jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky a seznamoval jsem Vás, jak se Vám při řešení dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak, co jste řešili levou zadní.

U křížovek jsem očekával několik řešení na nulu, př. Páč oznámil, že nežádá výplatu eur a riskuje, takže se s napětím čekalo, jestli bude mezi nejlepšími i tentokrát. Italských spisovatelů se objevilo hned několik, v každém případě bylo potřeba neautorská řešení doložit regulérními prameny. Šedina nebyl sivý vlas, ale sivý chlap (viz NLA). Nevyšel chyták s rostlinou litou. Kvíčala není kuželozobý pták, tak jsem chtěl její hlas čak (NLA) konfrontovat s hlasem kuželozobého kanára čach (NLA) - a jak na potvoru se tak ozývá i kuželozobá pěnkava (ČSVAS) - další chyták nevyšel. Ale některé zbyly.

U hádanek sice moc řešitelů správně klíč u klíčovky neuvedlo, bylo jich pouze pět, ale někteří z nich zase neměli řešení pádovky, ale přece jen několik řešitelů mělo vyřešených správně všech deset hádanek. Kreslená hádanka tentokrát nečinila problémy.

U logických úloh ovšem na strom narazila i s kapybarou většina řešitelů, jenom pár ho vzalo v potaz. Ale zase nevzali v potaz, že kapybara má určitou šířku těla a strom může obejít nejméně ve vzdálenosti rovnající se její polovině. To víc řešitelů zdolalo velmi obtížný písmenný čtverec. U něj bylo vícero správných řešení, př. Milka zaslal hned devět kousků. Ale hned v prvních kontrolovaných řešeních se objevila další, takže těžko říct, kolik tato úloha má řešení, udělat z ní optimizer jsem si ale netroufl.

Italský spisovatel je autorsky Bonciario (viz Malý Otto), ostatní z neautorských řešení neuspěli, naději má už jedině Signorelli (viz Ottův slovník naučný) uvedený př. Páčem, rostlina Norna byla doložená zahraničním knižním pramenem (viz Schlechter: Die Orchideen ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung, nakladatelství Paul Parey, Berlín 1927, str. 299), zpívaná slabika si, jméno Elmar a planetka Li jsou v pořádku, schází doložit zkratku NGPA pro mezinárodní asociaci. Přítel Páč sdělil, že se jedná o zkratku Natural Gas Processor Association (viz ZKR-EU, bohužel z tohoto pramenu není zřejmé, zda ve své době šlo o národní či mezinárodní asociaci), poté uvedl internetové prameny a později uvedl pramen GPSA Engineering Data Book (GPSA Press 2004), který by měl tento fakt doložit. Případným uznáním tohoto řešení jako správného alternativního by se měnil počet ztrátových bodů i u řady ostatních řešitelů, protože by pro ně bylo výhodnější posuzovat jejich řešení podle tohoto alternativního než podle autorského řešení. V případném protestním řízení je třeba doložit, že Natural Gas Processor Association působící v USA v letech 1961 až 1974 byla mezinárodní asociací, případné členství zahraničních subjektů v ní toto ještě nepotvrzuje. Řada národních spolků má členy ze zahraničí a nestávají se jejich členstvím automaticky mezinárodními spolky. Vladimír

Výsledky 24. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 162 řešení, nadále zůstává neobsazená kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH pokračují dva a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 9), v hádankách za 10 správných řešení (byla 3) a v logických úlohách za řešení za 130 bodů (bylo jich 13).

Přítel Páč v kat. K opět zariskoval, i když patrně tušil, že jím vepsaný italský spisovatel Signorelli nejspíše nebude autorským řešením. Orchidej Norna se totiž objevuje jen v zahraničních knižních pramenech a anglická zkratka mohla být k nalezení jen v několika málo pramenech uvedených autorem a s velkou pravděpodobností musela mít v názvu přeloženém do češtiny slova „mezinárodní asociace“. Uvedl zkratku NGPA pro Natural Gas Processors Asociation (ZKR-EU), která tato slova v překladu nemá, a zatím se nepodařilo doložit povoleným knižním pramenem, že šlo o zkratku mezinárodní asociace. Prostor na to stále ještě zbývá v rámci protestního řízení, zatím je nejblíže k eurům Žabka v kat. L, která musí k řešení 25. kola připsat, zda volí eura nebo risk. Pokud se to podaří, pak bude př. Páč už jen jeden zápočet před cílem a také by se vrátil do čela průběžného pořadí v kat. K bez ztrátových bodů. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 24. kole u KHL 1200 eur, u KH 440 eur, u KL a HL po 480 eurech, u K je v banku 20 eur, u H 70 eur a u kat. L 80 eur.

Stav zápočtů po 24. kole je následující: šest zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Žabka, pět zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Šebesta, dva zápočty v řadě za sebou má v kat. KH: Štefek, v kat. K: Drápala, Jaroš, Mikuš a L. Pavelka a v kat. L: Buchta, Drápala, J. Kokeš, M. Kokeš, Milka a Motyčková a první zápočet do případné řady získalo nově 9 účastníků akademie, a to v obtížné kat. KH: Karpíšek, v kat. K: Juráň, Mach a Valíček, v kat. H: Kovářová a v kat. L: Brajko, Husar, Josef Nerudný a L. Pavelka. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

 

Křížovky

Favorizovaný chyták s rostlinou poskytující vlákno 11/1 LITA (NLA) nevyšel, př. Valíček doložil knižním pramenem Choleva: Rostlinná výroba tropů a subtropů: textilní rostliny (SPN Praha 1970, str. 281), že této legendě odpovídá i výraz PITA. Největší problémy tak činily soutěžícím výrazy v levých nohou kapybary. Italského spisovatele autorsky řešilo jen 11 borců: 26/4 BONCIARIO (Malý Otto) x 9/5 BO (CJC 1/467), 8/8 INPA (ZKR-EU), 7/7 CINA (RYS 2), 6/6 ARMIN (KNAP 2) a 5/4 IO (CJC 1/493). A protože se v této pasáži objevil výraz BO, tak „výborné“ nemohlo být „boží“, ale 3/2 KOŽÍ (Šmírbuch) x 20/6 KO (fdb.cz). A protože zde byl americký herec Ko, tak násadka nemohla být osátko, ale 4/4 OSÁTKA (MACH, heslo sedět) x 27/4 KLÁT (SSJČ) x 5/5 KLČE (ČJA 2/209). Výraz „koží“ odhalilo 12 řešitelů, osátku 15 řešitelů. No a pak tu byly ty porosty: 12/5 SAPÉ (Indiánská encyklopedie, str. 183) x 20/2 SO (MČSE, 2/176), 21/3 SIVÝ CHLAP (NLA, heslo šedina) a tráva 19/2 GRAMA (Ottův slovník naučný, XVII. díl, str. 227) x 30/2 GRANE (fdb.cz). Sapé řešilo správně 12 soutěžících, výraz „grama“ 14 soutěžících.

Dále činily problémy pasáže 16/3 A. ABT (UNI 10, heslo Hadwinger) x 23/2 A. ŠARDIN (Ottův slovník naučný, heslo Suchonin), 1/1 STÚP (ČJA 3/89) x 23/8 ÚP (NLA) a 14/5 DÁJA (SSJČ) x 25/7 DRAPÁK (ČSVAS, heslo 2144.1) x 13/5 RAČOV (NLA).

Bez ztrátových bodů řešilo kapybaru 9 z 54 soutěžících, lídr soutěže dr. Páč nenašel Itala Bonciaria a zatím nedoložil knižními prameny správnost všech výrazů ve svém případném alternativním řešení, takže průběžné vedení přepustil trojici Drápala, Jaroš a Mikuš. Všem úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 24. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Jaroš, Juráň, Karpíšek (KH), Mach, Mikuš, L. Pavelka, Štefek (KH), Valíček. – 1: J. Sýkora (KHL). – 2: Marjenka. – 6: Vašinka. – 8: Páč, Vychovalý ml. – 11: Gašparín, Vojník. – 12: Nack. - 14: Vlášek. – 15: Hájiček. – 16: Podzemský, Valenta. – 17: Járová. – 19: Kopřiva. - 20: Prvák. – 21: Vlček. - 23: Čechová, Vodník. - 25: Svoboda. - 26: Střelec. – 27: Pavlík. – 29: Tomanová. – 30: Bureš. – 31: Kolář. - 33: K. Bednář, Hájek, Staněk. - 35: Slavík. – 37: Fabian. – 39: Fiala. – 42: Dudek. – 45: Kohoutová. – 47: Kratochvíl. – 49: Patron. – 53: Hajný. – 55: Zedník. - 56: Hrubá. – 58: Urban. - 64: Horák. – 71: Horáček. – 82: Florián. - 85: Soukup. – 91: Elév. – 98: Haralík. – 99: Pala.

Pořadí po 21. až 24. kole: 1: Drápala, Jaroš, Mikuš. – 2: Karpíšek (KH). – 3: Mach Valíček. – 7: L. Pavelka, J. Sýkora, Štefek (KH). – 8: Páč. - 23: Vojník. - 24: Gašparín. – 26: Marjenka. - 27: Nack. – 30: Hájiček. - 33: Vlášek. – 43: Valenta. – 44: Vašinka. - 45: Podzemský. – 46: Vychovalý ml. - 58: Járová. – 82: Kopřiva. – 113: Bureš. - 118: K. Bednář. – 120: Prvák. – 127: Dudek. – 128: Kolář. – 131: Staněk, Svoboda. – 139: Střelec. - 142: Čechová, Hajný. – 144: Vlček. - 145: Patron. – 146: Vodník. - 153: Kratochvíl. – 155: Pavlík. – 156: Kohoutová. – 158: Hájek. - 163: Zedník. - 165: Slavík. – 166: Fabian, Haralík. – 167: Urban. - 168: Fiala, Horák. – 174: Tomanová. – 191: Hrubá. – 193: Horáček. – 198: Soukup. - 201: Juráň. (pouze 23. a 24. kolo). – 212: Pala, M. Turek (pouze 21. a 22. kolo). – 220: Elév. – 224: Florián.

 

Hádanky

Tři kapybary v klíčovce objevilo vícero řešitelů, ale klíč k nim jen pětice z nich, vedle vítězného tria ještě př. Járová a př. Nepimach. Posledně jmenovaní ale nevyřešili druhou nejtěžší hádanku tohoto kola – pádovku s klepáním stoliček, kterým se kapybary ozývají na míle daleko. Nejlehčí hádankou kupodivu nebyla sloučenka, ale kreslená výpustka, kterou vyřešili správně všichni. K zápočtu bylo třeba tentokrát vyřešit všech deset hádanek, což se podařilo třem z celkových 55 soutěžících. V čele tak máme už jen dvojici borců a Ivona se dotáhla do čtyřčlenné skupiny jejich nejbližších pronásledovatelů. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 24. kole: 10 Karpíšek (KH), Kovářová, Štefek (KH). – 9 Čižmár, Husar, Járová, M. Kokeš, Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Motyčková, Nepimach, J. Pavelka, Říha, Skácel, J. Sýkora (KHL), M. Turek, Widla, Žačok. – 8 Foltas, Hájiček. - 7 Divák, Horák, Maskot, Pospíšil. - 6 Fiala, Němeček, Pokus, Tatar, Žák. – 5 J. Bednář, Beran, Novotná, Plavec, Prvák, Urban. - 4 Bartoš, Dudek, Jezdec, Jirout. – 3 Dostál, Hruška, Kapybara (HL), Kominík, Varšaník, Vávra, Vodník, Zedník. – 2 Fabian, Fanda, Florián, Učeň. – 1 Beneš.

Pořadí po 21. až 24. kole: 35 Karpíšek (KH), Štefek (KH). – 34 Kousal, Kovářová, J. Sýkora (KHL), M. Turek. – 32 Nepimach, Říha. – 31 Čižmár, Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Skácel, Widla. – 30 Žačok. – 29 Járová. – 23 Hájiček. – 22 M. Kokeš, Motyčková. - 19 Foltas. - 17 Horák. - 16 Pokus. – 15 Fiala, Prvák. - 14 J. Bednář, Novotná. – 13 Beran, Jezdec, Maskot, Vodník. – 12 Divák, Hruška, Jirout, Plavec. – 11 Dostál, Fabian, Pospíšil, Tatar, Urban, Zedník. – 10 Fanda, Vávra, Žák. – 9 Bartoš, Beneš, Němeček, Učeň. - 8 Florián, Kominík. – 7 Dudek, Varšaník (bez 23. kola). – 4 Kapybara (HL). – 3 Vychovalý ml. (jen 21. a 22. kolo).

 

Logické úlohy

Nejobtížnější úlohou nakonec nabyl favorizovaný písmenný čtverec, ale cesta kapybary. Okraj louky a potoka a polohy výchozího a cílového bodu byly voleny tak, že nešlo užít jen obligátního Fermatova principu pro konstrukci nejkratší cesty, ale bylo potřeba vzít v potaz i tloušťku kmene stromu i těla kapybary, jinak by kapybara narazila do stromu. A když už řešitelé vzali v úvahu strom, tak volili cestu přes patu stromu, takže by kapybara polovinou svého těla zase do stromu narazila. Tato úloha nakonec zůstala nevyřešená. Písmenný čtverec vyřešilo z celkových 53 správně 13 soutěžících, ti všichni zároveň získali 130 bodů nutných pro udělení zápočtu. Z dosud vedoucí čtveřice ovšem hned dva soutěžící písmenný čtverec nevyřešili, takže v čele průběžného pořadí zůstává už jen tandem Šebesta a Žabka. Všem úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 24. kole: 130: Brajko, Buchta, Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Milka, Motyčková, Josef Nerudný, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Šebesta, Žabka. – 100: Černíková, Járová, Marek, Potyš. - 80: Josef Konečný. – 75: Stejskal, Zápasník, Zedník. – 65: K. Bednář, Dušek, Elév, Fanda, Kominík, Sedláčková. – 60: Čechová, Florián, Křížová, Maskot, Švec. – 55: Fojta, Hajný, Kohoutová, Suchý, Ševčík. – 40: J. Bednář, Fišer, Kadlec, Mareš, Plavec, Tomanová. – 35: Musil, Prvák. – 20: Lachtan. – 15: Ampér, Beránek, Učeň. - 0: Ježek, Kapybara (HL), Kočí, Rosa.

 

Pořadí po 21. až 24. kole: 550: Šebesta, Žabka. – 545: Brajko. - 535: Buchta, Drápala, J. Kokeš, M. Kokeš, Milka, Motyčková. – 530: Husar, Josef Nerudný, J. Sýkora (KHL). – 520: Černíková, Potyš. – 515: L. Pavelka. - 490: Járová. – 465: Marek. - 465: Jos. Konečný. – 415: Mareš. - 395: Fojta. – 265: Kočí. – 260: J. Bednář, Suchý. - 255: Dušek, Stejskal. – 250: Hajný. - 245: Florián, Kominík. – 240: Fanda, Grossmann (bez 23. a 24. kola), Matějková (bez 23. a 24. kola). – 235: Fišer. – 230: Čechová, Elév, Sedláčková. – 220: Kadlec, Křížová. - 210: Zápasník. – 205: Plavec, Prvák, Ševčík. – 200: Beránek, Maskot. – 185: Musil. – 170: Zedník. - 165: Rosa, Švec. – 155: Kotinová (bez 23. a 24. kola). – 150: Ampér, K. Bednář, Kohoutová, Lachtan. - 140: Učeň. - 130: Ježek. – 115: Tomanová. – 40: Kapybara (HL).

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies