jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 57. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 20. května 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6700 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

57. KOLO

HÁDANKY

Moto: Se saněmi zase dvojí náměty tajů se pojí.

1                           ZÁHADNÝ NÁPIS

      Na Valašsku nejen malí v zimě v lese sáňkovali.

2                ZÁMĚNKA
Léčka ženy muže raní,
program čeká na spojení,
dravci krouží nad skalami,
hlodavec u hradu není.

Za vyzdívkou síň ho čeká,
nechce domů z bílé stráně,
tak ze vzdoru starý ovčák
za salaší dělá sáně.

3                POSUNKA
Ukrutník přehmaty kancléře haní,
usíná vesnice uprostřed lesů,
víla je v představách básníka laní,
čaroděj raťafák strká do vřesu,
kantorky šéfa zle dusily, paní,
protože vypustil sezónu plesů.

4               ZÁMĚNKA
Dračice ve sluji, ryba na stole,
mládenec na svoje parkety myslí,
podivné zjevení vypadlo z role,
konfety na plese maškary syslí.

Strom skrývá pytláka, zhynul cit, hochu,
myslivec prohlíží stopy ve sněhu,
podle něj matěj je střelený trochu,
proto na prašanu sáňkuje v běhu.

5                OBNAŽKA
Nápoje nepije jediný zpěvák,
v dílně stroj už fachčí zas jako prve,
po střelách křivosti odhalí levák,
nehoda zvířete není bez krve.

Skrz verše kněze víc pokynů padá,
pod stromem kaštánek s rohovcem leží,
na svahu sáňkoval kdekdo za mlada,
pár kozlů snad se tak bavilo stěží.

6                 ZÁMĚNKA
Dojička vzpomíná na družstvo stále,
emoce cizince v kravínu vzplála,
padoucha peníze měly na mále,
beruška na nástroj líbezně hrála.

Masa si úředník v komíně udí,
cizinec platil daň za horou bílou,
čas lásky nadešel, vzrušení vzbudí,
strýc tehdy na louce sáňkoval s milou.

7             ZÁHADNÝ NÁPIS
Vedoucí poroučí, sekáči kosí,
část Prahy nepokoj v ulicích vnímá,
zedníci desky na lešení nosí,
plod leží u křesla, v něm sadař dřímá.

Šelmička hladoví týden už celý,
leskne se zamrzlá hladina řeky,
některé bručící osoby měly
trému, když musely polykat léky.

8                 ZÁMĚNKA
S obrazem frajeři naplní záhy
představy muže, co hněte jim svaly,
prcek se nalévá u horské dráhy,
zpěvačce povídám o scénce z dáli.

Kdejaké poplatky tížily lovce,
namísto berana měl doma skopce,
němečtí ovčáci chránili ovce,
s oblibou jezdili na saních s kopce.

9                 VÝPUSTKA
Švadlena parkuje vozidlo venku,
s nástrojem kulhavec u dveří stojí,
malý nůž kluka má ozdobnou střenku,
pohlédnout do slunce prozaik se bojí.

Srdíčka spočinou v nebeské báni,
příspěvek sekáče penze se týká,
nevelké obnosy s pláčem on shání,
natvrdlý orgán jen hlouposti říká.

10        PŘESMYČKA (N: 5 4 6, 7 8)
Přísná žena kazisvěta
jiné babě v zimě říká,
že prý slavná společnice
neví, co je pranostika.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies