jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 67. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 25. května 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7860 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

67. KOLO

HÁDANKY

 Moto: S opálkami, s ošatkami projděte se taji s námi.

1                                     VYBÍRAČKA


Sadařka s nádobou chodí, co se na ovoce hodí.

2                   VÝPUSTKA
Leká pták spojařku, tílka si spíchla,
káblíky upouští, povyk zní z věže,
vesnice na Hané na moment ztichla,
artista nohama žongluje vleže.

Hantecem o volno chlap si říct letí,
záchvaty nemoci odrazí hravě,
opravdu častokrát mistrovy děti
měly do kulata střihy na hlavě.

3                    PŘESUNKA
Dodání vláhy má účinek dvojí,
potrhlík na rozkaz rostliny kropí,
při dveřních ozdobách nádoba stojí,
stará zbraň sportovcům problémy tropí.
V poli všem sliboval vysokou marži,
vojáci důkladně proklepli šarži.

4                   OBNAŽKA
Minou bufet pády smutné,
válčí páka s nečistotou,
sázka letce koně sdruží,
zmizí všednost s anekdotou.

Vsuvky muže kazí mouchy,
ženy s bídou čistí prahy,
inkoust smíchal s barvou jídla,
neukázal trošku snahy.

5                VÝPUSTKA
Plavidel části dnes pokryjí sítě,
ozve se žena zlá, hravě že zvládne
vysetí kapusty i malé dítě,
zato že na melouch noci jsou chladné.

U šachty hudební nástroje leží,
hrávaly unyle, dechovka kysla,
se vzkazem k sousedce sousedka běží,
z potomků chlípníka vyrostou čísla.

6              ZÁHADNÝ NÁPIS (J: 35)
Seveřan šlape po symbolech štěstí,
pozornost chlapce je určena čtvrtce,
napjatá ovzduší úsměvy klestí,
uznání soupeře bere za srdce.
Kamarád básníka duchem byl velký,
však pokoj maličký vlastnil dle selky.

7                    ZÁMĚNKA
Předvádí pilot hod, hlavolam tají,
skupiny modravá krytina ruší.
Cvičenci předměstí Benátek znají.
Jezdí sem. Normálka. Husar to tuší.

Výměšky po spánku trápily hochy,
inženýr Pavel na území Chile
dostal do pohybu kamenné sochy,
ty nesou části těl velké už chvíle.

8                     VÝPUSTKA
Sundáme kabáty z věšáku v bytě,
překážky předsudků rozdělí světy,
hradba část motoru prověří hbitě,
rostlina má velmi voňavé květy.

Nízká zeď nad římsou budovy brání
výhledu na střechu zdobenou stuhou,
s fotkami zprávy mi chodí od paní,
zrovna dnes přichází jedna za druhou.

9                    ZÁMĚNKA
Špekouni na houby házejí míčky,
místnost je plná jich, lokotka dýmá,
útočník s Růžičkou předváděl kličky,
po dobách minulých alkan žák vnímá.

Dával si nápoje dramatik černé,
kdekterý štamgast si na to už zvykal,
poněkud hloupému chlapovi z Perné
aby po lopatě šenkýř vše říkal.

10                  PŘESMYČKA
                      (J: 6 9 4 9 5 6)
Muž snášel odrostlé venkovské kluky,
bázlivec lelkuje při hře od pěti,
příbuzné drobného rolníka dětí
přivedly na svět moc, bydlely z ruky.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Zatím došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies