jemelik

jemelik


Milí přátelé, před vámi je 24. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 9. října 2013 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 2770 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 24. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2013 doplňte u PO Slovník spisovatelů Maďarska (Odeon 1971) a u pramenů v elektronické podobě https://canadalawyerlist.com. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

24. KOLO

 

křížovKY 

 

procházka po zoo - 14

Od exotických ptáků se vydáme směrem k lamám. Cestou k Tygří skále se zastavíme u výběhu, kde společně žijí emu, mara stepní a největší žijící hlodavec ... (1). Její velká ... (2) je vpředu jakoby uťatá. Její ... (3) je tak řídká, že je pod ní vidět holá kůže. Její domovinou je pás zemí, který na severu lemuje ... (4) a na jihu severovýchodní Argentina. ... (1) je značnou část života odkázána na ... (5). Zdržuje se v lesnatých a bažinatých územích, v močálech, podél řek a jezer, kde na březích roste vlhkomilná ... (6). Dobře plave a potápí se, pod hladinou vydrží ... (7), její starší název byl ... (8). Žere traviny, kůru a výhonky mladých dřevin nebo spadané ... (9). V době sucha nacházejí ... (10) v mělkých tůních a posledních zbytcích vody až stovky jedinců. V zajetí ... (1) snadno zkrotne. Jejími přirozenými predátory jsou hlavně jaguáři, krokodýli a ... (11).

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

 1 nesouměrná shluková mozaikovka a 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Tři výrazy jsou vepsány rébusově. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Socha; žena mladého Hrdého. - 2. Aerosolový slzotvorný rozprašovač; hřiby. - 3. Kiskunhalas; výborné; vzíti si na sebe. - 4. Univerzitní profesor v Ithace; malé síto; bývalý zlatý hřeb hostin Římanů; násadka. - 5. Stěží svoliti; kutáleti; samoukové; planetka; pařezy + leč; SPZ vozidel našeho okresu. - 6. Kačenka v trní; obchodní název zahraničního textilního materiálu; hlas; grácie; krém; mužské jméno. - 7. Sídlo v Saúdské Arábii; líh; samičí pohlavní orgán (slovensky); hampelka; rozmělňovač; interjekce; rostlina. - 8. Regent v seldžucké říši; stát USA; románový cyklus rumunského spisovatele; druh ribonukleové kyseliny (zkratka); postava z Cesty na sever; rod sladkovodních červů; slabě pozlacený tombak; anglická zkratka jedné z mezinárodních asociací. - 9. Loď; hornina; ?8?; plošina ve střední Africe; zpívaná slabika; v složeninách druhá část s významem složka. - 10. Iniciály královského dvorního rady Neumanna; quarter; mladý muž + vědecký průzkumník v oblasti Fuegie; ne a ne (slovensky). - 11. Rostlina poskytující vlákno; režisér snímku Flash; spojovací prvky kolečníku; sekáč; ?11?. - 12. Otevřené; notové označení sníženého tónu; nadmíru; jeď; určitý porost; přezdívka určité německé organizace; chytat; mačka; čaj. - 13. Na tři části; druh výšivky; americký houslista; zneklidnělé; jméno kopce v Kladsku; město v Dolních Rakousích; opera britského skladatele; germánský bůh. - 14. Turek; italský režisér; ?9?; ?10?; domácké ženské jméno; španělský kronikář. - 15. Jedna z hvězd evropského filmu meziválečného období; přítel chudých; číslice; prach; podvodník; postava chetitských výročních jarních kultovních obřadů; satirické dílo arménského spisovatele. – 16. Hrabství ve Skotsku; nepříjemně; postava z románu německého spisovatele; autor Různých lidí; patřící muži, jehož jméno nesou odstředivé mlýny; ?2?. – 17. Týkající se odzemí; ?1?; vlastnost lebedy. – 18. Pokukovat na baby; šťouralové. – 19. Květiny; tráva; španělsky „prášky“. – 20. Moje.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 13. Opilá dcera Hodáčových. - 14. Stará hadrnice. - 15. Řecky „zápach“ + ?7?; ?6?; šikmo. 16. Dílo německého spisovatele. - 17. Etruský bůh; umělý trávník; dva bývalé ostrovy před ústím Šeldy; prostory v blízkosti nočních podniků (slovensky); pražská škola. - 18. Planetka; patřící učiteli Agrippových synů; hadr; venezuelský představitel op-artu. - 19. Řád rostlin; rod škodlivých mušek; autor Dívek v tělocvičně; druh ohebných slov; ?5/1?; slovenská odborová zkratka. - 20. Německý historik umění; jazyk; argentinský literát; prostor antického chrámu; černohorské sídlo; americký herec. - 21. Horolezecká pomůcka; nerosty; šedina; couvni; dřevo brazilského pepřovce; velké množství žen z vyšších vrstev; africký prales; volání na ovce; část obce Trusnov. - 22. Indiánský kmen; historické území v severní Babylonii; bůh zobrazovaný v podobě ozbrojeného jezdce; ženské jméno; druhové jméno povijnic; slovenské domácké mužské jméno; spropitné; ?3?. - 23. Bezkalhotník; ruský spisovatel; jeden z úseků křídla (hmyzu); vinný; klenot; ?5/2?; rubání (uhlí); nářek. - 24. Znalec tajné židovské nauky; nevadské jezero; útrapy pokročilého věku. - 25. Tráva tam i zde; bukové listí; italské platidlo; jednopísmenné citoslovce; listnaté stromy i v slabém vánku se chvějící. - 26. Jméno jednoho z hudebníků Babaletu; vybrat drobečky z kapsy; francouzský astronom; italský spisovatel; sídlo v pyrenejském údolí. - 27. Indiánské jídlo (španělsky); ruský chemik; ?4?; určitý kus dřeva. - 28. Mající jistou barvu očí; velikonoční zábava; Aiolova dcera; dvojpísmenná značka chemického prvku; čínský hudební nástroj; SPZ vozidel našeho okresu. - 29. Rod opic; mající falešný účes; přítok Kasaie (dle Otty). - 30. Moje; americký režisér; hlas kuželozobého pěvce; ruská řeka; předpona s významem vadný. - 31. Obsah chudé slovní zásoby; ruský ekonom; rostlina (dle Presla); lhůta. - 32. Řecké sídlo; režisér několika amerických filmů; strom. - 33. Harmule; létavka. - 34. Trenér slovenského hokejového týmu; peníze. - 35. Nezdařiti se. - 36. Kanadský právník. - 37. Latinsky „obyčejný pokrmový“. - 38. Planetka.

 

 

HÁDANKY 

 

Moto: Všude samé kapybary, je-li třeba, přidej páry...

 

1                 VÝPUSTKA

 

Je tu jako na potvoru
k řešení pár divných tvorů.

 

2                VSUVKA                                               

Části chajdy jezdec zkoumá,
nozdry koně bouřku cítí,
dřívka k ohni správce hledá,
náfukové něco k pití,
o hlodavcích kuchtíkovi
číšník říká, že je chytí.

 

3                PÁDOVKA

Dle bosse tunelář herci se podobá,
jako strom třese se před mužem pomalým,
přišla po koberci s barvou ven žaloba,
kachna o nevině zmizela jako dým.

Při psaní na stroji obhájci vyvstává
vzpomínka na savce, co u vod přebývá
a zvukem ťukavým, který rád vydává,
on stranou porostu stále se ozývá.

 

4                  PRVKOVKA                

Choť splétá nástrahy jak bájná tkadlena,
divná hra hraje se ve zdejší zahradě,
schválně na neštěstí šéfovi ta žena
o savcích s nechutí řekne na poradě.

 

5                 VÝMĚNKA

Sestup zmohl dívky cizí,
hned náčiní k jisté péči
na základně chvatně shání,

sledují, jak v televizi
nabízeli povaleči
staré veky trapní páni,

jak za řekou plazům mizí
bystře rychlé zvíře k seči,
kde ho les před nimi chrání.

 

6                   ODSUVKA

Po rybách psi neštěkali,
jen po lháři v drahých šatech,
co prý klenot opracuje.
On za hbitou dívkou pálí,
však mu ona o zvířatech
zajímavě vypravuje.

 

7              KLÍČOVKA

Zavětřila liška stopy,
přišla doba vylézt z nory,
nikoho však nespatřila.
V plánu měla dneska sklepy,
zítra projde třeba dvory –
na pár zvířat boudu šila.

 

8   PŘESMYČKA SLABIKOVÁ
               (J: 8 2 6 7 2 2 5 6)

Po jídle hlodavec při strouze zhlédne
jelení šlápoty v zahradě jedné.

 

9   ČTVERCOVKA SLABIKOVÁ              

Hlodavec tu ještě včera
suchou nohou došel k mostu,
po lijáku teď se skoro
může koupat při porostu.

 

10             SLOUČENKA

Přírodní útvary střídají zápasy,
rozličné filmy rád chovatel sleduje,
za vroubky viníka ředitel podá si,
přespříliš hlodavec trávou se láduje.

 

LOGICKÉ ÚLOHY 

Moto: Plnou parou s kapybarou.

 

1. Come on

Doplňte do prázdných polí scházející dvojice arabských číslic tak, aby se v polích čtverce táž dvojice číslic neopakovala. Platí, že číslice 0 až 9 vlevo ve dvojicích musejí být v každém řádku i v každém sloupci různé. Totéž platí i pro číslice 0 až 9 vpravo ve dvojicích. Na hlavních diagonálách se nachází dohromady pět dvojic se shodnými číslicemi.

Vyřešeným číselným čtvercem si pomůžete při řešení písmenného čtverce. Obdobně doplňte do jeho prázdných polí scházející dvojice písmen (do polí s jedním vepsaným písmenem doplňte písmeno vlevo) použitých z hesla POKYN BRITA. Jména tří největších hlodavců na světě máte již vepsaná (kapybara, bobr a pakarana). Platí, že písmena vlevo ve dvojicích musejí být v každém řádku i v každém sloupci různá, totéž platí i pro písmena vpravo ve dvojicích. Dvojice TT se nachází blíž okraje písmenného čtverce než dvojice II.

Za vyřešení číselného čtverce získáte 20 bodů, za vyřešení písmenného čtverce získáte 30 bodů.

 

2. Stěna dle kapybary

Písmena ze slova „KAPYBARA“ nahraďte v obrazci čísly (platí, že stejnému písmenu odpovídá stejné přirozené číslo, různým písmenům různá čísla). Čísla volte tak, abyste pak začerněním některých prázdných políček mohli vytvořit z černých polí jednu souvislou stěnu, ve které začerněná políčka spolu sousedí nejméně jednou stranou. Černá políčka nikde netvoří čtverec 2 x 2 políčka. Čísla v polích udávají délky všech souvislých černých úseků (v případě čísla 1 jedno samostatné černé políčko) okolo pole s čísly nebo číslem. Je-li v poli číslo jediné, vyskytuje se v jeho okolí až 8 políček sousedících s ním stranou či rohem a tvořících jeden souvislý černý úsek dané délky (v případě čísla 1 pak jedno černé políčko). Je-li v poli čísel více, je také souvislých černých úseků (nebo samostatných černých polí) více (jejich počet je roven počtu čísel) a musí pak být odděleny od sebe alespoň jedním prázdným políčkem (viz příklad). Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

3. Kapybara na skalce

Vepište do prázdných políček po jednom písmenu tak, aby osm polí v silně orámovaných prostorách obsahovalo všechna písmena ze slova KAPYBARA a žádné navíc. Také osm polí ve zprohýbaných koridorech naznačených dvanácti lomenými čarami s šipkami musí obsahovat všechna písmena ze slova KAPYBARA a žádné navíc. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

4. Výběhy kapybar

Na katastru 12 x 12 polí chováme čtyři kapybaří samce. Do některých volných polí zakreslete úhlopříčku tak, že vzniknou souvislé stěny, které katastr rozdělí na čtyři samostatné výběhy. Souvislost stěny znamená, že stěny nemají nikde žádné slepé konce, začínají a končí vždy na okraji katastru a vzájemně se nedotýkají. V každém takto vytvořeném výběhu se musejí vyskytovat všechna písmena ze slova KAPYBARA a žádné navíc. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

5. Cesta kapybary

Kapybara ze svého bodu K hodlá zajít něco málo pojíst na kraj louky, pak něco málo popít na kraj potůčku a pak něco málo pospat pod strom na bod S. Za správnou konstrukci nejkratší cesty, při které kapybara svůj plán zvládne, získáte 10 bodů.

 

6. Domácí mazlíček

Ve venezuelských rodinách je kapybara běžným domácím mazlíčkem. U nás to běžné není. Také na to sousedovi tři psi hleděli pěkně vyjeveně (viz obrázek). Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v řádcích, sloupcích a menších ohraničených čtvercích. Na totožné pozice obrazců znázorňujících psy umístěte totožná čísla. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies