jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 56. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 11. března 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6575 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Soutěžní podmínky JLA 2020
S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2020 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. V seznamu pramenů si oproti minulému ročníku v PO zaměňte pramen Panoráma křížovek 1–5/2003 a 5–6/2004 (planetky) za pramen Sejkanič: Dej mi jméno (Plot 2001) a do pramenů v elektronické podobě si doplňte Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html. Ze seznamu pramenů nebudete v 56. kole JLA potřebovat z PD těchto 11 pramenů: ETK, Sokol, MEA, MELH, ESGV, EPM, SZv, ČNŽ, MSJM, NCS a ZKR-EU. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

56. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 31

Při prohlídce objektů v Mlýnské dolině se vrátíme ke zděnému stavení u Struhy. Co z toho napohled ne zrovna vábného fabrického stavení dovedli vytvořit rožnovští … (1), je obdivuhodné. Po nákladné rekonstrukci vznikl tu moderní interiér, jehož členitou prostorovou rozlohu by mohl závidět každý ústav podobného zaměření. „… (2)“, jak je dnes objekt nazýván odvozeně od svého minulého poslání, může vpravdě sloužit jako výstavní síň ne pouze pro uplatnění bohatého sbírkového fondu Valašského muzea, ale též jako galerie valašských výtvarných umělců. Takto se zde harmonicky propojují hodnoty dávné minulosti se současným světem.

Říká se, že ke kolébce valašského ogárka, samozřejmě vyřezané ze … (8/2), přinášely sudičky jedna kytičku květů, kterou jí poskytla zdejší horská … (3), … (4) a ostrá … (5) byla od druhé a mozoly od té třetí. Budeme-li hovořit o materiálu, který provázel Valacha po celý život, pak se to týká … (8/2), to ho živilo, představovalo pro něj pravý … (6) a dovednost v zacházení s ním patřila k samozřejmým vlastnostem každého chlapa. Ostatně … (7) ve valašských lesích zajišťovaly dobrou … (8).

Počínaje tímto kolem se budeme věnovat dovednostem Valachů a v letošním ročníku nám za obrazce poslouží pět dřevěných výrobků. Obrazec níže představuje … (9). Toto … (10) nejstaršího typu vyrobené ze samorostu původně sloužilo jako kypřidlo půdy, později byl … (9) užíván na ohrnování řádků brambor hlínou.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
5 nesouměrných střídavých polomozaikovek

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryta je 10. tajenka (6), vypište ji a vyznačte v obrazci nebo uveďte systém jejího skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Anča. - 2. Kolegyně Stuarta Hepburna v TV seriálu Taggart. - 3. Zkrabatění; tatínek. - 4. Název nosovky; botaska; ?4?; jméno domácího zvířete; magnetický rovník. - 5. Jeden z českých lidových tanců; sportovní potřeby; piskavka; ?2?; strážník. - 6. Kůl; soubor rostlinných částí; ?8/1?; ryba; údolí; původní jméno moravského sídla. - 7. Hloží; ostění; režisér japonských filmů; pomalý člověk; pouta; kázání. - 8. Parta; ?9?; grafiťák z filmu A. B. Lougha; zdravotní střediska. - 9. Kraví porod; poďobat; pst; opěradla pro ruce (u křesel). - 10. ?1?; keltský bůh stromů; kousky; jazyk z melanéské větve austronéské rodiny. - 11. Zmáčení; ?8/2?; název nápoje vyvolávajícího stav vytržení; sem (slovensky). - 12. Protekce; ryba; internát; Novák. - 13. Bohyně uctívaná na území starověkého Předního východu; španělský výraz pro indiánskou vesnici; ?3?; ?5?. - 14. Druh jídla (slovensky); drama schválené k provozování v Národním divadle (námět z historie Starého zákona); krmeliště. - 15. Pěvec; vrch; tropické keře. – 16. Plody slézu přehlíženého. - 17. Otužilí. - 18. Dravá ryba. – 19. Stepní ptáci. - 20. Lovečtí psi. - 21. ?7?. - 22. Shlukování. – 23. Srdíčko. – 24. Oni. – 25. Velcí sedláci. – 26. Učenci. – 27. Zeleninové pokrmy (slovensky). – 28. Dětské šidítko. - 29. Uzel.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 6. Sluneční světlo; užitková rostlina. - 7. Stavební objekt; slovenský výraz pro část saní. - 8. Popruh; chemická sloučenina. - 9. Chování pevných těles při určitém zatížení; jméno psa. - 10. Církevní skladby; chytáky. - 11. Potřeba zápasníka s býky; vládkyně. - 12. Konzervace masa; řeč. - 13. Čajový; díra. - 14. Zbroj (dle Langera); zásilky. - 15. Tacet; chemická značka radioaktivního prvku; pocházející z řeckého ostrova; bleďoch. – 16. Velcí sedláci; suchotinka; houževnatá; druh knedlíku. - 17. Anča; jeden z Kentaurů; hazard; sídlo v Čechách. - 18. Sem (slovensky) + zde; sedět; vážící mnoho tun. – 19. Český sochař; cévnatá rostlina; řemen. - 20. Pseudonym polského spisovatele; špláchotina; náhrada zamlčeného jména; německé sídlo. - 21. Druh oděvu; domácké ženské jméno; podnož pro slivoně; centrum. - 22. Výraz zastupující sloveso plného významu (s předponou u-); článek; vesnice v ruském prostředí; částečně vystrčená dopředu; zkratka pro streptomycin. – 23. Kovářské práce; ptačí citoslovce; přípona; paclíky; lodičkové saně. – 24. Bidélka; volání na kachny; hlupák; lilie bílá. – 25. Nervové jedy; ?6?; silenka lepivá. – 26. Jedovatý alkaloid; zelené jahody; zadek. – 27. Mající určitý plošný obsah; jedna z rolí herečky Florence Guérin. – 28. Dvojice; učednice. - 29. Stáří kumštýře; nápoje. - 30. Žvástati; citoslovce zvuku trubky. - 31. Mluvkové. - 32. Obyvatel doliny.

 

HÁDANKY

Moto: S dřevěným oradlem dvojí náměty tajů se pojí.

 

1                                    ZÁMĚNKA

Samorosty s radlicí použili rolníci.

2                    OBNAŽKA
Dělníci nejlepší výsledek chválí,
opicetrochy bobulí vztekle,
kývnutí jedničky zubaře šálí,
posvátná kniha je na houby v pekle.

Stroj sloužil k přípravě krmení skotu,
truhlář jen za krajíc do dřeva dlabal,
příbuzný pravnuka udělal botu,
kmet rukou v šedivých vousech si hrabal.

3                ZÁHADNÝ NÁPIS
Cizince báseň mne na stáří jímá,
rok chodí sestry už s chlapci za školu,
lidí shluk při skladbě dívčina vnímá,
Claude Lorrain chodíval malovat k molu.

Kabrňák touží po pišingru právě,
našinec jen o vlas unikl smrti,
vědro žák Smetany naplnil hravě,
školy lesk zvyšují zejména šprti.

Proč český Edison nadchnul kde koho?
On ve svém oboru vykonal mnoho.

4                 VSUVKA
Kamenné sedadlo v kněžišti chrámu
bylina s jedlými hlízami krášlí,
paroháč vrtochy své má po flámu,
kuchaři koření v polici našli.

Besídka veliká jako dlaň včera
lákala dvořana vzepřít se sudbě,
na bále mladinká vládcova dcera
popletla kratičký výstup při hudbě.

5                ZÁMĚNKA
Cizinka vidí, jak pera pták čistí,
vlnovec fasádu budovy zdobí,
vhodný sklad pro maso ledárna jistí,
trenér se na beky chvílemi zlobí.

Kamzík se na túře zalíbil slečně,
soupeři tušili, kdo často hřešil,
člen kroužku z Moravy v soutěži věčně
hádanky s pomocí přítele řešil.

6                 VÝPUSTKA
Brouci na pařezech krovky si sluní,
krasoduch kuchaří, flákač jen hýří,
pokoj se rozhostil u lesních tůní,
pod ruce berani bačovi míří.

Období bez deště přežije stěží
velký keř s malými žlutými kvítky,
o módní odění na molu běží,
prostorná dvorana zažila bitky.

Chlupatí původce padělků shání,
vzali mu před hoďkou štos karet v dílně,
před šéfem poldové budili zdání,
že se v nich celý čas hrabali pilně.

7                PŘESMYČKA
              (J: 9 7 7 1 6 4 4 1 7)
Poklid po vítězných Grand Slamech přišel,
procházka tenistky neušla tisku,
chválu za styl český architekt slyšel,
ostrov má dračince jako zdroj zisku.

Morfin byl údajně ukrytý v tubě,
mafii zradila jakási frakce,
bezcitný šéf zvláštní jednotky hrubě
s Václavem zacházel v průběhu akce.

8                 PŘESUNKA
Za stromem navátá vrstva je sněhu,
se spěchem papoušek zobákem klová,
nemocpříčiny v nezdravém běhu,
zrádce při prohlubni úklady snová.

Jezero utichlo, skaliska taky,
šedivý měsíc pouť na nebi dělá,
on brázdí nadále hradové mraky
svou plavbou nad částí vílina těla.

9                 ZÁMĚNKA
Špatný čin trestance anatom hanil,
on coby profesor působil v Halle,
nevalný příbytek kecala ranil,
úmysl vyhrávat má mužstvo stále.
Sedláka kouč poslal do pole taky,
Němec ho hákoval před jeho zraky.

10                OBMĚNKA
   (N: 4 6 4, 2 5 4, 3 1 3 4 2 4, 6 4)
Brání se náš brankář tvorbě pro mladé,
náleží pitivo s kofeinem paní,
nelida při řece nástrahy klade
na zvíře s parožím, každý ho haní.

Podivné chování herce na plese
nesnese omluvy, ač je bez chleba,
samorost zaujal Valacha v lese,
ke stavbě oradla bude ho třeba.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Z letošní logické tvorby napůl dřeva, napůl orby.

1. Uložené dřevo
Dřevo je uložené na konstrukci k vysušení, na rastru máte znázorněný pohled z boku, v každém poli rastru se nachází nejvýše jeden kus trámu čtvercového profilu (hranol) nebo jeden kus kulatiny. Umístěte do každého řádku a do každého sloupce rastru právě dva kusy hranolů a právě n kusů kulatiny. Čísla vně rastru udávají celkový počet kulatiny mezi dvěma kusy hranolů v tom kterém řádku či sloupci (viz příklad s dvěma kusy kulatiny). Za správné řešení získáte 20 bodů.


2. Oráči
Do některých prázdných políček rastru umístěte 53 oráčů (O), nejvýše jednoho do jednoho políčka. Políčka s oráči se nesmějí dotýkat stranou ani rohem. Každé políčko s oráčem musí sousedit stranou se „svým“ políčkem s valašským hákem coby oradlem (je přípustné, aby s políčkem s oráčem sousedilo políčko s oradlem náležejícím jinému oráči). Čísla po stranách některých řádků a sloupců označují počet oráčů, které do daného řádku či sloupce musíte umístit. Za správné řešení získáte 25 bodů.

3. Dřevěné díly
Naskládejte 12 dřevěných dílů všech níže vyobrazených tvarů na plochu rastru o 105 polích tak, aby se nepřekrývaly a vyplnily celou plochu. Smíte je libovolně otáčet i překlápět. Pozor, devět dílů má plochu 5 polí, ale tři díly mají plochu čtyřnásobně větší. Za správné řešení získáte 20 bodů.


4. Dřevěné háky
Umístěte na pole o rozměrech 10 x 10 políček jednadvacet trojic složených z oráče, háku a potahu. Trojice představují tři na sebe navazující políčka s hákem vždy uprostřed a jsou buď v přímé linii (oráč je před hákem), nebo se lomí v pravém úhlu (oráč odpočívá vedle háku). Čísla vně rastru udávají, kolik políček s oráčem (O), hákem nebo potahem (P) se nachází v příslušném řádku či sloupci. Zároveň musí platit, že žádná políčka s oráčem se navzájem nedotýkají ani rohem a totéž platí pro políčka s hákem a s potahem. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Intarzie
Celou plochu o tvaru 11 x 15 políček pokryjte po liniích rastru barevnými dřevěnými segmenty. Součástí každého segmentu jednotné barvy je jediné políčko s číslem, které udává počet políček v tom kterém segmentu. Segmenty o stejné barvě se navzájem nedotýkají, a to ani rohem. V žádném segmentu nesmí být plocha o velikosti 2 x 2 políčka. V každém řádku rastru musí být umístěno nejméně jedno políčko žlutě obarveného segmentu. Zašlete jediné řešení, pokud bude správné, získáte za něj třikrát tolik bodů, kolik v něm bude žlutých políček umístěných při okraji rastru.

 6. Brázdy
Čtyři oráči měli za úkol zorat pole tak, aby si navzájem ani sami sobě nepřeorali vyorané brázdy. Každý vyoral brázdu jednou ze čtyř zadaných trajektorií tak, že začal na jednom z vnitřních políček a po vyorání brázdy skončil na kraji pole vymezeném rastrem. Každá ze čtyř trajektorií může být vzhledem k zadání pootočena a překlopena. Umístěte všechny 4 brázdy na pole po liniích rastru tak, že se navzájem nepřekrývají ani neprotínají. Za správné řešení získáte 10 bodů.

7. Redukované domino
Všechna políčka hrací desky o velikosti 6 x 5 políček pokryjte patnácti níže vyobrazenými dřevěnými kameny domina (1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6 a 5-6) tak, aby v každém řádku i v každém sloupci byly všechny číslice různé a dávaly součty uvedené pro řádky i sloupce u obvodu hrací desky. Ve směru šipek nesmějí uvnitř hrací desky probíhat obvodové linie dominových kamenů po celé délce úsečky rastru. Za správné řešení získáte 40 bodů.

8. Záhony brambor
Dřevěný valašský hák sice nejprve sloužil ke kypření půdy, ale později už jen k ohrnování řádků brambor hlínou. Háky jsou připraveny, ale v rastru je potřeba vyznačit osm záhonů brambor, každý o ploše 20 políček. Záhon je tvořen lomeným pásem o šířce jednoho políčka, který se nesmí větvit (viz příklad). Každý záhon začíná na políčku s číslem 1 a jeho 11. a 19. políčko v pořadí směrem od středu rastru je vyznačeno. Žádný záhon nesmí procházet přes políčka s obrázkem háku. Záhony se navzájem nedotýkají, a to ani bodem. Za správné řešení získáte 15 bodů.


 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies