jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 66. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek a hádanek s koši a logických úloh s koši i bez nich činit potíže.

U křížovek byly předloženy křížovky rozsahem menší, ale nějaké ty chytáky a hledáky přece jen obsahovaly. Zmást měl řešitele španělský výraz pro šídlo a skrytá tajenka RUCE v úvodním textu. V databázi slovnik.cz je jen LEZNA a do kříže KOZÁK a KOULE také pěkně pasovaly. Jenže kde najít v obrazci ty skryté SADY? Ale ZUCE ve svislé ose koše měly lákat k prověření, zda LERNA není také španělsky "šídlo". Pak se v obrazci objevily skryté RUCE a jejich skrytí v úvodním textu bylo jen svodem. A SADY v legendě nebyly skryty nijak složitě. Autorské řešení máte níže.

U hádanek relativně lehčí kolo, většina z řešitelů si průměrnou obtížnost pochvalovala, ale přece jen nějaké méně obvyklé výrazy mohly dělat potíže. A jeden chyták pro jazykové fajnšmekry. Zájmeno "každý" se užívá jen v jednotném čísle, v množném pouze ve spojení s pomnožnými podstatnými jmény nebo s výrazy obsahujícími číslovku určitou. Takže "kdekteré ženy" nebo "kdekteří muži" jsou jen "každá žena" nebo "každý muž". Autorská řešení máte níže.

U logických úloh začalo první kolo ročníku snazším optimizerem, přijdou záludnější. Koše mezi řádky patřily k těm těžším úlohám. První úloha byla spíše pozvánkou k řešení, tu dali všichni. A u optimizeru se objevilo všech možných osm hodnot X od dvou do devíti. X = 10 bohužel nešlo dát. Řešení úloh máte níže.

Všechna řešení již dorazila, nyní vyhodnocuji řešení křížovek. Pěkné první jarní dny, Vladimír

Řešení křížovek 66. kola JLA:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Kazetotéka. - 2. Tasit kolo; osada Lánce. - 3. Atlet roku; centistok; Volpato. - 4. Rozvrkati; Daladier; vykositi; omítané. – 5. Destinace; natenkráte; Taenino; Dituš; mikračka. - 6. El Nominado; damašky; Naura; Atela; kartka. – 7. Usna; les lián + Leslie Trono; stálost; Kapella; notice; výsada. - 8. Opěka; sice; maskar; ceterak; arousel; lezenice; kakapo; Katma. 9. Zdít; Jakvi; pošepmo; bakulus; Paleari; Kanne; anata. - 10. Gamet; Leovo; Volpa; šišloun; kapabla; cetle; Stirn. – 11. Kročky; leanest; de Duve; Kartala; katarze; vočka. - 12. Kropky; třepcení; rakváci; Kaspo; Voive. - 13. Prták; stulníky; Poula; Katura; lotka. - 14. Lerna; hlášky; poštilka; naoko.15. Boule; krasci; lateen; titla. – 16. Pilky; prutníky; Atkovi. - 17. Monaster; koky; Atakta. - 18. Kopřivy; LTPR. – 19. Pástvy; kepr. - 20. Ke.

Tajenky: 1. Škopek (skrytá, vyznačena je červeně). - 2. Gazděna. - 3. Ruce (skrytá, vyznačena je červeně). - 4. Proutí (skrytá, vyznačena je červeně). - 5. Téma (skrytá dole po stranách koše, vyznačená je červeně). - 6. Lekce. - 7. Koše (skrytá, vyznačena je červeně). - 8. Vrba (skrytá, vyznačena je červeně). - 9. Prutníky. - 10. Sady (skrytá, tvořená prvními a posledními písmeny legendy pro oba směry: sbírka, předložka, dílo, hostiny). - 11. Pilky. - 12. Prkotina. - 13. Propočet. - 14. Kopřivy. - 15. Destinace.

Řešení hádanek 66. kola JLA:

   1.   Po routě nesko, šípky – proutěné košíky.
      (nesko = káva Nescafé viz SNČ)

   2.   Kanadka, břízy, senáže, radost Irek, aféry, žen tahy, podíly, padoky, sto šest – nadřízená žádosti referenta hodila do koše.

   3.   Spaní, okal Ebra, borovina vadí pakoši – panička labradorovi nasadila košík.
      (borovina = půda viz Co je co?, pakoš = hlupák viz SNČ)

   4.   Modela skývy, model, nemá nikdo sta kol (alk), mše – od mé lásky vymodlené maník dostal košem.

   5.   Sas týdny jí, socky, snář u kójí je, kuře elfů vážíte, kůže Ermy, cherry, hrany – záštitný koš na rukojeti šavle ruku šermíře chrání.
      (socky = sociální sítě viz SNČ z roku 2020)

   6.   Káráš lidi, vnuk, Rias není trop, olše, svízele, nekoj šest Romů – krášlí divukrásné nitro polesí zelené koše stromů.

   7.   Basset, balisty, amatéři, tael, hotovost řeší lotři, šodó, výkon – basketbalistka Kateřina Elhotová střelila tříbodový koš.

   8.   Troud, byvší technaři, Omsk, kádi vadí vláha, zejk, lidojed, noha Tokoše – trouby všechna římská divadla házejí do jednoho koše.
      (punk = troud viz Akademický slovník cizích slov)

   9.   Rom nácka plaší, škodovka objela vilky – c. a k. polní maršálek byl jako voda v koši.

10.   Škleb, Ivetin žvást, vesty kradla každá ničema, diváka blept, tucet fleků, došek – klevetivá sestra dlaždiče mívá klepů celé koše.
      (zájmeno "každý" se užívá jen v jednotném čísle, v množném čísle pouze ve spojení s pomnožnými podstatnými jmény nebo s výrazy obsahujícími číslovku určitou)

11.   Macek, hasivka, lanař, tambor, svět, tikot – macecha si vzala na brambory větší koš.

Prameny k námětům:
SSJČ
házet žádosti do koše – zamítat žádosti
košík pro psa – náhubek pro psa
dostat košem – být odmítnut, nejčastěji při milostných návrzích
koš u šavle – ochranná část na rukojeti šavle
zelené koše stromů – košaté koruny stromů
koš – cíl útoku při košíkové
házet všechno do jednoho koše – nedělat rozdíly
větší koš na brambory - bramborák

PSJČ
být jako voda v koši – být nestálý
mít klepů celé koše – mít mnoho klepů

 

Řešení logických úloh 66. kola JLA:

1. Košíkáři a pes
Jeden a půl kilometru.
Je úplně jedno, že se pes s druhým košíkářem poprvé potkal za 4 minuty a urazil přitom 750 metrů, důležitá je logická úvaha, že doba chůze košíkářů, než se potkají, trvá 6 minut, tedy desetinu hodiny. No a při průměrné rychlosti psa 15 km/hod. za desetinu hodiny pes uběhne 1,5 km.

2. Hradby
Řešení viz obrázek.

3. Koše na brambořišti
Řešení viz obrázek.

4. Hitori s mrakodrapy
Řešení viz obrázek.

5. Koše v rastru
Řešení viz obrázek.

6. Tucet oblastí
Jedno z možných řešení viz obrázek.

7. Koše mezi řádky
Řešení viz obrázek.

8. Cesta
Řešení s X = 9 za 40 bodů, X = 8 za 35 bodů, X = 7 za 30 bodů, X = 6 za 25 bodů, X = 5 za 20 bodů, X = 4 za 15 bodů, X = 3 za 10 bodů a X = 2 za 5 bodů viz obrázky.

 

Autorem úlohy č. 1 je Vladimír Jemelík, č. 2 František Luskač, č. 3 Zdeněk Vodička, č. 4 Nikola Živanović, č. 5 Imrich Cily, č. 6 Jana Vodičková, č. 7 Alois Štěpáník a č. 8 Zdeněk Vodička.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies