jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 60. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovkářsky zpracovaného lisu na tvaroh a hádanek a logických úloh věnovaných tlačení tvarohu činit potíže.

U křížovek bylo potřeba při sdružené a zpřeházené legendě hodně trpělivosti s postupným vyplněním křížovek a pak řešitele čekalo odstranění dvojáku a dohledání několika výrazů, otázkou bylo, zda větší překvapení způsobil hudební host v pořadu polské televize či cévnatá roslina. Asi jsem zklamal hodně soutěžících, ale Mistr Karel Gott to nebyl. Byla to polská hudební skupina Farel Gott! A cévnatou rostlinou nebyla piasalba. Byla to Rosa alba!

U hádanek jsem se snažil překvapit řešitele římským politikem v kreslené záměnce a docela dlouhými přídavnými jmény v některých jádrech. Asi jsem zklamal hodně soutěžících, když jsem zveřejnil, že na obrázku v kreslené obnažce nebyl Cato. Byl to řečník Cicero! A v jádrech byli politik ze Svaté Heleny a rybář z Ostrožské Nové Vsi.

U logických úloh měla činit problémy úloha Tvarohové rohlíčky a samozřejmě o pořadí na medailových pozicích měl rozhodnout optimizer celkem štědře bodovaný, ovšem roli ani tak neměl hrát celkový bodový příděl, jako 6 bodů za jedno prázdné políčko. Asi jsem zklamal hodně soutěžících, ale 14 ani 15 prázdných políček bylo v tlačenici málo. Ani 16 by na nejlepší výsledek nestačilo. Dokonce ani 17 ne. Teprve 18 prázdných políček představovalo nejlepší řešení.

Autorská řešení máte níže, ať se Vám rok 2021 vydaří, Vladimír

Řešení křížovek 60. kola JLA:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Dainko. - 2. Pyon; pojetí. - 3. Jer; Illugason; ceiby. - 4. Lajerka; malá dna; Elba. – 5. Kuky; laní; padoliny. – 6. Vitá; maba; stínat; natkat; katena; nába; Átány. - 7. Napětí; štěbot; Botčan; čandal; Dallon; loneta; Panzini. – 8. Oh; NaOH; Anuš; talari; Ariman; Mander; Dereta; biabar. - 9. OH; star; dlho; Kangar; Garger; Gernie; Zondek; karasi; Ravuna. - 10. Ar; partie; Polcar; Carron; Ronika; Ronina; valasi; Nohl; Elki. - 11. Tvik; Lior; Kaus; tribal; balast; astant; Antové; Ner; Hatta. - 12. Tver; Nait; sero; animar; Marvas; Vasmer; lotina; lupi. - 13. Er; motyka; chalkos; Kossel; selský; kumpul. - 14. Pett; peán; Pinkle; Klemuš. - 15. Rego; lašk. - 16. Koliba. – 17. Rental. - 18. Fafra; SA. - 19. Doro.

Tajenky: 1. Hlubiny. - 2. Koliba. - 3. Tvaroh. - 4. Trhy (druhá písmena shluků v menším políčkách nad vnitřními rozdělovacími linkami v lisu na tvaroh, vyznačená jsou purpurově). - 5. Svargač (první písmena shluků schodkovitě v hroudě tvarohu čtená zprava doleva, vyznačená jsou červeně). - 6. Nádoba (skrytá v ose nádoby na odkapávání syrovátky, vyznačená je červeně). - 7. Pojetí. - 8. Frajer (dva třípísmenné shluky v horní střídavé polomozaikovce, vyznačené jsou červeně). - 9. Peloton (shluky umístěné ve zbývajících částech základních políček pod posledními shluky vpisovaných výrazů odpovídajících legendě obsahující letopočet 2008 čtené shora dolů, vyznačené je zeleně). - 10. Motyka. - 11. Partie. - 12. Napětí. - 13. Garant (dva třípísmenné shluky doplňující kaskádu políček se skrytými tajenkami v hroudě tvarohu, vyznačeny jsou purpurově). - 14. Alfa a omega (složená z druhých písmen prvních vpisovaných výrazů v obrazcích 60. až 56. kola JLA a posledních vpisovaných výrazů v obrazcích 56. až 60. kola JLA - DAINKO, KLCE, UF, ČAGRA, GANČA, DOLAN, UM, LETY, AGROBOTANIKA a TAKIN A ARNI).

 

Řešení hádanek 60. kola JLA:

   1.   Klisny, orátor, dva rohy – lis na tvaroh.

   2.   Spoleh, osle, nesvé tuhé ženské, hora (kopa), plamen, bubláči, lazura – sporého člena svatohelenského parlamentu tlačila můra.
(přejetý = nesvůj viz SNČ, tuhý = opilý (namol) viz SČSaA, bubláč = holub viz 944.2 ČSVaS)

   3.   Hit, habry, nic než ruj, nezvyk, karamela, lauf v USA, list u fár, úhoř – tichá přívrženkyně Švýcara měla svaly z tvarohu.

   4.   Klídek, vteřina, eden líčí Líté, pláč Vilíka, krusta, prostí lidé, kteří nádeničili, tlačili káru starostí.

   5.   Nos štírka, lotr zval na rozhovor brunety – starší kontrolor nebyl zrovna z tvarohu.

   6.   Ponk, novina, Miserere, matla, písně Lenky – pod křovinami se ze země tlačí sněženky.

   7.   Vůz stráže ničí, hráz u myší, hendy, (J.) Němec, citvar, chór – ustrašený cizí muž z Argentiny je měkký tvaroh.
(hendy = mobil viz SNČ, český režisér Jan Němec mj. natočil film Toyen)

   8.   Korýš, při nivě dělník, déčko, vařič, inambu, žebro, Tait lační – kryšpíni věděli, kde kovářčina muže bota tlačí.
(kryšpín, gusta = hlupák ve Šmírbuchu)

   9.   Subri, lnice, strmost, roks, kanava, české bory, zářezy valacha, kost parohu – subtilní sestra ostrožskonovoveského rybáře bývala jako z tvarohu.
(zářez = vroubek viz SSJČ, ostrožskonovoveský viz Naše místní jména a jak jich užívat)

10.   Atlas, účinek, Somálec, sněhy, ňouma, hlesy makaků, bezdík tlačí neomaleně houmlesáka ke zdi.
(bezdík = houmlesák, bezdomovec viz SNČ)

Prameny k námětům:
Šuleř: Je to chůze po kotárech!
lis na tvaroh – obrázek z knihy
SSJČ
tlačí ho můra – má pocit úzkosti, něco ho tísní, trápí
mít svaly z tvarohu – mít měkké, slabé svaly
tlačit káru (starostí) – namáhat se, lopotit se s něčím, (žít ve starostech)
nebýt zrovna z tvarohu – nebýt přehnaně citlivý
ze země se tlačí sněženky – ze země vyrůstají sněženky
být měkký tvaroh – být bázlivec, strašpytel
vědět, kde mě (ho) bota tlačí – znát své (jeho) obtíže, nedostatky
holky jako z tvarohu – holky bledé
tlačit někoho ke zdi – vhánět někoho do úzkých

 

Řešení logických úloh 60. kola JLA:

1. Šedesátka
Řešení viz obrázek.

2. Tvaroh v přihrádkách
Řešení viz obrázek.

3. Galaxie
Řešení viz obrázek.

4. Tvarohové rohlíčky
Řešení viz obrázek.

5. Dřevěný pejsek
Řešení viz obrázek.

6. Tvrdý tvaroh
Řešení viz obrázek.

7. Dřevěné kameny
Řešení viz obrázek.

8. Lis na tvaroh
Nejlepší nalezené řešení s 18 volnými políčky viz obrázek.

Autorem úlohy č. 1 je Petr Vejchoda, úlohy č. 2 Imrich Cily, úlohy č. 3 František Luskač, úlohy č. 4 Jan Novotný, úlohy č. 5 Zoltán Jakabfi , úlohy č. 6 Siniša Hrga a Jana Vodičková, úlohy č. 7 Mehmet Murat Sevim a úlohy č. 8 Vladimír Jemelík.

  

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies