jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 70. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek s kufrem, u hádanek s kufry a cestami a u logických úloh s kufry i bez nich činit potíže.

U křížovek jsem se pokusil ve dvou posledních kolech ročníku zopakovat několik pasáží, ve kterých to bude svádět ke shodnému řešení, ale vždy bude u stejné legendy buď autorsky jiný vpisovaný výraz nebo u shodného vpisovaného výrazu jiná legenda. Nakolik se mi to povedlo, ukáže až vyhodnocení došlých řešení, přece jen nějaké ty další neautorské alternativy k látkách, Katkám, kajkám, kavkám, špinkám apod. se mohou objevit. Skrytí osmé tajenky jsem poukazováním na oblasti v legendě snad dostatečně naznačil. A fórek s Mexikem také prohlédlo dost řešitelů. Nemuselo se za oceán, i když Bennie při hranicích Mexika může být pěkná hora. Stačilo vyrazit do Jiříkova na Ústecku. Pár kilometrů od vodní plochy zvané Mexiko se tyčí Skalka. No a Sele byli zemědělci na savanách ze skupiny Ambundu hospodařící v Angole při dolním toku řeky Cuvo.

U hádanek se toho po cestách s kufry ani moc zauzlovat nemohlo, záměnka se statečným Honzou obsahovala vějičku, tak uvidíme, jak moc luštitele svedla z cesty. Za správným uzlem se muselo mezi horolezce. Jejich ujaják sice užívají slangově, ale úvazák neznají vůbec.

U logických úloh byly dvě těžší než ostatní a samozřejmě jako obvykle velkou neznámou byl optimizer. Většina řešitelů, která poslala řešení s 11 a více čtverci, rovnou připisovala, že se určitě úloha dala řešit i s deseti čtverci, jenom se jim takové řešení nepodařilo najít. Jenže i s 10 čtverci šlo dosáhnout u druhého pomocného kritéria více jak deseti různých součtů obsahů.  Za 10 čtverců se součtem jejich obsahů vyšším než 180 se bralo jen 10 bodů. Dokonce ani za řešení s 10 čtverci se součtem jejich obsahů vyšším než 174 nebylo více jak 10 bodů. Mezi nejlepší tři řešení se nevešlo ani řešení s 10 čtverci se součtem jejich obsahů vyšším než 171 bod. Ovšem hranice 10 čtverců pokořena nebyla.

Autorská řešení máte níže, pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek 70. kola JLA:


ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Koše. - 2. Pytlík. - 3. Otylý; matka. - 4. Kalat; kotce. – 5. Setba; Jireš. – 6. Látky; polje. – 7. Obělí; kraje. - 8. Chábrd; údolí. 9. Siena; brdky. - 10. Templ; paták. – 11. Osika; lafka. – 12. Gabun; fiver. - 13. Manko; kaše; kalín. - 14. Katta; ovoce; roční.15. Otřas; entita; ovčín. – 16. Kykma; chatky; babské; roler. - 17. Uditi; lestná; sousta; kavka. - 18. Trhat; Etika; průvin; krasci; fifák. – 19. Fréma; Skalka; placka; vlíbat; latky. – 20. Kutit; Leiner; ohonka; hlupák; padlí. – 21. Katka; špulák; azalky; trolej; broje. – 22. Hajer; brzlen; hrátky; aldrin; údaje. – 23. Kačka; cíprat; resoly; Povrly; krleš. - 24. Kadka; souvoz; prlina; libent; porce.25. Buňky; largin; Lasius; Ameiva; Jitka. – 26. Musci; Donnan; posměch; straky; kotík. - 27. Maňka; Mondor; Tilton; kostní; Malše. - 28. Datle; dostat; kajman; orálna; lýtko. – 29. Bělat; Kacper; vorvaň; vroucí; atypy. – 30. Sekat; vinciř; mostík; okliky; balot. – 31. Lotky; subtyp; Bootle; pintka; Kytka. – 32. Hulst; dunsty; Breese; pleník; lít se. – 33. Celky; vědomo; třmeny; špinka; rdělá. - 34. Hutat; pokora; Tasaka; osminy; nabob.35. Lokat; Rukbat; pohled; políče; plechá. – 36. Selle; lampra; polskost; kamsi. - 37. Bětka; zaculiti se; unite. - 38. Daňci; kobos. – 39. Masky; tanga. – 40. Muňka; astma. – 41. Budka; mařka. – 42. Kačer; tikot. – 43. Kajka; atiky. - 44. Hatit; mahud.45. Katétr. – 46. Kufr.

Tajenky: 1. Pohled. - 2. Údolí. - 3. Plůtky. - 4. Stíny. - 5. Hřbety (skrytá v levé a pravé části rámu obrazu, vyznačená je červeně). - 6. Sortiment (skrytá ve víku kufru, vyznačená je červeně). - 7. Zákazníci (skrytá ve víku kufru, vyznačená je červeně). - 8. Jakost (skrytá v legendě, tvořená je z prvních dvou písmen oblastí, ze kterých byly čerpány pojmy: jazz, košíková, stavitelství). - 9. Cestovní koše (první díl skrytý ve svislé ose rámu, vyznačený je červeně). - 10. Rozprodej (skrytá ve víku kufru, vyznačená je červeně). - 11. Cestovní kufr (první díl skrytý ve svislé ose rámu, vyznačený je červeně). - 12. Ovoce. - 13. Biřmování (skrytá ve víku kufru, vyznačená je červeně). - 14. Kmotřenky (skrytá ve víku kufru, vyznačená je červeně). - 15. Masky.

Řešení hádanek 70. kola JLA:

   1.   Cistovník u ary – cestovní kufry.

   2.   Statér, náhon, záseky, dílce, Stouni, gesto, ujaják, letoun, rance, znoj – statečný Honza se vydal cestou necestou za zakletou princeznou.
(záseky = zátaras viz SČSaA, ujaják = slangově horolezecký uzel viz O českých slanzích)

   3.   Kamna, radistka, recesista, Leoneho díla, limba, litík u fary – kamarádi starce si stále nehodlali balit kufry.

   4.   Spona, brko, území, ostrov, chápan, šiml u vil, mazce, msty – po narkóze mistrova paní mluvila z cesty.

   5.   Jaci, erb po ději, Evy ideje, fórek káněte, višeň, u kádě useň, vršky, téráky – jak je dobře vidět, teenagerovi se nezvedá kufr z cigaret.

   6.   Zinková, neutra, maják, ovce, stud, ouzo, Dole, Dine, s táči laceta – zlinkovanému tramvajákovi cestou domů z odpolední nestačila cesta.

   7.   Epilog, Otmar, šlehy, rolety, pád lazara, boston, ruce, Řihošek, bráchy tílka, pufry – pilot malého letadla za rostoucího šera chytil kufr.

   8.   Kubánec hude chudé, pře loudila u díla, žíla Núbijce u bijce, čisté bludy, údy, opřená dívka, nádivka, scelenost, lenost, studánky, Dánky – Kuba nepřeložil Anči stéblo přes cestu.

   9.   Pozdní kajícník, občan, Dapontes, pláně, nikdo, dárci, holter, minuskula, Poláků fóry – podnikající kočanda po nesplnění dodacího termínu sklapla kufry.

10.   Nákolí, kanár, obnos, větev areky, Roman, kanec volal Uzla, toast, řečnice, smutečka – několikanásobná světová rekordmanka nezvolila zlatou střední cestu. (tečka)
(smutečka viz Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin)

Prameny k námětům:
SSJČ
jít cestou necestou – jít přímo k cíli nedbaje cest
balit kufry – chystat se k odchodu, zvedat kotvy
mluvit z cesty – hovořit beze smyslu, říkat nesmysly
někomu nestačí cesta – někdo se (v opilosti) potácí
nepřeložit nikomu stéblo přes cestu – neklást nikomu překážky svým jednáním
volit zlatou střední cestu – vystříhat se krajností, dát přednost smluvené dohodě

Slovník nespisovné češtiny
z něčeho se někomu zvedat kufr – z něčeho se někomu zvedat žaludek, být mu na zvracení
chytit kufr – (v leteckém slangu) ztratit navigaci, bloudit

Slovník české frazeologie a idiomatiky
sklapnout kufry – srazit paty, poslechnout na slovo

 

Řešení logických úloh 70. kola JLA:

1. Kufry v letadle
Řešení viz obrázek.

2. Antimagický čtverec
Řešení viz obrázek.

3. Kufry v obrazci
Řešení viz obrázek.

4. Trojúhelníkové mrakodrapy
Řešení viz obrázek.

5. Cesty ke kufru
Řešení viz obrázek.

6. Skládačka se sudoku
Řešení viz obrázek.

7. Kufry v úschovně
Řešení viz obrázek.

8. Čtverce v obrazci
Níže jsou řešení s 10 čtverci se součtem jejich obsahů od 169 do 174 za 40 až 15 bodů, za všechna horší správná řešení bylo přidělováno 10 bodů.

 Autorem úlohy č. 1 je Imrich Cily, č. 2 František Luskač, č. 3 Uko Ješita, č. 4 Jan Novotný, č. 5 Stanislav Bulín, č. 6 Alois Štěpáník, č. 7 Jana Vodičková a č. 8 Vladimír Jemelík.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies