jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 58. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 29. července 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6825 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
V tomto 58. kole JLA nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 11 pramenů: NEOLOG 1, NEOLOG 2, ČBS, ETK, Sokol, MEA, ESGV, EPM, MSJM, NCS a ZKR-EU. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

58. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 33

Opouštíme areál Mlýnské doliny s myšlenkami na všechny ty dovedné řemeslníky a umělce, kteří dokázali dávno před námi vytvořit důmyslné a přitom vzhledné … (1), vdechnout jim … (2) a učinit z nich pomocníky člověka. Však kolikže se vždy vyskytovalo po valašských dědinách svérázných vynálezců, kteří se pokoušeli postavit turbínu či dokonce perpetuum mobile, na nejedné půdě vesnických chalup se jistotně ještě dnes povalují … (3) a konstrukce tajně sestrojených eroplánů, které nikdy nevzlétly do vzduchu.

Valašsko a dřevo patří neodmyslitelně k sobě. Každá … (4) byla dobrá, dalo se z ní ušpidlat hospodářské nářadí, a kdyby jenom na … (5)!

Dnes si z dřevěných valašských výrobků představíme sečkovici, … (6) na výrobu sečky neboli řezanky. Řezací stolice sestávala z dřevěného žlabu na třech (viz obrazec křížovek) nebo čtyřech nohách, na jehož konci byl k dřevěné páce přichycen kosíř ze staré kosy, později kolo s noži. Do žlabu se dávala dlouhá … (7), … (8), kopřivy a různé … (9), hlavně … (10), jetel a vojtěška. Materiál se ručně, později mechanicky, posunoval k řezacímu nástroji, kterým se nařezala směska na krátké kousky. Sečkou se krmil dobytek hlavně v zimě, a když byla jen ze slámy, tak se používala ke … (11). Sečku smíchanou s jadrným krmivem užívají k zimnímu dokrmování zvěře i myslivci, vedle ní se dávají zvěři např. žaludy, kaštany, … (8), řepa či sušené jetelové hlávky, tzv. … (12), ta hlavně srnčí zvěři.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
 2 nesouměrné slabikové polomozaikové polodarvinovky a 3 nesouměrné shlukové polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 1. (9) a 12. tajenka (7), vypište je a vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Citoslovce vyjadřující ulehčení. - 2. Nic. – 3. Zemský mužíček. – 4. Esparto. – 5. Sazba. – 6. Marka. – 7. ?8?. – 8. Značka jednotky elektrického proudu; chemická značka astatu. – 9. Ukazovací zájmeno; metro; sprostoty. – 10. Balzám; vysokoškolák; sídlo nad Šeldou. – 11. Běda; uváděti výroky odpůrce; tenké vrstvy ledu. – 12. Iniciály člena skupiny Několik; vyskytovati se mimo hranice vlasti; zánět. – 13. Šídlo. - 14. Prodlouženě (v hudbě). - 15. Vzpamatovati se. – 16. ?9?. - 17. Cizokrajné dřevnaté rostliny. - 18. Triky; zde. – 19. Název určité obloukovky; hra v karty; grešle. - 20. Přezdívka bývalého německého cyklisty; zařízení na chytání zvěře; francouzský hudební skladatel; americký herec. - 21. Pocházející ze starověké říše; americký zpěvák; řecký matematik. – 22. Kolotoč; tropická tráva; trýznivá. - 23. Počáteční; nemluva; kotvice; pauza; únosce z Girolamiho filmu. – 24. Deprese; vozidlo k dopravě menších nákladů; neštěstí; strom. – 25. Náležející příbuzné; hlas jednoho z vodních ptáků; draze; náležející nadutci; nouze. - 26. Německý scenárista; žena vše kazící; pecka; kluk. – 27. Švédský saxofonista; anglický malíř a grafik; velmi mnoho provazů; město, se kterým je spojován otec bohyně Mínákší; jazyk obyvatel určité části Severní Ameriky. – 28. Chloupek na okraji očních víček; francouzský herec; šiška; druh hustého mazadla (slovensky); houska z černé mouky. - 29. Toulavé ženy; slovinský výraz pro muže; pšenice; pracovník v železárnách. - 30. Surově; stupeň technické vyspělosti karatisty; kříčky u vah; antická nádoba; kuchař. - 31. Stejný; citoslovce vyjadřující pocit bezstarostnosti; náš hokejový reprezentant; národnost v Číně; název gruzínského filmu. - 32. Síň; slovenský pedagog; člen našeho smyčcového kvarteta; cár; bezmotorová letadla. - 33. Fetiš; starší pojmenování ondatry; indonéský ostrov; sekáč; český hudební skladatel. - 34. Namočení; skála; jiný slovenský výraz pro lesy; jupí; krmelec. – 35. Opička; americký zvukař; svaly; klepavý zvuk; šprotavský jirchář. - 36. Izraelský střihač; druh dřeva; hic; kštice; vynalézt; stavené kovy. - 37. Jméno feny (nelovecké); rostlinná vlákna; háky; pískoty. - 38. Čínský politik 19. století; domácímu zvířeti vlastní; odpor; slovenský filmový režisér. - 39. Hezká dívka; ruské pohoří; britský fyzik. - 40. Dvouděložná rostlina.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 31. Ruská řeka; konflikt; zkratka jedné z našich univerzit; vyučovací předmět. - 32. Dřívější platidlo evropského státu; ozdoby; příbuzný (dle Čelakovského); unaveně; prohlížeti pevnostní vězení. - 33. Určitým způsobem spletené vlasy; ?11?; měsíc v starožidovském kalendáři; vztahující se k obci u Poděbrad; pálka; rybí mládě; český herec; Seveřan; zaschlé výměsky v očích po spánku; samci antilop; dostat se do květu (podle Heyduka); anglicky "notářský". - 34. Druh jídla; dřívější platidlo evropského státu; zubovina; hra s kuličkami; architektonický prvek; ostuda; míčová hra; netečnost; základ žlučových barviv; paráda; progrese; jugoslávský maršál; francouzský lékař. – 35. Autor knihy o bitvě u Waterloo; rozličná; ?10?; aminokyselina; hit irské rockové skupiny; patřící dívce jistého domáckého jména; mužské jméno; sliz v očích (slovensky); labužník; švédský politik; kov; kazašská řeka; autor prózy v Malém čtenáři; slovinský výraz pro manželovu svobodnou sestru; český malíř. - 36. Mající určitou barvu; dům; vnějšky; hloupé řeči; nehořlavé syntetické vlákno; strup; babička; třásně; odnož; ?4?; půvabná; špalek; dloubati; prameny; chemická značka lanthanu. - 37. Poklad; pozadí keře; ?3?; slovenský výraz pro pracku; slaměné pouzdro na penis; znak; předložka; paroly; indický hudební nástroj; dvoustěžňová lodice; roští; plnovous; časně; vzbuzovati (odpor); ?5?. - 38. Americká herečka; druh vozíku; filipínské sídlo; dítě; rostlina; dřevník; určitá barviva; sídlo na území Podkarpatské Rusi; ?2?; zemědělský nástroj; kunovitá šelma; určitá písčitá krajina; část cizokrajného oděvu; patřící domácímu zvířeti jistého jména. - 39. Anglický biochemik; úspěšný člověk; íránský ostrov; vzory (slovensky); falc založená Karlem I. Velikým; jméno Šeherezádina tchána; role německé herečky Münster; srdce; cizí směnka; karetní hra; středisko mayské říše; barvivo. - 40. Srbský název amerického hororu; kroužek; lotyšský hudební nástroj; unavená; ?7?; turecká řeka; flusy; zpěvný pták; jedovatý had; patřící jednomu z rodičů. - 41. Nářeční výraz pro slunéčko; shnilý; sráz; nůše na přenášení věcí na zádech; tažení; armatura; všechny zdvihy v karetní hře; textilie; ?6?; zmoct. – 42. Dřívější platidlo evropského státu; domácké ženské jméno; svatyně; mamonit; anglicky "podélné nůžky"; látka vystavená toku částic v reaktoru; pistole; vláčet. – 43. Slovenský výraz pro vraha; prémie; kalupy. 

 

hádanKY

Moto: Nejen sláma, seno, tráva sečkovicí se řezává.

1                                   ODSUVKA

Všelijaká zařízení slámu, seno, trávu změní.

2             ZÁHADNÝ NÁPIS
Aplaus za nátěr dělníka těší,
rostliny ženy přes otvory klade,
keříky při deskách bony si věší,
u staveb zvířata chrání své mladé.

Hledá hráč místo na golfovém hřišti,
vzrušení obec na Plzeňsku čeká,
shání tác s kolečky salámu svišti,
obměna sestavy příznivce leká.

Lanaři v kopané nebyli skoupí,
Houslicím oddaně fandila žena,
všem ona říkala, že byli hloupí
hráči, již střídali kluby bez jména.

3                OBNAŽKA
Chrabrý král věrné své rytíře shání,
bylina zahojí zjizvené štychy,
užívám dialekt po číši paní,
pro samé provazy nevidím pychy.

Mámení medvídci zažili s trávou,
k oslavě při hudbě dobrý byl důvod,
paní měl čiperný hudebník zdravou,
na ní byl patrný venkovský původ.

4                ZÁMĚNKA
Zlé časy přináší prázdnoty nitra,
choroba dítěte rodiče leká,
jazyk na zámek si hlava dá zítra,
přistání letadla piloty čeká,
mecheche užité prostory mění,
v pokoji hlavouna pořádek není.

5                PŘESUNKA
Bylina léčila, pramice pluly,
cukroví vonělo při Božím těle,
oblý vrch chránil ves, když větry duly,
turecký zápasník zvládal chvat skvěle.

Na uzel dobytek narazil kdesi,
vrchnost zas poddaným zvýšila daně,
pastýři křičeli jako na lesy,
několik takových mluvilo planě.

6                 OBNAŽKA
Po jemném dešti sport dělat lze znova,
výjimka ovlivní pozice vlády,
ozdoba na dresu nebyla nová,
dovednost Bubníka neměla vady,
manželka písaře pamětní knihy
všeho se zbytečně leká u Říhy.

7                 POSUNKA
Statného zbrojnoše úd stařec chválí,
prosťáček dialog vede při chvojí,
trápení s hvězdami náš trenér halí,
pořádná legrace šestáky stojí.

Nádoba přetekla – nešťastná věta,
falešný věštec s ní v nepravou chvíli
předvídal včerejší skončení světa,
přelstění sektáři řádně ho zbili.

8                 OBMĚNKA
Zrak saně přeměří mužovy druhy,
drahoušek pod stromem nakrmí dívku,
příjemná příbuzná vyžehlí dluhy,
které strýc nasekal dosud při pivku,
všechno svým zásahem pokazí dřevo,
že se to těžko dá napravit, Evo.

9                 OBNAŽKA
Zlé tváře s maníky, kteří se ptali,
nehnuly ani přes paličky v dlaních,
hráč vedle zástupů fanoušků válí,
svářečky podivín vezl na saních,
myšlenky na dálku vnímala žena,
mizela z paměti, ač byla ctěna.

10               ZÁMĚNKA
Za mořem linie břehů se vine,
správný chlap část pece nemá na háku,
smíšené mixy dnes porážka mine,
příbuzných jitra vždy zdobí zpěv ptáků.
Prvního máje to zaznělo v sálu,
farmář je pochován již od Tří králů. 

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Osm úloh – žádná léčka, napůl dřevo, napůl sečka.

1. Uložené fošny
Žlaby na sečkovice se vyráběly z dřevěných fošen. Na prázdná čela fošen uložených dle obrázku doplňte čísla tak, aby číslo na čele fošny (kromě spodní řady) bylo součinem dvou čísel umístěných na čelech fošen ležících v řadě přímo pod ním (viz příklad). Dvě čísla jsou už předepsána. Na čela fošen ve spodní řadě doplňte pouze jednociferná čísla. Za správné řešení získáte 15 bodů.

2. Hromádky slámy
Rastr 13 x 12 políček představuje strniště s hromádkami slámy určené k řezání sečky. V políčkách rastru se nachází 39 hromádek slámy, každá z hromádek je právě v jednom volném políčku bez šipky, na každou hromádku míří právě jedna šipka a každá šipka míří právě na jednu hromádku. Čísla na okrajích rastru uvádějí počet hromádek slámy v tom kterém řádku či sloupci (viz příklad). Za správné řešení získáte 20 bodů.


3. Řady čísel
V rastru na dřevěné tabuli jsou černá políčka, která spolu s okraji ohraničují souvislé úseky bílých políček (dále jen úseky). Do všech volných bílých políček umístěte po jednom čísle z intervalu 1 až 9 tak, že každý vodorovný nebo svislý úsek obsahuje souvislou řadu čísel v libovolném pořadí (postupku). Postupka je množina čísel bez omezení shora a zdola (např. 2, 3, 4, 5 nebo 7, 8). V žádném řádku ani sloupci se nesmí vyskytnout dvě nebo více stejných čísel. To se týká i přednastavených bílých čísel v černých polích, tzn., že bílé číslo v černém poli nesmíte použít v žádné vodorovné ani svislé postupce v řádku nebo sloupci obsahujícím toto černé pole. Za správné řešení získáte 20 bodů.


4. Sečkovice
Ve stodole na ploše 12 x 12 políček se nachází 18 sečkovic (pozice jedné je v zadání zakreslena) a 18 jejich obsluh (tři pozice obsluh jsou v zadání zakresleny). Sečkovice zaujímá na liniích rastru plochu tří políček dle příkladu, její obsluha je na políčku sousedícím s prostředním políčkem plochy se „svou“ sečkovicí. Na černém políčku se sloupem ve stodole nemůže stát ani sečkovice, ani obsluha. Umístěte do některých prázdných políček rastru dalších 17 sečkovic, přičemž plochy se sečkovicemi se spolu navzájem nesmějí dotýkat ani rohem, a dalších 15 obsluh (O), přičemž políčka s obsluhami se spolu navzájem také nesmějí dotýkat ani rohem (je ale přípustné, aby s políčkem obsluhy sousedila plocha se sečkovicí náležející jiné obsluze). Čísla po stranách řádků a sloupců označují počet obsluh, které se v daném řádku či sloupci nacházejí. Za správné řešení získáte 20 bodů.


5. Číselný had
Na rastr položte dřevěné hrací kameny očíslované od 1 do 97 tak, aby tvořily číselného hada (jednopolíčkový koridor za sebou jdoucích očíslovaných kamenů). Na každé políčko položte právě jeden dřevěný kámen, plocha základny kamene se shoduje s plochou jednoho políčka rastru. Hlava číselného hada (kámen s číslem 1) i jeho ocas (kámen s číslem 97) jsou zadány. Tělo hada dlouhé 97 políček se nesmí samo sebe dotýkat ani křižovat, a to ani v jednom bodě. Černými políčky had neprochází. Za správné řešení získáte 25 bodů.


6. Sečka
Ve stodole na ploše 9 x 9 políček se nachází 23 ohraničených oblastí dle obrázku. Do každé prázdné oblasti umístěte některou ze surovin na řezání sečky (kopřivy K, otavu O, slámu S nebo trávu T), do každé právě jednu. Tři oblasti už máte obsazeny. Dvě oblasti se stejnou surovinou spolu nesmí sousedit ani rohem (viz příklad). Za správné řešení získáte 20 bodů.


7. Dřevěné číslice
Umístěte všech deset číslic 0 až 9 poslepovaných z dřevěných kostek dle obrázku naležato na rastr 15 x 15 polí způsobem „jedna strana kostky na jedno pole“ (strana kostky má shodný tvar jako pole rastru). Číslice můžete otáčet i převracet. Výsledný obrazec nesmí překročit výšku jedné kostky a nemusí být souvislý. Na každou číslici napište počet různých jiných číslic, kterých se dotýká celou plochou strany alespoň jedné své dřevěné kostky, ze kterých je slepena (hrana nestačí). Součet těchto počtů dotyků všech deseti kostek dá hodnotu x. Počty dotyků budou u různých číslic různé, na příkladu jsou čtyři různé počty (1, 4, 2 a 3), jedním z různého počtu dotyků může být i nula, pokud se některá číslice nebude dotýkat celou plochou strany alespoň jedné své dřevěné kostky celé plochy strany jiné kostky. Počet různých dotyků dá hodnotu y. Maximalizujte součin x součtu počtu dotyků s počtem y odlišných počtů dotyků (viz příklad). Obrazec nakreslete pohledem shora dle příkladu. Za nejlepší řešení získáte 50 bodů, za druhé nejlepší řešení 45 bodů, za třetí nejlepší řešení 40 bodů, za čtvrté nejlepší řešení 35 bodů, za páté nejlepší řešení 30 bodů a za všechna ostatní horší řešení se součinem xy vyšším než 180 získáte 25 bodů.


8. Záhony trávy
Zahrádka je tvořena rastrem 10 x 10 polí. Vybarvěte zeleně některá políčka tak, aby zelené plochy tvořily čtvercové plochy s trávou určenou na řezání sečky. Každé číslo udává součet plochy čtverců, které s ním stranou sousedí. Čtverce spolu nesmějí sousedit stranou, rohem mohou. Zbylá bílá plocha zahrádky musí tvořit jedinou souvislou oblast. Políčko s číslem nelze zazelenit. Za správné řešení získáte 10 bodů.


 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies