jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 60. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo při tlačení tvarohu největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek sice avizovalo několik dobrých řešitelů, že pracné vyplňování křížovek zadaných se sdruženou a zpřeházenou legendou jim nepřináší potěšení a řešení nepošlou, nicméně pokud to byli schopni dát dohromady rekreační řešitelé, tak mě to trochu mrzí. No nic, řešení přišlo i tak hodně a byla mezi nimi dvě bez ztrátových bodů. Otázkou bylo, zda neklopýtli řešitelé v čele průběžného pořadí. Lídr průběžného pořadí klopýtl, ale jenom decentně, takže ho to nestálo ztrátu první pozice.

U hádanek přítelkyně Járová riskovala a nepožádala o výplatu eur, chyták s římským politikem odhalila a vše vyřešila správně a získala už devátý zápočet v řadě za sebou, to se u hádanek zatím nikomu nepodařilo, obdivuhodné. Řešitelských archů se všemi deseti správně vyřešenými hádankami se našlo šest.

U logických úloh mě i testery jako obvykle překvapil nejlepší výsledek optimizeru a bylo otázkou, zda splní své poslání, neboť měl za úkol zdramatizovat boj o medaile. A zdramatizoval. Zvítězila jedna z žen v čele průběžného pořadí.

Výsledky soutěží i losování o 10 x 10 eur máte níže, vyvěšeny jsou i ohlasy na 60. kolo JLA, opatrujte se, Vladimír

 

Výsledky 60. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech
Celkově došlo 157 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (byla 2), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 6) a v logických úlohách za řešení za 278 bodů (bylo jediné).
V jednotlivých kategoriích je v bancích po 60. kole u KHL 3000 eur, u KH 1160 eur, u KL a HL po 1200 eurech, u K je v banku 200 eur, u H 250 eur a u L 25 eur.
Stav zápočtů po 60. kole je následující: devátý zápočet v řadě za sebou má v kat. H: Járová a může v dalším kole žádat o výplatu 40 eur, třetí zápočet v řadě za sebou má v kat. K: Valíček, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Jaroš a v kat. L: Máchová a první zápočet do případné řady získávají v kat. H: Kousal, Nepimach a J. Sýkora. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Křížovky
Chyták s Karlem Gottem čekal na vhodnou příležitost pěkně dlouho a povedl se. Gott byl zapojený do dvou skrytých tajenek, navíc podpořený Mistrem v průvodním textu – koho by napadlo, že by zrovna on nemohl být hudebním hostem v pořadu polské televize v roce 2008, když ještě navíc do kříže tak pěkně vycházel mluvka coby kafra? Ale jak bylo zdůrazněno v závěru průvodního textu – alfou a omegou úspěchu ve vrcholných korespondenčních křížovkářských soutěžích je mj. ověření správnosti každého výrazu. Pouze 8 borců se nenechalo ukolébat svůdným řešením a nalezlo správné řešení této pasáže 18/1 FAFRA (Kott) x 21/1 FAREL GOTT (IMDb.com, heslo Kuba Wojewódzki, epizode 4.9).
To chyták s cévnatou rostlinou byl momentálním nápadem autora, jen pro něj bylo potřeba najít tři dvojice vhodných výrazů se stejnou legendou, jako byly u Mistra mluvkové kafra a fafra. A pomoci si dvojákem. Takže podle představ autora měl řešitel nejprve vepsat do křížovky jediný vhodný výraz z Botanického slovníku rodových jmen cévnatých rostlin piasalbu a pasáž řešit 18/2 AS (anglická zkratka pro plavčíka dle ZKR-EU) x cévnatá rostlina 23/1 PIASALBA (BOT) x italský herec 19/1 LUPI (fdb.cz, např. Renato Lupi) x karetní hra 22/1 LU (Velký anglicko-český slovník, heslo loo). Pak samozřejmě nemohl dopustit dvoják a pasáž s koníčkem českého malíře měl řešit 30/1 LUHANOVA ZÁLIBA (SČSVU, heslo Luhan Jiří + SČSaA, heslo záliba) x slovenské citoslovce 12/8 LUPY (SSJ 6/50) x měch 31/1 PYTEL (SČSaA, heslo měch). Jenže tomuto řešení nepřál lékařský pojem 2/1 PYON (CJC 3/341, heslo hnis) x rány 23/10 LUPY (Kott 1/983, heslo Lup) x jméno islandského skalda 3/2 ILLUGASON (Otto 10/622, heslo Gunnland). A bylo potřeba se vrátit k slovenskému citoslovci a pasáž správně řešit 12/8 LUPI (SSJ 6/50) x 31/1 PITEL (ČJA 3/234, heslo pytel na obilí). Pak ovšem nemohl zůstat italský herec coby Lupi a pasáž s cévnatou rostlinou musela být správně řešena 18/2 SA (ZKR-EU) x 23/1 ROSA ALBA (Otto 22/378, heslo Růže, vlevo 6. řádek zdola) x 19/1 DORO (fdb.cz, heslo Mino Doro) x špádová karta 22/1 DO (PSJČ). Tuto pasáž řešilo správně jen 10 soutěžících.
Často se chybovalo u skryté tajenky PELOTON, hodně soutěžících ji správně odhadlo a vypsalo, ale jen 15 z nich ji správně vyznačilo v obrazci, což je zachránilo od ztrátových bodů, 12 řešitelů popsalo i systém skrytí - shluky umístěné ve zbývajících částech základních políček pod posledními shluky vpisovaných výrazů odpovídajících legendě obsahující letopočet 2008 čtené shora dolů.
Problémy činily také pasáže s chlapem 13/5 SELSKÝ (NASCS) x chlap 25/1 MUŠSKÝ (ČJA 1/7, heslo muž), s anglickým ženským jménem 11/2 LIOR (KNAP 2) x ptáci rozšíření v Asii 19/1 MONAL I RAROH (PSJČ, heslo monal + Otto 3/541, heslo Bažantovití), s britskou tanečnicí 10/6 RONINA (KNAP 2, heslo Roňa) x 25/7 NERINA (MČSE 4/491) a s nalezením skryté 14. tajenky ALFA A OMEGA (složená z druhých písmen prvních vpisovaných výrazů v obrazcích 60. až 56. kola JLA a posledních vpisovaných výrazů v obrazcích 56. až 60. kola JLA - DAINKO, KLCE, UF, ČAGRA, GANČA, DOLAN, UM, LETY, AGROBOTANIKA a TAKIN A ARNI).
Čtveřice velmi dobrých řešitelů napsala, že řešení bylo příliš obtížné nebo že jim pracné vyplňování křížovek zadaných se sdruženou a zpřeházenou legendou nepřináší potěšení a řešení neposlala. Chápu, že každému toto zadání legendy nesedí, na druhou stranu si s pracnějším vyplněním křížovek poradili s větším či menším úspěchem i rekreační řešitelé, čehož si vážím. Na zápočet bylo třeba řešit křížovky bez ztrátových bodů, což se podařilo Jaroslavu Jarošovi a Petru Valíčkovi z celkových 44 řešitelů. První z nich dostihl v čele průběžného pořadí Mariana Mikuše a společně v letošním ročníku zvítězili, druhý z nich uhájil bronzovou příčku. Na kvalifikační body dosáhlo 12 z celkových 48 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 60. kole: 0 ztr. b.: Jaroš, Valíček. – 1: Drápala, Járová, Juráň, Karpíšek (KH), Mirikina. – 2: Kopřiva. – 5: Vašinka. – 6: J. Sýkora. – 8: Vojník. – 12: L. Pavelka. – 13: Štefek (KH). – 14: Pavlík, Staněk. – 15: Čechová. - 16: Horák, Soukup. – 17: Vlček. – 19: Hrubá, Kohoutová. – 20: Pala. – 21: Střelec. – 22: Svoboda, Zedník. – 23: K. Bednář, Bonaventura, Urban. – 24: Slavík. – 25: Kolář. – 26: Fabian, Tomanová. – 28: Fiala, Florián. – 29: Horáček. – 30: Kratochvíl. – 31: Patron. – 33: Bureš. – 35: Dudek, Hájek. – 36: Hajný. - 38: Vodník. – 41: Elév. – 42: Prvák.

Pořadí v roce 2020: 1. – 2. Jaroslav Jaroš a Marian Mikuš alias Mirikina 3 ztrátové body. – 3. Petr Valíček 4. - 4. Jaroslav Karpíšek (KH) 6. – 5. Jiří Sýkora 11. - 6. – 8. Jaromír Drápala, Jan Vašinka a Dušan Vojník 13. – 9. Petr Štefek 18. – 10. Lubomír Pavelka 22. - 11. Jana Járová 26. – 12. Jiří Kopřiva 48. – 53: Bonaventura. - 54: Staněk. – 57: Soukup. – 59: Pavlík. - 64: Hrubá. – 68: Střelec. - 72: Pala, Vlček. – 74: Zedník. – 82: Horák. – 83: Urban. – 93: Svoboda. – 94: Fabian. – 95: Čechová. - 98: Kolář. – 104: Juráň (bez 58. kola), Kohoutová. – 107: Florián. – 108: Gašparín (bez 60. kola), Tomanová. - 111: Kratochvíl. – 121: Slavík. – 122: K. Bednář. - 123: Fiala. – 124: Vlášek (bez 60. kola). - 125: Nack (bez 60. kola). – 128: Podzemský (bez 60. kola). - 135: Horáček. – 139: Hájek. – 141: Patron. - 152: Bureš. – 163: Dudek. – 180: Hajný. – 185: Prvák. - 186: Elév. – 191: Vodník.

 

Hádanky
Nejobtížnější hádankou byla záměnka se sporým členem svatohelenského parlamentu, vyřešilo ji pouze 8 soutěžících. Jen o dva víc se jich nenechalo oklamat římským politikem Catem a ověřilo si, že podoba tváře v kreslené hádance patří slavnému řečníku Cicerovi. A pouze 11 soutěžících odhalilo v jádru záhadného nápisu cizího muže z Argentiny. Ostatní hádanky vyřešila vždy nejméně polovina soutěžících, nejlehčí byla záměnka se sněženkami. K zápočtu bylo potřeba vyřešit všech 10 hádanek, což se podařilo z celkových 54 šestici soutěžících, která také v konečném pořadí obsadila prvních šest příček. Zlatou medaili uhájila Jana Járová, stříbrnou Děda Karpíšek a o bronz se podělili Valaši Jura Sýkora a Petr Štefek. O pořadí na 5. a 6. místě rozhodlo kritérium vyřešení obtížnějších hádanek. Na kvalifikační body dosáhlo 23 z celkových 55 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 60. kole: 10: Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Nepimach, J. Sýkora, Štefek (KH). – 9: Říha. – 8: M. Kokeš, Motyčková, Žačok. – 7: Foltas, Husar, Kožušník, Luskač, Marně, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, M. Turek, Widla. – 6: J. Bednář, Novotná, Urban. – 5: Beneš, Fiala, Vávra, Zedník, Žák. - 4: Bartoš, Beran, Dostál, Horák, Pospíšil, Vychovalý ml. - 3: Divák, Dudek, Fabian, Fanda, Zahajský. – 2: Hruška, Jezdec, Jirout, Kominík, Kovářová, Němeček. – 1: Plavec, Prvák, Tatar, Učeň, Vodník. - 0: Florián, Maskot, Pokus, Radouš.

Pořadí v roce 2020: 1. Jana Járová 49. - 2. Jaroslav Karpíšek (KH) 47. - 3. – 4. Jiří Sýkora a Petr Štefek (KH) 46. – 5. Jiří Nepimach 45. - 6. Bohdan Kousal 45. – 7. Radoslav Žačok 44. – 8. Antonín Říha 43. – 9. Miroslav Turek 41. – 10. – 16. Ivo Husar, Milan Kožušník, František Luskač, Petr Mikšík, Anna Moskalová, Jan Pavelka a Rudolf Widla 40. – 36: Foltas. – 33: M. Kokeš, Motyčková. – 31: Marně (Věra Kučavová). – 27: Vychovalý ml., Zahajský. – 25: Kovářová. – 19: J. Bednář. - 18: Bartoš. – 17: Beneš. – 16: Hruška, Novotná, Pospíšil. – 15: Fiala, Němeček, Urban. – 14: Dostál, Vávra. – 13: Beran, Dudek, Horák. – 12: Radouš. - 11: Fabian, Zedník, Žák. - 9: Fanda, Jirout. – 8: Divák. – 7: Jezdec. – 6: Varšaník (bez 60. kola). - 5: Kominík, Plavec, Prvák, Tatar. – 4: Florián, Maskot. – 3: Pokus, Vodník. – 2: Učeň.

Logické úlohy
Nejobtížnějšími úlohami byly Tvaroh v přihrádkách a Tvarohové rohlíčky, vyřešilo je jen 18, resp. 20 soutěžících. Nejlehčí úlohou byl Tvrdý tvaroh. Rozhodující roli v boji o medaile sehrál podle očekávání optimizer, nejlepší řešení s 18 prázdnými políčky nalezla Lenka Máchová, která za 278 bodů brala jako jediná z 59 soutěžících zápočet a celý ročník vyhrála. Různá řešení se 17 prázdnými políčky zaslali soutěžící, kteří v celkovém pořadí skončili na 2. až 5. místě: druhá Martina Matějková, která si tak s celkovou vítězkou prohodila loňské pořadí, třetí Pavla Sedláčková, která si oproti loňsku o jednu příčku polepšila, čtvrtá Petra Petriláková, která jako nováček soutěže soutěžila pod značkou Cirilla a pátý Bohuslav Plachý, který pod značkou Šťastný stíhal ženské v čele průběžného pořadí marně. Ženy totiž v tomto ročníku dominovaly ještě výrazněji než v tom loňském. Na kvalifikační body dosáhlo 22 z celkových 62 soutěžících. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 60. kole: 278: Máchová. – 272: Cirilla, M. Matějková, P. Sedláčková, Šťastný. - 254: Drápala, Husar, Marek, J. Sýkora. - 248: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková, M. Turek. – 224: L. Pavelka. - 219: Stejskal. – 214: Ševčík. – 213: Zedník. – 208: Fišer. – 207: Křížová. – 202: Beránek. – 201: Musil. – 196: Švec. – 195: Dušek, Jiří Konečný. – 179: Ježek. – 173: K. Bednář. – 170: Dedková. – 167: M. Sedláčková. – 166: Šebesta. – 161: Suchý. – 155: Čechová. – 145: J. Bednář. – 135: Josef Konečný, Žabka. – 130: Kohoutová, Tomanová. – 120: Kadlec. – 109: Cily, Chylová. - 98: Spáčil. – 95: Carbol, Elév, Járová. – 80: Fanda. – 70: Buchta. – 65: Hajný. – 55: Florián, T. Matějková. – 50: Kominík. – 40: Prvák. – 30: Ampér, Lachtan, Učeň. – 15: Kotinová, Mareš, Maskot, Rosa, Zápasník.

Pořadí v roce 2020: 1. Lenka Máchová 1055. - 2. Martina Matějková 1149. - 3. Pavla Sedláčková 1044. – 4. Cirilla (Petra Petriláková) 1034. – 5. Šťastný (Bohuslav Plachý) 1029. – 6. – 9. Jaromír Drápala, Ivo Husar, Dan Marek a Jiří Sýkora 995. - 10. – 12. Jakub Kokeš, Martin Kokeš a Máří Magdalena Motyčková 949. - 13. Lubomír Pavelka 945. – 14. Miroslav Turek 884. – 15. Jiří Konečný 882. – 822: Josef Konečný. – 775: Šebesta. – 721: Dedková. – 715: Žabka (Jana Vodičková). – 665: Buchta. – 658: Járová. - 628: Cily. – 523: Ševčík. - 521: Musil. – 519: Chylová. – 507: Ježek. – 502: K. Bednář. - 499: M. Sedláčková. – 496: Čechová. - 487: J. Bednář. – 484: Carbol. - 478: Brajko (bez 59. a 60. kola). - 475: Dušek, Kohoutová. – 474: Beránek. – 472: Křížová. – 470: Tomanová. – 466: Suchý. - 453: Fišer. – 452: Švec. – 450: Kadlec. – 443: Zedník. – 399: Stejskal. – 392: Spáčil. – 305: Elév. – 295: Fanda. - 287: Plecák (jen 56. a 57. kolo). – 280: T. Matějková. - 250: Hajný. – 240: Florián. - 220: Prvák. – 215: Kominík. – 180: Učeň. – 160: Lachtan. – 130: Ampér. – 115: Maskot. – 100: Plavec, Rosa. – 85: Fojta (bez 59. a 60. kola), Mareš. – 50: Kotinová (bez 56. kola). – 45: Zápasník.

 

Výsledek losování o desetkrát deset eur
Ze všech soutěžících, kteří obeslali pět kol dvanáctého ročníku akademie v řešení křížovek, hádanek nebo logických úloh a jsou členové svazu, byla vylosována desítka, která obdrží v roce 2021 po deseti eurech: Prof. Ing.. Jaromír Drápala, CSc., Ostrava – Poruba; Petr Foltas, Bílovec; Ivona Kovářová, Valašské Meziříčí; Lenka Máchová, Praha; Tomáš Mareš, Praha; Maří Magdalena Motyčková, Vysoké Mýto; Mgr. Petra Petriláková, Příbram; Ing. Petr Valíček, Třinec; Dušan Vojník, Prešov a Pavol Vychovalý ml., Košice.

Všem soutěžícím, kteří získali kvalifikační body nebo výhru deset eur, případně obojí, gratulujeme.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies