10. Mast; intouš; Zele. - 11. Ouvé; citovati oponenta; stříže. - 12. ZK; býti za plotem; náraza. - 13. Panice. - 14. Tirato. - 15. Oklepati se. – 16. Zelené krmení. - 17. Lit a sapota. - 18. Kousky; tady. - 19. Ulvir; virbiš; findy. - 20. Ulle; leče; Portal; Talton. - 21. Perští; Torme; Meton. - 22. Persán; paspal; palná. - 23. Perní; níma; Trapa; paluz; Luzzi. - 24. Stlaky; trakar; karha; habr. - 25. Netin; tin tin; masno; snobí; bídy. - 26. Denger; mařa; řacha; chalan. – 27. Gullin; Linnel; sta lan; Lanka; karok. – 28. Brva; Vanel; kruta; tavot; votrok. - 29. Trády; moži; žita; tavič. - 30. Pesky; kyu; klejchy; chytra; travič. - 31. Roven; a; Klejna; Nani; Nisla. - 32. Kaba; Bakoš; Kulhan; handra; draky. - 33. Modla; dlakoš; Mubur; burma; Malát. - 34. Mokří; křípa; treslá; sláva; vaček. - 35. Záda; Dager; muskle; klekot; Kotter. - 36. Ginton; tonkin; horko; kosmy; smyslit; slitky. - 37. Linda; okro; krosy; syky. – 38. Lin; vepří; příka; Kadár. - 39. Veka; Kalar; Larmor. - 40. Minta.

Tajenky: 1. Mechanismy (skrytá na vnějším boku žlabu sečkovice, vyznačena je červeně). - 2. Život. - 3. Křídla. - 4. Haluz. - 5. Otop. - 6. Zařízení. - 7. Sláma. - 8. Seno. - 9. Zelené krmení. - 10. Tráva. - 11. Stlaní. - 12. Letinka (skrytá, je tvořena slabikami za vpisovanými výrazy k legendám „dřívější platidlo evropského státu” ve směru zprava vlevo dolů, vyznačena je zeleně).

Řešení hádanek 58. kola JLA:

   1.   Třísečky, tovi, scénář, bezan, mísečky – tři sečkovice na řezání sečky.

   2.   Potlesk, lak, lny Ivany, jícny, jmelí, u valch chůvy, věže, ovce, odpaliště, emoce, Líně, litr, řezy – podle skalní fanynky měli v hlavě sečku fotbalisté, co měnili dresy.

   3.   Artuš, šťovík, stehy, pohár Moniky, nářečí, pouhá lasa, klamy, vazby, choti rtuťovitého harmonikáře čouhala sláma z bot.
(medvídek = expresivně vazba, pořízek, svalovec viz SČSaA)

   4.   Doby, vakua, spála, Šebetov, šéf, dosed, oslava – v obýváku papaláše je to všechno seno sláma.

   5.   Prha, čluny, chalva, chlum, Atli, poraz, nodus u lam – pár hlučných valachů mlátilo prázdnou slámu.

   6.   Mžení, lakros, unikát, křesla, vyšití, bravura Gusty – žena kronikáře slyší trávu růst.

   7.   Knapa penis, děd, vejr, hovor, svízel, Cipro, po kanadě halíře, tank – napálení svědkové Jehovovi ze lžiproroka nadělali řezanku.

   8.   Oko megery, milouš u lípy Anitě (Natě) maso dá, milá teta urovná resty – kam gramla šlápne, tam sedm let tráva neroste.

   9.   Líce s tazateli, klepátka, Pouzar u stád, šlatry, pavouk – cesta za telepatkou zarůstala travou.
(šlatr – druh svářečky v Hubáčkově českých slanzích)

10.   Jadran, čára, mužský, rošt, příměsi, céres, tet rána - nad rančerem už skoro čtyři měsíce roste tráva.
(céres – porážka viz SNČ)

 

Prameny k námětům:
Šuleř: Je to chůze po kotárech!
sečkovice na řezání sečky – obrázek z knihy
SSJČ
mít v hlavě sečku – být hloupý
sláma někomu čouhá z bot – je na někom vidět venkovský původ
mlátit prázdnou slámu – mluvit jalově, planě
nadělat z někoho řezanku – řádně někomu nařezat
kam někdo šlápne, tam sedm let tráva neroste – někdo svým zásahem pokazí všechno tak, že se to dá těžko napravit
PSJČ
je to někde všechno seno sláma – je to někde bez ladu a skladu, je tam nepořádek
slyšet trávu růst – být přemrštěně podezíravý, zbytečně se všeho obávat
cesta za někým zaroste travou – někdo vymizí z paměti
roste nad někým tráva – někdo je pochován

 

Řešení logických úloh 58. kola JLA:

1. Uložené fošny
Řešení viz obrázek.

2. Hromádky slámy
Řešení viz obrázek.

 3. Řady čísel
Řešení viz obrázek.

4. Sečkovice
Řešení viz obrázek.

5. Číselný had
Řešení viz obrázek.

 6. Sečka
Řešení viz obrázek.

7. Dřevěné číslice
Řešení viz obrázky (všechna správná řešení za 180 až 224 bodů získala 25 bodů)

8. Záhony trávy
Řešení viz obrázek.

Autorem úlohy č. 1 je Zoltán Horvát, úlohy č. 2 Imrich Cily, úlohy č. 3 Károly Kresz, úlohy č. 4 Petr Mikšík, úloh č. 5 a 6 Zdeněk Vodička, úlohy č. 7 Vladimír Jemelík a úlohy č. 8 Jan Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies