jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 60. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo při tlačení tvarohu největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek sice avizovalo několik dobrých řešitelů, že pracné vyplňování křížovek zadaných se sdruženou a zpřeházenou legendou jim nepřináší potěšení a řešení nepošlou, nicméně pokud to byli schopni dát dohromady rekreační řešitelé, tak mě to trochu mrzí. No nic, řešení přišlo i tak hodně a byla mezi nimi dvě bez ztrátových bodů. Otázkou bylo, zda neklopýtli řešitelé v čele průběžného pořadí. Lídr průběžného pořadí klopýtl, ale jenom decentně, takže ho to nestálo ztrátu první pozice.

U hádanek přítelkyně Járová riskovala a nepožádala o výplatu eur, chyták s římským politikem odhalila a vše vyřešila správně a získala už devátý zápočet v řadě za sebou, to se u hádanek zatím nikomu nepodařilo, obdivuhodné. Řešitelských archů se všemi deseti správně vyřešenými hádankami se našlo šest.

U logických úloh mě i testery jako obvykle překvapil nejlepší výsledek optimizeru a bylo otázkou, zda splní své poslání, neboť měl za úkol zdramatizovat boj o medaile. A zdramatizoval. Zvítězila jedna z žen v čele průběžného pořadí.

Výsledky soutěží i losování o 10 x 10 eur máte níže, vyvěšeny jsou i ohlasy na 60. kolo JLA, opatrujte se, Vladimír

 

Výsledky 60. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech
Celkově došlo 157 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (byla 2), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 6) a v logických úlohách za řešení za 278 bodů (bylo jediné).
V jednotlivých kategoriích je v bancích po 60. kole u KHL 3000 eur, u KH 1160 eur, u KL a HL po 1200 eurech, u K je v banku 200 eur, u H 250 eur a u L 25 eur.
Stav zápočtů po 60. kole je následující: devátý zápočet v řadě za sebou má v kat. H: Járová a může v dalším kole žádat o výplatu 40 eur, třetí zápočet v řadě za sebou má v kat. K: Valíček, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Jaroš a v kat. L: Máchová a první zápočet do případné řady získávají v kat. H: Kousal, Nepimach a J. Sýkora. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Křížovky
Chyták s Karlem Gottem čekal na vhodnou příležitost pěkně dlouho a povedl se. Gott byl zapojený do dvou skrytých tajenek, navíc podpořený Mistrem v průvodním textu – koho by napadlo, že by zrovna on nemohl být hudebním hostem v pořadu polské televize v roce 2008, když ještě navíc do kříže tak pěkně vycházel mluvka coby kafra? Ale jak bylo zdůrazněno v závěru průvodního textu – alfou a omegou úspěchu ve vrcholných korespondenčních křížovkářských soutěžích je mj. ověření správnosti každého výrazu. Pouze 8 borců se nenechalo ukolébat svůdným řešením a nalezlo správné řešení této pasáže 18/1 FAFRA (Kott) x 21/1 FAREL GOTT (IMDb.com, heslo Kuba Wojewódzki, epizode 4.9).
To chyták s cévnatou rostlinou byl momentálním nápadem autora, jen pro něj bylo potřeba najít tři dvojice vhodných výrazů se stejnou legendou, jako byly u Mistra mluvkové kafra a fafra. A pomoci si dvojákem. Takže podle představ autora měl řešitel nejprve vepsat do křížovky jediný vhodný výraz z Botanického slovníku rodových jmen cévnatých rostlin piasalbu a pasáž řešit 18/2 AS (anglická zkratka pro plavčíka dle ZKR-EU) x cévnatá rostlina 23/1 PIASALBA (BOT) x italský herec 19/1 LUPI (fdb.cz, např. Renato Lupi) x karetní hra 22/1 LU (Velký anglicko-český slovník, heslo loo). Pak samozřejmě nemohl dopustit dvoják a pasáž s koníčkem českého malíře měl řešit 30/1 LUHANOVA ZÁLIBA (SČSVU, heslo Luhan Jiří + SČSaA, heslo záliba) x slovenské citoslovce 12/8 LUPY (SSJ 6/50) x měch 31/1 PYTEL (SČSaA, heslo měch). Jenže tomuto řešení nepřál lékařský pojem 2/1 PYON (CJC 3/341, heslo hnis) x rány 23/10 LUPY (Kott 1/983, heslo Lup) x jméno islandského skalda 3/2 ILLUGASON (Otto 10/622, heslo Gunnland). A bylo potřeba se vrátit k slovenskému citoslovci a pasáž správně řešit 12/8 LUPI (SSJ 6/50) x 31/1 PITEL (ČJA 3/234, heslo pytel na obilí). Pak ovšem nemohl zůstat italský herec coby Lupi a pasáž s cévnatou rostlinou musela být správně řešena 18/2 SA (ZKR-EU) x 23/1 ROSA ALBA (Otto 22/378, heslo Růže, vlevo 6. řádek zdola) x 19/1 DORO (fdb.cz, heslo Mino Doro) x špádová karta 22/1 DO (PSJČ). Tuto pasáž řešilo správně jen 10 soutěžících.
Často se chybovalo u skryté tajenky PELOTON, hodně soutěžících ji správně odhadlo a vypsalo, ale jen 15 z nich ji správně vyznačilo v obrazci, což je zachránilo od ztrátových bodů, 12 řešitelů popsalo i systém skrytí - shluky umístěné ve zbývajících částech základních políček pod posledními shluky vpisovaných výrazů odpovídajících legendě obsahující letopočet 2008 čtené shora dolů.
Problémy činily také pasáže s chlapem 13/5 SELSKÝ (NASCS) x chlap 25/1 MUŠSKÝ (ČJA 1/7, heslo muž), s anglickým ženským jménem 11/2 LIOR (KNAP 2) x ptáci rozšíření v Asii 19/1 MONAL I RAROH (PSJČ, heslo monal + Otto 3/541, heslo Bažantovití), s britskou tanečnicí 10/6 RONINA (KNAP 2, heslo Roňa) x 25/7 NERINA (MČSE 4/491) a s nalezením skryté 14. tajenky ALFA A OMEGA (složená z druhých písmen prvních vpisovaných výrazů v obrazcích 60. až 56. kola JLA a posledních vpisovaných výrazů v obrazcích 56. až 60. kola JLA - DAINKO, KLCE, UF, ČAGRA, GANČA, DOLAN, UM, LETY, AGROBOTANIKA a TAKIN A ARNI).
Čtveřice velmi dobrých řešitelů napsala, že řešení bylo příliš obtížné nebo že jim pracné vyplňování křížovek zadaných se sdruženou a zpřeházenou legendou nepřináší potěšení a řešení neposlala. Chápu, že každému toto zadání legendy nesedí, na druhou stranu si s pracnějším vyplněním křížovek poradili s větším či menším úspěchem i rekreační řešitelé, čehož si vážím. Na zápočet bylo třeba řešit křížovky bez ztrátových bodů, což se podařilo Jaroslavu Jarošovi a Petru Valíčkovi z celkových 44 řešitelů. První z nich dostihl v čele průběžného pořadí Mariana Mikuše a společně v letošním ročníku zvítězili, druhý z nich uhájil bronzovou příčku. Na kvalifikační body dosáhlo 12 z celkových 48 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 60. kole: 0 ztr. b.: Jaroš, Valíček. – 1: Drápala, Járová, Juráň, Karpíšek (KH), Mirikina. – 2: Kopřiva. – 5: Vašinka. – 6: J. Sýkora. – 8: Vojník. – 12: L. Pavelka. – 13: Štefek (KH). – 14: Pavlík, Staněk. – 15: Čechová. - 16: Horák, Soukup. – 17: Vlček. – 19: Hrubá, Kohoutová. – 20: Pala. – 21: Střelec. – 22: Svoboda, Zedník. – 23: K. Bednář, Bonaventura, Urban. – 24: Slavík. – 25: Kolář. – 26: Fabian, Tomanová. – 28: Fiala, Florián. – 29: Horáček. – 30: Kratochvíl. – 31: Patron. – 33: Bureš. – 35: Dudek, Hájek. – 36: Hajný. - 38: Vodník. – 41: Elév. – 42: Prvák.

Pořadí v roce 2020: 1. – 2. Jaroslav Jaroš a Marian Mikuš alias Mirikina 3 ztrátové body. – 3. Petr Valíček 4. - 4. Jaroslav Karpíšek (KH) 6. – 5. Jiří Sýkora 11. - 6. – 8. Jaromír Drápala, Jan Vašinka a Dušan Vojník 13. – 9. Petr Štefek 18. – 10. Lubomír Pavelka 22. - 11. Jana Járová 26. – 12. Jiří Kopřiva 48. – 53: Bonaventura. - 54: Staněk. – 57: Soukup. – 59: Pavlík. - 64: Hrubá. – 68: Střelec. - 72: Pala, Vlček. – 74: Zedník. – 82: Horák. – 83: Urban. – 93: Svoboda. – 94: Fabian. – 95: Čechová. - 98: Kolář. – 104: Juráň (bez 58. kola), Kohoutová. – 107: Florián. – 108: Gašparín (bez 60. kola), Tomanová. - 111: Kratochvíl. – 121: Slavík. – 122: K. Bednář. - 123: Fiala. – 124: Vlášek (bez 60. kola). - 125: Nack (bez 60. kola). – 128: Podzemský (bez 60. kola). - 135: Horáček. – 139: Hájek. – 141: Patron. - 152: Bureš. – 163: Dudek. – 180: Hajný. – 185: Prvák. - 186: Elév. – 191: Vodník.

 

Hádanky
Nejobtížnější hádankou byla záměnka se sporým členem svatohelenského parlamentu, vyřešilo ji pouze 8 soutěžících. Jen o dva víc se jich nenechalo oklamat římským politikem Catem a ověřilo si, že podoba tváře v kreslené hádance patří slavnému řečníku Cicerovi. A pouze 11 soutěžících odhalilo v jádru záhadného nápisu cizího muže z Argentiny. Ostatní hádanky vyřešila vždy nejméně polovina soutěžících, nejlehčí byla záměnka se sněženkami. K zápočtu bylo potřeba vyřešit všech 10 hádanek, což se podařilo z celkových 54 šestici soutěžících, která také v konečném pořadí obsadila prvních šest příček. Zlatou medaili uhájila Jana Járová, stříbrnou Děda Karpíšek a o bronz se podělili Valaši Jura Sýkora a Petr Štefek. O pořadí na 5. a 6. místě rozhodlo kritérium vyřešení obtížnějších hádanek. Na kvalifikační body dosáhlo 23 z celkových 55 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 60. kole: 10: Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Nepimach, J. Sýkora, Štefek (KH). – 9: Říha. – 8: M. Kokeš, Motyčková, Žačok. – 7: Foltas, Husar, Kožušník, Luskač, Marně, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, M. Turek, Widla. – 6: J. Bednář, Novotná, Urban. – 5: Beneš, Fiala, Vávra, Zedník, Žák. - 4: Bartoš, Beran, Dostál, Horák, Pospíšil, Vychovalý ml. - 3: Divák, Dudek, Fabian, Fanda, Zahajský. – 2: Hruška, Jezdec, Jirout, Kominík, Kovářová, Němeček. – 1: Plavec, Prvák, Tatar, Učeň, Vodník. - 0: Florián, Maskot, Pokus, Radouš.

Pořadí v roce 2020: 1. Jana Járová 49. - 2. Jaroslav Karpíšek (KH) 47. - 3. – 4. Jiří Sýkora a Petr Štefek (KH) 46. – 5. Jiří Nepimach 45. - 6. Bohdan Kousal 45. – 7. Radoslav Žačok 44. – 8. Antonín Říha 43. – 9. Miroslav Turek 41. – 10. – 16. Ivo Husar, Milan Kožušník, František Luskač, Petr Mikšík, Anna Moskalová, Jan Pavelka a Rudolf Widla 40. – 36: Foltas. – 33: M. Kokeš, Motyčková. – 31: Marně (Věra Kučavová). – 27: Vychovalý ml., Zahajský. – 25: Kovářová. – 19: J. Bednář. - 18: Bartoš. – 17: Beneš. – 16: Hruška, Novotná, Pospíšil. – 15: Fiala, Němeček, Urban. – 14: Dostál, Vávra. – 13: Beran, Dudek, Horák. – 12: Radouš. - 11: Fabian, Zedník, Žák. - 9: Fanda, Jirout. – 8: Divák. – 7: Jezdec. – 6: Varšaník (bez 60. kola). - 5: Kominík, Plavec, Prvák, Tatar. – 4: Florián, Maskot. – 3: Pokus, Vodník. – 2: Učeň.

Logické úlohy
Nejobtížnějšími úlohami byly Tvaroh v přihrádkách a Tvarohové rohlíčky, vyřešilo je jen 18, resp. 20 soutěžících. Nejlehčí úlohou byl Tvrdý tvaroh. Rozhodující roli v boji o medaile sehrál podle očekávání optimizer, nejlepší řešení s 18 prázdnými políčky nalezla Lenka Máchová, která za 278 bodů brala jako jediná z 59 soutěžících zápočet a celý ročník vyhrála. Různá řešení se 17 prázdnými políčky zaslali soutěžící, kteří v celkovém pořadí skončili na 2. až 5. místě: druhá Martina Matějková, která si tak s celkovou vítězkou prohodila loňské pořadí, třetí Pavla Sedláčková, která si oproti loňsku o jednu příčku polepšila, čtvrtá Petra Petriláková, která jako nováček soutěže soutěžila pod značkou Cirilla a pátý Bohuslav Plachý, který pod značkou Šťastný stíhal ženské v čele průběžného pořadí marně. Ženy totiž v tomto ročníku dominovaly ještě výrazněji než v tom loňském. Na kvalifikační body dosáhlo 22 z celkových 62 soutěžících. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 60. kole: 278: Máchová. – 272: Cirilla, M. Matějková, P. Sedláčková, Šťastný. - 254: Drápala, Husar, Marek, J. Sýkora. - 248: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková, M. Turek. – 224: L. Pavelka. - 219: Stejskal. – 214: Ševčík. – 213: Zedník. – 208: Fišer. – 207: Křížová. – 202: Beránek. – 201: Musil. – 196: Švec. – 195: Dušek, Jiří Konečný. – 179: Ježek. – 173: K. Bednář. – 170: Dedková. – 167: M. Sedláčková. – 166: Šebesta. – 161: Suchý. – 155: Čechová. – 145: J. Bednář. – 135: Josef Konečný, Žabka. – 130: Kohoutová, Tomanová. – 120: Kadlec. – 109: Cily, Chylová. - 98: Spáčil. – 95: Carbol, Elév, Járová. – 80: Fanda. – 70: Buchta. – 65: Hajný. – 55: Florián, T. Matějková. – 50: Kominík. – 40: Prvák. – 30: Ampér, Lachtan, Učeň. – 15: Kotinová, Mareš, Maskot, Rosa, Zápasník.

Pořadí v roce 2020: 1. Lenka Máchová 1055. - 2. Martina Matějková 1149. - 3. Pavla Sedláčková 1044. – 4. Cirilla (Petra Petriláková) 1034. – 5. Šťastný (Bohuslav Plachý) 1029. – 6. – 9. Jaromír Drápala, Ivo Husar, Dan Marek a Jiří Sýkora 995. - 10. – 12. Jakub Kokeš, Martin Kokeš a Máří Magdalena Motyčková 949. - 13. Lubomír Pavelka 945. – 14. Miroslav Turek 884. – 15. Jiří Konečný 882. – 822: Josef Konečný. – 775: Šebesta. – 721: Dedková. – 715: Žabka (Jana Vodičková). – 665: Buchta. – 658: Járová. - 628: Cily. – 523: Ševčík. - 521: Musil. – 519: Chylová. – 507: Ježek. – 502: K. Bednář. - 499: M. Sedláčková. – 496: Čechová. - 487: J. Bednář. – 484: Carbol. - 478: Brajko (bez 59. a 60. kola). - 475: Dušek, Kohoutová. – 474: Beránek. – 472: Křížová. – 470: Tomanová. – 466: Suchý. - 453: Fišer. – 452: Švec. – 450: Kadlec. – 443: Zedník. – 399: Stejskal. – 392: Spáčil. – 305: Elév. – 295: Fanda. - 287: Plecák (jen 56. a 57. kolo). – 280: T. Matějková. - 250: Hajný. – 240: Florián. - 220: Prvák. – 215: Kominík. – 180: Učeň. – 160: Lachtan. – 130: Ampér. – 115: Maskot. – 100: Plavec, Rosa. – 85: Fojta (bez 59. a 60. kola), Mareš. – 50: Kotinová (bez 56. kola). – 45: Zápasník.

 

Výsledek losování o desetkrát deset eur
Ze všech soutěžících, kteří obeslali pět kol dvanáctého ročníku akademie v řešení křížovek, hádanek nebo logických úloh a jsou členové svazu, byla vylosována desítka, která obdrží v roce 2021 po deseti eurech: Prof. Ing.. Jaromír Drápala, CSc., Ostrava – Poruba; Petr Foltas, Bílovec; Ivona Kovářová, Valašské Meziříčí; Lenka Máchová, Praha; Tomáš Mareš, Praha; Maří Magdalena Motyčková, Vysoké Mýto; Mgr. Petra Petriláková, Příbram; Ing. Petr Valíček, Třinec; Dušan Vojník, Prešov a Pavol Vychovalý ml., Košice.

Všem soutěžícím, kteří získali kvalifikační body nebo výhru deset eur, případně obojí, gratulujeme.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies