jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 67. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek a hádanek s opálkami a ošatkami a logických úloh s ošatkami i bez nich činit potíže.

U křížovek jsem opálku vytvořil jako řešitelsky zdánlivě bezproblémovou práci, ale měl to být jenom klam. Tři chytáky v ní byly a nějaké ty hledáky také. První chyták byl založen na přehlédnutí systému střídání. Druhý chyták byl založen na vepsání známých tvarů výrazů, které řešitele svedou na scestí. A třetí chyták byl založen na letitém počínání opálkářů. Přitom u prvního chytáku jsem docela podrobně uvedl, že do základních políček se vpisuje jedno písmeno a do všech ostatních dvě písmena, takže Kamil nemohl být správně. U druhého chytáku jsem předpokládal, že řešitel vepíše maštal a trubku a postupně dojde ke slovesu "sholit" a spolehne se, že někde k němu bude obepis "pohltit". Správně bylo "shalit". No a do třetice potřebovali řezat opálkáři vrbové pruty bez listů.

U hádanek tentokrát žádná velká záludnost přichystána nebyla, jedna zkouška z moderního zasílání zpráv a pár méně užívaných výrazů. Esemeskami nejdou poslat zprávy s fotkami. Doba minulá je dávno, množné číslo dávna.

U logických úloh mohl překvapit optimizer a některé úlohy byly z těch obtížnějších. Všichni, kteří se do optimizeru pustili, sestavili čtverec z méně než osmi kousků. Ale tušili jste, že čtverec ze sedmi nebo šesti kousků maximální počet 40 bodů brát nebude. Ale bohužel ani čtverec složený z pěti kousků. Na optimum bylo potřeba čtyř kousků!

Autoraká řešení máte níže, pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek 67. kola JLA:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Vrozená zručnost. - 2. Ukolíbat; Lire; rhaet. - 3. Pomostky; Triik; Romi; Bekl; Nilon. - 4. Netesaná paní; relon; tiol; Otto; Liprandi. – 5. Denell; osli; Elovo; kardita. - 6. Drozd cvrčala; hotelné; rabstvo; Kalikata. – 7. Unmani; opálka; stanovy; počerné; kakeda; Ensie. - 8. Flohr; Elodka; Oropon; daurity; pevnol; Kamill. 9. Hlenka; Kalvos; shalit; anály; volavkovité; šíité. - 10. Hlehle; byliny; Karrom; cestka; levá; michače + Michailidis. – 11. Tolosa; El Paso; koloba; melanopa; pýr a mour. – 12. Kontury; dledla; bedekr; Naipaul; sestát. - 13. Feštr; Rousse; Na Labi; arilus; skulka; Kuin. - 14. Materni; Psiare; Viedma; myrika; kulaři.15. Celý prst; stopro; Kaomba; letná; paká. – 16. Maurras; jatrná; opratě; Paál. - 17. Dovednost; kindoš; alou; OP. - 18. Ingorokva; kampr. – 19. Jikrnatý kapr. 

Tajenky: 1. Byliny. - 2. Stromy. - 3. Usedlost (skrytá, vyznačena je červeně). - 4. Drozd cvrčala. - 5. Kontury. - 6. Proutěná opálka. - 7. Ošatka. - 8. Opálkáři náturisté. - 9. Vrozená zručnost. - 10. Dovednost. - 11. Rodina. - 12. Samouk. - 13. List (skrytá, vyznačena je červeně). - 14. Celý prst. - 15. kus. – 16. Omluvy. – 17. Bedekr.

Řešení hádanek 67. kola JLA:
1. Proso u stěny, sosny, nad lopatou malé káče, dláto u meče – proutěná opálka.
2. Havran, trika, menší kábly, vřava, Liboš, mžik, antipod, léboš, ataky – haranti kameníka bývávali ošmikaní podle ošatky.
    (léboš = volno v hantecu viz SNČ)

3. Zálivka, rapl, povel, u kování kanopa, luk – vzali kaprálové plukovníka na opálku.
4.
Pád miny, bistro, dativy, knipl, prach, akovka, zanikne próza, taje Víta, kloši, matky, chudoba, krev u leč – administrativní pracovník neprojevil ošatku dobré vůle.
    (akovka = sázka sdružená na koně z jedné stáje viz Malý slovník českých slangů)
5. Zádě, cekne můra (mrcha), výsevy kélu (kelu), brouče, rito (ryto), výkop, altky – z děcek nemravy se vyklubou čertovy opálky.
    nebo

    Zádě, tíkne můra (mrcha), výsevky kélu (kelu), brouče, rito (ryto), výkop, altky – z dětí nemravy se vyklubou čertovy opálky.
6. Švéd ničí jmelí, dar Edy, dusna, úcta soka jímá – světnici měl literátův známý jako ošatku.
7. Metá letec, rébus, týmy, sinavé lino, toční, Mestre, věta, cihla, voják, ospalky – megalitické busty moai na Velikonočním ostrově mají hlavy jako opálky.
8. Sejmeme saka, mříže, násep, rotor, hlavoš, atika – s ememeskami žen se protrhla ošatka.
   (hlavoš = rostlina viz BOT i web, ememeska = multimediální zpráva viz NEOLOG 2)
9. Vepři lišky trefují (strefují), komora, vanovka, Kýhos, po dávnech nonan, pil kávy Kožík – nepříliš chytrému (bystrému)    Jihomoravanovi aby hospoda všechno na opálku vyložil.
   (vepř = špekoun přeneseně expresivně viz SČSaA, vanovka = parní lokomotiva viz Malý slovník českých slangů, Kýhos byl spoluhráč Růžičky)
10. Samuel trpěl chasníky, strašpytel okouní u lota – sestry chalupníka měly ratolestí plnou ošatku.

Prameny k námětům:
SSJČ
tobě aby člověk všechno na opálku vyložil – aby ti člověk vše po lopatě (velmi jasně) vysvětlil

PSJČ
ostříhat někoho podle ošatky – ostříhat jej do kulata
vzít na opálku – pozorně prozkoumat, důkladně prověřit
ošatka dobré vůle – nepatrné množství snahy
čertova opálka – povedený chlapík, kujón
světnice jako ošatka – maličká světnice
mít hlavu jako opálku – mít velikou hlavu
s psaními se protrhla ošatka – přichází jedno psaní za druhým
mít dětí plnou ošatku – mít mnoho dětí

 

Řešení logických úloh 67. kola JLA:

1. Číslice v ošatkách
Řešení viz obrázek.

2. Dvanáct čísel do tuctu
Řešení viz obrázek.

3. Ošatky v rastru
Řešení viz obrázek.

4. Erteple
Řešení viz obrázek.

5. 16 ošatek
Řešení viz obrázek.

6. Ošatky v polyminech
Řešení viz obrázek.

7. Ošatky se smyčkou
Řešení viz obrázek.

8. Čtverec
Níže jsou jediné možné řešení s x = 4 za 40 bodů, jedno z vícera řešení s x = 5 za 36 bodů, jedno z vícera řešení s x = 6 za 32 bodů a jedno z vícera řešení s x = 7 za 28 bodů.

Autorem úlohy č. 1 je Imrich Cily, č. 2 František Luskač, č. 3 Petr Vejchoda, č. 4 Zdeněk Vodička, č. 5 Alois Štěpáník, č. 6 Petr Mikšík, č. 7 Jana Vodičková a č. 8 Vladimír Jemelík.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies