jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 58. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás  seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo při řezání sečky největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek jsem očekával, že se s jedním dvojákem a několika hledáky matadoři popasují. Někdy ale sehraje roli uspokojení, že to všechno tak pěkně sedí. A tak jsem čekal, zda se najde alespoň nějaké bezchybné řešení. Pokud by se někde dal doložit krmelec coby vačík, tak by bylo jedno. Ale ani to se nepodařilo. I průvodní text je potřeba číst pozorně. Někdy rozhoduje jedno písmenko. "Letinky" průvodnímu textu nevyhovovaly.

U hádanek jsem očekával hodně zápočtů s plným počtem řešených tajů, ale nepozornosti se také objevily, v záměnce z posledního dílčího náznaku "oslava" nejde sklidit tráva, i když při pořádné párty... Na rozdíl od křížovek a logických úloh u hádanek nedošlo v čele průběžného pořadí k žádným změnám. Předběžné výsledky máte níže.

U logických úloh přítelkyně Martina Matějková zvolila výplatu 40 eur a raději už dál neriskovala, přece jen u takového optimizeru mohou soupeři překvapit nečekanými řešeními. Nejčastěji se v řešení objevovala hodnota součinu xy = 210 bodů. Sám jsem čekal optimum součinu někde nad 220 body. Ale až 228 bodů bylo potřeba na 30 bodů. A součin xy = 238 bodů bral "jen" 35 bodů. Součin xy = 240 bodů bral 40 bodů. Ani vynikající součin xy = 252 bodů nestačil, bral 45 bodů. Až součin xy = 266 bodů byl optimální a přinesl 50 bodů. Předběžné výsledky máte níže.


Užívejte si léta, Vladimír

 

Výsledky 58. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 163 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení s 1 ztrátovým bodem (byla 2), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 9) a v logických úlohách za řešení za 180 bodů (byla 2).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 58. kole u KHL 2900 eur, u KH 1120 eur, u KL a HL po 1160 eurech, u K je v banku 190 eur, u H 240 eur a u L 15 eur.

Př. Martina Matějková již dále neriskovala a moudře požádala po dosažení devíti zápočtů v řadě za sebou o výplatu 40 eur, k čemuž jí blahopřeji.

Stav zápočtů po 58. kole je následující: sedmý zápočet v řadě za sebou má v kat. H: Járová a může v dalším kole žádat o výplatu 20 eur, třetí zápočet v řadě za sebou má v kat. L: P. Sedláčková, druhý zápočet v řadě za sebou má v kat. L: Cirilla a první zápočet do případné řady získávají v kat. K: L. Pavelka a Valíček, v kat. H: Kousal, Nepimach, Říha, J. Sýkora, M. Turek a Žačok. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Tentokrát v křížovkách se dvěma polodarvinovkami měl podle autora řešitel volit na bocích žlabu sečkovice známější rostlinu lindu a slunéčko linku a pasáž s nimi řešit 40/1 LINDA (CJC 1/335) x 41/1 LINKA (ČJA 2/134) a platidlo 42/1 DALAR (CJC 1/121) a v souvislosti s tím vepsat jméno feny 37/1 MINDA (ČSVaS, heslo 805.7) x americkou herečku 38/1 MINTON (fdb.cz, heslo Faith Minton) a pátrat po tom, zda žil v 19. století nějaký čínský politik Min. Část řešitelů se s tímto spokojila, ale matadoři našli Lina a pasáž s fenou a herečkou řešili správně 37/1 LINDA (ČSVaS, heslo 805.7) x americká herečka 38/1 LINTON (fdb.cz, heslo Melissa Linton) x čínský politik 38/1 LIN (DID 8). Pak se ale museli vrátit k topolu nebo rovnou správně řešili namísto topolu správně mátu 40/1 MINTA (RYS 2, heslo mint) x slunéčko 41/1 MINKA (ČJA 2/134) a platidlo 42/1 TALAR (CJC 1/120). Dřívější platidla evropských států měla v tomto kole ještě další roli, a sice tím, že oproti jiným jedinečným legendovým výrazům se objevila v legendě celkem třikrát ve stejné podobě. To byl tentokrát klíč k nalezení skryté tajenky LETINKA ve slabikách za jim odpovídajícími vepsanými výrazy „perper“, „gulden“ a „talar“. „Letinky“ byly umístěny falešně na boku žlabu sečkovice podobně jako „mechanismy“ a měly odvést řešitele od ověření, zda jejich tvar vyhovuje průvodnímu textu. No a v něm byla připravena past v podobě zájmena „ta“, která vyloučila letinky. Znovu se potvrdila zásada Franty Kocourka, že je potřeba být furt ve střehu! Pozorní byli jen dva borci – letinku vypsali př. L. Pavelka a J. Valíček, bohužel chybovali jinde, takže na nulu nakonec neřešil nikdo. Nutno zde poblahopřát příteli Valíčkovi, který jako jediný objevil i systém skrytí letinky.

A zatímco s dvojákem „lindou“ se polovina soutěžících úspěšně poprala, tak člena skupiny Několik Zdeňka Kalistu odhalilo jen 12 z celkových 47 soutěžících. Legenda „dostat se do květu (podle Heyduka)“ měla navést řešitele do kartotéky NLA a falešně je svést na jedinou kartičku s heslem „skvésti“. Jenže Heyduk užil ve svém díle i tvar „zkvésti“ a pasáž bylo třeba řešit 12/1 ZK (LČL 4/II, heslo Ladislav Vladyka, str. 1369) x 33/11 ZKVÉST (NLA, heslo zkvésti, 85. karta).

Dále se často chybovalo v pasážích s krmelcem 34/5 VAČEK (ČJA 2/57,58) x 42/6 TERČEK (SSJČ, heslo terč), s písčitou krajinou, kde nouze sváděla k singuláru, ale bylo třeba užít plurál 25/5 BÍDY (SČSaA) x 38/12 LANDY (Pech), s únoscem z Girolamiho filmu, kde „časně“ svádělo k běžnému „brzo“: 23/5 LUZZI (fdb.cz, film Italia a mano armata) x 37/13 BRZI (ČJA 5/532), s českým malířem Umlaufem 2/1 BELA (SČSaA) x 35/15 UMLAUF (Kočí) či se svaly 35/3 MUSKLE (SNČ) x 39/4 MUSTRE (SSJ, heslo mustra).

Na zápočet bylo třeba řešit křížovky s 1 ztrátovým bodem, což se podařilo jen dvojici L. Pavelka aj. Valíček, oba si tím v průběžném pořadí hodně polepšili, ale první dvě místa neohrozili, Mirikina dále vede před př. Jarošem. S polodarvinovkami je letos konec, vracíme se ke klasice, příležitostí k stíhání vedoucí čtveřice na čele průběžného pořadí bude habaděj. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 58. kole: 1 ztr. b.: L. Pavelka, Valíček. – 2: Jaroš, Karpíšek (KH), Kopřiva, Mirikina, J. Sýkora, Štefek (KH), Vašinka, Vojník. – 3: Gašparín, Vlášek. – 4: Drápala, Járová. – 5: Nack, Podzemský. – 6: Bonaventura, Pavlík, Soukup. - 7: Hrubá, Staněk, Střelec. – 8: Fabian, Vlček, Zedník. – 9: Pala. – 10: Čechová, Kohoutová, Svoboda, Urban. – 12: Florián, Horák. – 13: Kolář. – 14: Kratochvíl, Tomanová. – 16: K. Bednář, Fiala, Horáček, Patron. – 17: Slavík. – 19: Hájek. – 22: Bureš. - 23: Dudek. – 25: Prvák. – 26: Elév, Hajný. - 28: Vodník.

Pořadí po 56. až 58. kole: 2 ztr. b.: Mirikina. – 3: Jaroš. – 4: Karpíšek (KH), Valíček. – 5: L. Pavelka, J. Sýkora, Štefek (KH), Vojník. – 7: Drápala, Gašparín, Vašinka. – 8: Vlášek. – 9: Nack, Podzemský. – 10: Járová. - 13: Bonaventura. - 22: Soukup, Staněk. – 25: Hrubá. – 27: Pavlík, Střelec. – 30: Kopřiva. – 32: Pala, Zedník. – 36: Vlček. – 39: Urban. – 47: Fabian, Horák. – 50: Kolář. – 51: Svoboda. – 55: Florián, Kratochvíl. – 59: Tomanová. – 61: Čechová. – 65: Kohoutová. - 66: Slavík. – 69: Fiala. - 71: Hájek. – 76: K. Bednář. – 80: Horáček. – 81: Patron. - 88: Bureš. – 94: Dudek. – 101: Prvák. – 103: Juráň (bez 58. kola). - 104: Elév. – 108: Hajný. – 115: Vodník.

Hádanky:

Mělo to být dovolenkové kolo, také podle toho přišlo přes dvacet řešitelských archů s řešením všech hádanek. Jenže série nepozorností sehrála svou roli, v obměnce nemohl dát milouš u lípy maso Anetě, mámení v obnažce se musela řešit jako plurál, v přesunce musel být nodus u lam, v záměnce nemohlo být vakuum a v jádru sláma apod. A tak nejobtížnější hádankou byla právě ta záměnka s vakui a nepořádkem v obýváku papaláše, vyřešilo ji správně jen 14 z celkových 55 soutěžících. Nejsnadnější hádankou byla kreslená odsuvka s třemi sečkovicemi. K zápočtu bylo potřeba vyřešit všech 10 hádanek, což se podařilo devíti soutěžícím a ti se seřadili v popředí startovního pole, jemuž i nadále vévodí Jana Járová. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 58. kole: 10: Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Nepimach, Říha, J. Sýkora, Štefek (KH), M. Turek, Žačok. – 9: Husar, M. Kokeš, Kožušník, Luskač, Marně, Mikšík, Moskalová, Motyčková, J. Pavelka, Widla. – 8: Foltas. – 7: Zahajský. - 6: Bartoš, Hruška. – 5: J. Bednář, Němeček, Radouš, Vychovalý ml. - 4: Beneš, Dostál, Dudek, Pospíšil. – 3: Beran, Fabian, Fiala, Horák, Jirout, Novotná, Vávra. - 2: Divák, Fanda, Florián, Jezdec, Maskot, Urban, Zedník, Žák. - 1: Kominík, Plavec, Pokus, Prvák, Tatar, Vodník. - 0: Kovářová, Učeň, Varšaník.

Pořadí po 56. až 58. kole: 29: Járová. – 28: Karpíšek (KH), Žačok. – 27: J. Sýkora, Štefek (KH). – 26: Kousal, Nepimach. - 25: Říha, M. Turek. – 24: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Widla. – 23: Foltas. – 20: M. Kokeš, Motyčková. – 18: Zahajský. - 17: Vychovalý ml. - 15: Marně. – 14: Kovářová. - 13: Hruška. – 12: Bartoš, Němeček. – 10: J. Bednář, Pospíšil. – 9: Beneš, Dudek. – 8: Dostál, Radouš. - 7: Beran, Fabian, Fiala, Horák. – 6: Jirout, Novotná, Vávra. - 5: Fanda, Urban. – 4: Divák, Florián, Jezdec, Maskot, Varšaník. – 3: Plavec, Pokus, Prvák, Tatar, Zedník, Žák. – 2: Kominík. – 1: Učeň, Vodník.

 

Logické úlohy:

Nejlehčí úlohou byly dle očekávání Záhony trávy. Nejobtížnější úlohou byl Číselný had, sestavilo ho jen 25 z celkových 61 soutěžících. O pořadí ovšem rozhodoval optimizer, který většinou vždy přinese nečekané výsledky. Dřevěné číslice vyžadovaly hodně trpělivosti při hledání optima, jako kdyby tento typ úlohy seděl více ženám. Jinak si nedovedu vysvětlit, jak je možné, že nejlepších pěti výsledků dosáhlo 7 žen a teprve šestého nejlepšího výsledku dosáhli i muži, a to ženy tvoří jen zhruba čtvrtinu soutěžících. Nejlepší řešení se součinem xy = 266 nalezly Cirilla a Pavla Sedláčková. A protože Lenka Máchová a Martina Matějková nalezly až páté nejlepší řešení optimizeru, tak v čele průběžného pořadí nastaly změny. Na prvním místě se osamostatnila Pavla Sedláčková, na druhou příčku se posunula Cirilla a na třetí příčce jsou společně dříve jmenované dámy. Toto kolo opět potvrdilo vynikající formu žen, které zatím marně nahání skupina chlapů, ale i mezi nimi je další žena. Takže ten souboj zatím vychází jednoznačně lépe pro ženy a bude zajímavé sledovat, zda vůbec letos pustí na bednu nějakého chlapa. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 58. kole: 180: Cirilla, P. Sedláčková. – 160: Máchová, M. Matějková. - 155: Brajko, Buchta, Carbol, Dedková, Drápala, Husar, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Marek, Motyčková, L. Pavelka, J. Sýkora, Šebesta, Šťastný, M. Turek. – 150: Čechová. - 145: Kohoutová. – 140: Tomanová. – 130: Chylová, Josef Konečný. – 120: J. Bednář, Ježek, M. Sedláčková. – 115: K. Bednář, Cily. – 110: Kadlec, Spáčil, Suchý. – 105: Musil, Ševčík, Žabka. – 100: Beránek, Dušek, Švec. – 95: Křížová. – 85: Elév, Fanda, Zedník. - 80: Fišer, Hajný. – 75: Florián, Prvák. – 70: Kominík. – 65: T. Matějková, Učeň. – 60: Lachtan, Mareš. – 50: Fojta, Maskot. – 45: Rosa, Stejskal. – 40: Plavec. - 30: Ampér. – 20: Kotinová. – 10: Zápasník.

Pořadí po 56. až 58. kole: 562: P. Sedláčková. – 547: Cirilla. - 542: Máchová, M. Matějková. – 531: Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Marek, Motyčková, L. Pavelka, J. Sýkora. – 522: Šťastný. – 506: M. Turek. – 497: Josef Konečný. - 492: Jiří Konečný. - 478: Brajko. – 459: Šebesta. – 446: Dedková. – 415: Buchta. – 399: Cily. – 398: Járová. - 395: Žabka. – 365: Chylová. - 349: Carbol. – 296: Čechová. – 287: Plecák (bez 58. kola). – 279: Spáčil. – 277: J. Bednář. – 275: Kohoutová. – 272: M. Sedláčková. – 269: K. Bednář. - 263: Ježek. – 250: Suchý. - 245: Kadlec. – 235: Musil. – 229: Ševčík. - 222: Beránek. – 220: Křížová. – 206: Švec. - 200: Dušek. – 190: Zedník. – 185: T. Matějková. - 180: Fanda. – 175: Elév. – 170: Fišer. – 155: Florián. – 150: Hajný, Prvák. – 135: Kominík. – 125: Učeň. – 105: Lachtan. – 85: Ampér, Fojta, Maskot, Rosa, Stejskal. – 70: Mareš, Plavec. – 35: Kotinová (bez 56. kola). – 30: Zápasník.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies