jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 25. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 18. prosince 2013 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 2895 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 25. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2013 zaměňte u PD za Malé encyklopedie atletiky a ledního hokeje prameny Malá encyklopedie olympijských her a Smolka: Malá encyklopedie hudby (Editio Supraphon 1983). Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

25. KOLO

křížovKY 

procházka po zoo - 15

Na závěr naší procházky nás pobaví divácky atraktivní ... (1). Je to malé, vysokonohé stvoření, u kterého je na rozdíl od promyk a mangust k vidění rypákovitě protažená ... (2). Jeho nejtypičtějším znakem jsou silné „hrabavé“ ... (3). Proto je Němci nazývají v překladu ... (4)“ a v češtině se mu dříve říkalo ... (5). Zvláštní záhyb na ušním boltci uzavírá a chrání ... (6) před nečistotami, a tak se ... (1) může plně věnovat hrabání. Pohybuje se čile a rychle, její běh se skládá z drobných přískoků, dokáže i šplhat na keře a nízké stromy, často panáčkuje. Skýtají-li vyhřátý ... (7) či kameny ... (8) slunění, věnuje mu hodně času, do podzemí se uchyluje jen za největšího žáru. K jejím povahovým rysům patří také smysl pro ... (9). Vytváří ... (10) o 10 až 30 jedincích, vztahy v nich bývají neobyčejně přátelské. Podzemní království jedné skupiny může mít až 90 východů, může sahat do hloubky dvou metrů a pokrývat plochu mnoha set metrů čtverečních. Jako ... (11) slouží těmto sympatickým šelmičkám termiti, ... (12), kobylky a jiný hmyz, štíři, malé ještěrky a hlodavci, ale ochutná třeba i ... (13). Jejich ... (14) jim velí společně hlídat a bránit své území, nastane-li ... (15) nebezpečí, pak vyrážejí ostré štěkavé zvuky. O výchovu mláďat se solidárně starají všichni dospělí jedinci. ... (1) pochází z jižní Afriky, domorodí ... (16) ji běžně chovají, pravidelně je k vidění v zoologických zahradách.

Naše procházka je na konci, smyčkou kolem pavilonu opic a aleje ptáků se dostaneme zpět na cestu k východu. Poznali jsme blíže 15 druhů zvířat, ale ... (17) druhů zvířat v této zoo je 250. ZOO Brno vás ráda přivítá.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Na shledanou. - 2. Dále. - 3. Neprospěch. - 4. Plést. - 5. Tužeji; plošná míra; rovněž. - 6. Zahraniční filmový umělec; první část složených slov mající význam lid. - 7. Shromaždiště k pobožnostem; mravnost. - 8. ?11?; někdejší peníz; snowboardingový skok. - 9. Vymazané místo v textu; konverzace; italský básník; ?15?. - 10. Janek; ?7?; římská bohyně; druh moučníku. - 11. Okořeniti; kajícníci; alkoholický nápoj; ryčeti; dřívější hnutí v Koreji; postava uvážlivého a dobráckého zvířete z díla českého autora. - 12. Vodivé pletivo rostlin; představení určitých orgánů; postava vysloužilého šerloka z díla zahraničního autora; určitá škola; ?13/1?. - 13. Kraviny; hodnota zpomalovacího pásu na vozovce vyjádřená v penězích; konzervativní; fazole; český pianista. - 14. Krasobruslařský prvek; patřící vazalovi (slovensky); ?14?; část genu eukaryontů; portugalský kameraman; velára. - 15. ?3?; klideček; statná bylina; příbuzná (slovensky); řečník. – 16. Saúdskoarabské území; čínský malíř; zkosené; střežiti; ?16?. – 17. Rytmus; Mikulášův vnuk; český spisovatel; I. – 18. Štrádovačky; tím méně; pohovička; náčiní k upotřebení v kuchyni; kliďasové; španělsky „opakovat“. – 19. Výživné; zralá vaječná buňka; vrch s jezdeckou sochou; tyrolský houslař; brašna; osní placenty u pestíků. – 20. Beruška; konžská řeka; anglikánský církevní hodnostář; hák; týkající se afrického veletoku (slovensky). - 21. Jsoucí toho druhu; blouznění; ves v okrese Blatná; kozácká obec; ruská řeka; lotyšské sídlo. - 22. Pseudonym českého spisovatele (F. U.); polovodičový prvek; ?13/2?; kanadská herečka; jednotka hlasitosti; naděje. - 23. Mety; styl kadó; bota bez šněrování; norský básník; Havlínův kolega; příslušník původního obyvatelstva na poloostrově Kola. - 24. Cizí zkratka roku; epocha; francouzský malíř; plováky k jízdě v příbojových vlnách; bláto; značně pozbýti svěžesti. - 25. ?6?; olysalí; ničit; jedna ze smluv o snížení počtu strategických zbraní; vrchol z dob Prževalského objevů. - 26. Jihoindické knížectví; sportovní hra; letoun; zařízení pro reprodukci mechanického zvukového záznamu. - 27. Vůně; ?2?; rekontra; určité světlo; ?9?. - 28. Americký herec; poukázka; tanec + řadová číslovka. - 29. Krášlené; výhry v loterii; hromada. - 30. Chemická značka kovového prvku; plůtek. - 31. ?5?. - 32. Příkře.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 30. Obuvnické lepidlo. - 31. Tyčka; překvapivě. - 32. Tuhnout; posadit na hrníček; evropský stát. - 33. Americký chirurg; řecké sídlo; pasácké halekání. - 34. Zvaní; být naložený jako soumar; rekontra; onemocnění vinné révy. - 35. Vlastní ptákům; japonský vojevůdce + utečenec; tyrolský rytec. - 36. Nestor; sedadlo; typ sošky; ?1?. - 37. Čapka; líh; sunout; olympijská vítězka v prostných. - 38. Tedy; směs kyselin; grafická vyjádření kovů; určitý obřad; součást jádra Chodska + ruský model. - 39. Syn hinduistického boha; správce školy u sv. Štěpána v Praze; rozhorlení; historická část Srbska; patřící pozůstalé osobě; jméno manžela Máši. - 40. Filmový představitel Hakima; autor Země; varhanní hlas; křídlo; maďarský spisovatel. - 41. Druh piva; anglická lékařka; květinky; ?8?; Mopsův otec. - 42. Rod rostlin; počítačový piktogram; uklidněné; opice. - 43. ?12?; srbské sídlo; oznámení. - 44. Pocházející z ostrova v Ochotském moři; vzorec sloučeniny niklu; kněz (zdrobněle); Gudrunin bratr. - 45. Druh kaučuku; ruské sídlo; ?10?; hele. - 46. Španělské sídlo; vyšeptalost; linie; kout; zakoktání; hele. - 47. ?4/1?; alkaloid; Ostrava; lepidlo. - 48. Druh jezdecké soutěže; hlouposti; autor Jazzové inspirace; bez tuku opečený bílý chléb. - 49. Být naplněn bolnou touhou; druh poplatku (slovensky); francouzsky „rozhazovat“; španělsky „palma královská“. - 50. Určitý pigment; řecký historik; republika v Ruské federaci. - 51. Pán; hra finského autora; šéfredaktor Rudých novin; karetní barva; suchá mlha. - 52. Evropan; uhlovodík; německý gólman; vlhko; náš boxer. - 53. Varhánkovitě se rozšiřující část rukávce; hlodavec; obdoba ricercaru; spěch. - 54. Vrch v České vysočině; hranice dříví; stará švédská jednotka délky. - 55. Davidův žák; domácké ženské jméno; anglicky „pijavice“. - 56. ?17/1?; velára; africká řeka; mytologický stupeň země. - 57. Rachotivý zvuk; cizí mužské jméno; ruský vynálezce; přítok Labe. - 58. Předpokládaná situace; španělsky „neschopný“; ?4/2?. - 59. Kachna; ?17/2?; tau. - 60. Tanec; Abel. - 61. Útok nohou; sídlo v Číně. - 62. Soví. - 63. Kukla (hmyzí). - 64. Haličskoruská píseň. - 65. Citoslovce. - 66. Zkratka zahraniční letecké společnosti.

 

HÁDANKY 

Moto: Dnes promykovití váš zájem pocítí...

 

1                 ZÁHADNÝ NÁPIS

Párek šelem zrovna snívá,
jak na slunci odpočívá.

 

2   PŘESMYČKA SLABIKOVÁ
               (J: 7 4 2 6 2 5)

Nemocný dál stopy po klidu hledá.
Hodina ticha ho vábí až běda.
Kolega do ucha hučí mu stále,
že šelma pobývá od strže dále.

 

3             PŘESUNKA

Přerušily procházení
tragédie cizích pánů,
žíravina v rukou lotrů
způsobila v zoo ránu.
Vedle stájí výběh chátral,

stále tur po šelmě pátral.

 

4                  OBNAŽKA                     

Moje řeč velebí nástroje na šrouby,
počítač expert však štětečkem očistí,
masoopice nejspíše na houby,
to šelma zdolává strom kvůli kořisti.

 

5                 PŘÍSUVKA

Snědý muž při jídle usedá před misku,
hlasatel před léčbou představil dietu,
jako pštros hlavu svou strkal muž do písku,
zbraně dnes neskládá, při filmu kleje tu.
na plátně predátor chystá se do díla,
ve vzduchu šelma ho najednou spatřila.

 

6                   VSUVKA

Končí vojnu stará pasta,
získal titul poručíka,

kohout budí kamarády,
jako slívy nejsou z mlíka.

Zavezl je vůz do kina:
plavčíkovi šála vlaje,

na pláži se válí šelma,
za svítání špinavá je.

 

7           VSUVKA SLOVNÍ

S trenérem cizinci podání cvičili,
po výzvě červ pochyb v mysli se tetelí,
za městem čáry si vybaví na chvíli,
přímo tam hlupáci za šelmou běželi.

 

8              PÁDOVKA

Nenesou ovoce studijní pobyty,
při tanci nekňuba zpívá si popěvek,
skotačí před lidmi jak zvíře napitý,
nováčci s tyčemi žádali příspěvek.
Tím hlukem uprchlo pár myší do kraje,
šelma je mazaná, pod stromem lapá je.

 

9                 VÝPUSTKA        

Přání snědé ženy znělo
mít kus šatů obráceně,

její humor zapít chtělo,
s číší kráčím, dám ji ženě.

Líní tvůrci krátí psaní,
se čtením je v háji paní,

potravu tam šelma shání
od soumraků do svítání.

 

10             PRONIKAČKA

Na přání kouzelník nad články čaruje,
dva chlapci nováčci jsou velcí zvědavci,

při triku ptají se na savce, co tu je,
proč on má vědomost o drobném hlodavci.

 

LOGICKÉ ÚLOHY 

Moto: Pojďte se podívat do říše surikat.

           

1. Nory surikat

Čtyři surikaty vstupují otvory A, B, C a D na plochu znázorněnou 8 x 8 poli a zamíří ke vchodům do nor označeným stejným písmenem. Jejich čtyři trasy tvoří lomené čáry vedené přes středy všech prázdných polí (přes každý střed právě jednou). Dvě delší trasy jsou stejně dlouhé, dvě kratší rovněž. Trasy se nesmějí křížit a lomit se mohou pouze ve středech políček (části dvou tras již máte znázorněny).  Za správné řešení získáte 15 bodů.

Sedm surikat míří naopak z podzemního labyrintu znázorněného 8 x 8 poli ze svých příbytků (jsou označeny poli s čísly) chodbami k některému ze tří východů (jsou označeny kroužky). Jejich sedm tras tvoří lomené čáry vedené vodorovně a svisle přes středy všech prázdných polí (přes každý střed právě jednou) a jejich délky určuje počet polí, kterými trasa mimo příbytky vede. Trasy se nesmějí křížit a lomit se mohou pouze ve středech políček. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

2. Hlídající surikaty

Surikaty své území hlídají společně. Umístěte do některých polí rastru surikatu (S) za následujících podmínek: všech 90 volných polí je obsazeno buď surikatou, nebo je některou z nich hlídáno; každá surikata hlídá všechna pole, která ze svého pole vidí vodorovně a svisle až po nejbližší překážku; žádné dvě surikaty se nevidí navzájem; překážku představují okraje rastru a zesílené strany políček s číslicemi, číslice v nich uvádějí, kolik polí se surikatami s nimi sousedí stranou. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

3. Labyrint chodeb

V rastru 9 x 9 polí máte vyobrazenou bílou mřížku, do které zakreslete labyrint chodeb, který si surikaty vybudovaly. K zakreslení použijte díly vyobrazené vpravo dole vedle rastru, nad nimi máte uvedený jejich počet použitý v příslušném řádku, vedle nich pak jejich počet použitý v příslušném sloupci. Díly můžete otáčet. Chodby tvoří jeden souvislý propletenec bez slepých konců. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

4. 12 párů surikat

Ve starém termitišti se nacházelo 12 území surikat ohraničených v rastru 12 x 12 polí silnými čarami. V každém území žila jedna samice a jeden samec znázornění kolečkem. Umístěte kolečka do středu polí rastru tak, aby byla v každém řádku i sloupci po dvou a na hlavních úhlopříčkách po čtyřech. Pole s kolečky spolu nesmějí sousedit stranou ani rohem. Za  správné rozmístění všech surikat získáte 20 bodů.

 

5. Východy z nor

V písku z pohledu shora vidíme dva kruhové východy z labyrintu chodeb surikat těsně vedle sebe. Vypočtěte obsah červené plochy na obrázku, znáte-li délku tětivy t = 28 cm, ale poloměry všech tří kružnic neznáte. Za správné řešení získáte 15 bodů.


6. Rodiny surikat

V labyrintu chodeb žijí čtyři rodiny surikat. Každou rodinu tvoří táta (T), máma (M) a dvě malé surikaty (s), každá rodina má svůj vlastní příbytek (P). Rozdělte obrazec po liniích rastru na čtyři teritoria shodného tvaru, ale různé polohy, tak, aby se v každém teritoriu nacházela jedna kompletní rodina surikat se svým příbytkem. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies