jemelik

jemelikVážení přátelé,

na této stránce jsem postupně vyvěsil autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 25. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi časově dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U hádanek jsem tentokrát nenastražil žádné léčky, takže byly adventně přívětivé a starosti by snad mohl činit jen trenér ve slovní vsuvce. Nebo že by kreslená hádanka, přece jen dva dílčí náznaky byly nakresleny samostatně a další dva spolu? To jsem jen chtěl napnout řešitele, uznával jsem všechny tři možné varianty, řešení máte níže.

U logických úloh bude asi největší problémy činit labyrint chodeb, ale kdoví, možná o vítězi rozhodne první úloha s tematikou nor surikat. Trasy měly jít přes středy políček, přes každý právě jen jednou. Ale nebylo řečeno, že musejí jít přes střed přímo nebo se v něm lomit v pravém úhlu, mohly se lomit jakkoli.

Zato u křížovek jsem přitvrdil, dle reakcí matadorů až příliš. Prostě finálové kolo, vzal jsem kořenku a sypal a sypal.  Možná stačil na potrápení soutěžících mytologický stupeň země a postava uvážlivého a dobráckého zvířete mohla posečkat na další finálové kolo. Rozšafný a dobrosrdečný černý kůň z Čapkova Krakatitu by určitě počkal. Ale co když byl zakopaný pes i ve shromaždišti k pobožnostem a v rozhorlení? Modlitebna ani horko to nebyly. Nebo v náčiní k upotřebení v kuchyni křižující se s liniemi? Bandaska to nebyla. A k tomu ještě ty šramofony.

Ale co už teď? Počkáme na všechna řešení a uvidíme, jak jste se s úkoly poprali. Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Pa. - 2. Pak. - 3. Účet. - 4. Vít. – 5. Touž; ar; i. - 6. Herec Herm; etno-. - 7. Modlitemna; etika. - 8. Kořist; toral; točka. - 9. Rasura; konva; Lippo; případ. - 10. Stojko; písek; Abeona; kakaový pudink. - 11. Opaprikovati; asketi; rakši; výti; sirhak; Fric. - 12. Leptoma; presidenti; Natter; ekona; ptačí. - 13. Usně; cena retardéru; usedlá; raška; Rokl. – 14. Sicka; lénnikova; instinkt; intron; Leonel; ch. - 15. Drápy; tichounko; atropa; nénika; utrhlec. – 16. Sanam; Kao Siang; ošrekované; chovati; osadníci. – 17. Takt; Kanut; Karel Konvalinka; Hy. – 18. Hole; natož; kanapátko; bojta; stoici; iterar. – 19. Ála; ovium; Vítkov; Stainer; torna; kolumky. – 20. Ovce; Ndoki; dean; štístko, nílske. - 21. Také; snivo; Vrbné; sič; Nadu; Remte. - 22. Erat; triak; vejce; Pero; son; iluze. - 23. Cíle; rikka; perko; Vold; Peha; Lopar. – 24. A; věk; Pelez; surfy; mařast; dost oprchati. - 25. Zvukovod; holí; kazit; START I; hora Bumsa. – 26. Maisúr; nohec; narina; šramofony. – 27. Odor; tlama; ré; bělavo; společnost. – 28. Tavaré; kupon; stodolenka + stí. – 29. Zladňované; terníčka; stoh. – 30. Zr; ohrádečka. – 31. Hrabačka. – 32. Ostře.

 

Tajenky:

1. Surikata. - 2. Tlama. - 3. Drápy. - 4. Zemní mužíček. - 5. Hrabačka. - 6. Zvukovod. - 7. Písek. - 8. Možnosti. - 9. Společnost. - 10. Kolonie. - 11. Kořist. - 12. Sarančata. - 13. Ptačí vejce. - 14. Instinkt. - 15. Případ. - 16. Osadníci. - 17. Celkový počet.

Řešení hádanek:

1. Túje, ježury, židáky, špičky (s židáky špičky, židáky i špičky) – dvě surikaty spící.

2. Koleje, próza Klímy maroda láká - promyka malá je daleko za roklí.

3. Korzo, pohromy Kurdů, louh, dále kozoroh promyku rudou hledal.

4. Šproch, smykače, server, znalec, uzené, samango, hovníky – promyka červená leze na mangovník.

5. Rom, kaše, apoštol, kúra, emu, děla – promyka šedá poštolku rázem uviděla.

6. Máza, nadpis, kur, stromy, kára, boa – má zrána od písku srst promyka krabová.

7. Pála, Kazaši, apel, roup, Mýto, kouzla – paka za promykou zlatou pelášila.

8. Mango (manga), stáže, při hanáku, lempl, tana, ucha, s táhly, dávku – mangusta žíhaná kolem platanu chytá hlodavce.

9. Vůle, sedlo, vtip Romky, kalich nesu Monice, lenošci – v lese loví promyka ichneumon celé noci.

10. Vinš, mág u statí, hoši, lamy – ví mangusta štíhlá o myši.

Řešení logických úloh:

1. Nory surikat

 

Řešení viz obrázky (první úloha má vícero správných řešení, uvedeno je to s nejmenším součtem délek všech čtyř drah, druhá úloha má jediné řešení.

 

 

2. Hlídající surikaty

 

Řešení viz obrázek.

 

3. Labyrint chodeb

 

Řešení viz obrázek.

 

 

4. 12 párů surikat

 

Řešení viz obrázek.

 

5. Východy z nor

 

Je-li poloměr vnější kružnice r a poloměry vnitřních kružnic x a y, pak hledaný obsah je S = πr² - πx² - πy²; dále platí 2r = 2x + 2y a z Euklidovy věty (t/2)² = 196 = 2x . 2y. Obsah červené plochy se rovná 98π cm².

 

6. Rodiny surikat

 

Řešení viz obrázek.

 

Autorem druhé části úlohy č. 1 a úloh č. 2, 3 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies