jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

na této stránce máte výsledky 22. kola JLA v řešení hádanek, logických úloh a křížovek.

 

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 166 řešení, nadále zůstává neobsazená kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH pokračují dva a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jediné), v hádankách za 7 autorských řešení (bylo jich 8) a v logických úlohách za řešení za 110 bodů (bylo jich 5).

V soutěži o eura přišla „želví“ pohroma. Všichni adepti na výplatu eur totiž riskovali a až na př. Páče žádný z nich nedokázal ke svému dosavadnímu zisku přidat další zápočet. Př. Mikuš v kat. K se vrací na nulu po sedmi zápočtech v řadě za sebou a jak sám říká, „zahúčal“ na valaštině. Mrzuté je, že minule se mu to stalo po osmi zápočtech v řadě za sebou, takže lze chápat jeho návrh na úpravu soutěžních podmínek JLA, aby se cílový počet potřebných zápočtů v řadě za sebou snížil o 3. Skupina ostravských logiků ztroskotala na šestiúhelnících, napočítala jich o 4 méně, tím pádem je adeptů na eura také o 4 méně a banky se nám pěkně plní. Možnost výplaty eur tak má před sebou v dalším kole jen př. Páč v kat. K, který k řešení 23. kola musí připsat, zda volí eura nebo risk. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 22. kole u KHL 1100 eur, u KH 400 eur, u KL a HL po 440 eurech, u K je v banku 10 eur, u H 60 eur a u kat. L 70 eur.

Stav zápočtů po 22. kole je následující: sedm zápočtů v řadě za sebou má v kat. K: Páč, čtyři zápočty v řadě za sebou má v kat. L: Žabka, tři zápočty v řadě za sebou mají v kat. L: Brajko a Šebesta, dva zápočty v řadě za sebou mají v kat. H: Kousal, Kovářová a M. Turek a v kat. L: Černíková a Potyš a první zápočet do případné řady získali nově 2 účastníci akademie, a to v kat. H: Čižmár a Říha. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Křížovky

Zdaleka nejtěžším chytákem 22. kola bylo valašské slovní spojení OSN TAHÚ, správně jej vyřešili jen dva řešitelé: přátelé Páč a Valíček, blahopřeji.
Systém skrytí tajenky ŽELVA odhalilo osm řešitelů, a to přátelé Drápala, Jaroš, Karpíšek, Mach, Mikuš, Páč, Valenta a Valíček.
Výrazy HIHOLET x HDO správně řešilo 12 řešitelů: Drápala, Jaroš, Karpíšek, Kučera, Mach, Mikuš, Páč, L. Pavelka, Sýkora, Štefek, M. Turek a Vychovalý ml.

Kolo 22 přineslo zřejmě dosud nejtěžší křížovky v historii JLA. A to chyták založený na podobnosti jmen postav 28/3 Hilse a Hilde (obojí viz fdb.cz) křižujících se se 21/5 semifinálovým a demifinálovým duelem (NASCS) nevyšel. Ovšem plně jej nahradil valašský výraz „osn tahú“. Jen přátelé Páč a Valíček vyřešili správně pasáž 22/7 LENON (fdb.cz, film Garfield 2) x 40/1 OSN TAHÚ (Slovník valašského nářečí na webu). Tajenku ŽELVA skrytou ve správně vyplněném obrazci po shlucích písmen PLAZ nalezlo 8 řešitelů. Správné synonymum k legendě „kichtat“ našlo 12 řešitelů, pasáž bylo třeba řešit 18/3 HDO (ČJA 5/316) x 26/4 HIHOLET (MACH, heslo chechtat se).

Aby bylo možno nalézt skrytou tajenku, bylo třeba místo sazebny a sapanu vepsat do křížovky lazebnu a lapan: 14/6 LAZEBNA (SSJČ) x 28/6 LAPAN (RYS 2). Namísto svůdného kvakoše bylo třeba zase vepsat alimoše: 37/5 AL (ČBS, Adolf Langer) x 14/10 ALIMOŠ (Afrika, život a smrt zvířat, str. 88) x 38/6 PRIM (NLA, heslo prim). Dále činily problémy pasáže 18/9 SI (Indiánská encyklopedie, str. 37) x 40/4 SIŘINKY (RYS 2), 7/1 HAVÁK x 24/11 AHA (obojí Slovník valašského nářečí na webu), 19/12 NOVÁK (NLA, heslo Novačka) x 27/2 N (UNI 10, heslo p), 20/3 KUPL (SNČ) x 27/1 TROCHU TYPLÍ (Šmírbuch, heslo peníze).

Bez ztrátových bodů řešil „želvu“ pouze př. Páč, blahopřeji mu. Po více než čtyřech letech chyboval př. Drápala, ovšem jednadvacet zápočtů v řadě za sebou je mimořádný výkon a nadlouho zřejmě stanovil rekord JLA.

Pořadí ve 22. kole: 0 ztr. b.: Páč. – 1: Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH), Mach, Mikuš. – 2: Valíček. – 6: J. Sýkora (KHL), Valenta. – 7: L. Pavelka, Štefek (KH). – 8: Gašparín, M. Turek. – 9: Hájiček, Vojník. – 10: Nack. - 12: Vychovalý ml. – 13: Vlášek. - 14: Marjenka. - 17: Járová, Vašinka. – 22: Haralík, Podzemský. – 25: Kopřiva. - 27: K. Bednář, Bureš. - 28: Staněk. – 29: Patron. – 30: Soukup, Urban. – 32: Pavlík. – 33: Dudek, Hajný. – 35: Pala. – 36: Svoboda. – 38: Fiala, Prvák, Střelec. – 40: Čechová. - 41: Horák, Slavík. – 42: Kolář. - 43: Elév, Zedník. – 45: Horáček. – 46: Kouhoutová. - 48: Tomanová. – 49: Hájek. – 50: Florián. – 53: Kratochvíl. – 56: Fabian. - 57: Vodník. – 58: Vlček. – 61: Hrubá.

Pořadí po 21. a 22. kole: 0 ztr. b.: Páč. – 1: Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH), Mach, Mikuš. – 2: Valíček. – 6: J. Sýkora (KHL). – 7: L. Pavelka, Štefek (KH). – 11: Gašparín. – 12: Hájiček, M. Turek, Vojník. – 13: Nack. - 16: Valenta. - 17: Vlášek. – 18: Vychovalý ml. – 23: Marjenka. - 25: Járová. – 26: Podzemský. – 28: Vašinka. – 42: Haralík. - 44: Kopřiva. - 52: K. Bednář. - 55: Hajný. – 56: Bureš. – 58: Dudek. – 59: Staněk. – 61: Pala. – 63: Horák, Patron. – 66: Soukup, Svoboda. – 67: Kolář. – 70: Urban. - 71: Prvák. – 72: Střelec. - 73: Elév, Zedník. – 75: Fiala. – 76: Kratochvíl. - 77: Pavlík. – 79: Horáček. – 81: Kohoutová. – 84: Čechová, Fabián. – 86: Tomanová. - 87: Vodník. – 89: Slavík. – 90: Hájek. – 91: Vlček. - 97: Florián, Hrubá.

 

Hádanky

Vybíračku se želvou pardálí nakonec nezdolal nikdo, většina řešitelů nepřešla přes dva lidi opřené o sochu a z nich vybíraný videopřenos. Ostatní hádanky byly řešeny, ovšem typas a pásek v záměnce nesprávně svedli celou skupinu matadorů na zcestí. Skupinové chybování v hláskovce, kdy dvě desítky řešitelů shodně napsaly „ukolébal“ namísto „ukolíbal“, ačkoli v náznaku písmeno „e“ nebylo, skoro vypadá, že v posluchárně putoval chybný tahák. Že by zkouška pozornosti kolegů? V hádankách to nakonec paseku nezpůsobilo. Sloučenku se želvou nádhernou naopak vyřešili všichni. Zápočet se uděloval za 7 autorsky vyřešených hádanek, což zvládlo 8 z celkových 56 hádankářů, blahopřeji.

Pořadí ve 22. kole: 7 Čižmár, Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Říha, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek. – 6 Hájiček, Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Skácel, Widla. – 5 Foltas, Járová, M. Kokeš, Motyčková, Žačok. - 4 Fabian, Novotná, Vodník. – 3 Horák, Hruška, Jezdec, Maskot, Plavec, Prvák, Varšaník, Vávra. – 2 J. Bednář, Beneš, Beran, Dudek, Florián, Jirout, Pokus, Tatar, Učeň, Vychovalý ml., Zedník. – 1 Bartoš, Divák, Dostál, Fanda, Fiala, Kapybara (HL), Kominík, Němeček, Pospíšil, Urban, Žák.

Pořadí po 21. a 22. kole: 16 Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek. – 15 Čižmár, Říha. – 14 Hájiček, Husar, Járová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Skácel, Widla. – 12 Žačok. – 9 Foltas, Horák. – 8 J. Bednář, Jezdec, M. Kokeš, Motyčková, Zedník. – 7 Pokus, Prvák, Vodník. – 6 Beneš, Fiala, Jirout, Novotná, Urban. – 5 Fabian, Fanda, Hruška, Učeň, Vávra. – 4 Beran, Dostál, Maskot, Plavec, Tatar, Varšaník. – 3 Florián, Bartoš, Kominík, Vychovalý ml. – 2 Divák, Dudek, Němeček, Žák. – 1 Kapybara (HL), Pospíšil.

 

Logické úlohy

Nenápadná úloha s počítáním šestiúhelníků na krunýři želvy nakonec rozdělila čelo pelotonu na dvě skupiny, pětičlennou v čele a třináctičlennou v závěsu. Na zápočet bylo třeba získat 110 bodů, což se podařilo právě té vedoucí pětici z celkových 56 řešitelů, blahopřeji.

Pořadí ve 22. kole: 110: Brajko, Černíková, Potyš, Šebesta, Žabka. – 95: Buchta, Drápala, Grossmann, Husar, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Jos. Konečný, Marek, Matějková, Milka, Motyčková, Josef Nerudný, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL). - 75: Kotinová, Mareš. – 60: Čechová, Fanda, Plavec, Prvák, Sedláčková, Suchý. – 55: Dušek, Florián, Fojta, Kočí, Křížová, Musil, Stejskal, Švec. – 50: Ampér, J. Bednář, Beránek, Hajný, Ježek, Ševčík. – 40: K. Bednář, Elév, Kohoutová, Zápasník. - 35: Fišer, Kadlec, Rosa. – 30: Lachtan, Maskot. - 20: Kominík, Učeň. – 15: Tomanová, Zedník. – 0: Kapybara (HL).

Pořadí po 21. a 22. kole: 255: Brajko, Černíková, Potyš, Šebesta, Žabka. – 240: Buchta, Drápala, Grossmann, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Jos. Konečný, Matějková, Milka, Motyčková, Josef Nerudný, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL). – 230: Járová, Marek. - 220: Mareš. – 200: Fojta. – 165: Kočí. – 155: Kotinová. – 125: J. Bednář. - 120: Beránek, Čechová, Florián, Sedláčková. – 115: Hajný, Křížová, Rosa. – 110: Kadlec, Suchý. – 105: Dušek, Fišer. – 100: Ampér, Prvák, Stejskal. – 95: Učeň. - 90: Kominík. – 85: Elév, Musil. – 80: Fanda, Lachtan, Plavec. - 75: Zápasník. - 70: Ježek, Maskot. – 65: Švec. - 60: Kohoutová, Ševčík. – 50: K. Bednář. – 45: Tomanová. – 25: Zedník. – 0: Kapybara (HL).

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies