jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

želva pro mě byla výzva. Hlava, nohy, složitá kresba na krunýři - to vše skýtalo možnost zkombinovat chytáky a hledáky do postupných léček a zkusit aspoň jednou za pět let připsat Jarkovi Drápalovi nějaký ten trestný bod. A samozřejmě potrápit Mariana při osmém zápočtu v řadě, když už byl pro něj minule osudným. A tak jsem se fakt snažil.
U skryté tajenky nebylo pochyb, že je to ŽELVA, jenom kde se ten plaz skrývá? Pojmenování obrazce to být nemohlo. Je-li tajenka uvedena jako skrytá, podléhá to Dodatku k § 66 Směrnic (odst. 1, 2, 3 - Podání tajenky), kde je skrytí jednoznačně odlišeno od podání formou obrazce. Pokud by se tajenka měla získat pojmenováním obrazce, muselo by to být napsáno i v zadání. Protože tomu tak nebylo a bylo požadováno uvedení systému skrytí tajenky, znamená to, že tajenka musí být skryta, a tedy podána jiným způsobem než pojmenováním obrazce.


Do legendy jsem do dvou závorek dal jednou želvu po slabikách, podruhé po písmenech, ale netvořilo to žádný systém. Také jsem do obrazce zakomponoval vpisované výrazy obsahující ŽIŽ, EIE, LIL, VIV atd., ale výrazy  chinin, Ininka a hiholet to komplikovaly. Pro zpestření jsem do legendy dal pět autorů: Žiaka, Arema, Brilla, Zvána a Aima, ale vybraná písmena také netvořila žádný systém. Až ty shluky písmen PLAZ ve správně vyplněném obrazci.
A jak se jmenoval první manžel paní Valáškové? Někteří vsadili na to, že zkratka N pro sever je cizojazyčná a musel by u ní být uveden jazyk a krejčího pojmenovali Sovák. Navíc televize Nova svého času vnesla do všeobecného povědomí psa Nováka, který by se hodil na jiném místě křížovkového celku. Jenže u mezinárodních zkratek netřeba uvádět jazyk původu, takže tato sázka nemusela být ta pravá, podle UNI 10 je zkratka severu jak S, tak N. V databázi NLA bylo třeba probrat nejen všechny Nováky a Sováky, ale také Nováčky a hlavně jednu Novačku.
A co slepice faraónova? V únoru 1986 zemřel známý český hudebník Karel Vlach (iniciály KV), pes Prak se na webu také vyskytuje, ale kvakoš to nebyl. V únoru 1986 totiž zemřel také český hudebník Adolf Langer (iniciály AL) a pes Prim se skrýval v databázi  JLA pod heslem prim. Slepice faraónova je ALIMOŠ.
Číslovka OSM nabízela amerického herce Lemona, ten ale nehrál ve filmu s postavou jménem Bolero, španělský býk Bolero vystupoval ve filmu Garfield 2 a tam hrál americký herec Lenon. Číslovka OSN se vyskytuje ve valaštině - pak ale celý výraz musí být v tomto nářečí. I samotní Valaši mě zklamali.
Jenže v želvě se dle mých plánů skrývala ještě daleko větší nástraha, skutečně se v opeře Tkalci vyskytuje postava Moritze? Tam přece s Hilsem vystupuje Moric! A nepotkává se třeba Moritz v nějakém díle s úplně někým jiným? Co třeba film Milostné scény z planety Země (1988) s postavou Hilde a demifinálový duel? Ne každý chyták vyjde, ve filmu Tkalci se potkává starý Hilse s vojákem Moritzem, takže u hodnocení této pasáže mohou být klidní všichni semi- i demifinalisté.

U hádanek jsem nejvíce sázel na odsuvku s tajenkou - byl jsem ochoten se vsadit, že na autorské řešení naznačené v textu (kratce ve Frydku) nikdo nepřijde. Ale nakonec byla největším úskalím vybíračka, kde se většina těch, co už začala s žemlovkou a zjistila, že osmáci nebudou z říše zvířat, ale ze školních škamen, zadrhla na opoře dvou lidí, i zde jejich opora měla jiný význam, než pomoc, manželé se totiž opírali o sochu. A lyžařem byl zlatý olympionik Valenta. S rozsáhlou hláskovkou se skoro všichni poprali, samozřejmě budou uznávána všechna vyhovující řešení. Ale písmeno E v náznaku není! U kreslené hádanky ta kavka vlevo je zlodějka (lapka) a ty napravo jsou už fakt kavky, želvou pak klapavka. A muž v záměnce nemůže být typas, i když ten pásek v jádře byl hodně lákavý.

U logických úloh jsme vůbec netušili, kolik problémů způsobí šestiúhelníky na krunýři želvy. Popravdě už při testování úloh bylo skoro co řešení, to jiný počet. Takže chápu, že někteří řešitelé vidí šestiúhelníky ještě teď. Podařilo se mi je přehledně znázornit, abyste autorskému počtu věřili, je jich 69.

Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Lumci. - 2. Patice. - 3. Koktati. - 4. Tí; ó; snadný; vé. - 5. Kátí; adax; samice; Onod. – 6. Alsou; kap; Rouben; odolek. - 7. Havák; kar; Akart; zvrhlík. - 8. T; dnavé končetiny otce; A; z; k; strkat; rod z ruduch; Ul. - 9. Odit; udit; Geochelone pardalis + geodetik; Salis; hav; vatelíny; ch. - 10. Ucholak; lakýrovo seno; Beno; pootráviti. - 11. Splaz; ut; žactvo Orla; kolaudovat. – 12. Putama; zdi; žilenec; odestati; manat; netesati; la; Sagarmatha; tr. - 13. Ko + koka; akt; Odessos; upír; liadok; Travale; spartein. – 14. Dosti; Aim; rov; Gobet; De Knop; lazebna; metlár; Azoum + Áhí; alimoš. - 15. Nauka; cíle; Pinerolo; y; eklekce; odchovy; Loosli; Magne; prsty + in; NY. – 16. Onen; minule; slad; Ahti; dásno; nelekat; sprostná + sprostriedku; Hain; nyše; lunk. - 17. F; kých; tečka; kolem; sloniti + sloni v zoo; otlemenec; oslabení + O slabikářích; tiše; tři; á. - 18. Ananke; staroch; hdo; inkubace; Lička; linvar; Anna; iván; Si; hú. - 19. Adekvace + Adela; tlí; rabulant + Rabuka; kalcia; Kuin; očko; tepla; Zván; hú; Novák. - 20. Krunýř; knipl; kupl; azlocilin; du; kunti; Kata; Aiax; párák. - 21. Taitao + ta i ta žena; Tas; SY; demifinálový (semifinálový) duel; breakpoint; Korla; lutna; cesty; ocas. – 22. Sarr; splak + splanout; plastron; prndat; Plazas; Lenon; M. – 23. Famfrnochy; Philbin; Asti; Kallina; osa; Aisklapios. – 24. Pjatrus; deseti kilometrů; klomínek; br. – 25. Zlatá maska.

Tajenky: 1. Želva pardálí (želva je skrytá jako první písmena následující po vepsaném shluku PLAZ ve směru šikmo zleva doprava čtená zleva doprava - splaz, žactvo Orla; De Knop, lazebna; kupl, azlocilin; tepla, zván; Plazas). - 2. Geochelone pardalis. - 3. Vzhled. - 4. Krunýř. - 5. Karapax. - 6. Plastron. - 7. Prsty. - 8. Ocas. - 9. Cesty do vzdálenosti kolem deseti kilometrů. - 10. Samice. - 11. Tři. - 12. Inkubace. - 13. Odchovy. - 14. Sucho. - 15. Dosti tepla. - 16. Zákoutí.

 

Řešení hádanek:

1. Lapka, kavky, lantána, Lašsko, křápy – klapavka kýlnatá našla skořápky.

2. Póly, káry, bič, kužel, vanad, herna – polyká rybičku želva nádherná.

3. Uterek (úterek), Pavel Kamas, Kryl, Tisá, nůž, škytáme – tereka velká má skrýti snůšky tam u pláže („u pláže“ je složeno z odsouvaných písmen).

4. Žemlovka pro starší dítka, mokrost šidítka; dva lidé opření o sochu, videopřenos; tkaná sukna u Valenty, kanava – želva pardálí ochutná sukulenty.

5. Kréta, paravány, sníh, níže lavičky – kareta pravá nyní shání želvičky.

6. Skalák u ryb, orsej, s kyticí zíráme na typana, kvap, okuje – s kalagury bornejskými cizí ramenatý panák zapózuje.

7. Napohled velice lehýnce odplave vedle nohy chlapce i jeden hlavec plochý.
„i“ je někdy bráno jako písmeno I, někdy jako čárka nad samohláskou; v prvním kroku se přidává krátké Y, ve druhém písmeno CH, ve třetím písmeno J)

8. Ústa reka, bienále, záhul, manžel, vánek, Orava – u staré krabice nalezla hulmana želva šnekožravá.

9. Bok trianglu – kluka (ogara) lákala korna (tibia), trubka i tuba, nikoli klubko grobiánů (kalibánů, krobiánů) okolo bubnů, gongů a kotlů (bubnu, bonga a konga); galantní (akurátní, kulantní) Griga tu brblal, kolikrát útok Brna ukolíbal obrannou linii Baníku; arogantní bratr táborníka koukal u kolonií korálů na batagura tuntong.

10. Spínala, pleskala, leží, výskat, lneme – spí na teplé skále želvy skalní.

 

 

Řešení logických úloh:

1. Želví školka

Řešení viz obrázek.

 

2. Chovatel želv

78 nebo 75.

 

3. Tucet želv

Řešení viz obrázek.

 

4. Krunýř

69.


 

5. Želví farma

Řešení viz obrázek.

 

6. Teritoria karet

Řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1, 3, 5 a 6 je Jan Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies