jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

na této stránce máte vyvěšeny předběžné výsledky Vašich řešení křížovek, hádanek a logických úloh 23. kola JLA. Samozřejmě v mezičase jsem jako obvykle upozorňoval na to, jak se Vám dařilo překonávat místa, kde jsem "nastražil pasti".

U řešení křížovek lídr soutěže př. Páč napsal, že nežádá o výplatu eur, tedy riskoval v případě chyby v soutěži o eura pád na nulu. A byl jeden z těch, co na poslední chvíli správně opravoval zvuk trouby. Vyšlo mu to. Vůbec s těmi opravami HOŘÍ na HORÁ se potvrdil spirituální účinek „kolektivního nadvědomí“. Přišlo mi jich na poslední chvíli v krátkém časovém rozpětí hned několik.
Znáte ten případ britských sýkorek modřinek? To n
a počátku dvacátého století začali angličtí mlékaři dodávat mléko svým zákazníkům v lahvích uzavřených aluminiovými víčky. Tyto lahve byly rozváženy až k domovním dveřím zákazníků. Roku 1930 se však sýkorky v Southamptonu naučily proklovávat aluminiové uzávěry a pít mléko přímo z lahví. Nedlouho poté byl stejný jev pozorován po celé Anglii a co je zajímavější, objevil se i v Holandsku. Přitom sýkorky nejsou stěhovavé a zdržují se jen na jednom místě. Je tedy nepravděpodobné, že by od sebe tuto činnost okoukaly. Dodávky mléka v Holandsku nakonec přerušila 2. světová válka a byly obnoveny až v roce 1948. Sýkorky se dožívají maximálně tří let, v té době tudíž nemohla žít žádná sýkorka pamatující předválečnou „mléčnou“ éru. Přesto však všechny holandské sýkorky do dvou let uměly totéž, co anglickým sýkorkám původně trvalo objevit bezmála 30 let.
Jiným příkladem je japonský experiment s makaky, tzv. „efekt sté opice“, který v roce 1952 potvrdil biolog Lyall Watson. Zjistil, že se skupina makaků žijící na izolovaném ostrově naučila omývat sladké brambory. Ostatní makakové to odpozorovali a v rámci druhu tuto znalost rozšířili po ostrově. Jakmile to přesáhlo sto opic, záhadným způsobem se táž znalost objevila i na dalších vzdálených ostrovech.
Podobných příkladů bychom nalezli mnoho. Britský biochemik Rupert Sheldrake vytvořil v sedmdesátých letech dvacátého století kontroverzní teorii morfických polí, na jejímž základě byl o dvacet let později proveden zajímavý experiment. Ten testoval úspěšnost luštění jedné varianty křížovek po dobu několika dní. Bylo zjištěno, že s narůstajícím počtem vyluštěných zadání rostla i úspěšnost dalších luštitelů. Jednoduše řečeno, jakmile někde existovalo řešení, bylo pro ostatní luštitele snazší toto řešení nalézt.
No a tento jev "kolektivního nadvědomí" musel bezpochyby nastat i při správném řešení zvuku trouby. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Přesně poté, co nalezl dvacátý řešitel HORÁ, tak se strhla lavina oprav původního řešení HOŘÍ z hodně vzdálených míst od sebe, tzv. "efekt dvacátého řešitele". K úspěchu prý dneska nestačí jen mít po ruce Ottu, Pecha, Hubáčka či Hubingera, zdá se, že se vyplatí i znalost Pythagorovy věty či Machova čísla.

U řešení hádanek se hodně řešitelů spokojilo u kreslené hádanky s Hanačkou, ale průvodní text pod obrázkem mluvící o Hané byl pouhým svodem. U přísuvky hodně řešitelů volilo kafčo namísto kávy. Náfuku vypravěče odhalili jen přátelé Nepimach a Žačok. U hláskovky jsem nechal všechna řešení znovu podrobit posouzení, která lze uznat jako vedlejší správná a která už ne. V každém případě ale nešlo uznat papouška papoušíka, protože by šlo o shodu slovního základu ve dvou slovech jádra.

U logických úloh bylo násobení spíše zkouškou trpělivosti řešitelů, ale i při kontrole mi to dalo zabrat. Naštěstí jste všichni volili nejúspornější variantu řešení, ono šlo poslat jedno násobení také klidně na sto stranách formátu A4, a to bych se z toho pominul. Jinak jsem nezaznamenal, že by některá z úloh činila mimořádné problémy.

Vladimír

 

Výsledky 23. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 161 řešení, nadále zůstává neobsazená kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH pokračují dva a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 8), v hádankách za 9 správných řešení (bylo jich 7) a v logických úlohách za řešení za 165 bodů (bylo jich 10).

Přítel Páč v kat. K opět zariskoval a daří se mu, získal už osmý zápočet v řadě za sebou a do cíle mu scházejí už jen dva, k řešení 24. kola musí připsat, zda volí eura nebo risk. Voda má na žáby blahodárný vliv, to je všem jasné, téměř k eurům už doskákala v kat. L i jeho Žabka. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 23. kole u KHL 1150 eur, u KH 420 eur, u KL a HL po 460 eurech, u K je v banku 15 eur, u H 65 eur a u kat. L 75 eur.

Stav zápočtů po 23. kole je následující: osm zápočtů v řadě za sebou má v kat. K: Páč, pět zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Žabka, čtyři zápočty v řadě za sebou má v kat. L: Šebesta, tři zápočty v řadě za sebou mají v kat. H: Kousal a M. Turek a v kat. L: Černíková a Potyš a první zápočet do případné řady získalo nově 13 účastníků akademie, a to v obtížné kat. KH: Štefek, v kat. K: Drápala, Jaroš, Mikuš, L. Pavelka a Vojník, v kat. H: Nepimach a Žačok a v kat. L: Buchta, Drápala, J. Kokeš, M. Kokeš, Milka a Motyčková. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Kdo nenašel šifru „s“ spoluautora knihy Ostrava a řešil „brlinu“ jako „tes“ a „budit smutek“ jako „rmutit“, připsal si hned 2 ztrátové body. Nejobtížnější pasáž křížovek s brlinou 12/2 Č (NLA, heslo alveolára) x 17/1 TEČ (ČJA 3/290) řešilo správně jen 14 soutěžících. Jen o dva více jich objevilo fotografii Ohňostroje a chemickou značku argonu (byla A namísto známější Ar) a řešilo správně pasáž 5/5 OTA (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, heslo Richter Ota) x 22/3 A (např. ZKR-EU). 17 soutěžících řešilo správně pasáž 6/5 SMUTIT (ČSVAS, heslo 2560) x 23/5 S (LČL, heslo Strnadel Josef).

Dále se často chybovalo v pasážích s autorem skleněného objektu Pyramida 33/3 POGO (SCS-ED) x 10/9 PS (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, heslo Satrapa Pavel) x 34/2 SU (MSJM), s americkým slonem lidově nazývaným „danta“ 30/6 DNĚ (NLA) x 8/7 DANTA (Indiánská encyklopedie, heslo tapír) x 31/5 DLU (ZKR-EU), s močickým pravoúhlým domem „an“ 24/1 TORPA (CJC 2/615) x 13/3 AN (Indiánská encyklopedie, str. 149) nebo s Panovou flétnou „siku“ 26/3 SAN (CJC 2/871) x 11/4 SSI (NLA) x 27/4 SIKU (Indiánská encyklopedie, str. 62). Problémy dále činily pasáže s jedovatou housenkou „ugo“ 11/5 GOAT (fdb.cz) x 27/3 UGO (Afrika, život a smrt zvířat, str. 17) x 12/6 UBEJ (Šach-Bareš) či s kaší na způsob škubánků „zgame“ 24/6 TIGA (fdb.cz) x 3/2 ZGAME (Slovník valašského nářečí na webu) x 25/9 TIME (fdb.cz).

Zabraly také některé chytáčky dané do legendy jen tak pro zkoušku bystrosti a pro pobavení. Samohláska „ě“ se ve valašském nářečí nevyskytuje, používá se jen při jeho zjednodušeném přepisu, proto musel být nákup 10/10 KOUPÍ, a ne „koupě“. Hudební nástroje (slovensky) 6/1 VIOLONČELÁ nevepsali s dlouhým „á“ na konci ani někteří Slováci, „pracky“ coby „tlapy“ a „výraz vyjadřující radost“ coby „la“ do kříže sváděly ke krátkému „a“. Část klokaního těla nebyl vak, ale VAZ. „Příbuzné místo“ se řešilo jako 17/1 TETININA ROLE a „obyvatelka Moravy“ nebyla „naše roba“ ani „naše baba“, nýbrž 8/4 NAŠE RYBA x 27/7 RYMA (MACH, heslo rýma).

Šperky užívané Římankami jsou 4/4 INAURES (Ottův slovník naučný, XXI. díl, str. 790). No a k tomu ještě ten „zvuk trouby“, na trubku sice lze zatroubit „hoří“, ale to není její zvuk, i když „bobřík“ jako hlodavec seděl do kříže náramně. Správně bylo třeba tuto pasáž řešit 5/9 BOBRÁK (ČSVAS, heslo 849.2) x 29/6 HORÁ (NLA), což na poslední chvíli ve svých řešeních opravovalo hned několik soutěžících z první desítky.

Přesto se přes všechny výše uvedené nástrahy dokázalo bez ztrátových bodů dostat 8 borců, blahopřeji. V čele tak zůstává osamocený př. Páč, těsně za ním jsou pronásledovatelé s různě nevelkými odstupy, takže v dalších dvou kolech letošního ročníku lze očekávat ještě pěkně tuhý souboj.

Pořadí ve 23. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Jaroš, Mikuš, Páč, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), Vojník. – 1: Juráň, Karpíšek (KH), Marjenka, Valíček. – 2: Gašparín, Mach, Nack. – 3: Hájiček, Podzemský, Vlášek. – 10: Vašinka. – 11: Valenta. – 16: Járová. – 19: Kopřiva. - 20: Vychovalý ml. – 26: Haralík. - 27: Bureš, Dudek. - 29: Prvák. – 30: Kohoutová, Kolář, Kratochvíl. – 32: Vlček. - 33: K. Bednář, Patron. - 34: Hajný. – 35: Čechová, Hájek, Zedník. – 36: Vodník. – 38: Hrubá. – 39: Staněk, Urban. – 40: Svoboda. – 41: Horák, Slavík, Střelec. – 43: Horáček. – 45: Fabian, Florián. - 47: Soukup. – 51: Pavlík. - 52: Pala. – 54: Fiala. – 56: Elév. - 59: Tomanová.

Pořadí po 21. až 23. kole: 0 ztr. b.: Páč. – 1: Drápala, Jaroš, Mikuš. – 2: Karpíšek (KH). – 3: Mach Valíček. – 6: J. Sýkora (KHL). – 7: L. Pavelka, Štefek (KH). – 12: Vojník. - 13: Gašparín. – 15: Hájiček, Nack. – 19: Vlášek. - 24: Marjenka. – 27: Valenta. - 29: Podzemský. – 38: Vašinka; Vychovalý ml. - 41: Járová. – 63: Kopřiva. – 68: Haralík. – 83: Bureš. - 85: K. Bednář, Dudek.. - 89: Hajný. – 96: Patron. – 97: Kolář. – 98: Staněk. – 100: Prvák. – 104: Horák. – 106: Kratochvíl, Svoboda. – 108: Zedník. – 109: Urban. - 111: Kohoutová. – 112: M. Turek (pouze 21. a 22. kolo). - 113: Pala, Soukup, Střelec. – 119: Čechová. – 122: Horáček. - 123: Vlček, Vodník. – 125: Hájek. – 128: Pavlík. – 129: Elév, Fabian, Fiala. – 130: Slavík. - 135: Hrubá. – 142: Florián. – 145: Tomanová. – 201: Juráň (pouze 23. kolo).

 

Hádanky

Jen přátelé Nepimach a Žačok odhalili náfuku vypravěče v přísuvce, takže jediní měli šanci dát všech deset hádanek. Prvního ovšem zradila ženuška v kreslené hádance a s ním dalších třicet řešitelů podlehlo svodům Hané. Druhého zas neřešený výraz „doposud“ v hláskovce, kde jsme jinak uznávali kdeco všechno. Začátek „okoukával papoušek soví“ nebo „supí“, svídu namísto osiky, všechny různé druhy plodů, ale ne papouška papoušíka pro stejný slovní základ. Problémy překvapivě nadělala i pyramidka s žakem, takže nejlehčí hádankou byla obnažka s arovými brky. K zápočtu bylo zapotřebí vyřešit správně 9 hádanek, což zvládlo 7 borců z celkových 54 soutěžících a v čele máme už jen pětičlennou skupinu, blahopřeji.

Pořadí ve 23. kole: 9 Karpíšek (KH), Kousal, Nepimach, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Žačok. – 8 Husar, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, Skácel, Widla. – 7 Čižmár. - 6 Járová. – 5 M. Kokeš, Motyčková. - 4 Beran, Dostál, Fabian, Hruška. – 3 Divák, Fanda, Fiala, Florián, Novotná, Plavec, Pokus, Pospíšil, Prvák, Vodník. – 2 Bartoš, Beneš, Foltas, Jirout, Kominík, Maskot, Učeň, Vávra, Žák. – 1 J. Bednář, Dudek, Hájiček, Horák, Jezdec, Němeček, Tatar. – 0 Kapybara (HL), Urban, Zedník.

Pořadí po 21. až 23. kole: 25 Karpíšek (KH), Kousal, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek. – 24 Kovářová. - 23 Nepimach, Říha. – 22 Čižmár, Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Skácel, Widla. – 21 Žačok. – 20 Járová. – 15 Hájiček. – 13 M. Kokeš, Motyčková. - 11 Foltas. - 10 Horák, Pokus, Prvák, Vodník. – 9 J. Bednář, Fabian, Fiala, Hruška, Jezdec, Novotná. – 8 Beneš, Beran, Dostál, Fanda, Jirout, Zedník. – 7 Plavec, Učeň, Vávra. – 6 Florián, Maskot, Urban. – 5 Bartoš, Divák, Kominík, Tatar. – 4 Pospíšil, Varšaník, Žák. – 3 Dudek, Němeček, Vychovalý ml. – 1 Kapybara (HL).

 

Logické úlohy

Prostě prázdninová pohoda. Nebýt úlohy Cvičený papoušek, kde v těch horkách řadě řešitelů některé číslice v řešení scházely nebo přebývaly, tak polovina řešitelů by získala maximum bodů. Uvedený příklad pro násobení s číslicí 4 také udělal své, mnozí už jiný součin se čtyřkou neuvedli. Tak se nám ten peloton soutěžících trošku roztrhal. Druhou nejtěžší úlohou byla kvadratura rovnostranného trojúhelníku, naopak nejlehčí úlohou byl Tah papouška. Zápočet se dával za 165 bodů, dosáhlo jej 10 soutěžících z celkových 53 řešitelů, blahopřeji. V čele zůstává těsně před ostatními už jen čtveřice soutěžících.

Pořadí ve 23. kole: 165: Buchta, Černíková, Drápala; J. Kokeš, M. Kokeš, Milka, Motyčková, Potyš, Šebesta, Žabka. – 160: Brajko, Husar, Járová, Josef Nerudný, J. Sýkora (KHL). - 155: Mareš. – 145: L. Pavelka. – 140: Fojta. – 135: Marek. – 125: Jos. Konečný. – 100: Kočí. – 95: J. Bednář, Fanda, Suchý. – 90: Fišer, Kominík, Ševčík. – 85: Dušek, Plavec. – 80: Elév, Hajný, Stejskal. – 70: Kadlec, Maskot, Prvák, Zedník. – 65: Beránek, Florián, Musil. - 60: Ježek, Zápasník. – 50: Čechová, Lachtan, Rosa. – 45: Křížová, Sedláčková. - 40: Švec, Kapybara (HL). - 35: Ampér, K. Bednář, Kohoutová. – 30: Tomanová, Učeň.

Pořadí po 21. až 23. kole: 420: Černíková, Potyš, Šebesta, Žabka. – 415: Brajko. - 405: Buchta, Drápala, J. Kokeš, M. Kokeš, Milka, Motyčková. – 400: Husar, Josef Nerudný, J. Sýkora (KHL). – 390: Járová. – 385: L. Pavelka. - 375: Mareš. – 365: Jos. Konečný, Marek. -340: Fojta. – 265: Kočí. – 240: Grossmann, Matějková (oba bez 23. kola). - 220: J. Bednář. – 205: Suchý. – 195: Fišer, Hajný. – 190: Dušek. - 185: Beránek, Florián. – 180: Kadlec, Kominík, Stejskal. – 175: Fanda. – 170: Čechová, Prvák. – 165: Elév, Plavec, Rosa, Sedláčková. - 160: Křížová. – 155: Kotinová (bez 23. kola). – 150: Musil, Ševčík. – 140: Maskot. – 135: Ampér, Zápasník. - 130: Ježek, Lachtan. – 125: Učeň. – 105: Švec. - 95: Kohoutová, Zedník. - 85: K. Bednář. – 75: Tomanová. – 40: Kapybara (HL).

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies