jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 57. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 20. května 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6700 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
V tomto 57. kole JLA nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 11 pramenů: ZKR-ED, ETK, Sokol, MEA, MELH, ESGV, EPM, VLS, NCS, ZKR-EU a VSCS. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

57. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 32

Dnes nás bude při návštěvě Valašského muzea hostit Mlýnská … (1) naposled. Našeho průvodce hned při první návštěvě Sušáku oslovila silně jeho atmosféra, zapůsobila na něj čímsi nedefinovatelným. Možná je to … (2) člověka po návratu k pohodě, laskavosti, kráse, která tu dýchá pod vkusně renovovanými dřevěnými … (3). Ta barevná záplava krojů, umělecké … (4) a … (5) na krajinné i figurální motivy předních českých výtvarníků s … (6) v tomto kraji, až rozmařilé množství uměleckých fotografických snímků zaznamenávajících s láskou, jak šel život v této hornaté končině!

Takto vznikl ve Valašském muzeu v přírodě z bývalé fabriky muzejní objekt výjimečné kvality, dokládající možnost propojení nejen věků, ale též překonaných představ o muzejnictví novodobými postupy.

Drvařina bývala na Valašsku uznávaná jako chlapská … (7) – však co se drvaři nadřeli při kácení, oklesťování stromů a potom při stahování kmenů z polomů k cestám! I tady se projevila jejich dovednost: sestrojili na … (8) několik druhů saní, od malých šnepek a svlačáků přes větší krčadla až po dlúhé … (9/2). Obrazec níže představuje … (9) na svážení dřeva.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
 7 nesouměrných polodarvinovek – 2 shlukové mozaikovky, 2 slabikové mozaikovky,
2 slabikové polomozaikovky a 1 střídavá polomozaikovka

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryta je 8. tajenka (5 5), vypište ji a vyznačte v obrazci nebo uveďte systém jejího skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Pěvec; koňování; jednotný katalog ukazatelů; kápě; autor díla přeloženého knězem Strakošem. - 2. Dobrý sluch; sudokopytník; asijský stát; příkaz programovacího jazyka; ?3?; určitým způsobem oslovovat; jméno herečky Chappell; mladík; český přírodopisec. - 3. Nealkoholický nápoj; anglicky „starší“; slitina; tuniská jednotka objemu; vojenský oddíl; tlachal; želvy; hodinky; gvardie. - 4. Nealkoholický nápoj; nerost; iniciály autora díla Beethoven; citoslovce ptačího hlasu; vábení; nešika; přátelé; koneček prstu. - 5. Název komedie norského dramatika; přízemí; acylační činidla; ruská řeka; britský herec; hliněný; ryby; porron; část dětského říkadla na Nasavrcku. - 6. Ryba; násoska; příslušník jednoho z germánských kmenů; maštale; postava ztvárněná hercem Hassanem; stará thajská jednotka objemu; dřevina; obstojně. - 7. Stůl s pokrývkou sahající až k zemi, pod kterým je postavena nádoba se žhavým uhlím; cucat; maminka; hýřil; americký dramatik; mužské jméno; Aristotelův spis; velitel 1. československého partyzánského oddílu Jana Žižky; ornamentální prvek. - 8. Okrasa na šatu; ženský přehoz (v andaluském prostředí); španělská hra se zpěvy a tanci; uschlá větev; ostrov ve Visajském souostroví; německý herec; rod brouků; náplavový kužel z rozplaveného morénového materiálu; ryba; denominace. - 9. Uzlový bod dopravy mezi Evropou a Asií; pohybové variace v sumu; zařízení pro svobodné matky; litevské mužské jméno; španělské prehistorické opevněné místo; drobení; marnost; španělské město; název dřívějšího jabloneckého podniku; představitelka Sabriny v televizním seriálu Johnny; objednat; vročení. - 10. Vrchní kos; nástin; běžet; druh kávy; ?5?; tukové střevní mízy; hudební styl; psovitá šelma; peruánské jezero; postava z filmu Vázané atomy; publikace; kývání. - 11. Muréna; kopec s plochým vrcholem; šaškové; plavidlo; neúspěch; české sídlo; ?9/2?; plynout; borec. - 12. Fotbalová hraní bez nápadu a důrazu; „zpívající podivín“; chvojka; ptáče vylíhnuté v jistém čase; určitým způsobem něco někam vpravit; spojka; lán; klást nástrahy; marihuana. - 13. Ženská; spára; kárat; druh nosiče. - 14. Říz; citoslovce ptačího hlasu; britská jednotka objemu; ještě. - 15. ?9/1?; psisko. – 16. Hvězda; odrůda pšenice; pahrbek; zlobit. - 17. ?2/1?; surovina k výrobě léků; tkanina. - 18. Drahé sukno; veršová míra; tanec; francouzský kreslíř. – 19. Drahé sukno; pěvec; výzva pro tažná zvířata; ?2/2?; představitelka Lexi v americkém snímku z roku 2016. - 20. Židovské velikonoční pečivo; druh letadla. - 21. Předložka.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 4. Příslovce času. - 5. Domácká podoba ženského jména řeckého původu. - 6. Nezabloudit. - 7. Americký filmový producent. - 8. Představitel Antona v nizozemském filmu. - 9. ?6?. - 10. Africký kmen. - 11. Jedovatá bylina. - 12. Karbanátek ze skopového masa. - 13. ?1?. - 14. Druh koláče; neschůdné místo. - 15. Karetní hra. – 16. Jednání. - 17. ?4?. - 18. Ořech s tvrdou skořápkou. – 19. Záclona; domácké mužské jméno. - 20. Do libosti spát; účastník hnutí Omladiny. - 21. Britský fyzik; fungovat; postava ve Smetanově Hubičce. - 22. Ryby rodu Perca; člen Comédie Française; jméno filmového vlka. – 23. Autor Internátu; málo; části pluhů. – 24. Příšera; čistý (z francouzštiny); americký klavírista; výdaje (slovensky); chytrák. – 25. ?7?; obilnina; argentinská herečka; francouzský básník; jméno domácího zvířete; název filipínského filmu; africký jazyk. – 26. Dětská hra; hřebla; semena luskoviny; hbitě; špetka; rod hmyzu; město v Čechách; řecký ostrov. – 27. Číman; zalápat; jesle; ploché kameny; mámení; lidé; těžký kov; mrtvý. – 28. Čtyřka; vráska; sváry mezi jorubskými náčelníky; slovenský režisér; indonéské sídlo. - 29. Zemědělské nářadí; míšek; halena; městnání krve; trestanecká uniforma; vousy. - 30. Zemědělské nářadí; trpaslík; bouřlivě; dnes; přehradní nádrž na Mostecku; citliví; mysliti; anglický kameraman. - 31. Divoký člověk; počínat si nevrle; šplhavec; opuštěná; anglický zpěvák; samci prasat; mládě kura domácího (slovensky). - 32. Člen obecní rady; prahnout; Kola; stékat; plyšák; uhlovodík; jméno domácího zvířete; špatně oblečená dívka. - 33. Neduživý; ženské jméno; hanýsek. - 34. Bota; polská řeka; podpěry pro chromé; ruské sídlo; roháč. - 35. Ohař; klec na chytání čermáků; postava z Velkého finále; opánek; keř; italský skladatel; samozřejmě; ryba; jednání. - 36. Ukazovací zájmeno; týkající se metu; množství bochníků najednou upečených v peci; hora v jižní části Korejského poloostrova; název řeckého písmene; slovenský výraz pro pavuzu; sputum; zlobivé dítě. - 37. Rozmařilec; německý právník; německá jednotka množství; organolit; určitým způsobem pohybovat; druh bohyně Kybelé; maďarský politik; opět; sužovatel. - 38. Odlehlé místo; název klavírního cyklu českého skladatele; dužina; rekvizita „bílého klauna“; perutě; žvanit; indický dramatik. - 39. Projímadlo; neoblečenosti; špatný hráč; stratigrafický stupeň; slib. - 40. Belgická provincie; člen určité mezinárodní společenské organizace; obratnost.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies