jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 57. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 20. května 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6700 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

57. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Úloh zase požehnaně - někde dřeva, někde saně.

1. Čísla na tabuli
Zapište do políček rastru na dřevěné tabuli všechna čísla od 1 do 19 (při dodržení vzestupného řazení - viz příklad s čísly 1 až 13) tak, že každé další číslo leží od předchozího buď napravo, nebo na řádku následujícím. Dvouciferná čísla musejí být zapsána ve dvou sousedních políčkách (číslice vyššího řádu nalevo). Kromě povoleného dotyku číslic ve dvouciferném čísle se číslice dvou různých čísel nesmějí dotýkat stranami políček, v nichž jsou zapsána. Čísla ve spodním řádku udávají součet číslic v příslušných sloupcích. Za správné řešení získáte 30 bodů.

2. Sáňkařské dráhy
Na ploše 16 x 10 políček vyznačte čtyři sáňkařské dráhy, každou o shodném počtu políček. Dráhy jsou tvořeny souvislým lomeným pásem o šířce jednoho políčka, který začíná a končí v políčkách se saněmi, součástí každé dráhy jsou dvě takováto políčka. V žádném segmentu o velikosti 2 x 2 políčka nesmí být drahami obsazena více než 3 políčka. Dráhy se navzájem nedotýkají, a to ani bodem. Čísla po stranách rastru udávají počet políček obsazených drahami v tom kterém řádku či sloupci, některé počty uvedeny nejsou. Za správné řešení získáte 20 bodů.

3. Parkety
Vyznačte na podlaze o ploše 11 x 10 polí hranice všech níže vyobrazených 55 použitých různých parket s dominovými vzory. Parkety mohou být na podlaze buď v poloze dle vyobrazení, nebo v pootočené poloze. Za správné řešení získáte 25 bodů.


4. Cesta na saních
Tatínek tahal zasněženým parkem o ploše 12 x 12 polí dcerku na saních. Na některých polích v parku stojí stromy, tato pole označte. Políčka s šipkou udávají, kolik je v daném směru polí se stromy. Dvě pole se stromy se nesmějí dotýkat stranou. Na ploše zbývajících polí vyznačte dráhu jejich cesty ve tvaru souvislé uzavřené křivky. Křivka prochází přes všechna pole s výjimkou polí se stromy a šipkami, prochází středy polí vodorovně, svisle nebo se lomí v pravém úhlu. Křivka sama sebe neprotíná, nevětví se a žádným políčkem neprochází dvakrát. Za správné řešení získáte 25 bodů.

5. Pentomina
Umístěte na hrací desku všech 12 níže vyobrazených tvarově různých dřevěných pentomin. Pentomina můžete otáčet i obracet. Každé pentomino musí na hrací desce přesně pokrýt plochu některého segmentu, který s ním má shodný tvar, tzn., že jedno pentomino nemůže zasahovat do dvou segmentů vyobrazených na hrací desce ani mimo hrací desku. Pentomina se navzájem nesmějí dotýkat ani rohem. Za správné řešení získáte 15 bodů.


6. Sportovní potřeby
Před horskou chatou na zasněženém prostoru o ploše 8 x 8 políček stojí čtyři sněhuláci (každý na jednom políčku), troje sáně (každé na plošce o dvou políčkách), dva snowboardy (každý na plošce o třech políčkách dle nákresu) a jedny lyže (na plošce o čtyřech políčkách dle nákresu). Políčka se sněhuláky se nesmějí navzájem dotýkat, a to ani diagonálně, stejně jako plošky se sportovními potřebami. Políčka se sněhuláky se mohou dotýkat plošek se sportovními potřebami, a to stranou nebo rohem. Políčka se sněhuláky nebo se sportovními potřebami se navzájem nesmějí překrývat. Určete polohu sněhuláků a sportovních potřeb. Čísla vlevo a nahoře udávají počet políček obsazených sportovními potřebami (SP) v příslušných řádcích a sloupcích, čísla vpravo a dole udávají totéž pro sněhuláky. Za správné řešení získáte 10 bodů.

7. Procházka lesem
Maminka se vydala se synkem a sáňkami na procházku do lesa. V lese bylo 25 stanovišť s rozcestníky označenými písmeny A až Y, které byly propojeny 45 cestami (viz plánek níže se severem nahoře). Synek si přál projet na sáňkách všemi cestami, každou právě jednou. V tom případě by se ovšem ze stanoviště, na kterém se nacházeli, dostali právě jen na stanoviště, kam se mamince vůbec nechtělo. Proto zvolila za cíl jiné stanoviště, ke kterému se mohli dostat ze svého místa právě osmi různými trasami, na nichž by na žádné cestě nemířili na západ, na severozápad a na sever (za této podmínky např. ze stanoviště H do stanoviště S vedou tři různé trasy: H-M-R-S, H-M-N-S a H-N-S). Přitom by už samozřejmě neprošli všemi cestami. Za správné určení stanoviště, na kterém se nacházejí, získáte 15 bodů.

8. Sáňkaři na svahu
Na zasněženém svahu máte vyznačenu plochu pro sáňkování políčky s písmeny ve tvaru pyramidy. Na svah se vydalo 12 sáňkařů a každý zaujal výchozí pozici na jiné úrovni (na políčku v jiném řádku) pyramidy. Jedenáct z nich sjíždělo po svahu dolů ze své výchozí pozice tak, že si v řádku níže vybralo jedno ze dvou políček sousedících s horním políčkem částí strany, sjeli na něj a pokud pod nimi byla další políčka, pokračovali tímto způsobem až dolů pod kopec (do nejspodnějšího řádku pyramidy). Dvanáctý sáňkař pouze zaujal v dolním řádku pyramidy svou výchozí pozici. Cesty těch jedenácti sáňkařů, co měli štěstí a sáňkovali, se nikde nepřekrývaly (žádné políčko s písmenem nenavštívili dva nebo více sáňkařů) a žádný ze sáňkařů nenavštívil při jízdě dvě políčka obsahující stejné písmeno (viz příklad se čtyřmi sáňkaři). Za správné zakreslení tras všech jedenácti sáňkujících sáňkařů a výchozí pozice toho dvanáctého získáte 20 bodů.


 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies