jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 70. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek s kufrem, u hádanek s kufry a cestami a u logických úloh s kufry i bez nich činit potíže.

U křížovek jsem se pokusil ve dvou posledních kolech ročníku zopakovat několik pasáží, ve kterých to bude svádět ke shodnému řešení, ale vždy bude u stejné legendy buď autorsky jiný vpisovaný výraz nebo u shodného vpisovaného výrazu jiná legenda. Nakolik se mi to povedlo, ukáže až vyhodnocení došlých řešení, přece jen nějaké ty další neautorské alternativy k látkách, Katkám, kajkám, kavkám, špinkám apod. se mohou objevit. Skrytí osmé tajenky jsem poukazováním na oblasti v legendě snad dostatečně naznačil. A fórek s Mexikem také prohlédlo dost řešitelů. Nemuselo se za oceán, i když Bennie při hranicích Mexika může být pěkná hora. Stačilo vyrazit do Jiříkova na Ústecku. Pár kilometrů od vodní plochy zvané Mexiko se tyčí Skalka. No a Sele byli zemědělci na savanách ze skupiny Ambundu hospodařící v Angole při dolním toku řeky Cuvo.

U hádanek se toho po cestách s kufry ani moc zauzlovat nemohlo, záměnka se statečným Honzou obsahovala vějičku, tak uvidíme, jak moc luštitele svedla z cesty. Za správným uzlem se muselo mezi horolezce. Jejich ujaják sice užívají slangově, ale úvazák neznají vůbec.

U logických úloh byly dvě těžší než ostatní a samozřejmě jako obvykle velkou neznámou byl optimizer. Většina řešitelů, která poslala řešení s 11 a více čtverci, rovnou připisovala, že se určitě úloha dala řešit i s deseti čtverci, jenom se jim takové řešení nepodařilo najít. Jenže i s 10 čtverci šlo dosáhnout u druhého pomocného kritéria více jak deseti různých součtů obsahů.  Za 10 čtverců se součtem jejich obsahů vyšším než 180 se bralo jen 10 bodů. Dokonce ani za řešení s 10 čtverci se součtem jejich obsahů vyšším než 174 nebylo více jak 10 bodů. Mezi nejlepší tři řešení se nevešlo ani řešení s 10 čtverci se součtem jejich obsahů vyšším než 171 bod. Ovšem hranice 10 čtverců pokořena nebyla.

Autorská řešení máte níže, pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek 70. kola JLA:


ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Koše. - 2. Pytlík. - 3. Otylý; matka. - 4. Kalat; kotce. – 5. Setba; Jireš. – 6. Látky; polje. – 7. Obělí; kraje. - 8. Chábrd; údolí. 9. Siena; brdky. - 10. Templ; paták. – 11. Osika; lafka. – 12. Gabun; fiver. - 13. Manko; kaše; kalín. - 14. Katta; ovoce; roční.15. Otřas; entita; ovčín. – 16. Kykma; chatky; babské; roler. - 17. Uditi; lestná; sousta; kavka. - 18. Trhat; Etika; průvin; krasci; fifák. – 19. Fréma; Skalka; placka; vlíbat; latky. – 20. Kutit; Leiner; ohonka; hlupák; padlí. – 21. Katka; špulák; azalky; trolej; broje. – 22. Hajer; brzlen; hrátky; aldrin; údaje. – 23. Kačka; cíprat; resoly; Povrly; krleš. - 24. Kadka; souvoz; prlina; libent; porce.25. Buňky; largin; Lasius; Ameiva; Jitka. – 26. Musci; Donnan; posměch; straky; kotík. - 27. Maňka; Mondor; Tilton; kostní; Malše. - 28. Datle; dostat; kajman; orálna; lýtko. – 29. Bělat; Kacper; vorvaň; vroucí; atypy. – 30. Sekat; vinciř; mostík; okliky; balot. – 31. Lotky; subtyp; Bootle; pintka; Kytka. – 32. Hulst; dunsty; Breese; pleník; lít se. – 33. Celky; vědomo; třmeny; špinka; rdělá. - 34. Hutat; pokora; Tasaka; osminy; nabob.35. Lokat; Rukbat; pohled; políče; plechá. – 36. Selle; lampra; polskost; kamsi. - 37. Bětka; zaculiti se; unite. - 38. Daňci; kobos. – 39. Masky; tanga. – 40. Muňka; astma. – 41. Budka; mařka. – 42. Kačer; tikot. – 43. Kajka; atiky. - 44. Hatit; mahud.45. Katétr. – 46. Kufr.

Tajenky: 1. Pohled. - 2. Údolí. - 3. Plůtky. - 4. Stíny. - 5. Hřbety (skrytá v levé a pravé části rámu obrazu, vyznačená je červeně). - 6. Sortiment (skrytá ve víku kufru, vyznačená je červeně). - 7. Zákazníci (skrytá ve víku kufru, vyznačená je červeně). - 8. Jakost (skrytá v legendě, tvořená je z prvních dvou písmen oblastí, ze kterých byly čerpány pojmy: jazz, košíková, stavitelství). - 9. Cestovní koše (první díl skrytý ve svislé ose rámu, vyznačený je červeně). - 10. Rozprodej (skrytá ve víku kufru, vyznačená je červeně). - 11. Cestovní kufr (první díl skrytý ve svislé ose rámu, vyznačený je červeně). - 12. Ovoce. - 13. Biřmování (skrytá ve víku kufru, vyznačená je červeně). - 14. Kmotřenky (skrytá ve víku kufru, vyznačená je červeně). - 15. Masky.

Řešení hádanek 70. kola JLA:

   1.   Cistovník u ary – cestovní kufry.

   2.   Statér, náhon, záseky, dílce, Stouni, gesto, ujaják, letoun, rance, znoj – statečný Honza se vydal cestou necestou za zakletou princeznou.
(záseky = zátaras viz SČSaA, ujaják = slangově horolezecký uzel viz O českých slanzích)

   3.   Kamna, radistka, recesista, Leoneho díla, limba, litík u fary – kamarádi starce si stále nehodlali balit kufry.

   4.   Spona, brko, území, ostrov, chápan, šiml u vil, mazce, msty – po narkóze mistrova paní mluvila z cesty.

   5.   Jaci, erb po ději, Evy ideje, fórek káněte, višeň, u kádě useň, vršky, téráky – jak je dobře vidět, teenagerovi se nezvedá kufr z cigaret.

   6.   Zinková, neutra, maják, ovce, stud, ouzo, Dole, Dine, s táči laceta – zlinkovanému tramvajákovi cestou domů z odpolední nestačila cesta.

   7.   Epilog, Otmar, šlehy, rolety, pád lazara, boston, ruce, Řihošek, bráchy tílka, pufry – pilot malého letadla za rostoucího šera chytil kufr.

   8.   Kubánec hude chudé, pře loudila u díla, žíla Núbijce u bijce, čisté bludy, údy, opřená dívka, nádivka, scelenost, lenost, studánky, Dánky – Kuba nepřeložil Anči stéblo přes cestu.

   9.   Pozdní kajícník, občan, Dapontes, pláně, nikdo, dárci, holter, minuskula, Poláků fóry – podnikající kočanda po nesplnění dodacího termínu sklapla kufry.

10.   Nákolí, kanár, obnos, větev areky, Roman, kanec volal Uzla, toast, řečnice, smutečka – několikanásobná světová rekordmanka nezvolila zlatou střední cestu. (tečka)
(smutečka viz Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin)

Prameny k námětům:
SSJČ
jít cestou necestou – jít přímo k cíli nedbaje cest
balit kufry – chystat se k odchodu, zvedat kotvy
mluvit z cesty – hovořit beze smyslu, říkat nesmysly
někomu nestačí cesta – někdo se (v opilosti) potácí
nepřeložit nikomu stéblo přes cestu – neklást nikomu překážky svým jednáním
volit zlatou střední cestu – vystříhat se krajností, dát přednost smluvené dohodě

Slovník nespisovné češtiny
z něčeho se někomu zvedat kufr – z něčeho se někomu zvedat žaludek, být mu na zvracení
chytit kufr – (v leteckém slangu) ztratit navigaci, bloudit

Slovník české frazeologie a idiomatiky
sklapnout kufry – srazit paty, poslechnout na slovo

 

Řešení logických úloh 70. kola JLA:

1. Kufry v letadle
Řešení viz obrázek.

2. Antimagický čtverec
Řešení viz obrázek.

3. Kufry v obrazci
Řešení viz obrázek.

4. Trojúhelníkové mrakodrapy
Řešení viz obrázek.

5. Cesty ke kufru
Řešení viz obrázek.

6. Skládačka se sudoku
Řešení viz obrázek.

7. Kufry v úschovně
Řešení viz obrázek.

8. Čtverce v obrazci
Níže jsou řešení s 10 čtverci se součtem jejich obsahů od 169 do 174 za 40 až 15 bodů, za všechna horší správná řešení bylo přidělováno 10 bodů.

 Autorem úlohy č. 1 je Imrich Cily, č. 2 František Luskač, č. 3 Uko Ješita, č. 4 Jan Novotný, č. 5 Stanislav Bulín, č. 6 Alois Štěpáník, č. 7 Jana Vodičková a č. 8 Vladimír Jemelík.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies