jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 22. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 22. května 2013 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 2520 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 22. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2013 doplňte u PO Výroční tisk SČHAK 1987-1988. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

22. KOLO 

křížovKY 

procházka po zoo - 12

V teráriu nás zaujme ... (1), latinsky ... (2). Ze skupiny plazů patří k nejoblíbenějším, k čemuž  přispívá její podivuhodný ... (3). Kostěný ... (4) jí slouží jako dokonalé brnění proti nepřátelům. Jeho hřbetní část se nazývá ... (5), břišní díl ... (6). Tato ... (1/1) má masivní nohy s ... (7) určenými k hrabání.  ... (8) má poměrně krátký. Tato velká pohledná ... (1/1) afrických savan obývá ve volné přírodě 1 až 2 km² velké domovské okrsky, z nichž podniká ... (9). Samci spolu v době rozmnožování zápasí. ... (10) kladou ... (11) až šest snůšek za sezonu, z nichž každá obsahuje 6 až 15 vajíček, vzácněji i více. V závislosti na teplotě trvá jejich ... (12) v přírodě 10 až 15 měsíců.
Chloubou zdejší zoo jsou úspěšné
... (13) jejích mláďat. Tato ... (1/1) potřebuje ... (14) a přes den ... (15). V teráriu by neměly chybět větve a kameny, které by mohla přelézat, a ... (16) k hledání potravy, k odpočinku a schovávání.


ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

 4 nesouměrné střídavé mozaikovky a 11 nesouměrných střídavých polomozaikovek

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz str. 31). Všechny typy políček jsou již předkresleny. 1. díl 1. tajenky (5) je skryt, vypište jej a uveďte systém jeho skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Nadčeleď blanokřídlého hmyzu. - 2. Část elektronky. - 3. Zadrhovati. - 4. Ptačí hlas; oh; nenáročný; název labiodentály. - 5. Cizí jazyk; antilopa; ?10?; sídlo spojené se jménem Czudar. - 6. Anglická herečka; mys; jméno eléva u Stanislavského; dolní část košile. - 7. Pes; obětiště; kyrgyzské sídlo; nestyda. - 8. Téčko; nemocné nohy jednoho z rodičů; značka pro jednotku elektrického proudu; předložka; kolem; sunout; Delesseria; ruská řeka. - 9. Člověk; houdit; ?2? + zeměměřič; žák Balestrovy benátské školy; sen; vrstvené pavučiny; velára. - 10. Druh hmyzu (slovensky); natěračův tabák nevalné kvality; odrůda pšenice; poněkud zprotiviti. - 11. Smyk; solmizační slabika; cvičenci a cvičenky bývalé tělovýchovné organizace; schválit. - 12. Chilská sopka; hradby; solnička; napraviti; ázerbájdžánská měnová jednotka; nevyhlubovati; obřad kolektivního pojídání tygra; himálajský vrchol; označení trylku. - 13. Ho + droga; úkon; stará řecká kolonie; pijavice; druh hnojiva (slovensky); toskánská mineralogická lokalita; jedovatý alkaloid. - 14. ?15/1?; autor Člověka; krecht na přezimování okopanin; francouzský herec; Mulishova hra; určitá místnost; výrobce košťat (slovensky); Kaskův kolega + turecký básník; slepice faraónova. - 15. Věda; úkoly; severoitalské město; ypsilon; výběr; ?13?; švýcarský veslař; francouzský kritik; ?7? + do; zkratka státu v USA. - 16. Tamten; předešle; vyklíčená zrna ječmene; čudský bůh vody; měkká pokrývka zubního pásma na čelistech; neplašit; všední + slovenské adverbium; český montanista; kaplička; doušek. - 17. Jméno tónu; kýchnutí; skvrnka; ?9/3?; zastiňovati + velká zvířata v zoologické zahradě; člověk se širokým obličejem; podkopání + název článku o jistých učebnicích (v časopise Typografia 1934); šeptem; ?11?; ale. - 18. Jupiterův měsíc; děda; tázací zájmeno; ?12?; člen zlatého olympijského týmu fotbalistů na OH 1980; indukční potenciometr (slovensky); ženské jméno; tvar prostoru v islámské architektuře; bledá luna; interjekce. - 19. Shoda + postava z Bojarské svatby; práchnivění; vzbouřenec + vedoucí postava vojenského převratu v roce 1987 na Fidži; v esperantu „vápníkový“; Elis; detektiv (soukromý); ?15/2?; autor Rojka; interjekce; příjmení postavy krejčího (byl první manžel paní Valáškové). - 20. ?4?; páka ručního řízení letadla; spojka; antibiotikum; německé zájmeno; šelmy; postava z jistého díla (s postavami ženy z lidu, Iva a Pava); Augustova tragédie; dlouhý kel kňoura. - 21. Poloostrov v Chilské Patagonii + obě ženské + britská řeka; dřívější SPZ vozidel přidělená v českém okrese; utkání o postup do finále; anglicky „setbol“; slovinská kostýmní výtvarnice; větračka; ?9/1?; ?8?. – 22. Představitel Dona; částečka půdy splavená vodou + dohořet; ?6?; žvanit; španělská herečka; americký herec (hrál např. ve filmu s postavou jménem Bolero); římská číslice. – 23. Přikrývadla; olympijský medailista v přetahu lanem; Goriovo rodiště; ředitel karlovarské vodárny; páteř; řecký bůh lékařství. – 24. Jedno z Makalových jmen; ?9/4?; větvička; stůj. – 25. Název filmu se sluhou Richardem.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 21. Slovenská spojka; auskultační sluchátko; ?14?; při. - 22. Větší množství sběratelských předmětů pocházejících z lupu + kakra; plavectví + Aztékové; určité grafické znaménko; osnovat; vytvořit; vynálezce stereotypie. – 23. Francouzská ves; druh nádoby; klaka; káry; vztahy k veřejnosti (zkratka); turecký hodnostář; krájet; portugalský mořeplavec; lahvička. - 24. Citoslovce naznačující vyprsknutí; povrchní; rudná žíla; německý humorista; místo výskytu sialolitu + míšený nápoj + Forzanovo drama; stará vietnamská jednotka hmotnosti; autor Hormonu; asijský národ; souhlas. – 25. Vedro; kůň; autor hudby k Dítěti v akci; oním směrem; určitý organismus; snížený tón; na různých místech; stará čínská jednotka objemu; incký bůh větru a deště; náležející slovenskému sídlu. – 26. Bývalý majitel Železných dvéří (z Vojkovic); soused Kemnicera z Dorndorfu (z Ainetu); doupě; kichtat; švédské sídlo; chudnouti; Lung; čeng; ?16?; japonské umění aranžování květin; český režisér. - 27. Málo peněz; značka výkonu; druh kyseliny; ?9/2?; Simeonův učitel hudby; obratnost; hmyz; šifra Arna Nováka; chemická značka kovového prvku; posvátná věc; ?5?. – 28. Tady; obyčeje; postava z díla, ve kterém vystupuje Moritz; zvuk vydávaný hmyzem; zařízení k určitému pozorování; rostlina; americký polárník; na shledanou; iluze; nervově nemocní lidé. - 29. Vysílat určitý paprsek (anglicky); finský hudební skladatel; slovenské dívčí jméno; francouzský medailér; myšlenka; abstrahovat; matematická zkratka; obilnina; kopec; direkt; hutnický proces. - 30. Rozmrzati; alkaloid; marocký přístav; rostlina; brašny; americký oftalmolog; brazilská měnová jednotka; podváděný manžel (španělsky); týkající se zrušení manželství; slabě vzdychati. – 31. Poloopice; vhodná; ložnice; anglicky „prozkoumání závěti“; hlupákova (dle Kolára); americký skladatel; týkající se určitých elementárních částic. – 32. Objektiv kamery; příbuzné; cizí mužské jméno (Karel); podněcování; chráněnec (politický); norská metropole; sjet; komentář (k filmu); ?3?. - 33. Švédská míra na tekutiny; zkopírovaný produkt; počáteční; kobylí hlava; druh technického přístroje; postava z Nany; aleutský ostrov; pletenec (vlasů). - 34. Notabene; indonéské jezero; drobný ptáček; domácké ženské jméno; prkna (na lodním boku) k ochraně proti vlnám; francouzský herec; opice. – 35. Kápě; město v provincii Cuneo; zakladatel dobročinného fondu; velitel; střevní nálev; město v kraji Nord; ?1/2?; velára. – 36. Zářivě (v hudbě) + autor Lesní krajiny; modrák; orientální slavnostní místo; plošná míra (slovensky); určité výrobny; velára. – 37. Vyhledávačka talentů (v oblasti módy); kanaánský bůh stvořitel; lázně v údolí Jordánu; plíživé; iniciály českého hudebníka (zemřel v únoru 1986); posílit. – 38. Výletní místo Olomúčanů; instrukce v carském Rusku; mořidla na semena zelenin; přísada do osvěžujících nápojů; mayské božstvo; psí jméno; určitým způsobem odklízeti. – 39. Volání na husy; značně (v hudbě); přísady usnadňující slinování (slovensky); lázeňské středisko Velkého Soči; člověk při těle; finský spisovatel. – 40. Určitý počet přemístění šachových kamenů; stará indická jednotka hmotnosti + zkratka severu; rostliny. – 41. Polodrahokam; mnoho dvojic (slovensky). – 42. Vědecký pracovník.


hádanKY 

Moto: Hádankáři mají želvu v každém taji.

 

1                   PŘESUNKA

Želva přišla na důkazy,
že jsou mladí mezi plazy.

 

2               SLOUČENKA

Opačné konce tu předvádí bouráky,
jednička s horou sil střídá se s mátohou,
prvek před kasinem zaujal diváky,
při vstupu krmí se plaz s drápky na nohou.

 

3                 ODSUVKA

Ve Frydku den po dni pěvci se střídají,
na nástroj za obcí kouká lid nablízku,
vzdycháme dojetím, když hudci zahrají.

V Macapá želva je navyklá při háji
před lidem zahrabat vajíčka do písku –
zas to má provésti v těch místech potají.

 

4              VYBÍRAČKA

Krmě pro osmáky zavoní oborou,
po jídle hlídají i vlhkost dudlíku
manželé, pro které dílo je oporou,
jistý druh relace pustili publiku.

Studijní látky u lyžaře hledají,
když látka zaujme, podniknou výpravu,
v afrických savanách v duchu už bádají,
tam jistě plaz dá si rostlinnou potravu.

 

5              PŘESUNKA                    

Ostrov vnímá plenty krize,
lyžař hledá vločky stálé,
střídačky zas hráči v lize,
želva právě hledá malé.

 

6                   ZÁMĚNKA

Ryba u skaláků před květem schová se,
my s květy civíme na muže s perlíkem,
se spěchem šupiny uklízí po čase,
před cestou zkusíme opít ho rohlíkem.

Po týdnu za péče malajských servírek
sledujem turisty s foťáky levnými,
vedle želv neznámý plecitý frajírek
zaujme strojenou polohu před nimi.

 

7               LAVINOVKA                                         

Ve vodě potoka při lovu na háčky
kromě ryb lovených zdánlivě dost snadně
vzdálí se okolo chlapcovy pravačky
též želva, která se chová dost nápadně.

 

8                  VSUVKA

Od ucha k uchu je již pusa hrdiny
před jistou slavností, námaha je tatam.
Chrabrý choť blíží se v náručí rodiny,
větérek při řece míří dál k polanám.

Na Jávě v oblasti rýžových plantáží
místní muž k úsměvu důvod má jiný zas,
podle něj v kanálu poblíže garáží
nad šunkou zastihl opici jistý plaz.

 

9              HLÁSKOVKA
    (3 8 – 5 6 5, 6 1 4, 6 6 8 5 5, 5 1 5;
            8 5 2 6, 8 4 4 8 8 5 6;
              9 5 9 6 1 7 6 2 8 7)

Strana trojúhelníku

Manželka se synkem k lidušce kráčela,
tam hocha vábily dechové nástroje,
ne hlouček hulvátů u bicích a cella,
jednou si zahraje možná na oboje.

Manžel vzal na fotbal synka do Ostravy,
pozorný slovenský trenér zde hudroval,
jak často forvardi soupeře z Moravy
uspali domácí zadáky, šlak ho bral.

Milenec se synkem kempoval kapánek,
dnes ho vzal do zoo s nadutým příbuzným,
ten viděl při shlucích spojených sasanek
exemplář s krunýřem, nechce dál, co už s ním?

 

10                 ČASOVAČKA

Rukama lomila žena a žvanila,
když děcka marodí, že ječet nemají,
že lpíme na Keni, kde plazy zažila,
že ti na vyhřátých kamenech dřímají.


LOGICKÉ ÚLOHY 

Moto: Hlavy pletem želvím světem.

 

1. Želví školka

V želví školce máme 9 x 9 kotců, v každém z nich je jedna až devět želviček. Umístěte je do kotců tak, aby se v žádném řádku, sloupci ani ve vyznačených sektorech neopakoval jejich stejný počet. Čísla okolo školky udávají součet určitých jejich počtů od krajního kotce dál v daném řádku či sloupci. Počet želviček v prvním kotci od kraje udává, v kolika kotcích včetně toho krajního máte želvičky sečíst. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

2. Chovatel želv

O chovateli želv se mnohé dovíte po vyplnění číselné křížovky. Do jejího rastru umístěte 12 čísel čtených vodorovně zleva doprava nebo svisle shora dolů. V křížovce se musí objevit všechny číslice od 0 do 9, každá nejméně jednou. Umístěte do ní rok narození chovatele želv i odmocninu z něj, rok narození jeho praděda i kulatiny, kterých by se chovatel rád ve zdraví dožil. Umístěte do ní věk chovatele, ve kterém se chovu želv začal věnovat, počet želv, které nyní chová, a součet jejich věků. Tento součet je nejmenší číslo, které děleno dvěma dá zbytek 1, děleno 3 zbytek 2, děleno 4 zbytek 3 atd., až děleno 9 dá zbytek 8. Dále do křížovky umístěte dvojnásobek jiného čísla, které v křížovce je, násobek sedmi, dvoucifernou mocninu, čtyřcifernou mocninu a jedno prvočíslo. Za správné uvedení počtu želv, které nyní chovatel chová, získáte 20 bodů.

 

3. Tucet želv

Rozdělte obrazec na 12 nepřekrývajících se sektorů, každý musí obsahovat 5 zadaných políček a mít unikátní tvar (otočené či zrcadlově převrácené tvary se považují za stejné). V každém sektoru musí být umístěna želva, resp. všechna písmena slova ŽELVA. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

4. Krunýř

V příkladu napravo od želvy lze napočítat tři šestiúhelníky. Kolik šestiúhelníků lze napočítat na krunýři naší želvy? Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

 

5. Želví farma

Na želví farmě mělo dojít k výměně chovných samiček za samičky z jiné farmy. Samečci neměli být během výměny rušeni, aby nebyli nervózní, že jsou bez samiček. Pozice samečků i samiček jsou graficky znázorněny obrysy jejich krunýřů. Pozice samečků označují šipky, na každého směřuje alespoň jedna šipka, každá šipka směřuje alespoň na jednoho samečka. Čísla okolo farmy udávají počet samečků v daném řádku nebo sloupci. Označte symbolem ♀ krunýře, pod kterými se skrývají samičky. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

6. Teritoria karet

Po liniích čárkovaného rastru rozdělte obrazec na 6 teritorií karet. Teritoria jsou souvislé části obrazce shodné plochy, ale různého tvaru. Kroužky uvnitř obrazce označují všechny body, ve kterých se stýkají tři různá teritoria, v kroužcích na okraji obrazce se stýkají dvě různá teritoria. Nikde v obrazci se nestýkají čtyři různá teritoria. Následně vyplňte obrazec písmeny tak, aby každý řádek, sloupec i každé teritorium obsahovalo písmena K, A, R, E, T a A. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies