jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

na této stránce máte výsledky 22. kola JLA v řešení hádanek, logických úloh a křížovek.

 

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 166 řešení, nadále zůstává neobsazená kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH pokračují dva a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jediné), v hádankách za 7 autorských řešení (bylo jich 8) a v logických úlohách za řešení za 110 bodů (bylo jich 5).

V soutěži o eura přišla „želví“ pohroma. Všichni adepti na výplatu eur totiž riskovali a až na př. Páče žádný z nich nedokázal ke svému dosavadnímu zisku přidat další zápočet. Př. Mikuš v kat. K se vrací na nulu po sedmi zápočtech v řadě za sebou a jak sám říká, „zahúčal“ na valaštině. Mrzuté je, že minule se mu to stalo po osmi zápočtech v řadě za sebou, takže lze chápat jeho návrh na úpravu soutěžních podmínek JLA, aby se cílový počet potřebných zápočtů v řadě za sebou snížil o 3. Skupina ostravských logiků ztroskotala na šestiúhelnících, napočítala jich o 4 méně, tím pádem je adeptů na eura také o 4 méně a banky se nám pěkně plní. Možnost výplaty eur tak má před sebou v dalším kole jen př. Páč v kat. K, který k řešení 23. kola musí připsat, zda volí eura nebo risk. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 22. kole u KHL 1100 eur, u KH 400 eur, u KL a HL po 440 eurech, u K je v banku 10 eur, u H 60 eur a u kat. L 70 eur.

Stav zápočtů po 22. kole je následující: sedm zápočtů v řadě za sebou má v kat. K: Páč, čtyři zápočty v řadě za sebou má v kat. L: Žabka, tři zápočty v řadě za sebou mají v kat. L: Brajko a Šebesta, dva zápočty v řadě za sebou mají v kat. H: Kousal, Kovářová a M. Turek a v kat. L: Černíková a Potyš a první zápočet do případné řady získali nově 2 účastníci akademie, a to v kat. H: Čižmár a Říha. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Křížovky

Zdaleka nejtěžším chytákem 22. kola bylo valašské slovní spojení OSN TAHÚ, správně jej vyřešili jen dva řešitelé: přátelé Páč a Valíček, blahopřeji.
Systém skrytí tajenky ŽELVA odhalilo osm řešitelů, a to přátelé Drápala, Jaroš, Karpíšek, Mach, Mikuš, Páč, Valenta a Valíček.
Výrazy HIHOLET x HDO správně řešilo 12 řešitelů: Drápala, Jaroš, Karpíšek, Kučera, Mach, Mikuš, Páč, L. Pavelka, Sýkora, Štefek, M. Turek a Vychovalý ml.

Kolo 22 přineslo zřejmě dosud nejtěžší křížovky v historii JLA. A to chyták založený na podobnosti jmen postav 28/3 Hilse a Hilde (obojí viz fdb.cz) křižujících se se 21/5 semifinálovým a demifinálovým duelem (NASCS) nevyšel. Ovšem plně jej nahradil valašský výraz „osn tahú“. Jen přátelé Páč a Valíček vyřešili správně pasáž 22/7 LENON (fdb.cz, film Garfield 2) x 40/1 OSN TAHÚ (Slovník valašského nářečí na webu). Tajenku ŽELVA skrytou ve správně vyplněném obrazci po shlucích písmen PLAZ nalezlo 8 řešitelů. Správné synonymum k legendě „kichtat“ našlo 12 řešitelů, pasáž bylo třeba řešit 18/3 HDO (ČJA 5/316) x 26/4 HIHOLET (MACH, heslo chechtat se).

Aby bylo možno nalézt skrytou tajenku, bylo třeba místo sazebny a sapanu vepsat do křížovky lazebnu a lapan: 14/6 LAZEBNA (SSJČ) x 28/6 LAPAN (RYS 2). Namísto svůdného kvakoše bylo třeba zase vepsat alimoše: 37/5 AL (ČBS, Adolf Langer) x 14/10 ALIMOŠ (Afrika, život a smrt zvířat, str. 88) x 38/6 PRIM (NLA, heslo prim). Dále činily problémy pasáže 18/9 SI (Indiánská encyklopedie, str. 37) x 40/4 SIŘINKY (RYS 2), 7/1 HAVÁK x 24/11 AHA (obojí Slovník valašského nářečí na webu), 19/12 NOVÁK (NLA, heslo Novačka) x 27/2 N (UNI 10, heslo p), 20/3 KUPL (SNČ) x 27/1 TROCHU TYPLÍ (Šmírbuch, heslo peníze).

Bez ztrátových bodů řešil „želvu“ pouze př. Páč, blahopřeji mu. Po více než čtyřech letech chyboval př. Drápala, ovšem jednadvacet zápočtů v řadě za sebou je mimořádný výkon a nadlouho zřejmě stanovil rekord JLA.

Pořadí ve 22. kole: 0 ztr. b.: Páč. – 1: Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH), Mach, Mikuš. – 2: Valíček. – 6: J. Sýkora (KHL), Valenta. – 7: L. Pavelka, Štefek (KH). – 8: Gašparín, M. Turek. – 9: Hájiček, Vojník. – 10: Nack. - 12: Vychovalý ml. – 13: Vlášek. - 14: Marjenka. - 17: Járová, Vašinka. – 22: Haralík, Podzemský. – 25: Kopřiva. - 27: K. Bednář, Bureš. - 28: Staněk. – 29: Patron. – 30: Soukup, Urban. – 32: Pavlík. – 33: Dudek, Hajný. – 35: Pala. – 36: Svoboda. – 38: Fiala, Prvák, Střelec. – 40: Čechová. - 41: Horák, Slavík. – 42: Kolář. - 43: Elév, Zedník. – 45: Horáček. – 46: Kouhoutová. - 48: Tomanová. – 49: Hájek. – 50: Florián. – 53: Kratochvíl. – 56: Fabian. - 57: Vodník. – 58: Vlček. – 61: Hrubá.

Pořadí po 21. a 22. kole: 0 ztr. b.: Páč. – 1: Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH), Mach, Mikuš. – 2: Valíček. – 6: J. Sýkora (KHL). – 7: L. Pavelka, Štefek (KH). – 11: Gašparín. – 12: Hájiček, M. Turek, Vojník. – 13: Nack. - 16: Valenta. - 17: Vlášek. – 18: Vychovalý ml. – 23: Marjenka. - 25: Járová. – 26: Podzemský. – 28: Vašinka. – 42: Haralík. - 44: Kopřiva. - 52: K. Bednář. - 55: Hajný. – 56: Bureš. – 58: Dudek. – 59: Staněk. – 61: Pala. – 63: Horák, Patron. – 66: Soukup, Svoboda. – 67: Kolář. – 70: Urban. - 71: Prvák. – 72: Střelec. - 73: Elév, Zedník. – 75: Fiala. – 76: Kratochvíl. - 77: Pavlík. – 79: Horáček. – 81: Kohoutová. – 84: Čechová, Fabián. – 86: Tomanová. - 87: Vodník. – 89: Slavík. – 90: Hájek. – 91: Vlček. - 97: Florián, Hrubá.

 

Hádanky

Vybíračku se želvou pardálí nakonec nezdolal nikdo, většina řešitelů nepřešla přes dva lidi opřené o sochu a z nich vybíraný videopřenos. Ostatní hádanky byly řešeny, ovšem typas a pásek v záměnce nesprávně svedli celou skupinu matadorů na zcestí. Skupinové chybování v hláskovce, kdy dvě desítky řešitelů shodně napsaly „ukolébal“ namísto „ukolíbal“, ačkoli v náznaku písmeno „e“ nebylo, skoro vypadá, že v posluchárně putoval chybný tahák. Že by zkouška pozornosti kolegů? V hádankách to nakonec paseku nezpůsobilo. Sloučenku se želvou nádhernou naopak vyřešili všichni. Zápočet se uděloval za 7 autorsky vyřešených hádanek, což zvládlo 8 z celkových 56 hádankářů, blahopřeji.

Pořadí ve 22. kole: 7 Čižmár, Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Říha, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek. – 6 Hájiček, Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Skácel, Widla. – 5 Foltas, Járová, M. Kokeš, Motyčková, Žačok. - 4 Fabian, Novotná, Vodník. – 3 Horák, Hruška, Jezdec, Maskot, Plavec, Prvák, Varšaník, Vávra. – 2 J. Bednář, Beneš, Beran, Dudek, Florián, Jirout, Pokus, Tatar, Učeň, Vychovalý ml., Zedník. – 1 Bartoš, Divák, Dostál, Fanda, Fiala, Kapybara (HL), Kominík, Němeček, Pospíšil, Urban, Žák.

Pořadí po 21. a 22. kole: 16 Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek. – 15 Čižmár, Říha. – 14 Hájiček, Husar, Járová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Skácel, Widla. – 12 Žačok. – 9 Foltas, Horák. – 8 J. Bednář, Jezdec, M. Kokeš, Motyčková, Zedník. – 7 Pokus, Prvák, Vodník. – 6 Beneš, Fiala, Jirout, Novotná, Urban. – 5 Fabian, Fanda, Hruška, Učeň, Vávra. – 4 Beran, Dostál, Maskot, Plavec, Tatar, Varšaník. – 3 Florián, Bartoš, Kominík, Vychovalý ml. – 2 Divák, Dudek, Němeček, Žák. – 1 Kapybara (HL), Pospíšil.

 

Logické úlohy

Nenápadná úloha s počítáním šestiúhelníků na krunýři želvy nakonec rozdělila čelo pelotonu na dvě skupiny, pětičlennou v čele a třináctičlennou v závěsu. Na zápočet bylo třeba získat 110 bodů, což se podařilo právě té vedoucí pětici z celkových 56 řešitelů, blahopřeji.

Pořadí ve 22. kole: 110: Brajko, Černíková, Potyš, Šebesta, Žabka. – 95: Buchta, Drápala, Grossmann, Husar, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Jos. Konečný, Marek, Matějková, Milka, Motyčková, Josef Nerudný, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL). - 75: Kotinová, Mareš. – 60: Čechová, Fanda, Plavec, Prvák, Sedláčková, Suchý. – 55: Dušek, Florián, Fojta, Kočí, Křížová, Musil, Stejskal, Švec. – 50: Ampér, J. Bednář, Beránek, Hajný, Ježek, Ševčík. – 40: K. Bednář, Elév, Kohoutová, Zápasník. - 35: Fišer, Kadlec, Rosa. – 30: Lachtan, Maskot. - 20: Kominík, Učeň. – 15: Tomanová, Zedník. – 0: Kapybara (HL).

Pořadí po 21. a 22. kole: 255: Brajko, Černíková, Potyš, Šebesta, Žabka. – 240: Buchta, Drápala, Grossmann, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Jos. Konečný, Matějková, Milka, Motyčková, Josef Nerudný, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL). – 230: Járová, Marek. - 220: Mareš. – 200: Fojta. – 165: Kočí. – 155: Kotinová. – 125: J. Bednář. - 120: Beránek, Čechová, Florián, Sedláčková. – 115: Hajný, Křížová, Rosa. – 110: Kadlec, Suchý. – 105: Dušek, Fišer. – 100: Ampér, Prvák, Stejskal. – 95: Učeň. - 90: Kominík. – 85: Elév, Musil. – 80: Fanda, Lachtan, Plavec. - 75: Zápasník. - 70: Ježek, Maskot. – 65: Švec. - 60: Kohoutová, Ševčík. – 50: K. Bednář. – 45: Tomanová. – 25: Zedník. – 0: Kapybara (HL).

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 54. kolo probíhalo od 12. září do 10. října 2019, otevřít si můžete řešení 54. kola JLA, předběžné výsledky 54. kola JLA a ohlasy na 54. kolo JLA. Kolo bylo věnováno tkalcům, došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies