jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 56. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek se objevila tři autorská řešení, nepodařilo se doložit, že by slovensky "sem" mohlo být TA, u hesla "tu" je uvedeno jako opozitum.

U hádanek to dlouho vypadalo, že záměnka s profesorem odolá. Jméno jste asi objevili, ale... Nakonec se v posledním došlém řešení "Meckela hodnost" objevila a mohu konstatovat, že všechny hádanky byly řešeny.

U logických úloh bylo hodně bezchybných řešení, pořadím zamíchal nejen optimizer, ale hlavně nepozornost. Přítelkyně Martina Matějková nepožádala o eura a riskovala pád na nulu po sedmi zápočtech v řadě za sebou, risk jí vyšel, blahopřeji. Hodně řešení úloh nebylo moci být uznáno jako správné z nepozornosti, v nejlehčí úloze Brázdy musely být brázdy umístěny po liniích rastru, mimo obrazec žádné linie rastru přece nebyly. V úloze Záhony brambor musely mít záhony plochu 20 políček, nemohly tedy končit políčkem číslo 19.

Výsledky máte níže, opatrujte se, Vladimír

Výsledky 56. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech
Celkově došlo 164 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (byla 3), v hádankách za 9 autorských řešení (bylo jich 5) a v logických úlohách za řešení za 222 bodů (byla 3).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 56. kole u KHL 2800 eur, u KH 1080 eur, u KL a HL po 1120 eurech, u K je v banku 180 eur, u H 230 eur a u L 45 eur.

Stav zápočtů po 56. kole je následující: osmý zápočet v řadě za sebou má v kat. L: M. Matějková a může v dalších kolech žádat o výplatu eur, pátý zápočet v řadě za sebou má v kat. H: Járová, čtvrtý zápočet v řadě za sebou má v kat. K: Mirikina, třetí zápočet v řadě za sebou mají v kat. KH: Karpíšek a v kat. K: Jaroš, druhý zápočet v řadě za sebou má v kat. L: Máchová a první zápočet do případné řady získávají v kat. H: J. Sýkora a Žačok a v kat. L: P. Sedláčková. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže 

Křížovky
Za vším hledej ženu! Počátek všech pozdějších problémů s rozplétáním dvojáků a hledáním skryté tajenky měla odstartovat Anča. Nejprve skutečně v podobě domáckého ženského jména. Aspoň tak nějak začal autor splétat pavučinu budoucích řešitelských zádrhelů při řešení valašského háku k orání. Řešitel měl podle jeho scénáře vepsat do pasáže s užitkovou rostlinou známější tabák a řešit ji 1/1 HANČA (PSJČ, domácky Anna) x 6/2 DOHAN (RYS 3, heslo tabák virginský) x kolegyně Stuarta Hepburna v TV seriálu Taggart 2/1 DOLAN (fdb.cz). I když Chris Dolan je muž, byli spolu s Hepburnem scenáristy tohoto seriálu a řešitel se mohl domnívat, že se autor spletl nebo že je někde uveden jako žena, stává se to. Pak už obyvatel doliny nemohl být dolan a v pasáži se šidítkem měl řešitel vepsat 28/1 DUDÁK (ČJA 1/104) x 32/1 DOLÁK (SSJČ). Potom už jeden z českých lidových tanců nemohl být dudák a v pasáži se stavebním objektem měl řešitel vepsat 5/1 DUPÁK (SSJČ) x 7/1 STUPEŇ (SSJČ, schod). A tím pádem už nemohl být strážník dupák a v pasáži s bílou lilií měl řešitel vepsat 5/5 LAPÁK (Šmírbuch) x 24/4 LALIJA (Kott, heslo lalije). Až potud mělo vše pěkně sedět, i skrytá tajenka ORADLO. U ní měly řešitele k nesprávnému skrytí svádět tři dvojice shodných legend: Anča, slovensky „sem“ a velcí sedláci, po prvních dvou následuje za druhým výskytem OR a AD, po třetím ale LO není. Uspokojit se měl nalezením tajenky v prvních písmenech výrazů 12/2 ORada, 13/2 ADuar a 14/1 LOkeš (druh jídla na Slovensku v Kottovi) x 19/1 LOUDA (původní příjmení českého sochař Jana Laudy). Dokonce ještě i pomalý člověk byl řešitelný jako 7/4 LOULA (Kott). Takže pohodu prvního kola mělo pokazit až volání na kachny, samostatné „lila“ nikde není. Nyní řešiteli nemělo zbýt nic jiného než se vydat zpět vše rozkrývat jako v detektivce. Pasáž s pomalým člověkem musela být správně řešena 7/4 LOUDA (SSJČ) x 24/2 LIDA (ČJA 3/505). Pasáž s českým sochařem musela být řešena 14/1 LAKEŠ (Kott) x 19/1 LAUDA (UNI 10), tím ovšem padlo původní skrytí tajenky ORADLO. Dalším místem, kde by mohla být skryta, byla první písmena dvoupísmenných shluků pod vnitřními rozdělovacími linkami v radlici, zatím tam vycházelo se strážníkem lapákem ORALLO, ale se strážníkem dupákem by bylo skrytí tajenky vyřešeno. Takže kvůli skryté tajence musela být tato pasáž správně řešena 5/5 DUPÁK (Šmírbuch) x 24/4 DULIJA (RYS 3, heslo lilie bělostná). A najednou nemohl být v levém držadle háku lidový tanec dupák a pasáž s tancem musela být správně řešena 6/1 DEŇ (Slovník valašského nářečí + SSJČ, heslo den) x 5/1 DUDÁK (SSJČ) x 7/1 STUDEŇ (SSJČ, heslo studna + Otto, Dodatky IV/1, heslo Objekt). Pak ovšem šidítko nemohlo být dudák a pasáž s ním bylo třeba správně řešit 28/1 DUDAN (ČJA 1/104) x 32/1 DOLAN (SSJČ). A jsme zpátky u Anči, na začátku asi málokdo předpokládal, že by to mohla být marihuana a že v obsazení TV seriálu Taggart bude ještě někdo další vyhovovat legendě „kolegyně Stuarta Hepburna“. A přece se našla herečka Roselean Pegan, Stuart Hepburn byl nejen scenáristou, ale i hercem v tomto seriálu. Pasáž bylo třeba správně řešit 1/1 GANČA (RYS 3) x 6/2 PEGAN (RYS 3 + Valíček, v obou hesla harmala) x 2/1 PELAN (imdb.com, heslo Roselean Pelan) x 7/2 SVLAČA (Kott). Jestli autorův scénář takto probíhal, těžko říct, ale četná upozornění, že Chris Dolan je muž a stesky, že řešitelům Anča pije krev, tomu nasvědčují.
No a pro takové to domácí pochutnání byl v oradle jeden „výživný“ hledák a jedna ošemetná kombinace chytáku a hledáku. Dalo se předpokládat, že jako článek řešitel vepíše do obrazce 22/2 ČLEN a bude pátrat po dramatu s námětem z historie Starého zákona s názvem Eden nebo třeba Amen. Pouze 15 soutěžících odhalilo správné řešení pasáže 14/2 AMAN (LČL 4/II, str. 1366, v hesle Vítek Jan) x 22/2 ČLAN (Kott 1/192, heslo člen, v textu „na Moravě član“) x 15/2 ČLUP (Machek) x 23/2 UP (PSJČ).
Ovšem největší problémy způsobil slovenský výraz pro příslovce „sem“. Samozřejmě asi každého hned napadlo TU a také obě pasáže s ním šly takto řešit. Jak pasáž s bohyní 13/1 ANTU (Jordan, heslo Antum) x 18/1 TU (SSJ), tak pasáž s cizím jazykem 10/4 MOTU (MČSE 3/177) x 11/4 TU (SSJ). Kdo zariskoval s výrazem TA a řešil jazyk jako 10/1 MOTA (MČSE 3/177), ten nezískal. Jako bohyně se nabízela už jen Anat a jakkoli se zdálo téměř vyloučené, že by „at“ mohlo být někde na Slovensku užíváno ve významu „sem“, tak ten, který si to prověřil, zvítězil. V Kottově slovníku šlo vypátrat, že v Trstené se výrazy „at“ a „atka“ v tomto významu užívaly nebo snad ještě i teď užívají. Pasáž bylo třeba správně řešit 12/1 TLÁČI (SNČ, heslo tláča) x 17/1 ANČI (KNAP 1, heslo Anna) x 13/1 ANAT (Jordan, heslo Anat + UNI 10, heslo starověký Přední východ) x 18/1 AT (Kott, heslo at, atka). Potom už mohla být pasáž s cizím jazykem správně řešena 10/4 MOTU (MČSE 3/177) x 30/2 TU (SSJČ) x 11/4 TU (SSJ). Jen přátelé Jaroš, Karpíšek, Mirikina a Valíček hledali „at“ a našli, gratuluji.
V kontextu výše uvedeného se ukazuje režisér japonských filmů jen jako slabý odvar, i když i zde byly dvě možnosti: Leo Soto a Leo Sato, ten první ovšem režisér není a mnozí se netrefili do správného řešení. Pasáž s režisérem bylo třeba správně řešit 7/3 LEO SATO (imdb.com) x 18/4 STATUNOVÁ (PSJČ). Není nic snadného umístit do křížovky s průměrnou délkou výrazů 6,7 a podílem tajenek 51 % ještě nějaký chyták.
Mnozí z vás jsou i autory křížovek a vědí, že v dnešní době se autorům čím dál nesnadněji daří řešitele něčím překvapit a někdy jim pěkný chyták zhatí správné alternativní řešení (minule šírota v Kubátové Arcidědcíh, v Lázeňských oříškách kitr v SNČ apod.). Tak mi to s „at“ jednou vyšlo, dopřejte mi to :--), většinou totiž všechno odhalíte. Zápočet se dával za bezchybné řešení a tentokrát ho získala z celkových 48 soutěžících trojice řešitelů, která je v čele průběžného pořadí. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 56. kole: 0 ztr. b.: Jaroš, Karpíšek (KH), Mirikina. – 1: Járová, Valíček. – 2: Drápala, Gašparín, Juráň, Nack, Podzemský, J. Sýkora, Štefek (KH), Vlášek, Vojník. – 3: L. Pavelka, Vašinka. – 4: Bonaventura. - 8: Staněk. – 10: Soukup. – 12: Hrubá, Střelec. – 14: Pavlík. – 15: Pala. – 17: Zedník. – 19: Urban. – 20: Vlček. – 24: Horák. – 25: Kopřiva. - 26: Kolář. – 27: Fabian, Kratochvíl. – 29: Florián, Svoboda. – 31: Tomanová. – 34: Slavík. – 35: Hájek. – 36: Čechová, Kohoutová. – 38: Fiala. – 40: K. Bednář. – 41: Horáček. – 42: Bureš. – 44: Patron. – 45: Dudek. - 47: Elév. – 49: Prvák. – 52: Hajný. – 54: Vodník.


Hádanky
Nejobtížnější hádankou byla záměnka s hákováním Němce, která měla svádět řešitele do hokejového prostředí brněnské Komety, ale přece jen tématem kola bylo orání, takže skoro všichni brzy přišli na to, že se bude jednat o orání hákem. Zádrhelem se ovšem stal profesor, že se jedná o Johanna Friedricha Meckela, německého anatoma, profesora univerzity v Halle, na to řešitelé také většinou podle indicií v zadání hádanky přišli. Dílčí náznak „profesor“ coby „Meckela hodnost“ zdolal jen př. Nepimach, vítěz minulého ročníku, který tak má výbornou pozici pro případné hodnocení dle kritéria vyřešení obtížnější hádanky, ostatně na základě tohoto kritéria loni zvítězil. Obnažku se staříčkem vyřešila jen šestice soutěžících, obměnku se samorostem jen o dva více. Nejlehčí hádankou byla vsuvka s královskou princeznou, tu nevyřešili jen dva hádankáři z celkových 55 soutěžících. K zápočtu bylo potřeba vyřešit 9 hádanek, což se podařilo pětici řešitelů. A protože př. Nepimach sice zdolal jako jediný profesora v záměnce, ale nedal přesmyčku a dělníky v obnažce a kamzíka řešil místo gorala jako horala, tak je tato pětice soutěžících v čele průběžného pořadí. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 56. kole: 9: Járová, Karpíšek (KH), J. Sýkora, Štefek (KH), Žačok. – 8: Kousal. – 7: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, M. Turek, Widla. – 6: Foltas, Kovářová. – 5: M. Kokeš, Motyčková. – 4: Vychovalý ml., Zahajský. – 3: Hruška, Němeček, Pospíšil, Radouš, Varšaník. - 2: Bartoš, J. Bednář, Beneš, Beran, Dostál, Fiala, Horák, Jirout, Novotná, Urban. - 1: Divák, Dudek, Fabian, Fanda, Florián, Jezdec, Kominík, Marně, Maskot, Plavec, Pokus, Prvák, Tatar, Vávra, Zedník, Žák. - 0: Učeň, Vodník.

Logické úlohy
Podle výsledků testování úloh mělo být nejobtížnější úlohou Redukované domino, ale nakonec tento primát získala úloha Uložené dřevo, dílem i častým přehlédnutím podmínky, že počet kusů kulatiny musí být v každém řádku a v každém sloupci shodný. Neznámému n tak mohlo vyhovovat jen číslo 6 nebo 7. Ani u nejsnadnější úlohy nevyšly předpoklady, měla jí být úloha Brázdy, u ní zase několik soutěžících s brázdami opustilo linie rastru. A tak nejsnadnější úlohou se stal optimizer Intarzie, ten vyřešili správně skoro všichni z celkových 61 soutěžících. Loňská výborná forma soutěžící ženy neopustila, trojice Lenka Máchová, Martina Matějková a Pavla Sedláčková získala maximální počet 222 body, za které se přiděloval zápočet a je v čele průběžného pořadí. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 56. kole: 222: Máchová, M. Matějková, P. Sedláčková. – 216: Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Marek, Motyčková, L. Pavelka, J. Sýkora, M. Turek. – 210: Chylová. - 207: Cirilla, Jiří Konečný, Josef Konečný, Šťastný. – 201: Dedková. – 193: Járová. – 183: Brajko. – 177: Plecák. - 169: Šebesta. – 139: Cily. – 130: Buchta, Žabka. - 129: Carbol. – 74: Spáčil. – 72:  J. Bednář, M. Sedláčková. – 69: K. Bednář. – 66: Čechová. – 63: Ježek. - 60: Kadlec, Kohoutová, Křížová, Suchý. – 55: Musil. - 52: Beránek. – 49: Ševčík. – 46: Švec. - 40: Ampér, Tomanová, Zedník. – 35: Dušek, Fanda, Fišer. – 30: Elév, Florián, Prvák. – 25: Hajný, Kominík, T. Matějková, Rosa, Učeň. – 15: Lachtan, Stejskal. – 10: Fojta, Mareš, Maskot, Plavec, Zápasník.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies