jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 60. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 16. prosince 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7035 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Pouze pro toto 60. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2020 do PD doplňte Technický naučný slovník 1-7 (SNTL 1981-6) a v pramenech POC si zaměňte pramen Pražák, Novotný, Sedláček: Latinsko-český slovník (SPN 1955) za pramen Čermák, Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník (LEDA 2000). Z PD nebudete potřebovat těchto 12 pramenů: HUB, ČBS, ETK, Sokol, MEA, MELH, SAK, ESGV, EPM, ČNŽ, Matzner a NCS. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

60. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 35

Procházíš Mlýnskou dolinou a jako bys nadzvedl cíp věků, noříš se do lidských životů a příběhů, které se tu v minulosti odehrály a které promlouvají k dnešku přes … (1) času. Je ku prospěchu jim naslouchat. A mlýnské kolo nadále a vytrvale ukusuje z vyměřené časomíry… Klap-klap-klap.

Ve sbírkách muzea je celá řada dřevěných předmětů, bez kterých se kdysi žádná salaš či … (2) nemohla obejít. Dnes si připomeneme ty, které sloužily ke zpracování výrobků z mléka. Mléko při výživě Valachů mělo větší význam než maso. Výrobky z něj sice Valaši doma vyráběli, ale máslo, sýry a … (3) putovaly jako jedna z mála zpeněžitelných komodit z oblasti stravy na … (4). K jejich výrobě užívali Valaši dřevěné máselnice, fasky na zrání sýra či lisy na … (3). Jeden z nich též zvaný … (5) tvoří obrazec křížovek, pod ním je umístěna … (6) na odkapávání syrovátky.

Jak zpívá Mistr, čas letí jako bláznivý. Máme tu šedesáté kolo. Psal se rok 2008, Peking se chystal na olympiádu, pořadatelé zveřejnili pět maskotů her a mě napadlo vytvořit s jejich figurami soubor pěti křížovek. A soubory hádanek na téma pěti živlů. Nakonec z toho nápadu vznikla JLA jako kombinovaná soutěž v řešení křížovek, hádanek a logických úloh s kategoriemi, tématy, zápočty, výhrami v eurech a promocemi a v tomto … (7) vydržela beze změny doposud. Za těch dvanáct let ji okusilo přes sto padesát soutěžících, z toho přes šedesát křížovkářů. Uděleno bylo v kategorii řešitelů křížovek přes tři sta zápočtů, Jarda Jaroš dosáhl deseti zápočtů v řadě za sebou a Jarek Drápala byl takový … (8), že této výjimečné mety dosáhl hned dvakrát za sebou a ještě jednou si dovolil spadnout po devíti zápočtech na nulu. Ale nebyli by jediní, borci řešící zároveň dvě či tři kategorie by toho dosáhli v křížovkách také, Jura Sýkora jednou a Děda Karpíšek dokonce třikrát, jenže jim to pokazily neúspěchy v těch druhých kategoriích.

Soutěž řeší hodně matadorů a rozhodit … (9) soutěžících není vůbec snadné. Ale dobře polovinu posluchačů akademie tvoří rekreační řešitelé, které nějaký ten trestný bodík netrápí. A kolikrát umějí zaskočit favority, jak jeden z nich kdysi po nečekaném úspěchu napsal: „Dyž Pámbu dopustí, aj … (10) spustí.“. Je to jen zábava, i když připouštím, že v rámci tohoto duševního sportu je každé kolo svým způsobem rozehraná … (11) mezi autorem a řešitelem přinášející hledání a nalézání, pocity radosti nad odhaleným chytákem, … (12) při nalézání skrytých tajenek, pocity vítězství a proher, … (11), která velmi často končí patem.

Soutěž je řešitelsky náročná, proto se snažím být náročný i sám na sebe při tvorbě, aby to bylo spravedlivé, snažím se být … (13) kvalitních soutěžních prací. Při poměrně stabilním počtu soutěžících doufám, že se mi to snad i daří. A tak vám v tomto jubilejním kole, a nejen v něm, přeji, abyste ověřili správnost každého výrazu, nepřehlédli dvojáky, odhalili hledáky, nalezli skryté tajenky a pečlivě zkontrolovali úplnost vyplněného obrazce – to vše je totiž … (14) úspěchu ve vrcholných korespondenčních křížovkářských soutěžích. A věřím, že se s naším společným koníčkem budeme v rámci JLA bavit, dokud to půjde.


ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
 jedna nesouměrná shluková mozaikovka, dvě nesouměrné střídavé polomozaikovky
a jedna nesouměrná shluková polomozaiková polodarvinovka

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Kromě mozaikovky jsou u ostatních tří křížovek legendy pro vpisované výrazy a lokalizace neskrytých tajenkových výrazů pro každý směr sdružené a zpřeházené. U polodarvinovky jsou znaménka + určující pozici při řazení výrazů v legendě v odůvodněných případech uváděna samostatně před nebo po legendovém výrazu (např. část standardní legendy „… ovce; pes + kočka; beran; …“ by byla uvedena v našem případě abecedně a zpřeházeně takto: „… beran; + kočka; ovce; pes +; …).

Skryté jsou 4. (4), 5. (7), 6. (6), 8. (6), 9. (7), 13. (6) a 14. tajenka (4 1 5), vypište je a vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí. Všechny skryté tajenky jsou tvořeny písmeny ze správně vyplněných obrazců křížovek, přičemž žádné písmeno není součástí více než jedné tajenky. Někdy k jejich sestavení bude potřeba celých obsahů políček, někdy jen částí, někdy bude záležet na pořadí písmen v příslušných shlucích. K nalezení poslední tajenky bude potřeba pod sebe seřadit deset výrazů ze všech pěti kol letošního ročníku, nejprve vybraných po jednom z obrazců od posledního kola k prvnímu a na závěr opačně.

SPODNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1.-12. ?7?; dýnka; herec a tanečník, který vážil při narození sotva půl kila; hlava (kola); indonéský politik; italský spisovatel; jméno islandského skalda; lékařský pojem; maďarské sídlo; nehluboké úvaly; německý filozof; ostrov v Toskánském souostroví; slovenské citoslovce; slovinský spisovatel; španělsky "přepadnout"; tropické stromy; turecké sídlo.
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 22.-32. ?1?; kanaánský bůh; koníček českého malíře; makedonský režisér (†2008); měch; mohutné africké stromy; nedávno; patřící herečce Dessau; rány; rezidence; ruské jezero; sudokopytníci; úřad židovského duchovního; vynalézaví; zisk; žemlová kaše (slovensky).

HORNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 3.-19. ?2?; ?10?; ?11?; ?12?; anglická zkratka pro plavčíka; anglické ženské jméno; anglicky "nájem"; dlouhou dobu (slovensky); domácké ženské jméno; hvězda; chirurgický nástroj; italský herec; jedno ze jmen osob účinkujících ve filmu Lupiči; jeřík; jméno domácího zvířete; kolovrátek; lehká (chůze); mluvka; název sýra; německý abstraktivista; pozdě (z latiny); ptačí zvuky; strom; sušidlo; zatočená; žertovná pletka.
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 17.-24. Cévnatá rostlina; domácí učitel; hudební host v pořadu polské televize z roku 2008; íránské město; karetní pojem; klepec; kosatcovitá rostlina; kosit hustý porost; liturgická nádoba; (mozolnaté) ruce horníka; ptáci rozšíření v Asii; řeholnice; starověká jednotka objemu.  

POLODARVINOVKA
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 6.-14. Americká filmová producentka; autor cyklu Vznikání; část jména postavy ztvárněné Johannou Phillips; čínský bicí nástroj; domácky Veronika; etiopské platidlo; francouzský lidumil; herečka účinkující v seriálu Kapag ako ay nagmahal; hlas hus; kácet (stromy); město v Malajsii; název lyrické novely významného představitele moderní japonské literatury; název výrobku firmy Dallmeyer; nejnižší pomocný učitel; německý fyzik; německý gynekolog židovského původu; německý jazykovědec; nizozemský malíř; pastýři ovcí (slovensky); patřící ženě jistého jména; platidlo v antickém Řecku; postava z Almquistovy povídky; příjmení postavy ze seriálu Městečko Twin Peaks; příslušník indické kasty; přítok Varty; rustikální; skupina různých půdních typů vytvořených na stejné matečné hornině; sladkovodní ryby; slitina železa s uhlíkem; srbský režisér; španělsky "plachta"; španělsky "podněcovat"; tkaním vyrobit; týkající se kliky (anglicky); Týna; východní Slované; zbytečnost.
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20.-26. Americký atlet +; anorganická sloučenina; bláto; britská tanečnice +; britský chemik; dmout se; druh televizní antény; druh žemle; dřívější obyvatelé území mezi Volhou a Suchonem; + francouzský spisovatel; + chemické činidlo; chlap +; + jméno hráče snookeru O´Sullivana +; jméno psa ze sovětské pohádky; klika; kluci; lingvistický pojem (slovensky) +; Mirka; mlaskat; + mošus pravý; náš skokan na lyžích; název fotografického objektivu; + název plynového zapalovače; název umělé družice Země; + nizozemská předložka; období starověkého Řecka a Říma +; obyvatel chilského města; odporový materiál; představitel Daniela ve filmu C'est la vie; přibližně; + příjmení postavy ze seriálu Everyone Wants Theirs; rakouský politik; + režisér filmu Evo Revo; rodiště sochaře Vigelanda; sezona indického kalendáře; slitina železa s niklem; slovenský herec dětských rolí (*2008); soustružnický materiál; spoluautor indického snímku Kalyug; španělsky "naložit"; týkající se staré jednotky hmotnosti +; určitý krajinný typ; vlastní příjmení autora baletu Diana; zříceniny hradu v Brdech +; želva.     

MOZAIKOVKA
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 8. Ó. – 9. Sportovní zkratka. – 10. Plošná míra. – 11. Hlas jespáka písečného při vyplašení. – 12. Ruské město. – 13. Název české souhlásky.
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 18. ?3?. – 19. Mužské jméno.

 

HÁDANKY

Moto: Než ho může bača svačit, tak na tvaroh musí tlačit.

1                               OBNAŽKA

Na salaši žena bači něco k snědku v presu tlačí.

2                  ZÁMĚNKA
Důvěrahříbě se vyplatí muži,
přejeté opilé baby jsou namol,
za kopcem jas slunce padá na kůži,
holubi vrkají písně své v a moll.

Vesnický malíř byl na svůj věk pilný,
barva na obraze prosvítá tuší,
politik z ostrova malý, leč silný,
smutný byl, něco ho tísnilo v duši.

3                ZÁHADNÝ NÁPIS
Šlágr si zpívá chlap, stojí ve vratech,
za stromy pouze keř nezvyklost tají,
bonbon je sladký jak štěstí ve Státech,
dopis při žihadlech řidiči mají.

Jak ryba ve vodě trenérka žila,
do fitka chodila dívčina švarná,
nemluvná fanynka Wawrinky byla
s měkkými bicepsy tady však marná.

4                  ODSUVKA
Pohoda před chvilkou skončila ve tři,
o ráji píše ves při Dolní Bělé,
slzičky malého Viléma setři,
sněhový povlak se tvořil dny celé.

Kdysi pro sedláka dřel plebs do noci,
dlouho žil v obavách ze selské moci.

5                PŘESMYČKA
                (N: 3 6, 4 4 2 8 7)
Na odhad čipery darebák věří,
vilně on vybízel k debatě dívky
s tmavými vlasy jak havraní peří,
kolikrát po řadě panáků slivky.

Činí muž postarší k uznání kroky,
měřicí pomůcky v rukou mu sluší,
na jakost dozíral už drahné roky,
on neměl přehnaně citlivou duši.

6                 ZÁMĚNKA
Koupím stůl pracovní, zpráva je mladá,
církevní skladba zní na všechny směry,
kdo všechno pokazí, těžko co skládá,
důvěrně Křipač zná nahrávky dcery.

Sněhové pokrývky opouští světy,
po zimě pod keři vyráží květy.

7              ZÁHADNÝ NÁPIS
Vozidlu hlídači huntují kola,
překážka s hlodavci poleká děda,
s mobilem režisér Toyen volá,
koření na lásku dívčí sbor hledá.

Důrazně zpucovat vandaly v astrách
bázlivý neznámý cizinec má strach.

8                 VÝPUSTKA
Rudý je jako rak u louky sekáč,
struna se rozezní, přístroj čaj vaří,
tinama samá kost půjde na pekáč,
bohyně hladoví, klamou nás lháři.

V ústavu chovanci pohádku hráli,
gustové potíže kováře znali.

9                 ZÁMĚNKA
Šelma dnes ucítí byliny kdesi,
příkrost stěn lezec zná, bonbon zas děti,
tkanina prořídla jak naše lesy,
za vroubky ovčáka nemohou neti.

Část hlavy jelena roste jak z vody,
z vesnice muž s prutem u vody sedá,
měl drobnou příbuznou, sbírala plody,
v zimní čas mívala líčka svá bledá.

10               OBNAŽKA
Hedvábí pro efekt cizinec svléká,
srážky na zájezdu ťulpas má k mání,
bezdík na hlesnutí opice čeká,
houmlesák drze ho do úzkých vhání.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Občas nutno vidět za roh – je tam napůl s dřevem tvaroh.

1. Šedesátka
V každém řádku a sloupci dřevěné tabulky vyznačte dvě souvislé plochy černých políček, které jsou vzájemně oddělené alespoň jedním bílým políčkem. Čísla po stranách tabulky udávají, o kolik políček se liší délky těchto dvou černých plošek v příslušném řádku či sloupci. Některá černá políčka jsou již vyznačena, vyznačte všechna ostatní. Za správné řešení získáte 25 bodů.

2. Tvaroh v přihrádkách
Do některých prázdných políček rastru (přihrádek regálu) uložte nanejvýš jedno balení tvarohu. Čísla v černých políčkách (oddělovacích přihrádkách) udávají, kolik balení tvarohu je uloženo ve vodorovném a svislém směru okolo dané oddělovací přihrádky až k dalším oddělovacím přihrádkám nebo k okraji regálu (viz příklad). Do šesti hnědě podbarvených polí na hlavní diagonále umístěte právě tři balení tvarohu, za správné řešení získáte 40 bodů.


3. Galaxie
Po liniích rastru dřevěné tabulky zakreslete hranice půl kopy souměrných souvislých oblastí (galaxií), které se nepřekrývají, tak, aby vyznačené kroužky byly středem souměrnosti těchto oblastí (viz příklad). Všech dvakrát šedesát políček tabulky musí být součástí některé oblasti. Za správné řešení získáte 15 bodů.


4. Tvarohové rohlíčky
Do rastru 6 x 6 políček umístěte 10 tvarohových rohlíčků o tvarech dle příkladu tak, aby se políčka, do kterých jsou umístěny, vzájemně nepřekrývala. Jejich kvalitu má ohodnotit porota, proto jim byla přidělena čísla od 0 do 9, každé bylo použito právě jednou. Čísla napište na rohlíčky. Čísla nad rastrem a vlevo od něj udávají počet rohlíčků, které zasahují do daného sloupce či řádku; čísla pod rastrem a vpravo od něj udávají součet vzájemně různých přidělených čísel rohlíčkům, které do daného sloupce či řádku zasahují (bez ohledu na to, na kolika políčkách leží). Za správné řešení získáte 35 bodů.


5. Dřevěný pejsek
Rozdělte dřevěnou hračku na 5 navzájem se nepřekrývajících kongruentních dílů. Díly mohou být vůči sobě navzájem pootočeny, ale nikoliv překlopeny. Hranice dílů vedou pouze po liniích rastru s padesáti rovnostrannými trojúhelníky. Každý z těchto trojúhelníků je částí nějakého dílu. Za správné řešení získáte 15 bodů.

6. Tvrdý tvaroh
Tvrdý tvaroh je zabalený do obalů elipsovitého tvaru. Každý obal je označený písmenem a je propojen s některými jinými obaly pomocí gumiček. Když změníte polohu obalu, gumičky na něj napojené se natáhnou nebo smrští v závislosti na tom, kam jsou na druhém konci napojené. Obrázek nalevo ukazuje pohledem shora výchozí pozici všech obalů označených písmeny a všechna jejich propojení. Po přesunutí některých nebo všech obalů do nových pozic je podoba elastické sítě s obaly znázorněna pohledem shora na obrázku napravo. Vyznačte na něm na obalech, kam se přesunula původní písmena. Za správné řešení získáte 15 bodů.

     

7. Dřevěné kameny
Na horní stěnu všech prázdných dřevěných hracích kamenů doplňte po jedné číslici z rozsahu 1 až 9 tak, že se hrací kameny se stejným číslem navzájem nedotýkají ani bodem. Vedle každého hracího kamene (vyjma kamene s číslem 1) se musí nacházet na některých sousedních hracích kamenech (kamenech dotýkajících se jej alespoň jedním bodem) všechna čísla, která jsou menší, než je číslo na daném hracím kamenu. Za správné řešení získáte 25 bodů.

8. Lis na tvaroh
Dle pravidel logické úlohy Tlačenice (vizte http://cshak.cz/node/149) umístěte do 60 polí rastru umístěného na sáčku s tvarohem při dodržení délek samohlásek následující výrazy: APPETITOST, BRYNZA, COTTAGE, HOMOLKY, IMPERIAL, KLIŽÁK, KYŠKA, MÁSLO, MLÉKO, PANEER, PASCHA, PULTOST, ROZHUDA, SÝR, TVAROH, URDA. Pro dvojice sousedních stejných písmen ve slovech musíte použít dvě políčka, pro písmeno CH jedno. Za každé neobsazené čtvercové políčko rastru získáte 6 bodů.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies