jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 59. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovkářsky zpracované gelety na dojení ovcí a hádanek a logických úloh věnovaných ovcím činit potíže.

U křížovek jsem se Vás snažil svést pomocí dvojáku a délky samohlásky "á" k nesprávnému řešení dvou skrytých tajenek, tak uvidíme, zda se mi to podařilo. Další dvoják a nějaké hledáky v křížovkách také byly, doplňovačka neudělala žádný problém, všichni brzy přišli na to, že půjde o vpisované výrazy odpovídající legendovým výrazům s hvězdičkou a kroužkem. Ale možná už někteří nepočítali, že by trojitý výskyt legendy "kroužek" mohl hrát ještě další roli. Jinak skrytí těch tajenek jsem už dříve použil, nebylo nové. Minule to byly slabiky za výrazy s třemi shodnými legendami, nyní to byly shluky před výrazy se třemi shodnými legendami. Kdysi jsme měli při řešení losice tajenku umístěnou za losem v legendě, nyní před ovcí v obrazci. Pro valašské trhovce byla každá šestka dobrá.

U hádanek Vás měla nejvíce potrápit přesmyčka s cizinkou a bylo to tak. Ukrajinka ze střediska západní Ukrajiny byla těžkým oříškem. Ač byl první dílčí náznak přesmyčky hodně naznačen, zrní jsem přímo vypsal do veršů, a u kajky jsem uvedl, že se živí mlži.

U logických úloh měla být nejtěžší úlohou Jednotky, desítky, stovky, ovšem o pořadí měly rozhodnout optimizery, pokud budeme brát, že i hledání nejprostornějších pastvin pro ovce je svým způsobem optimizer. Ohradu v úloze Vlci a ovce šlo řešit jak pro A=3, B=1 a C=2, tak pro A=3, B=2 a C=1. U obou variant šlo obestavět ohrady s plochou větší než 112 políček. Pro ohradu v poslední úloze měla vycházet nejlépe pentomina a oktomina. A políčka s ovcemi se nesměla dotýkat ani rohem.

Autorská řešení máte níže. Opatrujte se, Vladimír

Řešení křížovek 59. kola JLA:
ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. KLCE. - 2. Barvitius. - 3. Liace; stopka; Tallien. - 4. Baal; kotrbelce; paiute; rozváté. – 5. Barvocit; Janovan; kartotéka. – 6. Antitermika; kačaba; babyka. - 7. Ekistika; Nehemiáš; Brzezan; senné. – 8. Oloví; stlačky; leopardí; peřka; výtaha. - 9. Stal; opůli; kapsle; terra; Maior; stouky; Sarka. - 10. Výhor; Amála; ulívané; kajlovat; starostka. - 11. Nový; Talat; Račov; drané; sžehat (sžíhat); osnovy; Noni. - 12. Kochka; atába; pantr; peceň; pastva; osekat; suita. - 13. Tylko; Atcham; klúci; Zieve; Selin; kýchy; Tivo; dřevo. - 14. Kresba psa; Terst; rinpa; dlesk; Raja; loala; pojga; Erb. - 15. Tear; Rose; marše; tanec; Katušin cin; ponuro. - 16. Flus; kol; lehce; ovlaha; Fallaciová; lanč; Beag. – 17. Taha; nepadouch; ce; pokrok; válka; le. - 18. Batavia; kunce; ovocina. - 19. ST; naukově; Taoon; Kueper. - 20. Mešitka; stupa; Dart; MLI. - 21. Kraslice; fajka; NO. - 22. Kublanka.

Řešení hádanek 59. kola JLA:
  1.   Gepard u lelků, pár důlků, tank a rádio, kari, je maniok v akci, makak – geleta na dojení ovcí.
  2.   Zíba ventil, ostrov, erby, Lijka, kostra, domov, cti zbavení lotrové byli jako stádo ovcí.
  3.   Mamba tady meč kováře střeží, cely, Kačer, Nosov, cena širočiny – hambatá dědečkova sestřenice byla černou ovcí naší rodiny.
      (hambatý = nestydatý viz SNČ, hanbatý = neslušný, nemravný viz SČSaA)
 4.   Kajka u zrní, hladová jalovice, buldok, Vánoce – Ukrajinka ze Lvova chodila jako bludná ovce.
  5.   Meskal, kmotr, řeřichy, podíly, bizamy, recent, pašije, makovci, Jezabel, hra Nema – eskamotéři chodili za mecenáši jak ovce za beranem.
     (makovec = hlupák viz SNČ, Nemo je chlapeček z filmu Malý Nemo: Dobrodružství v Dřímkově)
  6.   Prodleva, Rúhání, karneval, někdo, držková, Lýdie, Satie rozbil osudí, ledovce – podle varhaníka nevalně dodržovaly Desatero zbloudilé ovce.
     (držková = dršťková polévka viz SNČ, Satie Erik = ideový vůdce pařížské Šestky viz MČSE)
   7.   Za mantami lesk, holba, Muta, vilajet, rod, halv, Kája, ovoce – známá tamilského balamutila je tvrdohlavá jako ovce.
      (Muta = slovinská občina na webu, Médea = alžírský vilajet viz MČSE)
   8.   Syntaxe, víka řezače, Alpy, kočí, tátovy léčky – syn taxíkáře začal počítat ovečky.
   9.   Bledá luna, dráb, Emma, ručice (ruj, ity), lustrace, Norové, ČKD – hledalo nad ránem pár učitelů ztracenou ovečku.
10.   Maref, uši Nauma, tukan (tok), ánfas, ťukáte, ragby, lajna, kosové, čeká Marfušina matka na Nasťu (matka Nasťu), která byla jako ovečka.
   
(Naum = bulharský misionář, jeden z Metodějových žáků viz MČSE; Kuzma, Marfuša, Nasťa, Ivánek – postavy z knihy Bedřicha Smudka Mrazík)

Prameny k námětům:
Šuleř: Je to chůze po kotárech!
geleta na dojení ovcí – obrázek z knihy

SSJČ
být jako stádo ovcí – být neukáznění, nedat si říci
být černou ovcí rodiny – být nezdárným členem rodiny
chodit jako bludná ovce – bloumat bezradně, bez cíle, nevědět kudy kam
jít za někým jako ovce za beranem – následovat někoho nerozvážně, slepě za někým kráčet
zbloudilá ovce – bludař, bludařka, hříšník, hříšnice
tvrdohlavý jako ovce – paličatý jako beran
být jako ovečka – být krotký, mírný, trpělivý

Slovník české frazeologie a idiomatiky
počítat ovečky – snažit se usnout pomalým počítáním oveček, které v představě přecházejí úzký můstek
hledat ztracenou ovečku – pátrat po chybějícím členu

 

Řešení logických úloh 59. kola JLA:

1. Uložené hranoly
Řešení viz obrázek.

2. Ovce a vlci
Řešení viz obrázek.

3. Sudoku
Řešení viz obrázek.

4. Vlci a ovce
Řešení s největší plochou ohrady N1 (115 políček při A=3, B=1 a C=2) viz obrázek nahoře, jedno z řešení s druhou největší plochou ohrady N2 (114 políček při A=3, B=1 a C=2) viz obrázek uprostřed a jedno z řešení s menší plochou ohrady N3 (113 políček při A=3, B=2 a C=1) viz obrázek dole.

5. Jednotky, desítky, stovky
Jedno z řešení viz obrázek.

6. Ovce v ohradě
Řešení viz obrázek.

7. Šipky
Řešení viz obrázek.

8. Ohrady pro ovce
Řešení viz obrázky, vlevo nahoře s 12 pentominy s 27 ovcemi za 50 bodů, vpravo nahoře jedno z řešení za 40 bodů (7 oktomin s 26 ovcemi), vlevo dole jedno z řešení za 30 bodů (8 oktomin s 25 ovcemi) a vpravo dole jedno z řešení za 20 bodů (8 heptomin s 24 ovcemi).

 Autorem úlohy č. 1 je Nikola Živanović, úlohy č. 2 František Luskač, úlohy č. 3 Jan Novotný, úlohy č. 4 Imrich Cily, úlohy č. 5 Vladimír Jemelík a úloh č. 6 až 8 Zdeněk Vodička.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies