jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsou vyvěšena autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 24. kola JLA. Na stránky jsem je umísťoval s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.
U křížovek jsem připravil řadu zapeklitých pasáží, bylo třeba zvážit, co je rostlina a co jen produkt z ní, kde hledat italského spisovatele, kde trávu, co či kdo je šedina - prostě boží dopuštění a koží zážitek. Pita není rostlina, je to rostlinné vlákno. Jsem si teda myslel, ale př. Valíček mě upozornil, že pita je i rostlina poskytující vlákno, a má pravdu, doložil tento fakt pramenem Choleva: Rostlinná výroba tropů a subtropů: textilní rostliny (SPN Praha 1970), kde na str. 281 je uvedeno, že pita je místní název textilní rostliny Agave americana nebo Aechmea magelanae. Italský spisovatel je autorsky Bonciario z Malého Otty, takže pokud jste řešili jiného Itala, požádal bych Vás o informaci, kde ho najdu a o doložení případných křižujících se výrazů.
U hádanek mělo činit problémy hledání klíče u klíčovky, ale ani pádovka nebyla dvakrát lehká. U klíče klíčovky bylo potřeba sečíst stejné slabiky, které se v textu objevily.
U logických úloh měl být nejtěžším oříškem písmenný čtverec, ale nakonec ho možná překoná cesta kapybary. Stromem prostě kapybara nemůže projít.
Vladimír

Řešení křížovek:
Š
IKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Stúp; Baří. - 2. Kasr; kožáky. - 3. Lakatosovo rodiště; koží; odíti se. - 4. Emerson; cedníček; laurices; osátka. - 5. Ledva uvoliti; valiti; amatéři; Io; klče + KA. - 6. Šabrej; Ceolon; voice; ladnost; mast; Armin. - 7. Šaár; etanol; ovotesta; ampr; kutr; nno; cina. - 8. Atabeg; Utah; Bariera; tRNA; Irja; Nais; talmi; INPA. - 9. Náv; minverit; plavoun; Ennedi; bo; -mer. - 10. ÁN; tod; Oliverova role + Olin; jednoslovné častice. - 11. Lita; Eran; oka soukadla; švihák; anakondy. – 12. Nahé; deses; velmi; hi; sapé; hakata; lapat; arnyka; té. - 13. Na tré; ažura; Ben Selvin; nesvé; Račov; Melk; Koanga; Ti. – 14. Osman; Ligas; plody; východisko; Dája; biskup Idatius. - 15. Ondra; pople; digit; silt; šarlatán; illujankaš; země Nairi. – 16. Lanark; nemilo; A. Abt; Karikás; Vapartova; hranatá hlava. – 17. Apogeová; kapybara; vypouchlost (vypouklost) lebce. – 18. Koukat se občas po kojenci (réb.); nespokojenci (réb.). – 19. Sasanka a psince; grama; los polvos. – 20. Má.

Tajenky: 1. Kapybara. - 2. Hranatá hlava. - 3. Srst. - 4. Panama. - 5. Vodní prostředí. - 6. Vegetace. - 7. Osm až deset minut. - 8. Plavoun. - 9. Plody. - 10. Východisko. - 11. Anakondy.

Řešení hádanek:

1. Kapky, barakuda, manta – kapybara u damana.

2. Okapy baráku, chřípí, kolíky, pávi – o kapybarách kuchaři pikolík vypráví.

3. Dle kápa, baraba, Kemrovi, osika, před loudou, po buklé, s pastou, lička – kapybara bokem rákosí celou dobu klepá stoličkami.

4. Oka, Arachné, dáma, žel kápovi o kapybarách nerada manželka poví.

5. Kroky dolů, manikúry, chleby s trapáky, Rába – krokodýlům uniká rychle bystrá kapybara.

6. Kapr, ryba rypoun, stavěči, šperk, valiči (šáliči) kapybary poutavě čiperka líčí.

7. Tři kapybary (jádro je složeno ze slabik, které se ve verších postupně objeví podruhé a víckrát ne).

8. Sekaná, kapybara za stokou zakouká se na stopy kabara.

9. Dneska málem kapybara má bazén kolem rákosí.

10. Kapy, baráže, retra, viny – kapybara žere traviny.

 

Řešení logických úloh:

1. Come on

Řešení viz obrázky. U číselného čtverce je jediné řešení, u písmenného je vícero správných řešení.

Postup řešení:
Do druhého řádku na šestou pozici zleva patří 3, v devátém řádku na šestou pozici zleva patří 4, na pátou pozici 1. Ve druhém řádku na pátou pozici patří 7. V sedmém řádku do šestého políčka zleva patří 19. Ve čtvrtém řádku do šestého políčka zleva patří 67. V devátém řádku do pátého políčka zleva patří 62, do šestého políčka zleva 40 a do osmého políčka zleva 36. Ve druhém řádku do šestého políčka zleva patří 82 a do osmého políčka zleva patří 90. V pátém řádku do druhého políčka zleva patří 83 a do čtvrtého políčka zleva 12. Do druhého řádku na desátou pozici zleva patří 7. Ve čtvrtém řádku do pátého políčka zleva patří 71. V sedmém řádku do pátého políčka zleva patří 84, ve druhém řádku na devátou pozici zleva patří 1 a v sedmém řádku do čtvrtého políčka zleva patří 23. V osmém řádku do druhého políčka zleva patří 07, do devátého políčka zleva 15. Ve druhém řádku do čtvrtého políčka zleva patří 01, ve čtvrtém řádku do čtvrtého políčka zleva 56, ve druhém řádku do sedmého políčka zleva 35, v pátém řádku do sedmého políčka zleva 46, v sedmém řádku do sedmého políčka zleva 50, v devátém řádku do čtvrtého políčka zleva a v šestém řádku do čtvrtého políčka zleva přijde 77 nebo 98. V sedmém sloupci doplníme dvojici 13, do zbylých políček přijdou dvojice 79 nebo 88. V šestém řádku doplníme dvojici 16, ve druhém řádku 44 a 26, v sedmém řádku 92 a 41, ve třetím řádku 29 a 52 a ve čtvrtém řádku 38 a 04. Na diagonálách nyní máme čtyři dvojice shodných číslic 44, 00, 55 a 11, do políčka v deváté řadě a v devátém sloupci patří tedy 99 a v šestém řádku do devátého políčka 87, v devátém řádku do čtvrtého políčka zleva 77 a do sedmého políčka zleva 88, v šestém řádku do čtvrtého políčka zleva 98 a do sedmého políčka zleva 79.

 

Postup řešení:
Číselný čtverec přeskládáme tak, aby v diagonále zleva doprava dolů byly na pozicích vpravo ve dvojicích čísel stejné číslice. Pak hledáme takovou sestavu, aby pro PY a PA vyhovovaly zbylé číslice a přitom pro písmena B, O, B, R zůstaly v nepoužitých sloupcích a řádcích také potřebné číslice. K řešení vede např. A = 0, I = 1, B = 2, N = 3, R = 4, P = 5, T = 6, K = 7, O = 8 a Y = 9.

 

2. Stěna dle kapybary

Řešení viz obrázek (K = 5, A = 3, P = 1, Y = 2, B= 6 a R = 4).

 

3. Kapybara na skalce

Řešení viz obrázek.

 

4. Výběhy kapybar

Jedno ze správných řešení viz obrázek.

 

5. Cesta kapybary

Řešení viz obrázek. Bod S promítneme zrcadlově přes okraj potůčku do bodu X. Bod X promítneme zrcadlově přes okraj louky do bodu Y. Bod Y spojíme s bodem K. Nebýt toho stromu, nejkratší cestu by tvořily úsečky KA, AB a BS a celková délka této cesty by se rovnala délce úsečky KY. Ale protože je v cestě kapybary strom, pomůžeme si kružnicí kolem jeho kmenu o průměru o šířku těla kapybary větším než je průměr kmene ve výšce nejširšího místa na těle kapybary. K této kružnici vedeme tečnu coby kolmici k okraji louky, tato tečna se dotýká kružnice v bodě C, tento bod C promítneme zrcadlově přes okraj louky do bodu C1 a bod C1 spojíme s bodem K. Z bodu X vedeme taktéž tečnu ke kružnici, tato tečna se dotýká kružnice v bodě D. Nejkratší cesta je tvořena úsečkami KE, EC, částí oblouku kružnice CD a úsečkami DF a FS a je vyznačena silnou čarou.

 

6. Domácí mazlíček

Řešení viz obrázek.

 

Autorem úloh č. 2, 3, 4 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies