jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 21. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 13. března 2013 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 2395 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola, zkuste to třeba od tohoto prvního kola pátého ročníku.

 

Soutěžní podmínky JLA 2013

 

S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2013 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. Jsou téměř shodné jako v minulém ročníku, jen pro účely kvalifikace získají vítězové 10 bodů + 2 první místa, pokud jich v jednotlivých kategoriích nebude více než tři, a u pramenů došlo k drobným změnám. U pramenů použitých v minulém ročníku u PZ nahraďte KNAP 2 (2006) pramenem KNAP 2 (2010), u PD nahraďte Malou encyklopedii turistiky pramenem Sokol: Olympijské hry novověku, roky vydání si rozšiřte u Českých názvů živočichů na 1997-2011 a u Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců na 1950-1997 až 1950-2010, u PO nahraďte Slovník valašského nářečí pramenem Zelený: Indiánská encyklopedie: Indiáni tří Amerik (Albatros, 1994). U Pramenů v elektronické podobě si přidejte Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home. Podrobný seznam naleznete na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

21. KOLO

 

křížovKA 

 

procházka po zoo - 11

 

Od Safari se vydáme kolem výběhů bizonů, jaků a koňovitých k jižnímu vrcholu Mniší hory, kterému dominuje Tropické království. V akváriích zde tradičně vzbuzují u návštěvníků zoo ... (1) obyvatelé tropických moří. Výrazným zbarvením nás upoutá ... (2). Tato malá ostnoploutvá ryba má zploštělé tělo, mírně prodloužený ... (3) a jedinou hřbetní ... (4) vybavenou ... (5). Charakteristickou je pro ni ... (6). Její jídelníček tvoří především ... (7), v menší míře plankton a jiní drobní živočichové, v zajetí hlávkový salát nebo špenát. Ve volné přírodě často doprovází ... (8), z jejichž krunýřů požírá porost řas. V akváriu požaduje mezi ... (9) několik míst, v kterých se může ukrýt. Příště navštívíme sousední ... (10).

 

ŠIKMá NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ střídavá polomozaikovka

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz str. 29). Všechny typy políček jsou již předkresleny. 1. díl 2. tajenky (6) je systémově skryt ve správně vyplněném obrazci. A že se jedná o první kolo nového ročníku, tak vězte, že potřebná písmena názvu ryby „vylovíte“ postupně zleva doprava, první písmeno poblíž oka a poslední na ocase. Tak úspěšné rybaření!

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Novozélandský herec. - 2. ?3?. - 3. Struna; formát papíru. - 4. Nyc; ?10?; kovem pobíjeti; neústrojné přírodniny. - 5. Na obou místech; Chikarijové; ?2/2?; ztrácet se. - 6. Dupání; zkratka okresní vojenské správy; pták; druh perských koberců; bývalá estonská hlava státu; zástupkyně rostlinné říše. - 7. Ruské rybí polévky; jevištní operace; klobouk; dorůstající dívka; nápor. - 8. Připravit si šaty; blátošlapové; tepelné pochody; syntetické vlákno; určitá místnost. - 9. Hráč na bicí; rakouské sídlo; ?8?; švihy; Tellova otčina; přepravka na maso. - 10. Uzlíček ve tkanině; název fungicidu; potápivé kachny; kůly s dlouhými výčnělky; vodní dýmka; „Rodička bohů“; motýl; jásoty. - 11. Kamerunská mineralogická lokalita; mongolští rolníci; šalvostry; hřbítek; ?1/2?; střídání služby; revolver; schůze; báječná. - 12. Vypředená z několika druhů textilních materiálů (příze); vejtaha; parma; vousy; dávka; pes; kráčet v temnotě. - 13. České hudební vydavatelství a nakladatelství; chlapáci; určitý vědní obor; vzdání se pojistné náhrady; pěšinka; skokan; asijský stát. - 14. Nesprávně; uspořádat; houby nejméně ceněné; platidlo v antickém Řecku. - 15. Doplnit (vědomosti); dát občas na náležité místo (nádobí); vážný děj; název komedie od autora Duše a Země. - 16. Oftalmolog; slovanský název okolí dannenbergského hradu; ?6?. - 17. Chemický vzorec jednoho z telluridů; rozpačitý taneční mistr; tiše mluvit; křídlatý hmyz + zlý. - 18. Americká herečka; druh nádoby; ves v benešovském hejtmanství; italský moderátor; trpící (nemocí); zapalovač; alkaloid; rádce krále Karla VIII. - 19. ?5?; kalaba; ?4?; indická jednotka hmotnosti; dvorský místosudí český; přihrádka na odkládání jídelní misky. - 20. Posečené lučiny; mezopotamská bohyně vegetace; určitá síla. - 21. Indonéský pokrm. - 22. Francouzák.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 14. Původce Otce a syna. - 15. Pár kynutých knedlíků. - 16. Začernit; blahobyt; dvojice. - 17. ?1/1?; patřící představiteli role Tita; nasekat dříví do foroty. - 18. Příbuzná; adoptovat; autorka Vázy; s oblibou putovat (po světě); příslušná písařka + zájmeno. - 19. Šumice; domácké ženské jméno; bigbeatové (slovensky); potlačiti (vzpouru); starořecký architektonický prvek; zájmeno; Hanelův nástupce. - 20. Malý kůň; dokud; kopyto; stavební konstrukce; Sláva; fůra; africký kmen. – 21. Huňatý pes; pohoří; malý chlapec; hvězda; hasnice; hinduistický náboženský učitel; stav binárních logických obvodů. - 22. Odrůda brambor; blond; měsíc v starožidovském kalendáři; antibiotické prostředky proti sviluškám; ?1/3?; slovenské domácké mužské jméno; předložka; mauritánská měnová jednotka; vyšší škola. – 23. Náklady; lůžková pohovka; jméno zpěvačky Keltonové; Aňa; horečky; prudké (světlo); pták; anglická zkratka jistého standardního času. - 24. Smluvit; ruská řeka; choroba; manila; zaujetí; žvanilova; cesty; krajový název jisté obilniny. – 25. Hmyz; stlaní; sídlo v Iráku; enkláva (národnostní); anglický hudební skladatel; ?9?; nespoutaný; cizí ženské jméno. – 26. Slavný Webberův muzikál; týkající se dolnorakouského města; řeč; běloruské sídlo; náprsníky. - 27. Petřvaldský důl; autor Motocyklu; určité porosty; rostlinný prvek; typ stanu. – 28. Proplout mořem (křížem krážem); pakáž; přestat pukat. - 29. Tobolka na poprsí v kvartýru; částice; vyplňovat (divadlo) návštěvníky s volnými lístky. - 30. Jméno arabského hvězdáře; v esperantu „spona“; ?7?; besha; místní název hvězd. – 31. Podskupina afrických jazyků + správce; papoušek; slovenské domácké ženské jméno; tyčky v plotě; ledový pilíř; maledivské platidlo; dívčí jméno. – 32. Placka; sluha v synagoze; špalek; kartáč; sklínka. - 33. Pohled zpředu; španělská řeka; inspirace hocha. - 34. Zástupce hrabavých. – 35. 720 U.

Upozornění:

Vzhledem k častým dotazům, zda náhodou nepovažuji otazník u hesla "lokáč" v kartotéce NLA jen za nejistotu v tom, zda jde o hrnek s hubičkou nebo bez ní, sděluji, že považuji celý význam "hrnek s hubičkou" za nejistý v daném kontextu, neboť dost dobře mohl mít autor knihy na mysli velký lok, lokáč, lokanec. Významy s otazníkem v souladu se Soutěžními podmínkami JLA do legendy nedávám, resp. ve 21. kole JLA druh nádoby 18/2 není LOKÁČ.
 

HÁDANKY

Moto:             S ostnoploutvou rybou

            jádra nejsou chybou.

 

1                    PŘESUNKA

   Jádro tvoří ryba z moří.

 

2              ZÁMĚNKA

Dříve už cyklista prodal zbraň za kuny,

určitý příjem dnes zajímá přítele,

jenž cvičí s nadšením držení harpuny,

kde ryba po ránu plave si vesele.

 

3              OBNAŽKA

Chválí si komůrky člověk od sekery,

pře mistra pomíjí, krmení boduje,

eden se po víně mění byt megery,

dokonce v akvárku rybička hoduje.

 

4              PŘESUNKA                     

U kola výklenky lovci dva viděli,

za raftem pohledy hodili na chvíli,

za mince balvan jim čistoty udělí,

nebyli z ostrovů, ryby je zranily.

 

5             PŘÍDAVKA

Samotná udidla hřebečky nezkrotí,

to spíše povodním stromů pás zabrání,

podpisy na směnkách lovců spor vyhrotí,

ryby ke dnu jdou, hráze je zaclání.

 

6             POSUNKA

Bečka se, příteli, ohřívá před nocí,

rybáře se zbraní aparát provází,

ve filmu sedí jim přezdívka „žraloci“,

hluboko ve vodě ryba se nachází.

 

7               OBRATKA                                              

Muž před urnou hlásí krádež,

není žádné béčko malé,

soubory ryb zkoumá mládež,

jedna bude mrštná stále.

 

8             OBMĚNKA

Chráním rybu ohroženou

mám ji dávno oblíbenou.

 

9             POLOVSUVKA

S pitomcem skladatel rázem se zamotá,

báchorka při žvástech rodí se, tedy dík,

končí v ní až v hrobě koření života,

že prý kdys na rybě smlsnul si politik.

 

10             SLOUČENKA

Utichnou po pátku rachoty v La Platě,

na pštrosy vyrazí nejeden dravý tvor,

tamní hra před ním je, po něm plášť láká tě,

dnes hrany zubů zříš, kde loví predátor.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto:             Zkuste uloviti ryby do svých sítí.


1. Rybička

Obrys rybičky je tvořený šesti shodnými čtvrtoblouky kružnice. Jak dlouhá je strana čtverce, který zaujímá stejnou plochu jako naše rybička? Za správnou odpověď získáte 10 bodů.

 

 

2. Rybolov

Každý rybář (R) dokáže ulovit svým prutem ryby v dosahu zeleně vyznačených polí v osmi směrech dle obrázku. Umístěte na některá z volných polí rybáře tak, aby jimi mohly být všechny ryby uloveny. Za správné řešení s nejmenším počtem rybářů získáte 15 bodů, za každého rybáře navíc získáte o 5 bodů méně, nejhůře žádný bod.


 

 

3. Čtyři rybky

Rozdělte čelní stěnu akvária na čtyři stejně velké tvarově shodné díly (mohou být i zrcadlově obrácené). V každém z nich musí být vidět jedna rybka. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

 

4. Ostnoploutví

Vylovte z každého řádku či sloupce několik písmen tak, abyste zleva doprava či shora dolů přečetli jednu rybu z připojeného seznamu. Každé písmeno může být použité jen v jednom názvu ryby. Jako řešení zapište k rybě číslo příslušného řádku či sloupce, ve kterém „plave“. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

 

5. Bodloci žlutí

Devět bodloků žlutých zaujalo v akváriu takovou pozici, že jejich bílé skvrny u základů ocasů znázorněné černými tečkami leží po třech na devíti přímkách. Přidejte do akvária dalšího bodloka žlutého, šest očíslovaných bodloků ponechejte na svých pozicích a zbylé čtyři přemístěte tak, aby se vzájemně nedotýkali a jejich bílé skvrny ležely po třech na deseti přímkách. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

 

6. Na širém moři

Rastr 9 x 9 polí představuje moře. Umístěte na 2 sousední pole 4 lodičky vodorovně a 4 lodičky svisle tak, aby se jejich pole nedotýkala stranou ani rohem. Kroužky představují rybáře, každý z nich sedí na jedné lodičce a právě ulovil každý různou rybu. Číslo v kroužku udává délku vlasce vedoucího k ulovené rybě. Zakreslete jednotlivé vlasce, které vedou vodorovně a svisle a spojují středy políček. Vlasec začíná ve středu pole s kroužkem a končí ve středu políčka s rybou (viz příklad). Vlasce se nesmějí křížit ani vzájemně dotýkat a nezasahují do polí, ve kterých jsou umístěny poloviny lodiček bez rybářů. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

7. Akvárium

V polích členitého okna akvária lze v určitém okamžiku pozorovat deset znázorněných ryb. Zakreslete jejich pozice tak, aby se žádná z polí s umístěnými různými rybami vzájemně nedotýkala, a to ani rohem. Za každé různé správné řešení získáte 10 bodů.

 

8. Pomec

Vyplňte políčka akvária číslicemi 1 až 9 tak, aby se stejné číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani ve vyznačených menších čtvercích. V políčkách s rybkou je osm různých dvouciferných čísel, značících pořadí měsíce, kdy se v nich pomec rád zdržoval - čteno zleva doprava nebo shora dolů to jsou čísla 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78 a 89. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies