jemelik

jemelik


Vážení přátelé,


na této stránce máte vyvěšena autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 23. kola JLA  Samozřejmě v mezičase jsem Vás jako obvykle upozorňoval na místa, kde jsem se snažil řešitele zvlášť potrápit.

V křížovkách bylo vícero míst, kde bylo třeba ostražitosti. Čekal jsem, že hodně řešitele potrápí jméno autora Ohňostroje křižující se s chemickou značkou plynného prvku obsaženého ve vzduchu, ale možná byla nakonec nejobtížnější pasáží ta s hlodavcem a zvukem trouby. Uvidíme. Jméno začínalo na písmena OT, takže ve vzduchu mohl být jen kyslík nebo argon. Takže Oto nebo Otar? Ani jedno, ani druhé, nakonec to byl Ota (Ota Richter viz Slovník českých a slovenských výtvarných umělců). Chemická značka A pro argon je uvedena nejen v Ottově slovníku naučném a v Pechovi, ale i ve Slovníku zkratek EU a ve Velkém španělsko-českém slovníku. Hasiči sice troubí "Hoří!" a bobřík také do kříže vycházel pěkně, ale zvuk trouby je horá (viz NLA). No a jak je to s valašskými samohláskami? Valaština jich má dvanáct: a, á, e, é, i, í, o, ó, u, ú, y, ý. Samohláska "ě" se ve valašském nářečí vůbec nevyskytuje, používá se jen při zjednušeném přepisu nářečních slov (viz Mluvnice ve Slovníku valašského nářečí). Nejvíce problémů ovšem nadělala brlina, kterou čtyřicet řešitelů řešilo jako TES. Což by bylo v pořádku, pokud by na jiném místě nebyl podruhé výraz S. To ale chtělo zjistit šifru spoluautora Ostravy, protože "budit smutek" mohlo být stejně tak SMUTIT, jako RMUTIT.

V hádankách byl lehký chyták hned u té první, nestačilo v náznaku napsat Duha, kupole - autorsky tam patřilo ještě níže. A v hláskovce pro stejný slovní základ nemohl být papoušek papoušík. Zdá se, že nejtěžší hádankou byla přísuvka s částečně spojenou tvorbou, pitím nebylo kafčo, ale káva. Tam bylo potřeba se zase podívat výše (do textu). A hned po ní přesunka s nestorem kea, ten kvapil pro bobule.

V logických úlohách mělo být chytákem uvedené řešení u násobení pro číslici 4, jestli náhodou nepovede k tomu, že už čtyřku řešitelé vynechají. A vynechali ji mockrát. Ale chybky se vloudiliy i do násobení s číslicemi 5 a 6. Jinak problémy činila kvadratura rovnostranného trojúhelníku. Ostatní úlohy, zdá se, nečinily problémy.


Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ž. - 2. Zahnutý; Nye. - 3. Olejové; zgame; vrtat otvor; zutí; hnízda. - 4. Níhov; titul + titvořiti; inaures; návratka; termogenerátor; homosteroid. - 5. Zobák; no; sypy; tři čika; Ota; hořet + hořekovat; bobule + bobrák; v dutinách stromů + potakač; L. – 6. Violončelá + viola; etiketovačka; lupa; smutit; hadr na holi + Hadrumentum; jubilovat; partido; promyka. - 7. Morl; bizoni; kelt; olšovka; úžinové; Gaos; Doke; sekl; křepost omladiny + kře po straně luk + zdýmať; nebezpečí; alka. - 8. Adobe; neokorat (réb.); Kdér a Polanec; naše ryba + nastat; Fernando Poo; danta; nýmandova; spodem; škop. - 9. Amortisovati; onace; prosektor; si; ochra; stovek; téma dialogu + térovati; několik; í; Ko. - 10. Drtit Brno; ano; Knip; Leoš; vsítiti branku; italik; i; obstaralí; PS; koupí. - 11. Drekslovati; svati; nidamentální; ssi; Goat; sportkaři; Moppo; sovol + Sovová. – 12. Hra Kavky; č; tiazol; poslintat triko; amanin; Ubej; papoušek; emulbit. - 13. Spisatelova; nepřekopnout sako; an; impasto; Shirelles. – 14. Ostrovy Principe a. - 15. Prostorná herna.

Tajenky: 1. Papoušek šedý. - 2. Žako (tajenka skrytá jako první a poslední písmena legendových výrazů v obou směrech). - 3. Ostrovy Principe a Bioko. - 4. Fernando Poo. - 5. Savanové lesy. - 6. Nebezpečí. - 7. Hnízda v dutinách stromů. - 8. Život. - 9. Bobule. - 10. Semena. - 11. Olejové palmy. - 12. Zahnutý zobák. - 13. Několik stovek slov.


Řešení hádanek:

1. Duha, níže kupole – kakadu havraní ženušku poleká.

2. Rýhy, cint, veličina, u kávy právě ary hyacintové líčí náfuka vypravěč.

3. Prosek, chlapec, estrády, malé kolo, metař – rosela pestrá daleko létá.

4. Sed, lov, alpa u šera, pokárání, zřízení, kop míčem, net, lory – sledoval papoušek arara nízko při zemi ničemné lotry.

5. Obrok, chachar, vývar, babra, bubny – brka ary ararauny.

6. Luna, střechýl u slidu – u člunu často ořechy louskal i kakadu.

7. Sesle, pilan, apatykářka, poslovi se lepil na paty kakapo soví.

8. Soudek piva – sousedův papoušek vidí dědouška pod osikou, kde doposud pospává u košíku šišek.

9. Po bobru levák, spinet, Korea – pro bobule kvapí nestor kea.

10. Každý krok, žák Kordy, odrážky, drožka, rožák, žako.
 

Řešení logických úloh:

1. Papoušci v zoo

Řešení viz obrázek.

 

2. Cvičený papoušek

105.263.157.894.736.842 x 2; 1.034.482.758.620.689.655.172.413.793 x 3; 102.564.102.564 x 4; 102.040.816.326.530.612.244.897.959.183.673.469.387.755 x 5; 1.016.949.152.542.372.881.355.932.203.389.830.508.474.576.271.186.440
.677.966 x 6; 1.014.492.753.623.188.405.797 x 7; 1.012.658.227.848 x 8; 10.112.359.550.561.797.752.808.988.764.044.943.820.224.719 x 9.

 

3. Ara a arara

Řešení viz obrázek.

 

4. Ozobané puntíky

Řešení viz obrázek.

5. Tah papoušice

Lora by musela položit tyčinku do zdířky BF.

Po tomto tahu pokračuje soupeřův papoušek. Pokud by vložil tyčinku do zdířky na straně čtverců 1, 4, 7, 8 nebo 9, pak by chovatel Lory těchto pět čtverců dalšími tahy dokončil a vyhrál. Pokud by soupeřův papoušek položil tyčinku do jiné zdířky, pak by chovatel Lory dokončil dalšími dvěma tahy dva ze čtverců 2, 3, 5 nebo 6 a pozor, dalším tahem by musel položit tyčinku v tomto sektoru tak, aby čtverec nedokončil. Tím sice umožní soupeři dokončit dva ze čtverců 2, 3, 5 nebo 6, ale zároveň dalším tahem bude muset soupeř položit tyčinku do některé ze zdířek na stranách čtverců 1, 4, 7, 8 nebo 9, které pak chovatel Lory dokončí a vyhraje.

 

6. Papoušek žako

Řešení viz obrázek.

 

7. A je to!

Řešení viz obrázek.

Body A a B v rovnostranném trojúhelníku jsou středy jeho stran, strana BC je stranou čtverce, který má shodný obsah s rovnostranným trojúhelníkem. Vzdálenost CD je přesně polovina délky strany rovnostranného trojúhelníku.

Autorem úloh č. 1, 3 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies