jemelik

jemelik


Zpráva k výsledkům 24. kola JLA

Proti hodnocení řešení křížovek 24. kola JLA podal protest př. Páč. Z důvodu nedoložení správnosti jednoho z výrazů jeho řešení uznatelným pramenem dle Soutěžního řádu korespondenčních soutěží SČHAK jej vedoucí soutěže zamítl. Př. Páč se proti tomu odvolal, takže do rozhodnutí odvolací komise je třeba pohlížet na výsledky v řešení křížovek nejen ve 24. kole JLA, ale i v celém minulém ročníku, jako na předběžné.

 

Výsledky 25. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 160 řešení, nadále zůstává neobsazená kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH pokračují dva a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení s 3 ztrátovými body (byla 2), v hádankách za 10 správných řešení (bylo jich 18) a v logických úlohách za řešení za 130 bodů (bylo jich 8).
Žabka v kat. L riskovala a uspěla, takže dosáhla už sedmého zápočtu v řadě za sebou a k řešení 26. kola musí připsat, zda volí eura nebo risk. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 25. kole u KHL 1250 eur, u KH 460 eur, u KL a HL po 500 eurech, u K je v banku 25 eur, u H 75 eur a u kat. L 85 eur.
Stav zápočtů po 25. kole je následující: sedm zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Žabka, tři zápočty v řadě za sebou má v kat. L: Drápala, dva zápočty v řadě za sebou má v kat. KH: Karpíšek, v kat. H: Kovářová a v kat. L: Husar, Josef Nerudný a L. Pavelka a první zápočet do případné řady získalo nově 16 účastníků akademie, a to v nejobtížnější kat. KHL: J. Sýkora, v kat. H: Čižmár, Husar, Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, Skácel, M. Turek, Widla a Žačok a v kat. L: Marek. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Procházku po brněnské zoo jsme ukončili asi dosud nejobtížnějšími křížovkami v historii JLA. Rozšafného a dobromyslného černého koně Frice z Čapkova Krakatitu neodhalil nikdo, nejblíže byl př. Vychovalý ml., který do ocasu surikaty správně vepsal citoslovce frnk. Pasáž s Fricem bylo třeba řešit 65/1 FRNK (SSJČ) x 11/6 FRIC (NLA, heslo rap) x 66/1 IC (ZKR-ED). Také poslední stupeň země Meto z maorské mytologie zůstal nevyřešený, nejblíže byl př. Valíček, který jako jediný našel v ukázce nářečí v Pasekách nad Jizerou a v Poniklé v ČJA modlitemnu. Tuto pasáž bylo třeba řešit 6/1 HEREC HERM (fdb.cz) x 56/4 METO (Ottův slovník naučný, heslo Maorové) x 7/1 MODLITEMNA (ČJA, Dodatky, str. 349, 350). Pouze 10 řešitelů nalezlo v etymologickém slovníku kuchyňský vál na těsto z pasáže 45/2 NEROJ (CJC 2/672) x 18/4 BOJTA (MACH) x 46/3 TAHY (SČSAA) x 17/4 HY (Ottův slovník naučný, heslo Iona). Zde jsem uznával i řešení 18/4 BOJTY (MACH) x 46/3 TYP (NLA, hesla linie a typ) x 17/4 P (Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře) a 45/2 NERAN (CJC 2/672) x 18/4 BANDA (PSJČ) x 46/3 DAV (ČSVAS, heslo 1573.1) x 17/4 V (Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře). Chyták se zařízením pro reprodukci mechanického zvukového záznamu odhalilo 12 řešitelů, zbytek volil klasické gramofony. Pasáž 26/4 ŠRAMOFONY (Šmírbuch) x 38/3 ŠRAFY (UNI 10, heslo heraldické tinktury + MČSE, heslo šrafování) ocenili řešitelé co do vtipu vysoko. Kriminalistu ve výslužbě Nattera z filmu Pan Sanders žije nebezpečně nalezlo 14 řešitelů: 12/3 NATTER (fdb.cz) x 55/2 ERKA (KNAP 2, heslo Erika).
Dále se často chybovalo v pasážích 24/5 MAŘAST (Slovník valašského nářečí na webu) x 39/3 HOŘKO (ČSVAS, heslo 2565.1) a 21/1 TAKÉ (SSJČ) x 38/4 MARAKÉ (Indiánská encyklopedie, str. 72). Ves v okrese Blatná byla autorsky VRBNÉ (Ottův slovník naučný, heslo Vrbno, Vrbné) a květinky byly valašsky DROBNÉ KVÍTKA, uznával jsem také VRBNÝ (Sedláček: Místopisný slovník historický království českého, str. 982) a v obecné češtině DROBNÝ KVÍTKA.
Se záludnostmi jubilejního 25. kola si nejlépe poradila dvojice Děda Karpíšek a Jura Sýkora, která jako jediná z 53 soutěžících získala zápočet. Děda finišem v závěru ročníku dosáhl také toho, že ve vedoucí trojici nahradil př. Drápalu, kterého zradil indiánský obřad maraké. Na kvalifikační body dosáhlo 16 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 25. kole: 3 ztr. b.: Karpíšek (KH), J. Sýkora (KHL). – 4: Jaroš, Mikuš, Štefek (KH), Valíček. – 5: Drápala, Páč. – 6: Mach, L. Pavelka. - 7: Juráň, Marjenka, Vašinka, Vojník. – 8: Hájiček, Vlášek. – 9: Gašparín, Nack. - 10: Kopřiva. – 12: Podzemský. – 14: Valenta, Vychovalý ml. – 16: Járová. – 17: Prvák. – 18: Bureš, Svoboda. - 19: Fabian, Hrubá, Kratochvíl. - 20: Elév, Horáček. - 22: Střelec, Vlček. – 24: K. Bednář. – 25: Dudek, Patron, Urban. – 26: Pala. – 28: Čechová, Pavlík, Vodník. - 29: Kolář, Staněk. - 31: Fiala. – 33: Hajný, Kohoutová. – 35: Horák. – 37: Florián. – 38: Soukup. – 39: Hájek, Tomanová. – 40: Slavík. – 43: Zedník.

Pořadí v roce 2013: 1. – 3. Jaroslav Jaroš, Jaroslav Karpíšek (KH) a Marian Mikuš 5 ztr. bodů. – 4. Jaromír Drápala 6. – 5. Petr Valíček 7. – 6. Jaroslav Mach 9. – 7. Jiří Sýkora (KHL) 10. – 8. Petr Štefek (KH) 11. – 9. – 10. Vladimír Páč a Lubomír Pavelka 13. – 30: Vojník. - 33: Gašparín, Marjenka. - 36: Nack. – 38: Hájiček. - 41: Vlášek. – 51: Vašinka. - 57: Podzemský, Valenta. – 60: Vychovalý ml. - 74: Járová. – 92: Kopřiva. – 131: Bureš. – 137: Prvák. - 142: K. Bednář. – 149: Svoboda. – 152: Dudek. – 157: Kolář. – 160: Staněk. – 161: Střelec. – 166: Vlček. - 170: Čechová, Patron. – 172: Kratochvíl. - 174: Vodník. - 175: Hajný. – 183: Pavlík. – 185: Fabian. - 189: Kohoutová. – 192: Urban. – 197: Hájek. – 199: Fiala. – 203: Horák. – 205: Slavík. - 206: Zedník. - 208: Juráň (bez 21. a 22. kola). - 210: Hrubá. – 213: Horáček, Tomanová. – 236: Soukup. - 238: Pala. – 240: Elév. – 261: Florián. – 266: Haralík (bez 25. kola). – 312: M. Turek (pouze 21. a 22. kolo).

 

Hádanky

Největší problémy činil 4. pád příspěvku v pádovce, přes dvacet řešitelů napsalo „dávka“ namísto „dávku“. A tenisový trenér Pála ve slovní vsuvce. Jinak to ale byla bohatá vánoční nadílka, všechny hádanky správně vyřešilo a nárok na zápočet získalo 18 z 55 soutěžících. Celkovými vítězi ročníku se stali přátelé Karpíšek a Štefek před přítelkyní Kovářovou a hanácko-valašskou trojicí řešitelů. O pořadí na 3. až 17. místě rozhodlo kritérium řešení obtížnějších hádanek. Na kvalifikační body dosáhlo 23 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 25. kole: 10 Čižmár, Husar, Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, Skácel, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Widla, Žačok. – 9 Foltas, Hájiček. – 8 Járová. - 7 M. Kokeš, Motyčková. - 6 Jirout, Pospíšil, Prvák, Žák. – 5 Beran, Divák, Florián, Horák, Kominík, Němeček, Zedník. - 4 Dostál, Fanda, Jezdec, Učeň, Urban, Vávra. – 3 Bartoš, J. Bednář, Fiala, Hruška, Kapybara (HL), Maskot, Plavec, Pokus, Vodník. – 2 Beneš, Dudek, Fabian, Novotná, Tatar. – 1 Varšaník.

Pořadí v roce 2013:  1. – 2. Jaroslav Karpíšek (KH) a Petr Štefek (KH) 45. – 3. Ivona Kovářová 44. – 4. – 6. Bohdan Kousal, Jiří Sýkora (KHL) a Miroslav Turek 44. – 7. Jiří Nepimach 42. – 8. Antonín Říha 42. – 9. Ján Čižmár 41. – 10. – 17. Ivo Husar, Milan Kožušník, František Luskač, Petr Mikšík, Anna Moskalová, Jan Pavelka, Mirko Skácel a Rudolf Widla 41. – 40 Žačok. – 37 Járová. – 32 Hájiček. – 29 M. Kokeš, Motyčková. - 28 Foltas. - 22 Horák. – 21 Prvák. - 19 Pokus. – 18 Beran, Fiala, Jirout. - 17 J. Bednář, Divák, Jezdec, Pospíšil. – 16 Maskot, Novotná, Vodník, Zedník, Žák. – 15 Dostál, Hruška, Plavec, Urban. – 14 Fanda, Němeček, Vávra. – 13 Fabian, Florián, Kominík, Tatar, Učeň. – 12 Bartoš. – 11 Beneš. - 9 Dudek. - 8 Varšaník (bez 23. kola). – 7 Kapybara (HL). – 3 Vychovalý ml. (jen 21. a 22. kolo).

 

Logické úlohy

První část úlohy Nory surikat vyřešilo správně jen 9 soutěžících. U obdobných úloh jsou řešitelé zvyklí, že dráhy cest vedou přes středy políček a pokud se tam lomí, tak do pravého úhlu. A stačilo jednou tuto podmínku do zadání neuvést a většina z nich napsala, že úloha nemá řešení nebo úlohu nevyřešila. Žel tato úloha měla naopak mnoho řešení, ovšem jakékoliv zjednoznačnění řešení by prozradilo onu fintu s lomenými čarami jinak než do pravých úhlů. Na této úloze ztroskotal i př. Šebesta, takže celkovou vítězkou letošního ročníku se stala Žabka. Druhou nejobtížnější úlohou byl Labyrint chodeb, vyřešilo ji 12 soutěžících. Druhou část první úlohy vyřešili všichni. Na zápočet bylo třeba získat 130 bodů, což dokázalo 8 z 52 soutěžících. Na kvalifikační body dosáhlo 21 soutěžících. O pořadí na 2. až 7. místě rozhodlo kritérium řešení obtížnějších úloh. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 25. kole: 130: Drápala, Husar, Kapybara (HL), Marek, Josef Nerudný, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Žabka. – 115: Brajko, Járová, Šebesta. – 100: Milka. - 85: Buchta, Fojta, Kočí, Josef Konečný, Potyš. – 80: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. - 65: Dušek, Fišer, Florián, Kohoutová, Stejskal. – 60: Lachtan, Maskot, Sedláčková, Zápasník. – 55: Musil, Ševčík, Učeň. – 50: Elév, Zedník. – 45: Čechová, Kadlec, Švec. – 40: Beránek, Prvák, Tomanová. – 35: K. Bednář, Fanda, Křížová. – 30: J. Bednář, Suchý. – 25: Ampér, Mareš, Plavec. - 15: Rosa. – 10: Hajný, Ježek, Kominík.

Pořadí v roce 2013:  1. Žabka alias Jana Vodičková 680. – 2. Stanislav Šebesta 665. – 3. Jaromír Drápala 665. – 4. Vladimír Brajko 660. – 5. – 7. Ivo Husar, Josef Nerudný alias František Luskač, Jiří Sýkora (KHL) 660. – 8. Lubomír Pavelka 645. – 9. Dalibor Milka 635. – 10. Karel Buchta 620. – 615: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 605: Járová, Potyš. – 595: Marek. - 530: Jos. Konečný. – 520: Černíková (bez 25. kola). – 480: Fojta. - 440: Mareš. - 350: Kočí. – 320: Dušek, Stejskal. – 310: Florián. – 300: Fišer. – 290: J. Bednář, Sedláčková, Suchý. - 280: Elév. – 275: Čechová, Fanda. - 270: Zápasník. – 265: Kadlec. – 260: Hajný, Maskot, Ševčík. – 255: Kominík, Křížová. – 245: Prvák. – 240: Beránek, Grossmann (jen 21. a 22. kolo), Matějková (jen 21. a 22. kolo), Musil. – 230: Plavec. – 220: Zedník. – 215: Kohoutová. - 210: Lachtan, Švec. – 195: Učeň. – 185: K. Bednář. – 180: Rosa. – 175: Ampér. - 170: Kapybara (HL). – 155: Kotinová (jen 21. a 22. kolo), Tomanová. – 140: Ježek.

 

Výsledek losování o desetkrát deset eur

Ze všech soutěžících, kteří obeslali pět kol pátého ročníku akademie v řešení křížovek, hádanek nebo logických úloh a jsou členové svazu, byla v redakci časopisu Křížovka a hádanka vylosována desítka, která obdrží v roce 2014 po deseti eurech: Vladimír Brajko, Praha; Ing. Jaroslav Karpíšek, Třeboň; Jakub Kokeš, Trenčín; Ing. Bohdan Kousal, Prostějov; Mgr. Daniel Marek, Brno; Tomáš Mareš, Praha; Mgr. Marian Mikuš, Liberec; Pavel Podzemský, Česká Lípa; Mirko Skácel, Ostrava - Poruba; Štefan Varšaník, Michalovce.
Všem soutěžícím, kteří získali kvalifikační body nebo výhru deset eur, případně obojí, gratulujeme.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies