jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 22. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 22. května 2013 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 2520 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 22. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2013 doplňte u PO Výroční tisk SČHAK 1987-1988. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

22. KOLO 

křížovKY 

procházka po zoo - 12

V teráriu nás zaujme ... (1), latinsky ... (2). Ze skupiny plazů patří k nejoblíbenějším, k čemuž  přispívá její podivuhodný ... (3). Kostěný ... (4) jí slouží jako dokonalé brnění proti nepřátelům. Jeho hřbetní část se nazývá ... (5), břišní díl ... (6). Tato ... (1/1) má masivní nohy s ... (7) určenými k hrabání.  ... (8) má poměrně krátký. Tato velká pohledná ... (1/1) afrických savan obývá ve volné přírodě 1 až 2 km² velké domovské okrsky, z nichž podniká ... (9). Samci spolu v době rozmnožování zápasí. ... (10) kladou ... (11) až šest snůšek za sezonu, z nichž každá obsahuje 6 až 15 vajíček, vzácněji i více. V závislosti na teplotě trvá jejich ... (12) v přírodě 10 až 15 měsíců.
Chloubou zdejší zoo jsou úspěšné
... (13) jejích mláďat. Tato ... (1/1) potřebuje ... (14) a přes den ... (15). V teráriu by neměly chybět větve a kameny, které by mohla přelézat, a ... (16) k hledání potravy, k odpočinku a schovávání.


ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

 4 nesouměrné střídavé mozaikovky a 11 nesouměrných střídavých polomozaikovek

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz str. 31). Všechny typy políček jsou již předkresleny. 1. díl 1. tajenky (5) je skryt, vypište jej a uveďte systém jeho skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Nadčeleď blanokřídlého hmyzu. - 2. Část elektronky. - 3. Zadrhovati. - 4. Ptačí hlas; oh; nenáročný; název labiodentály. - 5. Cizí jazyk; antilopa; ?10?; sídlo spojené se jménem Czudar. - 6. Anglická herečka; mys; jméno eléva u Stanislavského; dolní část košile. - 7. Pes; obětiště; kyrgyzské sídlo; nestyda. - 8. Téčko; nemocné nohy jednoho z rodičů; značka pro jednotku elektrického proudu; předložka; kolem; sunout; Delesseria; ruská řeka. - 9. Člověk; houdit; ?2? + zeměměřič; žák Balestrovy benátské školy; sen; vrstvené pavučiny; velára. - 10. Druh hmyzu (slovensky); natěračův tabák nevalné kvality; odrůda pšenice; poněkud zprotiviti. - 11. Smyk; solmizační slabika; cvičenci a cvičenky bývalé tělovýchovné organizace; schválit. - 12. Chilská sopka; hradby; solnička; napraviti; ázerbájdžánská měnová jednotka; nevyhlubovati; obřad kolektivního pojídání tygra; himálajský vrchol; označení trylku. - 13. Ho + droga; úkon; stará řecká kolonie; pijavice; druh hnojiva (slovensky); toskánská mineralogická lokalita; jedovatý alkaloid. - 14. ?15/1?; autor Člověka; krecht na přezimování okopanin; francouzský herec; Mulishova hra; určitá místnost; výrobce košťat (slovensky); Kaskův kolega + turecký básník; slepice faraónova. - 15. Věda; úkoly; severoitalské město; ypsilon; výběr; ?13?; švýcarský veslař; francouzský kritik; ?7? + do; zkratka státu v USA. - 16. Tamten; předešle; vyklíčená zrna ječmene; čudský bůh vody; měkká pokrývka zubního pásma na čelistech; neplašit; všední + slovenské adverbium; český montanista; kaplička; doušek. - 17. Jméno tónu; kýchnutí; skvrnka; ?9/3?; zastiňovati + velká zvířata v zoologické zahradě; člověk se širokým obličejem; podkopání + název článku o jistých učebnicích (v časopise Typografia 1934); šeptem; ?11?; ale. - 18. Jupiterův měsíc; děda; tázací zájmeno; ?12?; člen zlatého olympijského týmu fotbalistů na OH 1980; indukční potenciometr (slovensky); ženské jméno; tvar prostoru v islámské architektuře; bledá luna; interjekce. - 19. Shoda + postava z Bojarské svatby; práchnivění; vzbouřenec + vedoucí postava vojenského převratu v roce 1987 na Fidži; v esperantu „vápníkový“; Elis; detektiv (soukromý); ?15/2?; autor Rojka; interjekce; příjmení postavy krejčího (byl první manžel paní Valáškové). - 20. ?4?; páka ručního řízení letadla; spojka; antibiotikum; německé zájmeno; šelmy; postava z jistého díla (s postavami ženy z lidu, Iva a Pava); Augustova tragédie; dlouhý kel kňoura. - 21. Poloostrov v Chilské Patagonii + obě ženské + britská řeka; dřívější SPZ vozidel přidělená v českém okrese; utkání o postup do finále; anglicky „setbol“; slovinská kostýmní výtvarnice; větračka; ?9/1?; ?8?. – 22. Představitel Dona; částečka půdy splavená vodou + dohořet; ?6?; žvanit; španělská herečka; americký herec (hrál např. ve filmu s postavou jménem Bolero); římská číslice. – 23. Přikrývadla; olympijský medailista v přetahu lanem; Goriovo rodiště; ředitel karlovarské vodárny; páteř; řecký bůh lékařství. – 24. Jedno z Makalových jmen; ?9/4?; větvička; stůj. – 25. Název filmu se sluhou Richardem.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 21. Slovenská spojka; auskultační sluchátko; ?14?; při. - 22. Větší množství sběratelských předmětů pocházejících z lupu + kakra; plavectví + Aztékové; určité grafické znaménko; osnovat; vytvořit; vynálezce stereotypie. – 23. Francouzská ves; druh nádoby; klaka; káry; vztahy k veřejnosti (zkratka); turecký hodnostář; krájet; portugalský mořeplavec; lahvička. - 24. Citoslovce naznačující vyprsknutí; povrchní; rudná žíla; německý humorista; místo výskytu sialolitu + míšený nápoj + Forzanovo drama; stará vietnamská jednotka hmotnosti; autor Hormonu; asijský národ; souhlas. – 25. Vedro; kůň; autor hudby k Dítěti v akci; oním směrem; určitý organismus; snížený tón; na různých místech; stará čínská jednotka objemu; incký bůh větru a deště; náležející slovenskému sídlu. – 26. Bývalý majitel Železných dvéří (z Vojkovic); soused Kemnicera z Dorndorfu (z Ainetu); doupě; kichtat; švédské sídlo; chudnouti; Lung; čeng; ?16?; japonské umění aranžování květin; český režisér. - 27. Málo peněz; značka výkonu; druh kyseliny; ?9/2?; Simeonův učitel hudby; obratnost; hmyz; šifra Arna Nováka; chemická značka kovového prvku; posvátná věc; ?5?. – 28. Tady; obyčeje; postava z díla, ve kterém vystupuje Moritz; zvuk vydávaný hmyzem; zařízení k určitému pozorování; rostlina; americký polárník; na shledanou; iluze; nervově nemocní lidé. - 29. Vysílat určitý paprsek (anglicky); finský hudební skladatel; slovenské dívčí jméno; francouzský medailér; myšlenka; abstrahovat; matematická zkratka; obilnina; kopec; direkt; hutnický proces. - 30. Rozmrzati; alkaloid; marocký přístav; rostlina; brašny; americký oftalmolog; brazilská měnová jednotka; podváděný manžel (španělsky); týkající se zrušení manželství; slabě vzdychati. – 31. Poloopice; vhodná; ložnice; anglicky „prozkoumání závěti“; hlupákova (dle Kolára); americký skladatel; týkající se určitých elementárních částic. – 32. Objektiv kamery; příbuzné; cizí mužské jméno (Karel); podněcování; chráněnec (politický); norská metropole; sjet; komentář (k filmu); ?3?. - 33. Švédská míra na tekutiny; zkopírovaný produkt; počáteční; kobylí hlava; druh technického přístroje; postava z Nany; aleutský ostrov; pletenec (vlasů). - 34. Notabene; indonéské jezero; drobný ptáček; domácké ženské jméno; prkna (na lodním boku) k ochraně proti vlnám; francouzský herec; opice. – 35. Kápě; město v provincii Cuneo; zakladatel dobročinného fondu; velitel; střevní nálev; město v kraji Nord; ?1/2?; velára. – 36. Zářivě (v hudbě) + autor Lesní krajiny; modrák; orientální slavnostní místo; plošná míra (slovensky); určité výrobny; velára. – 37. Vyhledávačka talentů (v oblasti módy); kanaánský bůh stvořitel; lázně v údolí Jordánu; plíživé; iniciály českého hudebníka (zemřel v únoru 1986); posílit. – 38. Výletní místo Olomúčanů; instrukce v carském Rusku; mořidla na semena zelenin; přísada do osvěžujících nápojů; mayské božstvo; psí jméno; určitým způsobem odklízeti. – 39. Volání na husy; značně (v hudbě); přísady usnadňující slinování (slovensky); lázeňské středisko Velkého Soči; člověk při těle; finský spisovatel. – 40. Určitý počet přemístění šachových kamenů; stará indická jednotka hmotnosti + zkratka severu; rostliny. – 41. Polodrahokam; mnoho dvojic (slovensky). – 42. Vědecký pracovník.


hádanKY 

Moto: Hádankáři mají želvu v každém taji.

 

1                   PŘESUNKA

Želva přišla na důkazy,
že jsou mladí mezi plazy.

 

2               SLOUČENKA

Opačné konce tu předvádí bouráky,
jednička s horou sil střídá se s mátohou,
prvek před kasinem zaujal diváky,
při vstupu krmí se plaz s drápky na nohou.

 

3                 ODSUVKA

Ve Frydku den po dni pěvci se střídají,
na nástroj za obcí kouká lid nablízku,
vzdycháme dojetím, když hudci zahrají.

V Macapá želva je navyklá při háji
před lidem zahrabat vajíčka do písku –
zas to má provésti v těch místech potají.

 

4              VYBÍRAČKA

Krmě pro osmáky zavoní oborou,
po jídle hlídají i vlhkost dudlíku
manželé, pro které dílo je oporou,
jistý druh relace pustili publiku.

Studijní látky u lyžaře hledají,
když látka zaujme, podniknou výpravu,
v afrických savanách v duchu už bádají,
tam jistě plaz dá si rostlinnou potravu.

 

5              PŘESUNKA                    

Ostrov vnímá plenty krize,
lyžař hledá vločky stálé,
střídačky zas hráči v lize,
želva právě hledá malé.

 

6                   ZÁMĚNKA

Ryba u skaláků před květem schová se,
my s květy civíme na muže s perlíkem,
se spěchem šupiny uklízí po čase,
před cestou zkusíme opít ho rohlíkem.

Po týdnu za péče malajských servírek
sledujem turisty s foťáky levnými,
vedle želv neznámý plecitý frajírek
zaujme strojenou polohu před nimi.

 

7               LAVINOVKA                                         

Ve vodě potoka při lovu na háčky
kromě ryb lovených zdánlivě dost snadně
vzdálí se okolo chlapcovy pravačky
též želva, která se chová dost nápadně.

 

8                  VSUVKA

Od ucha k uchu je již pusa hrdiny
před jistou slavností, námaha je tatam.
Chrabrý choť blíží se v náručí rodiny,
větérek při řece míří dál k polanám.

Na Jávě v oblasti rýžových plantáží
místní muž k úsměvu důvod má jiný zas,
podle něj v kanálu poblíže garáží
nad šunkou zastihl opici jistý plaz.

 

9              HLÁSKOVKA
    (3 8 – 5 6 5, 6 1 4, 6 6 8 5 5, 5 1 5;
            8 5 2 6, 8 4 4 8 8 5 6;
              9 5 9 6 1 7 6 2 8 7)

Strana trojúhelníku

Manželka se synkem k lidušce kráčela,
tam hocha vábily dechové nástroje,
ne hlouček hulvátů u bicích a cella,
jednou si zahraje možná na oboje.

Manžel vzal na fotbal synka do Ostravy,
pozorný slovenský trenér zde hudroval,
jak často forvardi soupeře z Moravy
uspali domácí zadáky, šlak ho bral.

Milenec se synkem kempoval kapánek,
dnes ho vzal do zoo s nadutým příbuzným,
ten viděl při shlucích spojených sasanek
exemplář s krunýřem, nechce dál, co už s ním?

 

10                 ČASOVAČKA

Rukama lomila žena a žvanila,
když děcka marodí, že ječet nemají,
že lpíme na Keni, kde plazy zažila,
že ti na vyhřátých kamenech dřímají.


LOGICKÉ ÚLOHY 

Moto: Hlavy pletem želvím světem.

 

1. Želví školka

V želví školce máme 9 x 9 kotců, v každém z nich je jedna až devět želviček. Umístěte je do kotců tak, aby se v žádném řádku, sloupci ani ve vyznačených sektorech neopakoval jejich stejný počet. Čísla okolo školky udávají součet určitých jejich počtů od krajního kotce dál v daném řádku či sloupci. Počet želviček v prvním kotci od kraje udává, v kolika kotcích včetně toho krajního máte želvičky sečíst. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

2. Chovatel želv

O chovateli želv se mnohé dovíte po vyplnění číselné křížovky. Do jejího rastru umístěte 12 čísel čtených vodorovně zleva doprava nebo svisle shora dolů. V křížovce se musí objevit všechny číslice od 0 do 9, každá nejméně jednou. Umístěte do ní rok narození chovatele želv i odmocninu z něj, rok narození jeho praděda i kulatiny, kterých by se chovatel rád ve zdraví dožil. Umístěte do ní věk chovatele, ve kterém se chovu želv začal věnovat, počet želv, které nyní chová, a součet jejich věků. Tento součet je nejmenší číslo, které děleno dvěma dá zbytek 1, děleno 3 zbytek 2, děleno 4 zbytek 3 atd., až děleno 9 dá zbytek 8. Dále do křížovky umístěte dvojnásobek jiného čísla, které v křížovce je, násobek sedmi, dvoucifernou mocninu, čtyřcifernou mocninu a jedno prvočíslo. Za správné uvedení počtu želv, které nyní chovatel chová, získáte 20 bodů.

 

3. Tucet želv

Rozdělte obrazec na 12 nepřekrývajících se sektorů, každý musí obsahovat 5 zadaných políček a mít unikátní tvar (otočené či zrcadlově převrácené tvary se považují za stejné). V každém sektoru musí být umístěna želva, resp. všechna písmena slova ŽELVA. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

4. Krunýř

V příkladu napravo od želvy lze napočítat tři šestiúhelníky. Kolik šestiúhelníků lze napočítat na krunýři naší želvy? Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

 

5. Želví farma

Na želví farmě mělo dojít k výměně chovných samiček za samičky z jiné farmy. Samečci neměli být během výměny rušeni, aby nebyli nervózní, že jsou bez samiček. Pozice samečků i samiček jsou graficky znázorněny obrysy jejich krunýřů. Pozice samečků označují šipky, na každého směřuje alespoň jedna šipka, každá šipka směřuje alespoň na jednoho samečka. Čísla okolo farmy udávají počet samečků v daném řádku nebo sloupci. Označte symbolem ♀ krunýře, pod kterými se skrývají samičky. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

6. Teritoria karet

Po liniích čárkovaného rastru rozdělte obrazec na 6 teritorií karet. Teritoria jsou souvislé části obrazce shodné plochy, ale různého tvaru. Kroužky uvnitř obrazce označují všechny body, ve kterých se stýkají tři různá teritoria, v kroužcích na okraji obrazce se stýkají dvě různá teritoria. Nikde v obrazci se nestýkají čtyři různá teritoria. Následně vyplňte obrazec písmeny tak, aby každý řádek, sloupec i každé teritorium obsahovalo písmena K, A, R, E, T a A. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 54. kolo probíhalo od 12. září do 10. října 2019, otevřít si můžete řešení 54. kola JLA, předběžné výsledky 54. kola JLA a ohlasy na 54. kolo JLA. Kolo bylo věnováno tkalcům, došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies