jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 57. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 20. května 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6700 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
V tomto 57. kole JLA nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 11 pramenů: ZKR-ED, ETK, Sokol, MEA, MELH, ESGV, EPM, VLS, NCS, ZKR-EU a VSCS. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

57. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 32

Dnes nás bude při návštěvě Valašského muzea hostit Mlýnská … (1) naposled. Našeho průvodce hned při první návštěvě Sušáku oslovila silně jeho atmosféra, zapůsobila na něj čímsi nedefinovatelným. Možná je to … (2) člověka po návratu k pohodě, laskavosti, kráse, která tu dýchá pod vkusně renovovanými dřevěnými … (3). Ta barevná záplava krojů, umělecké … (4) a … (5) na krajinné i figurální motivy předních českých výtvarníků s … (6) v tomto kraji, až rozmařilé množství uměleckých fotografických snímků zaznamenávajících s láskou, jak šel život v této hornaté končině!

Takto vznikl ve Valašském muzeu v přírodě z bývalé fabriky muzejní objekt výjimečné kvality, dokládající možnost propojení nejen věků, ale též překonaných představ o muzejnictví novodobými postupy.

Drvařina bývala na Valašsku uznávaná jako chlapská … (7) – však co se drvaři nadřeli při kácení, oklesťování stromů a potom při stahování kmenů z polomů k cestám! I tady se projevila jejich dovednost: sestrojili na … (8) několik druhů saní, od malých šnepek a svlačáků přes větší krčadla až po dlúhé … (9/2). Obrazec níže představuje … (9) na svážení dřeva.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
 7 nesouměrných polodarvinovek – 2 shlukové mozaikovky, 2 slabikové mozaikovky,
2 slabikové polomozaikovky a 1 střídavá polomozaikovka

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryta je 8. tajenka (5 5), vypište ji a vyznačte v obrazci nebo uveďte systém jejího skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Pěvec; koňování; jednotný katalog ukazatelů; kápě; autor díla přeloženého knězem Strakošem. - 2. Dobrý sluch; sudokopytník; asijský stát; příkaz programovacího jazyka; ?3?; určitým způsobem oslovovat; jméno herečky Chappell; mladík; český přírodopisec. - 3. Nealkoholický nápoj; anglicky „starší“; slitina; tuniská jednotka objemu; vojenský oddíl; tlachal; želvy; hodinky; gvardie. - 4. Nealkoholický nápoj; nerost; iniciály autora díla Beethoven; citoslovce ptačího hlasu; vábení; nešika; přátelé; koneček prstu. - 5. Název komedie norského dramatika; přízemí; acylační činidla; ruská řeka; britský herec; hliněný; ryby; porron; část dětského říkadla na Nasavrcku. - 6. Ryba; násoska; příslušník jednoho z germánských kmenů; maštale; postava ztvárněná hercem Hassanem; stará thajská jednotka objemu; dřevina; obstojně. - 7. Stůl s pokrývkou sahající až k zemi, pod kterým je postavena nádoba se žhavým uhlím; cucat; maminka; hýřil; americký dramatik; mužské jméno; Aristotelův spis; velitel 1. československého partyzánského oddílu Jana Žižky; ornamentální prvek. - 8. Okrasa na šatu; ženský přehoz (v andaluském prostředí); španělská hra se zpěvy a tanci; uschlá větev; ostrov ve Visajském souostroví; německý herec; rod brouků; náplavový kužel z rozplaveného morénového materiálu; ryba; denominace. - 9. Uzlový bod dopravy mezi Evropou a Asií; pohybové variace v sumu; zařízení pro svobodné matky; litevské mužské jméno; španělské prehistorické opevněné místo; drobení; marnost; španělské město; název dřívějšího jabloneckého podniku; představitelka Sabriny v televizním seriálu Johnny; objednat; vročení. - 10. Vrchní kos; nástin; běžet; druh kávy; ?5?; tukové střevní mízy; hudební styl; psovitá šelma; peruánské jezero; postava z filmu Vázané atomy; publikace; kývání. - 11. Muréna; kopec s plochým vrcholem; šaškové; plavidlo; neúspěch; české sídlo; ?9/2?; plynout; borec. - 12. Fotbalová hraní bez nápadu a důrazu; „zpívající podivín“; chvojka; ptáče vylíhnuté v jistém čase; určitým způsobem něco někam vpravit; spojka; lán; klást nástrahy; marihuana. - 13. Ženská; spára; kárat; druh nosiče. - 14. Říz; citoslovce ptačího hlasu; britská jednotka objemu; ještě. - 15. ?9/1?; psisko. – 16. Hvězda; odrůda pšenice; pahrbek; zlobit. - 17. ?2/1?; surovina k výrobě léků; tkanina. - 18. Drahé sukno; veršová míra; tanec; francouzský kreslíř. – 19. Drahé sukno; pěvec; výzva pro tažná zvířata; ?2/2?; představitelka Lexi v americkém snímku z roku 2016. - 20. Židovské velikonoční pečivo; druh letadla. - 21. Předložka.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 4. Příslovce času. - 5. Domácká podoba ženského jména řeckého původu. - 6. Nezabloudit. - 7. Americký filmový producent. - 8. Představitel Antona v nizozemském filmu. - 9. ?6?. - 10. Africký kmen. - 11. Jedovatá bylina. - 12. Karbanátek ze skopového masa. - 13. ?1?. - 14. Druh koláče; neschůdné místo. - 15. Karetní hra. – 16. Jednání. - 17. ?4?. - 18. Ořech s tvrdou skořápkou. – 19. Záclona; domácké mužské jméno. - 20. Do libosti spát; účastník hnutí Omladiny. - 21. Britský fyzik; fungovat; postava ve Smetanově Hubičce. - 22. Ryby rodu Perca; člen Comédie Française; jméno filmového vlka. – 23. Autor Internátu; málo; části pluhů. – 24. Příšera; čistý (z francouzštiny); americký klavírista; výdaje (slovensky); chytrák. – 25. ?7?; obilnina; argentinská herečka; francouzský básník; jméno domácího zvířete; název filipínského filmu; africký jazyk. – 26. Dětská hra; hřebla; semena luskoviny; hbitě; špetka; rod hmyzu; město v Čechách; řecký ostrov. – 27. Číman; zalápat; jesle; ploché kameny; mámení; lidé; těžký kov; mrtvý. – 28. Čtyřka; vráska; sváry mezi jorubskými náčelníky; slovenský režisér; indonéské sídlo. - 29. Zemědělské nářadí; míšek; halena; městnání krve; trestanecká uniforma; vousy. - 30. Zemědělské nářadí; trpaslík; bouřlivě; dnes; přehradní nádrž na Mostecku; citliví; mysliti; anglický kameraman. - 31. Divoký člověk; počínat si nevrle; šplhavec; opuštěná; anglický zpěvák; samci prasat; mládě kura domácího (slovensky). - 32. Člen obecní rady; prahnout; Kola; stékat; plyšák; uhlovodík; jméno domácího zvířete; špatně oblečená dívka. - 33. Neduživý; ženské jméno; hanýsek. - 34. Bota; polská řeka; podpěry pro chromé; ruské sídlo; roháč. - 35. Ohař; klec na chytání čermáků; postava z Velkého finále; opánek; keř; italský skladatel; samozřejmě; ryba; jednání. - 36. Ukazovací zájmeno; týkající se metu; množství bochníků najednou upečených v peci; hora v jižní části Korejského poloostrova; název řeckého písmene; slovenský výraz pro pavuzu; sputum; zlobivé dítě. - 37. Rozmařilec; německý právník; německá jednotka množství; organolit; určitým způsobem pohybovat; druh bohyně Kybelé; maďarský politik; opět; sužovatel. - 38. Odlehlé místo; název klavírního cyklu českého skladatele; dužina; rekvizita „bílého klauna“; perutě; žvanit; indický dramatik. - 39. Projímadlo; neoblečenosti; špatný hráč; stratigrafický stupeň; slib. - 40. Belgická provincie; člen určité mezinárodní společenské organizace; obratnost.

 

HÁDANKY

Moto: Se saněmi zase dvojí náměty tajů se pojí.

1                           ZÁHADNÝ NÁPIS

      Na Valašsku nejen malí v zimě v lese sáňkovali.

2                ZÁMĚNKA
Léčka ženy muže raní,
program čeká na spojení,
dravci krouží nad skalami,
hlodavec u hradu není.

Za vyzdívkou síň ho čeká,
nechce domů z bílé stráně,
tak ze vzdoru starý ovčák
za salaší dělá sáně.

3                POSUNKA
Ukrutník přehmaty kancléře haní,
usíná vesnice uprostřed lesů,
víla je v představách básníka laní,
čaroděj raťafák strká do vřesu,
kantorky šéfa zle dusily, paní,
protože vypustil sezónu plesů.

4               ZÁMĚNKA
Dračice ve sluji, ryba na stole,
mládenec na svoje parkety myslí,
podivné zjevení vypadlo z role,
konfety na plese maškary syslí.

Strom skrývá pytláka, zhynul cit, hochu,
myslivec prohlíží stopy ve sněhu,
podle něj matěj je střelený trochu,
proto na prašanu sáňkuje v běhu.

5                OBNAŽKA
Nápoje nepije jediný zpěvák,
v dílně stroj už fachčí zas jako prve,
po střelách křivosti odhalí levák,
nehoda zvířete není bez krve.

Skrz verše kněze víc pokynů padá,
pod stromem kaštánek s rohovcem leží,
na svahu sáňkoval kdekdo za mlada,
pár kozlů snad se tak bavilo stěží.

6                 ZÁMĚNKA
Dojička vzpomíná na družstvo stále,
emoce cizince v kravínu vzplála,
padoucha peníze měly na mále,
beruška na nástroj líbezně hrála.

Masa si úředník v komíně udí,
cizinec platil daň za horou bílou,
čas lásky nadešel, vzrušení vzbudí,
strýc tehdy na louce sáňkoval s milou.

7             ZÁHADNÝ NÁPIS
Vedoucí poroučí, sekáči kosí,
část Prahy nepokoj v ulicích vnímá,
zedníci desky na lešení nosí,
plod leží u křesla, v něm sadař dřímá.

Šelmička hladoví týden už celý,
leskne se zamrzlá hladina řeky,
některé bručící osoby měly
trému, když musely polykat léky.

8                 ZÁMĚNKA
S obrazem frajeři naplní záhy
představy muže, co hněte jim svaly,
prcek se nalévá u horské dráhy,
zpěvačce povídám o scénce z dáli.

Kdejaké poplatky tížily lovce,
namísto berana měl doma skopce,
němečtí ovčáci chránili ovce,
s oblibou jezdili na saních s kopce.

9                 VÝPUSTKA
Švadlena parkuje vozidlo venku,
s nástrojem kulhavec u dveří stojí,
malý nůž kluka má ozdobnou střenku,
pohlédnout do slunce prozaik se bojí.

Srdíčka spočinou v nebeské báni,
příspěvek sekáče penze se týká,
nevelké obnosy s pláčem on shání,
natvrdlý orgán jen hlouposti říká.

10        PŘESMYČKA (N: 5 4 6, 7 8)
Přísná žena kazisvěta
jiné babě v zimě říká,
že prý slavná společnice
neví, co je pranostika.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Úloh zase požehnaně - někde dřeva, někde saně.

1. Čísla na tabuli
Zapište do políček rastru na dřevěné tabuli všechna čísla od 1 do 19 (při dodržení vzestupného řazení - viz příklad s čísly 1 až 13) tak, že každé další číslo leží od předchozího buď napravo, nebo na řádku následujícím. Dvouciferná čísla musejí být zapsána ve dvou sousedních políčkách (číslice vyššího řádu nalevo). Kromě povoleného dotyku číslic ve dvouciferném čísle se číslice dvou různých čísel nesmějí dotýkat stranami políček, v nichž jsou zapsána. Čísla ve spodním řádku udávají součet číslic v příslušných sloupcích. Za správné řešení získáte 30 bodů.

2. Sáňkařské dráhy
Na ploše 16 x 10 políček vyznačte čtyři sáňkařské dráhy, každou o shodném počtu políček. Dráhy jsou tvořeny souvislým lomeným pásem o šířce jednoho políčka, který začíná a končí v políčkách se saněmi, součástí každé dráhy jsou dvě takováto políčka. V žádném segmentu o velikosti 2 x 2 políčka nesmí být drahami obsazena více než 3 políčka. Dráhy se navzájem nedotýkají, a to ani bodem. Čísla po stranách rastru udávají počet políček obsazených drahami v tom kterém řádku či sloupci, některé počty uvedeny nejsou. Za správné řešení získáte 20 bodů.

3. Parkety
Vyznačte na podlaze o ploše 11 x 10 polí hranice všech níže vyobrazených 55 použitých různých parket s dominovými vzory. Parkety mohou být na podlaze buď v poloze dle vyobrazení, nebo v pootočené poloze. Za správné řešení získáte 25 bodů.


4. Cesta na saních
Tatínek tahal zasněženým parkem o ploše 12 x 12 polí dcerku na saních. Na některých polích v parku stojí stromy, tato pole označte. Políčka s šipkou udávají, kolik je v daném směru polí se stromy. Dvě pole se stromy se nesmějí dotýkat stranou. Na ploše zbývajících polí vyznačte dráhu jejich cesty ve tvaru souvislé uzavřené křivky. Křivka prochází přes všechna pole s výjimkou polí se stromy a šipkami, prochází středy polí vodorovně, svisle nebo se lomí v pravém úhlu. Křivka sama sebe neprotíná, nevětví se a žádným políčkem neprochází dvakrát. Za správné řešení získáte 25 bodů.

5. Pentomina
Umístěte na hrací desku všech 12 níže vyobrazených tvarově různých dřevěných pentomin. Pentomina můžete otáčet i obracet. Každé pentomino musí na hrací desce přesně pokrýt plochu některého segmentu, který s ním má shodný tvar, tzn., že jedno pentomino nemůže zasahovat do dvou segmentů vyobrazených na hrací desce ani mimo hrací desku. Pentomina se navzájem nesmějí dotýkat ani rohem. Za správné řešení získáte 15 bodů.


6. Sportovní potřeby
Před horskou chatou na zasněženém prostoru o ploše 8 x 8 políček stojí čtyři sněhuláci (každý na jednom políčku), troje sáně (každé na plošce o dvou políčkách), dva snowboardy (každý na plošce o třech políčkách dle nákresu) a jedny lyže (na plošce o čtyřech políčkách dle nákresu). Políčka se sněhuláky se nesmějí navzájem dotýkat, a to ani diagonálně, stejně jako plošky se sportovními potřebami. Políčka se sněhuláky se mohou dotýkat plošek se sportovními potřebami, a to stranou nebo rohem. Políčka se sněhuláky nebo se sportovními potřebami se navzájem nesmějí překrývat. Určete polohu sněhuláků a sportovních potřeb. Čísla vlevo a nahoře udávají počet políček obsazených sportovními potřebami (SP) v příslušných řádcích a sloupcích, čísla vpravo a dole udávají totéž pro sněhuláky. Za správné řešení získáte 10 bodů.

7. Procházka lesem
Maminka se vydala se synkem a sáňkami na procházku do lesa. V lese bylo 25 stanovišť s rozcestníky označenými písmeny A až Y, které byly propojeny 45 cestami (viz plánek níže se severem nahoře). Synek si přál projet na sáňkách všemi cestami, každou právě jednou. V tom případě by se ovšem ze stanoviště, na kterém se nacházeli, dostali právě jen na stanoviště, kam se mamince vůbec nechtělo. Proto zvolila za cíl jiné stanoviště, ke kterému se mohli dostat ze svého místa právě osmi různými trasami, na nichž by na žádné cestě nemířili na západ, na severozápad a na sever (za této podmínky např. ze stanoviště H do stanoviště S vedou tři různé trasy: H-M-R-S, H-M-N-S a H-N-S). Přitom by už samozřejmě neprošli všemi cestami. Za správné určení stanoviště, na kterém se nacházejí, získáte 15 bodů.

8. Sáňkaři na svahu
Na zasněženém svahu máte vyznačenu plochu pro sáňkování políčky s písmeny ve tvaru pyramidy. Na svah se vydalo 12 sáňkařů a každý zaujal výchozí pozici na jiné úrovni (na políčku v jiném řádku) pyramidy. Jedenáct z nich sjíždělo po svahu dolů ze své výchozí pozice tak, že si v řádku níže vybralo jedno ze dvou políček sousedících s horním políčkem částí strany, sjeli na něj a pokud pod nimi byla další políčka, pokračovali tímto způsobem až dolů pod kopec (do nejspodnějšího řádku pyramidy). Dvanáctý sáňkař pouze zaujal v dolním řádku pyramidy svou výchozí pozici. Cesty těch jedenácti sáňkařů, co měli štěstí a sáňkovali, se nikde nepřekrývaly (žádné políčko s písmenem nenavštívili dva nebo více sáňkařů) a žádný ze sáňkařů nenavštívil při jízdě dvě políčka obsahující stejné písmeno (viz příklad se čtyřmi sáňkaři). Za správné zakreslení tras všech jedenácti sáňkujících sáňkařů a výchozí pozice toho dvanáctého získáte 20 bodů.


 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies