jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 66. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek a hádanek s koši a logických úloh s koši i bez nich činit potíže.

U křížovek byly předloženy křížovky rozsahem menší, ale nějaké ty chytáky a hledáky přece jen obsahovaly. Zmást měl řešitele španělský výraz pro šídlo a skrytá tajenka RUCE v úvodním textu. V databázi slovnik.cz je jen LEZNA a do kříže KOZÁK a KOULE také pěkně pasovaly. Jenže kde najít v obrazci ty skryté SADY? Ale ZUCE ve svislé ose koše měly lákat k prověření, zda LERNA není také španělsky "šídlo". Pak se v obrazci objevily skryté RUCE a jejich skrytí v úvodním textu bylo jen svodem. A SADY v legendě nebyly skryty nijak složitě. Autorské řešení máte níže.

U hádanek relativně lehčí kolo, většina z řešitelů si průměrnou obtížnost pochvalovala, ale přece jen nějaké méně obvyklé výrazy mohly dělat potíže. A jeden chyták pro jazykové fajnšmekry. Zájmeno "každý" se užívá jen v jednotném čísle, v množném pouze ve spojení s pomnožnými podstatnými jmény nebo s výrazy obsahujícími číslovku určitou. Takže "kdekteré ženy" nebo "kdekteří muži" jsou jen "každá žena" nebo "každý muž". Autorská řešení máte níže.

U logických úloh začalo první kolo ročníku snazším optimizerem, přijdou záludnější. Koše mezi řádky patřily k těm těžším úlohám. První úloha byla spíše pozvánkou k řešení, tu dali všichni. A u optimizeru se objevilo všech možných osm hodnot X od dvou do devíti. X = 10 bohužel nešlo dát. Řešení úloh máte níže.

Všechna řešení již dorazila, nyní vyhodnocuji řešení křížovek. Pěkné první jarní dny, Vladimír

Řešení křížovek 66. kola JLA:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Kazetotéka. - 2. Tasit kolo; osada Lánce. - 3. Atlet roku; centistok; Volpato. - 4. Rozvrkati; Daladier; vykositi; omítané. – 5. Destinace; natenkráte; Taenino; Dituš; mikračka. - 6. El Nominado; damašky; Naura; Atela; kartka. – 7. Usna; les lián + Leslie Trono; stálost; Kapella; notice; výsada. - 8. Opěka; sice; maskar; ceterak; arousel; lezenice; kakapo; Katma. 9. Zdít; Jakvi; pošepmo; bakulus; Paleari; Kanne; anata. - 10. Gamet; Leovo; Volpa; šišloun; kapabla; cetle; Stirn. – 11. Kročky; leanest; de Duve; Kartala; katarze; vočka. - 12. Kropky; třepcení; rakváci; Kaspo; Voive. - 13. Prták; stulníky; Poula; Katura; lotka. - 14. Lerna; hlášky; poštilka; naoko.15. Boule; krasci; lateen; titla. – 16. Pilky; prutníky; Atkovi. - 17. Monaster; koky; Atakta. - 18. Kopřivy; LTPR. – 19. Pástvy; kepr. - 20. Ke.

Tajenky: 1. Škopek (skrytá, vyznačena je červeně). - 2. Gazděna. - 3. Ruce (skrytá, vyznačena je červeně). - 4. Proutí (skrytá, vyznačena je červeně). - 5. Téma (skrytá dole po stranách koše, vyznačená je červeně). - 6. Lekce. - 7. Koše (skrytá, vyznačena je červeně). - 8. Vrba (skrytá, vyznačena je červeně). - 9. Prutníky. - 10. Sady (skrytá, tvořená prvními a posledními písmeny legendy pro oba směry: sbírka, předložka, dílo, hostiny). - 11. Pilky. - 12. Prkotina. - 13. Propočet. - 14. Kopřivy. - 15. Destinace.

Řešení hádanek 66. kola JLA:

   1.   Po routě nesko, šípky – proutěné košíky.
      (nesko = káva Nescafé viz SNČ)

   2.   Kanadka, břízy, senáže, radost Irek, aféry, žen tahy, podíly, padoky, sto šest – nadřízená žádosti referenta hodila do koše.

   3.   Spaní, okal Ebra, borovina vadí pakoši – panička labradorovi nasadila košík.
      (borovina = půda viz Co je co?, pakoš = hlupák viz SNČ)

   4.   Modela skývy, model, nemá nikdo sta kol (alk), mše – od mé lásky vymodlené maník dostal košem.

   5.   Sas týdny jí, socky, snář u kójí je, kuře elfů vážíte, kůže Ermy, cherry, hrany – záštitný koš na rukojeti šavle ruku šermíře chrání.
      (socky = sociální sítě viz SNČ z roku 2020)

   6.   Káráš lidi, vnuk, Rias není trop, olše, svízele, nekoj šest Romů – krášlí divukrásné nitro polesí zelené koše stromů.

   7.   Basset, balisty, amatéři, tael, hotovost řeší lotři, šodó, výkon – basketbalistka Kateřina Elhotová střelila tříbodový koš.

   8.   Troud, byvší technaři, Omsk, kádi vadí vláha, zejk, lidojed, noha Tokoše – trouby všechna římská divadla házejí do jednoho koše.
      (punk = troud viz Akademický slovník cizích slov)

   9.   Rom nácka plaší, škodovka objela vilky – c. a k. polní maršálek byl jako voda v koši.

10.   Škleb, Ivetin žvást, vesty kradla každá ničema, diváka blept, tucet fleků, došek – klevetivá sestra dlaždiče mívá klepů celé koše.
      (zájmeno "každý" se užívá jen v jednotném čísle, v množném čísle pouze ve spojení s pomnožnými podstatnými jmény nebo s výrazy obsahujícími číslovku určitou)

11.   Macek, hasivka, lanař, tambor, svět, tikot – macecha si vzala na brambory větší koš.

Prameny k námětům:
SSJČ
házet žádosti do koše – zamítat žádosti
košík pro psa – náhubek pro psa
dostat košem – být odmítnut, nejčastěji při milostných návrzích
koš u šavle – ochranná část na rukojeti šavle
zelené koše stromů – košaté koruny stromů
koš – cíl útoku při košíkové
házet všechno do jednoho koše – nedělat rozdíly
větší koš na brambory - bramborák

PSJČ
být jako voda v koši – být nestálý
mít klepů celé koše – mít mnoho klepů

 

Řešení logických úloh 66. kola JLA:

1. Košíkáři a pes
Jeden a půl kilometru.
Je úplně jedno, že se pes s druhým košíkářem poprvé potkal za 4 minuty a urazil přitom 750 metrů, důležitá je logická úvaha, že doba chůze košíkářů, než se potkají, trvá 6 minut, tedy desetinu hodiny. No a při průměrné rychlosti psa 15 km/hod. za desetinu hodiny pes uběhne 1,5 km.

2. Hradby
Řešení viz obrázek.

3. Koše na brambořišti
Řešení viz obrázek.

4. Hitori s mrakodrapy
Řešení viz obrázek.

5. Koše v rastru
Řešení viz obrázek.

6. Tucet oblastí
Jedno z možných řešení viz obrázek.

7. Koše mezi řádky
Řešení viz obrázek.

8. Cesta
Řešení s X = 9 za 40 bodů, X = 8 za 35 bodů, X = 7 za 30 bodů, X = 6 za 25 bodů, X = 5 za 20 bodů, X = 4 za 15 bodů, X = 3 za 10 bodů a X = 2 za 5 bodů viz obrázky.

 

Autorem úlohy č. 1 je Vladimír Jemelík, č. 2 František Luskač, č. 3 Zdeněk Vodička, č. 4 Nikola Živanović, č. 5 Imrich Cily, č. 6 Jana Vodičková, č. 7 Alois Štěpáník a č. 8 Zdeněk Vodička.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA začalo 15. února 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 71. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 71. kola JLA, zadání hádanek 71. kola JLA nebo zadání logických úloh 71. kola JLA. Termín pro zaslání řešení je do 13. března 2024, hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies