jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

na této stránce máte výsledky řešení hádanek, logických úloh a křížovky 21. kola JLA.

Výsledky 21. kola JLA

 

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo rekordních 166 řešení, nadále zůstává neobsazená kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH pokračují dva a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 10), v hádankách za 9 autorských řešení (bylo jich 7) a v logických úlohách za řešení za 145 bodů (bylo jich rekordních 20).

V soutěži o eura dosáhl sedmi zápočtů v řadě za sebou př. Mikuš v kat. K. a šesti zápočtů v řadě za sebou př. Páč v kat. K a přátelé Drápala, Husar, Nerudný a L. Pavelka v kat. L, všichni k řešení 22. kola musí připsat, zda volí eura nebo risk. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 20. kole u KHL 1050 eur, u KH 380 eur, u KL a HL po 420 eurech, u K je v banku 5 eur, u H 55 eur a u kat. L 65 eur.

Stav zápočtů po 21. kole je následující: sedm zápočtů v řadě za sebou má v kat. K: Mikuš, šest zápočtů v řadě za sebou mají v kat. K: Páč a v kat. L: Drápala, Husar, Nerudný a L. Pavelka, tři zápočty v řadě za sebou má v kat. K: Mach a v kat. L: Žabka, dva zápočty v řadě za sebou mají v kat. K: Jaroš a L. Pavelka, v kat. H: Járová a v kat. L: Brajko a Šebesta a první zápočet do případné řady získalo nově 19 účastníků akademie, a to v kat. KHL: J. Sýkora, v kat. KH: Karpíšek a Štefek, v kat. K: Valíček, v kat. H: Kousal, Kovářová a M. Turek a v kat. L: Buchta, Černíková, Fojta, Grossmann, J. Kokeš, M. Kokeš, Jos. Konečný, Mareš, Matějková, Milka, Motyčková a Potyš. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Křížovky

Vytvoření falešné skryté tajenky je pro autora docela pracná věc a pak přijde nečekaně jeden rozpačitý taneční mistr – a je po léčce. Některým z řešitelů to bylo upřímně líto, zejména těm, co chyták odhalili. Autorovi také. Původním záměrem autora bylo navnadit řešitele na nabízející se skrytou tajenku BODLOK při vodorovné ose ryby ob dvě políčka, ovšem pekáč na pozici 18/2 v ní měl vynutit změnu posledního písmene na G (pegáč x orgán) a nutnost hledat autorské skrytí bodloka. Koho by v tu chvíli napadlo, že výrazy „pekáč x Petka x ostýchavý učitel tance“ mohou mít alternativu „kakáč x Kalka x oslýchavý učitel tance“? A to si řada řešitelů pochvalovala konečně rozumné skrytí tajenky netuše, co se na ně chystalo. Naopak Mirek Turek objevil ještě další možné skrytí bodloka symetricky v políčkách 8/21, 8/20, 11/23, 14/26, 17/29 a 16/29!

A tak nejobtížnějšími výrazy se stali pohodlní lidé coby blátošlapové (ČSVAS, heslo 2964.2, vepři v tomto významu nejsou k nalezení) a komedie Čvor (většina řešitelů volila Tvor) se 14 správnými řešeními. Tyto pasáže bylo třeba řešit 8/2 KAPŘI (PSJČ) x 26/4 KATKA (Šach, Bareš) a 29/2 ČO (ČJA 5/482) x 15/4 ČVOR (Ottův slovník naučný, Dodatky IV/2, str. 1040) x 31/4 RELKA (SSJ 6/146). 15 řešitelů řešilo správně pasáž s nádobou, buď s autorským pekáčem nebo alternativně správně 18/2 KAKÁČ (SNČ) x 19/2 KALKA (KNAP 2, Kalypso) x 17/2 OSLÝCHAVÝ UČITEL TANCE (PSJČ). Dále se často chybovalo v názvu hvězd u Močiků (paka), ptáka (jakana nebo mikado) a kukuřice v Andách (sara). Tyto pasáže bylo třeba řešit 8/5 PALOVNA (NLA) x 30/5 PAKA (Indiánská encyklopedie, str. 65), 6/3 JAKANA (Afrika, život a smrt zvířat, str. 142 a 219) x 19/6 JA (PSJČ, hesla smraďoch nebo škláb) nebo 6/3 MIKADO (Svět zvířat 4/136) x 19/6 MI (ČJA 4/366) a 4/4 PSAMITY (SSJČ) x 24/8 SARA (Indiánská encyklopedie, str. 101). Rádce krále Karla VIII. Basina šlo nalézt v UNI 10.

Pátý ročník akademie začalo bez ztrátových bodů 10 z celkových 54 soutěžících, blahopřeji.

Pořadí ve 21. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH), Mach, Mikuš, Páč, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), Valíček. – 3: Gašparín, Hájiček, Nack, Vojník. – 4: Podzemský, M. Turek, Vlášek. – 6: Vychovalý ml. - 8: Járová. – 9: Marjenka. – 10: Valenta. – 11: Vašinka. – 19: Kopřiva. - 20: Haralík. - 22: Hajný, Horák. – 23: Kratochvíl. – 25: K. Bednář, Dudek, Kolář. – 26: Pala. – 28: Fabian. – 29: Bureš. – 30: Elév, Svoboda, Vodník, Zedník. – 31: Staněk. – 33: Prvák, Vlček. - 34: Horáček, Patron, Střelec. – 35: Kohoutová. - 36: Hrubá, Soukup. – 37: Fiala. - 38: Tomanová. – 40: Urban. – 41: Hájek. – 44: Čechová. – 45: Pavlík. - 47: Florián. – 48: Slavík.

Hádanky

Sportovně lovený ohrožený paokoun australský v obměnce tentokrát odolal všem řešícím „rybářům“. Hlaváče čističe v přídavce správně řešilo 11 řešitelů. A návnada s nejedním dravým tvorem ve sloučence (kromě výra tam autorsky bylo třeba použít i vydry) zabrala hned u třicítky řešitelů. Nejlehčí hádankou byla kreslená přesunka s kranasem evropským. Zápočet se uděloval za 9 autorsky vyřešených hádanek, což zvládlo 7 z celkových 56 hádankářů, blahopřeji.

Pořadí ve 21. kole: 9 Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek. – 8 Čižmár, Hájiček, Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, Skácel, Widla. – 7 Žačok. - 6 J. Bednář, Horák, Zedník. – 5 Fiala, Jezdec, Pokus, Urban. – 4 Beneš, Fanda, Foltas, Jirout, Prvák. – 3 Dostál, Kokeš, Motyčková, Učeň, Vodník. – 2 Bartoš, Beran, Hruška, Kominík, Novotná, Tatar, Vávra. – 1 Divák, Fabian, Florián, Maskot, Němeček, Plavec, Varšaník, Vychovalý ml., Žák. – 0 Dudek, Kapybara (HL), Pospíšil.

 

Logické úlohy

Obtížnějšími se ukázala rozmístění deseti bodloků po třech na deseti přímkách a nalezení druhého řešení úlohy Akvárium. Jinak se dá ale říci, že šlo o pohodové zahájení nového ročníku, vždyť zápočet získalo za plných 145 bodů rekordních 20 z celkových 56 řešitelů, blahopřeji.

Pořadí ve 21. kole: 145: Brajko, Buchta, Černíková, Drápala, Fojta, Grossmann, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Jos. Konečný, Mareš, Matějková, Milka, Motyčková, Josef Nerudný, L. Pavelka, Potyš, J. Sýkora (KHL), Šebesta, Žabka. - 135: Járová, Marek. – 110: Kočí. – 80: Kotinová, Rosa. – 75: J. Bednář, Kadlec, Učeň. – 70: Beránek, Fišer, Kominík. - 65: Florián, Hajný. – 60: Čechová, Křížová, Sedláčková. - 50: Ampér, Dušek, Lachtan, Suchý. – 45: Elév, Stejskal. - 40: Maskot, Prvák. - 35: Zápasník. – 30: Musil, Tomanová. – 20: Fanda, Ježek, Kohoutová, Plavec. – 10: K. Bednář, Ševčík, Švec, Zedník. – 0: Kapybara (HL).

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies