jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky a seznamoval jsem Vás, jak se Vám při řešení dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak, co jste řešili levou zadní.

U křížovek jsem očekával několik řešení na nulu, př. Páč oznámil, že nežádá výplatu eur a riskuje, takže se s napětím čekalo, jestli bude mezi nejlepšími i tentokrát. Italských spisovatelů se objevilo hned několik, v každém případě bylo potřeba neautorská řešení doložit regulérními prameny. Šedina nebyl sivý vlas, ale sivý chlap (viz NLA). Nevyšel chyták s rostlinou litou. Kvíčala není kuželozobý pták, tak jsem chtěl její hlas čak (NLA) konfrontovat s hlasem kuželozobého kanára čach (NLA) - a jak na potvoru se tak ozývá i kuželozobá pěnkava (ČSVAS) - další chyták nevyšel. Ale některé zbyly.

U hádanek sice moc řešitelů správně klíč u klíčovky neuvedlo, bylo jich pouze pět, ale někteří z nich zase neměli řešení pádovky, ale přece jen několik řešitelů mělo vyřešených správně všech deset hádanek. Kreslená hádanka tentokrát nečinila problémy.

U logických úloh ovšem na strom narazila i s kapybarou většina řešitelů, jenom pár ho vzalo v potaz. Ale zase nevzali v potaz, že kapybara má určitou šířku těla a strom může obejít nejméně ve vzdálenosti rovnající se její polovině. To víc řešitelů zdolalo velmi obtížný písmenný čtverec. U něj bylo vícero správných řešení, př. Milka zaslal hned devět kousků. Ale hned v prvních kontrolovaných řešeních se objevila další, takže těžko říct, kolik tato úloha má řešení, udělat z ní optimizer jsem si ale netroufl.

Italský spisovatel je autorsky Bonciario (viz Malý Otto), ostatní z neautorských řešení neuspěli, naději má už jedině Signorelli (viz Ottův slovník naučný) uvedený př. Páčem, rostlina Norna byla doložená zahraničním knižním pramenem (viz Schlechter: Die Orchideen ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung, nakladatelství Paul Parey, Berlín 1927, str. 299), zpívaná slabika si, jméno Elmar a planetka Li jsou v pořádku, schází doložit zkratku NGPA pro mezinárodní asociaci. Přítel Páč sdělil, že se jedná o zkratku Natural Gas Processor Association (viz ZKR-EU, bohužel z tohoto pramenu není zřejmé, zda ve své době šlo o národní či mezinárodní asociaci), poté uvedl internetové prameny a později uvedl pramen GPSA Engineering Data Book (GPSA Press 2004), který by měl tento fakt doložit. Případným uznáním tohoto řešení jako správného alternativního by se měnil počet ztrátových bodů i u řady ostatních řešitelů, protože by pro ně bylo výhodnější posuzovat jejich řešení podle tohoto alternativního než podle autorského řešení. V případném protestním řízení je třeba doložit, že Natural Gas Processor Association působící v USA v letech 1961 až 1974 byla mezinárodní asociací, případné členství zahraničních subjektů v ní toto ještě nepotvrzuje. Řada národních spolků má členy ze zahraničí a nestávají se jejich členstvím automaticky mezinárodními spolky. Vladimír

Výsledky 24. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 162 řešení, nadále zůstává neobsazená kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH pokračují dva a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 9), v hádankách za 10 správných řešení (byla 3) a v logických úlohách za řešení za 130 bodů (bylo jich 13).

Přítel Páč v kat. K opět zariskoval, i když patrně tušil, že jím vepsaný italský spisovatel Signorelli nejspíše nebude autorským řešením. Orchidej Norna se totiž objevuje jen v zahraničních knižních pramenech a anglická zkratka mohla být k nalezení jen v několika málo pramenech uvedených autorem a s velkou pravděpodobností musela mít v názvu přeloženém do češtiny slova „mezinárodní asociace“. Uvedl zkratku NGPA pro Natural Gas Processors Asociation (ZKR-EU), která tato slova v překladu nemá, a zatím se nepodařilo doložit povoleným knižním pramenem, že šlo o zkratku mezinárodní asociace. Prostor na to stále ještě zbývá v rámci protestního řízení, zatím je nejblíže k eurům Žabka v kat. L, která musí k řešení 25. kola připsat, zda volí eura nebo risk. Pokud se to podaří, pak bude př. Páč už jen jeden zápočet před cílem a také by se vrátil do čela průběžného pořadí v kat. K bez ztrátových bodů. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 24. kole u KHL 1200 eur, u KH 440 eur, u KL a HL po 480 eurech, u K je v banku 20 eur, u H 70 eur a u kat. L 80 eur.

Stav zápočtů po 24. kole je následující: šest zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Žabka, pět zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Šebesta, dva zápočty v řadě za sebou má v kat. KH: Štefek, v kat. K: Drápala, Jaroš, Mikuš a L. Pavelka a v kat. L: Buchta, Drápala, J. Kokeš, M. Kokeš, Milka a Motyčková a první zápočet do případné řady získalo nově 9 účastníků akademie, a to v obtížné kat. KH: Karpíšek, v kat. K: Juráň, Mach a Valíček, v kat. H: Kovářová a v kat. L: Brajko, Husar, Josef Nerudný a L. Pavelka. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

 

Křížovky

Favorizovaný chyták s rostlinou poskytující vlákno 11/1 LITA (NLA) nevyšel, př. Valíček doložil knižním pramenem Choleva: Rostlinná výroba tropů a subtropů: textilní rostliny (SPN Praha 1970, str. 281), že této legendě odpovídá i výraz PITA. Největší problémy tak činily soutěžícím výrazy v levých nohou kapybary. Italského spisovatele autorsky řešilo jen 11 borců: 26/4 BONCIARIO (Malý Otto) x 9/5 BO (CJC 1/467), 8/8 INPA (ZKR-EU), 7/7 CINA (RYS 2), 6/6 ARMIN (KNAP 2) a 5/4 IO (CJC 1/493). A protože se v této pasáži objevil výraz BO, tak „výborné“ nemohlo být „boží“, ale 3/2 KOŽÍ (Šmírbuch) x 20/6 KO (fdb.cz). A protože zde byl americký herec Ko, tak násadka nemohla být osátko, ale 4/4 OSÁTKA (MACH, heslo sedět) x 27/4 KLÁT (SSJČ) x 5/5 KLČE (ČJA 2/209). Výraz „koží“ odhalilo 12 řešitelů, osátku 15 řešitelů. No a pak tu byly ty porosty: 12/5 SAPÉ (Indiánská encyklopedie, str. 183) x 20/2 SO (MČSE, 2/176), 21/3 SIVÝ CHLAP (NLA, heslo šedina) a tráva 19/2 GRAMA (Ottův slovník naučný, XVII. díl, str. 227) x 30/2 GRANE (fdb.cz). Sapé řešilo správně 12 soutěžících, výraz „grama“ 14 soutěžících.

Dále činily problémy pasáže 16/3 A. ABT (UNI 10, heslo Hadwinger) x 23/2 A. ŠARDIN (Ottův slovník naučný, heslo Suchonin), 1/1 STÚP (ČJA 3/89) x 23/8 ÚP (NLA) a 14/5 DÁJA (SSJČ) x 25/7 DRAPÁK (ČSVAS, heslo 2144.1) x 13/5 RAČOV (NLA).

Bez ztrátových bodů řešilo kapybaru 9 z 54 soutěžících, lídr soutěže dr. Páč nenašel Itala Bonciaria a zatím nedoložil knižními prameny správnost všech výrazů ve svém případném alternativním řešení, takže průběžné vedení přepustil trojici Drápala, Jaroš a Mikuš. Všem úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 24. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Jaroš, Juráň, Karpíšek (KH), Mach, Mikuš, L. Pavelka, Štefek (KH), Valíček. – 1: J. Sýkora (KHL). – 2: Marjenka. – 6: Vašinka. – 8: Páč, Vychovalý ml. – 11: Gašparín, Vojník. – 12: Nack. - 14: Vlášek. – 15: Hájiček. – 16: Podzemský, Valenta. – 17: Járová. – 19: Kopřiva. - 20: Prvák. – 21: Vlček. - 23: Čechová, Vodník. - 25: Svoboda. - 26: Střelec. – 27: Pavlík. – 29: Tomanová. – 30: Bureš. – 31: Kolář. - 33: K. Bednář, Hájek, Staněk. - 35: Slavík. – 37: Fabian. – 39: Fiala. – 42: Dudek. – 45: Kohoutová. – 47: Kratochvíl. – 49: Patron. – 53: Hajný. – 55: Zedník. - 56: Hrubá. – 58: Urban. - 64: Horák. – 71: Horáček. – 82: Florián. - 85: Soukup. – 91: Elév. – 98: Haralík. – 99: Pala.

Pořadí po 21. až 24. kole: 1: Drápala, Jaroš, Mikuš. – 2: Karpíšek (KH). – 3: Mach Valíček. – 7: L. Pavelka, J. Sýkora, Štefek (KH). – 8: Páč. - 23: Vojník. - 24: Gašparín. – 26: Marjenka. - 27: Nack. – 30: Hájiček. - 33: Vlášek. – 43: Valenta. – 44: Vašinka. - 45: Podzemský. – 46: Vychovalý ml. - 58: Járová. – 82: Kopřiva. – 113: Bureš. - 118: K. Bednář. – 120: Prvák. – 127: Dudek. – 128: Kolář. – 131: Staněk, Svoboda. – 139: Střelec. - 142: Čechová, Hajný. – 144: Vlček. - 145: Patron. – 146: Vodník. - 153: Kratochvíl. – 155: Pavlík. – 156: Kohoutová. – 158: Hájek. - 163: Zedník. - 165: Slavík. – 166: Fabian, Haralík. – 167: Urban. - 168: Fiala, Horák. – 174: Tomanová. – 191: Hrubá. – 193: Horáček. – 198: Soukup. - 201: Juráň. (pouze 23. a 24. kolo). – 212: Pala, M. Turek (pouze 21. a 22. kolo). – 220: Elév. – 224: Florián.

 

Hádanky

Tři kapybary v klíčovce objevilo vícero řešitelů, ale klíč k nim jen pětice z nich, vedle vítězného tria ještě př. Járová a př. Nepimach. Posledně jmenovaní ale nevyřešili druhou nejtěžší hádanku tohoto kola – pádovku s klepáním stoliček, kterým se kapybary ozývají na míle daleko. Nejlehčí hádankou kupodivu nebyla sloučenka, ale kreslená výpustka, kterou vyřešili správně všichni. K zápočtu bylo třeba tentokrát vyřešit všech deset hádanek, což se podařilo třem z celkových 55 soutěžících. V čele tak máme už jen dvojici borců a Ivona se dotáhla do čtyřčlenné skupiny jejich nejbližších pronásledovatelů. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 24. kole: 10 Karpíšek (KH), Kovářová, Štefek (KH). – 9 Čižmár, Husar, Járová, M. Kokeš, Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Motyčková, Nepimach, J. Pavelka, Říha, Skácel, J. Sýkora (KHL), M. Turek, Widla, Žačok. – 8 Foltas, Hájiček. - 7 Divák, Horák, Maskot, Pospíšil. - 6 Fiala, Němeček, Pokus, Tatar, Žák. – 5 J. Bednář, Beran, Novotná, Plavec, Prvák, Urban. - 4 Bartoš, Dudek, Jezdec, Jirout. – 3 Dostál, Hruška, Kapybara (HL), Kominík, Varšaník, Vávra, Vodník, Zedník. – 2 Fabian, Fanda, Florián, Učeň. – 1 Beneš.

Pořadí po 21. až 24. kole: 35 Karpíšek (KH), Štefek (KH). – 34 Kousal, Kovářová, J. Sýkora (KHL), M. Turek. – 32 Nepimach, Říha. – 31 Čižmár, Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Skácel, Widla. – 30 Žačok. – 29 Járová. – 23 Hájiček. – 22 M. Kokeš, Motyčková. - 19 Foltas. - 17 Horák. - 16 Pokus. – 15 Fiala, Prvák. - 14 J. Bednář, Novotná. – 13 Beran, Jezdec, Maskot, Vodník. – 12 Divák, Hruška, Jirout, Plavec. – 11 Dostál, Fabian, Pospíšil, Tatar, Urban, Zedník. – 10 Fanda, Vávra, Žák. – 9 Bartoš, Beneš, Němeček, Učeň. - 8 Florián, Kominík. – 7 Dudek, Varšaník (bez 23. kola). – 4 Kapybara (HL). – 3 Vychovalý ml. (jen 21. a 22. kolo).

 

Logické úlohy

Nejobtížnější úlohou nakonec nabyl favorizovaný písmenný čtverec, ale cesta kapybary. Okraj louky a potoka a polohy výchozího a cílového bodu byly voleny tak, že nešlo užít jen obligátního Fermatova principu pro konstrukci nejkratší cesty, ale bylo potřeba vzít v potaz i tloušťku kmene stromu i těla kapybary, jinak by kapybara narazila do stromu. A když už řešitelé vzali v úvahu strom, tak volili cestu přes patu stromu, takže by kapybara polovinou svého těla zase do stromu narazila. Tato úloha nakonec zůstala nevyřešená. Písmenný čtverec vyřešilo z celkových 53 správně 13 soutěžících, ti všichni zároveň získali 130 bodů nutných pro udělení zápočtu. Z dosud vedoucí čtveřice ovšem hned dva soutěžící písmenný čtverec nevyřešili, takže v čele průběžného pořadí zůstává už jen tandem Šebesta a Žabka. Všem úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 24. kole: 130: Brajko, Buchta, Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Milka, Motyčková, Josef Nerudný, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Šebesta, Žabka. – 100: Černíková, Járová, Marek, Potyš. - 80: Josef Konečný. – 75: Stejskal, Zápasník, Zedník. – 65: K. Bednář, Dušek, Elév, Fanda, Kominík, Sedláčková. – 60: Čechová, Florián, Křížová, Maskot, Švec. – 55: Fojta, Hajný, Kohoutová, Suchý, Ševčík. – 40: J. Bednář, Fišer, Kadlec, Mareš, Plavec, Tomanová. – 35: Musil, Prvák. – 20: Lachtan. – 15: Ampér, Beránek, Učeň. - 0: Ježek, Kapybara (HL), Kočí, Rosa.

 

Pořadí po 21. až 24. kole: 550: Šebesta, Žabka. – 545: Brajko. - 535: Buchta, Drápala, J. Kokeš, M. Kokeš, Milka, Motyčková. – 530: Husar, Josef Nerudný, J. Sýkora (KHL). – 520: Černíková, Potyš. – 515: L. Pavelka. - 490: Járová. – 465: Marek. - 465: Jos. Konečný. – 415: Mareš. - 395: Fojta. – 265: Kočí. – 260: J. Bednář, Suchý. - 255: Dušek, Stejskal. – 250: Hajný. - 245: Florián, Kominík. – 240: Fanda, Grossmann (bez 23. a 24. kola), Matějková (bez 23. a 24. kola). – 235: Fišer. – 230: Čechová, Elév, Sedláčková. – 220: Kadlec, Křížová. - 210: Zápasník. – 205: Plavec, Prvák, Ševčík. – 200: Beránek, Maskot. – 185: Musil. – 170: Zedník. - 165: Rosa, Švec. – 155: Kotinová (bez 23. a 24. kola). – 150: Ampér, K. Bednář, Kohoutová, Lachtan. - 140: Učeň. - 130: Ježek. – 115: Tomanová. – 40: Kapybara (HL).

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 54. kolo probíhalo od 12. září do 10. října 2019, otevřít si můžete řešení 54. kola JLA, předběžné výsledky 54. kola JLA a ohlasy na 54. kolo JLA. Kolo bylo věnováno tkalcům, došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies