jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 67. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek a hádanek s opálkami a ošatkami a logických úloh s ošatkami i bez nich činit potíže.

U křížovek jsem opálku vytvořil jako řešitelsky zdánlivě bezproblémovou práci, ale měl to být jenom klam. Tři chytáky v ní byly a nějaké ty hledáky také. První chyták byl založen na přehlédnutí systému střídání. Druhý chyták byl založen na vepsání známých tvarů výrazů, které řešitele svedou na scestí. A třetí chyták byl založen na letitém počínání opálkářů. Přitom u prvního chytáku jsem docela podrobně uvedl, že do základních políček se vpisuje jedno písmeno a do všech ostatních dvě písmena, takže Kamil nemohl být správně. U druhého chytáku jsem předpokládal, že řešitel vepíše maštal a trubku a postupně dojde ke slovesu "sholit" a spolehne se, že někde k němu bude obepis "pohltit". Správně bylo "shalit". No a do třetice potřebovali řezat opálkáři vrbové pruty bez listů.

U hádanek tentokrát žádná velká záludnost přichystána nebyla, jedna zkouška z moderního zasílání zpráv a pár méně užívaných výrazů. Esemeskami nejdou poslat zprávy s fotkami. Doba minulá je dávno, množné číslo dávna.

U logických úloh mohl překvapit optimizer a některé úlohy byly z těch obtížnějších. Všichni, kteří se do optimizeru pustili, sestavili čtverec z méně než osmi kousků. Ale tušili jste, že čtverec ze sedmi nebo šesti kousků maximální počet 40 bodů brát nebude. Ale bohužel ani čtverec složený z pěti kousků. Na optimum bylo potřeba čtyř kousků!

Autoraká řešení máte níže, pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek 67. kola JLA:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Vrozená zručnost. - 2. Ukolíbat; Lire; rhaet. - 3. Pomostky; Triik; Romi; Bekl; Nilon. - 4. Netesaná paní; relon; tiol; Otto; Liprandi. – 5. Denell; osli; Elovo; kardita. - 6. Drozd cvrčala; hotelné; rabstvo; Kalikata. – 7. Unmani; opálka; stanovy; počerné; kakeda; Ensie. - 8. Flohr; Elodka; Oropon; daurity; pevnol; Kamill. 9. Hlenka; Kalvos; shalit; anály; volavkovité; šíité. - 10. Hlehle; byliny; Karrom; cestka; levá; michače + Michailidis. – 11. Tolosa; El Paso; koloba; melanopa; pýr a mour. – 12. Kontury; dledla; bedekr; Naipaul; sestát. - 13. Feštr; Rousse; Na Labi; arilus; skulka; Kuin. - 14. Materni; Psiare; Viedma; myrika; kulaři.15. Celý prst; stopro; Kaomba; letná; paká. – 16. Maurras; jatrná; opratě; Paál. - 17. Dovednost; kindoš; alou; OP. - 18. Ingorokva; kampr. – 19. Jikrnatý kapr. 

Tajenky: 1. Byliny. - 2. Stromy. - 3. Usedlost (skrytá, vyznačena je červeně). - 4. Drozd cvrčala. - 5. Kontury. - 6. Proutěná opálka. - 7. Ošatka. - 8. Opálkáři náturisté. - 9. Vrozená zručnost. - 10. Dovednost. - 11. Rodina. - 12. Samouk. - 13. List (skrytá, vyznačena je červeně). - 14. Celý prst. - 15. kus. – 16. Omluvy. – 17. Bedekr.

Řešení hádanek 67. kola JLA:
1. Proso u stěny, sosny, nad lopatou malé káče, dláto u meče – proutěná opálka.
2. Havran, trika, menší kábly, vřava, Liboš, mžik, antipod, léboš, ataky – haranti kameníka bývávali ošmikaní podle ošatky.
    (léboš = volno v hantecu viz SNČ)

3. Zálivka, rapl, povel, u kování kanopa, luk – vzali kaprálové plukovníka na opálku.
4.
Pád miny, bistro, dativy, knipl, prach, akovka, zanikne próza, taje Víta, kloši, matky, chudoba, krev u leč – administrativní pracovník neprojevil ošatku dobré vůle.
    (akovka = sázka sdružená na koně z jedné stáje viz Malý slovník českých slangů)
5. Zádě, cekne můra (mrcha), výsevy kélu (kelu), brouče, rito (ryto), výkop, altky – z děcek nemravy se vyklubou čertovy opálky.
    nebo

    Zádě, tíkne můra (mrcha), výsevky kélu (kelu), brouče, rito (ryto), výkop, altky – z dětí nemravy se vyklubou čertovy opálky.
6. Švéd ničí jmelí, dar Edy, dusna, úcta soka jímá – světnici měl literátův známý jako ošatku.
7. Metá letec, rébus, týmy, sinavé lino, toční, Mestre, věta, cihla, voják, ospalky – megalitické busty moai na Velikonočním ostrově mají hlavy jako opálky.
8. Sejmeme saka, mříže, násep, rotor, hlavoš, atika – s ememeskami žen se protrhla ošatka.
   (hlavoš = rostlina viz BOT i web, ememeska = multimediální zpráva viz NEOLOG 2)
9. Vepři lišky trefují (strefují), komora, vanovka, Kýhos, po dávnech nonan, pil kávy Kožík – nepříliš chytrému (bystrému)    Jihomoravanovi aby hospoda všechno na opálku vyložil.
   (vepř = špekoun přeneseně expresivně viz SČSaA, vanovka = parní lokomotiva viz Malý slovník českých slangů, Kýhos byl spoluhráč Růžičky)
10. Samuel trpěl chasníky, strašpytel okouní u lota – sestry chalupníka měly ratolestí plnou ošatku.

Prameny k námětům:
SSJČ
tobě aby člověk všechno na opálku vyložil – aby ti člověk vše po lopatě (velmi jasně) vysvětlil

PSJČ
ostříhat někoho podle ošatky – ostříhat jej do kulata
vzít na opálku – pozorně prozkoumat, důkladně prověřit
ošatka dobré vůle – nepatrné množství snahy
čertova opálka – povedený chlapík, kujón
světnice jako ošatka – maličká světnice
mít hlavu jako opálku – mít velikou hlavu
s psaními se protrhla ošatka – přichází jedno psaní za druhým
mít dětí plnou ošatku – mít mnoho dětí

 

Řešení logických úloh 67. kola JLA:

1. Číslice v ošatkách
Řešení viz obrázek.

2. Dvanáct čísel do tuctu
Řešení viz obrázek.

3. Ošatky v rastru
Řešení viz obrázek.

4. Erteple
Řešení viz obrázek.

5. 16 ošatek
Řešení viz obrázek.

6. Ošatky v polyminech
Řešení viz obrázek.

7. Ošatky se smyčkou
Řešení viz obrázek.

8. Čtverec
Níže jsou jediné možné řešení s x = 4 za 40 bodů, jedno z vícera řešení s x = 5 za 36 bodů, jedno z vícera řešení s x = 6 za 32 bodů a jedno z vícera řešení s x = 7 za 28 bodů.

Autorem úlohy č. 1 je Imrich Cily, č. 2 František Luskač, č. 3 Petr Vejchoda, č. 4 Zdeněk Vodička, č. 5 Alois Štěpáník, č. 6 Petr Mikšík, č. 7 Jana Vodičková a č. 8 Vladimír Jemelík.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies