jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 69. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo u tématu se stoličkami a židlemi v hlavní roli největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek jsem předpokládal, že uspějí všichni, kdo si poradí s nalezením autora Lístečků, o užitečnosti naskenovaných pramenů na Krameriu jsem psal už dříve, užitečná pro křížovkáře je také encyklopedie CoJeCo, u mnoha pramenů už dnes funguje fulltextové vyhledávání. V Pomůckách uvádím tipy a rady. U Kottova slovníku je potřeba ověřit, zda přepsaný text je věrný s originálem, na obrázcích stránek to lze zkontrolovat. Bezchybných řešení jsem očekával kolem deseti.

U hádanek jsem tipoval, že zvýrazněný kroužek v obnažce se společnicí nad písmenem "ů" objeví hodně soutěžících nebo k němu nejprve dojde obložením písmen LEČ a pak ho začne hledat. Takže listů se správným řešením všech hádanek jsem očekával zase dost. Ani sedlákem Míchou se moc řešitelů nenechala splést, tato obnažka měla být nejtěžší hádankou kola. Nebyla. Tou byl záhadný nápis s 80 písmeny náznaku.

U logických úloh jsem naopak hodně řešení s maximálním možným počtem bodů neočekával, přece jen úloha s pentominy byl pořádný kokos a uložit optimálně dekamina do rastru jakbysmet. A také úloha B s posouváním židlí nebyla jednoduchá. V průběžném pořadí jsem v čelní skupině očekával změny. Dopředu se měli posunout ti, co zdolali pentomina a do obdélníku vložili 12 židlí. Maximálního počtu 200 bodů dosáhla dvojice soutěžících. Dvě sady pentomin dokázala umístit do obrazce se sedmi židlemi šestice soutěžících, byla to těžká úloha, dával jsem ji dohromady během pobytu v lázních několik dní, takže mě mrzí, že někdo ze soutěžících loudil na webu pod nickem Bill den před termínem pro odeslání řešení pomoc ve světě, to bych ještě skousnul, ale že v diskuzi uvedl, že tuto úlohu viděl někde v PC Magazínu v roce 2013, to pěkně lhal. Ostatně odkaz na ten magazín už neuvedl. A stejně našemu Billovi nikdo neporadil. Fair play, prosím.

Výsledky máte níže, ohlasy na 69. kolo jsou už také vyvěšeny, pěkné dny, Vladimír

 

Výsledky 69. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech
Celkově došlo opět 166 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 11), v hádankách za 11 autorských řešení (bylo jich 13) a v logických úlohách za řešení za 200 bodů (byla dvě).
Př. Valíček zažádal o výplatu eur a získává 20 eur. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 69. kole u KHL 3450 eur, u KH 1340 eur, u KL a HL po 1380 eurech, u K je v banku 225 eur, u H 245 eur a u L 50 eur.
Stav zápočtů po 69. kole je následující: pátý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Jaroš, Mirikina a Vojník a v kat. H: Járová, třetí zápočet v řadě za sebou mají v kat. KH: Karpíšek a v kat. H: Kousal a M. Turek, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Bonaventura, Juráň, Nack a Podzemský a v kat. H: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová a J. Pavelka a první zápočet do případné řady získává 7 soutěžících, a to v kat. K: Valíček a Vlášek, v kat. H: Marně, Říha a Šťastný a v kat. L: Brož a Šťastný. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky
Tak konečně se v tomto ročníku v křížovkách objevily dvojáky, po kterých už bylo některým soutěžícím teskno. Objevit se měly po vyplnění pasáže se setím 39/2 SETBA (SSJČ) x domácké ženské jméno 21/1 KATKA (SSJČ) a dole v rámu po vepsání běloruského sídla 9/2 VETKA (KS-ZEM) x lidový název určité byliny VEČKA (RYS 3, hrachor jarní). Komplikací takového postupu byla zdviž obilí VETKA (Kott) x tykvice 7/1 TYKVE (SSJČ), kvůli ní musel řešitel změnit běloruské sídlo na podle všeho nečekané 9/2 KATKA (KS-ZEM) x lidový název určité byliny KAČKA (ČSVaS, heslo 533, ostrožka). Pak ale nemohlo být domácké ženské jméno coby Katka a pasáž se setím bylo třeba změnit na 39/2 SEJBA (Kott, heslo setba) x domácké ženské jméno 21/1 KAJKA (KNAP 2, heslo Kajetána) nebo na alternativní správné řešení 39/2 SEDBA (Svěrák: Karlovické nářečí) x domácké ženské jméno 21/1 KADKA (NLA). A úzký můstek přes vodu nemohl být 7/2 LÁVKA (SSJČ) x tyčky v plotě 15/2 LÁTKY (ČJA 3/90, 94), když jako látky byly řešeny nádoby na mléko 43/1 LÁTKY (SSJČ, heslo látka) x hltavě pít 31/1 LÁBAT (Slovník podkrkonošského nářečí) x šlehat 42/1 ČUBAT (ČSVaS, heslo 1763.1) x sele 32/1 ČUNČE (SSJČ) a pasáž s můstkem pak bylo potřeba řešit 7/2 LAVKA (ČJA 5/254) x tyčky v plotě 15/2 LATKY (ČJA 3/90, 94). Sele bylo také řešeno jako 32/1 ŠUNČE, což by harmonizovalo s uzenou vepřovou kýtou, ale nikde jsem výraz nedohledal, nebo jako 32/1 CUNČE (Kott), u kterého se po zkoumání českého i slovenského jazykového ústavu došlo k tomu, že jde o Kottův český ekvivalent pro slovenský výraz „cunča“ z Loosova Slovníku slovenskej, maďarskej a německej řeči z roku 1871. Pasáž řešená 43/1 LOTKY (Kott, heslo lotka) x 31/1 LOPAT (ČSVaS, heslo 2033.1) x 42/1 CUPAT (Kott 1/953, heslo lupati) x 32/1 CUNČE (Kott) byla hodnocená jako alternativně správná.
Chyták byl nastražený hned u prvního výrazu, přece jen výraz „teď“ nejprve většina řešitelů řešila 1/1 NYNÍ (SSJČ) x pistole 20/3 BAKNY (Šmírbuch) a teprve po nalezení Duboukova Creda výraz opravila, pasáž bylo třeba správně řešit 20/3 BAKNA (Šmírbuch) x teď 1/1 NADO (SNČ) x název díla autora Lístečků 19/3 CREDO (MČSE 2/215, heslo Dubouka) x určitý zvuk 3/2 CRKOT (SSJČ). K obtížnějším výrazům patřilo blatiště, pasáž s ním bylo třeba řešit 30/3 BLAŤ (Kott) x zobat 45/2 GLOVAŤ (Kazmíř) x olověný 31/3 OLOVIČNÝ (PSJČ).
Dále se často chybovalo v pasážích s motocyklovými válci 17/1 KYBLE (SNČ) x komplikace 36/2 HÁČKY (SČSaA), s krasavicí 28/3 KOČKA (SČSaA) x bouráky 43/2 BRKA (SNČ, heslo brko), s někdejšími sukněmi 46/3 KANDRAŠKY (SSJČ) x peníze 28/6 RACHNY (SNČ), s rostlinami 26/5 OSIVKY (BOT) x lůžko z desek (slovensky) 47/4 PRIČNA (SSJ), se silnou hovězí polévkou 4/2 BUJÓN (SSJČ) x pes světlé barvy 16/2 REŽÓN (Kazmíř) x bramborové slupky 5/2 KOŽKY (Kazmíř), s rodem rostlin 21/2 DIPTERACANTHUS (BOT) x sladkovodní ryby (slovensky) 40/1 BLATNIAKY A LIPNE (SSSJ, hesla blatniak a lipeň), s výrazem pro „pleskati rukama“ 25/4 PLÉSATI (Kott) x smělý 43/3 IKARSKÝ (SSJČ), s výrazem pro „chodit s copem“ 22/3 NOSIT RULÍK (SSJČ) x kamének 48/5 KALKULUS (NASCS) a s výrazem pro „pozorné očekávání směšného člověka“ 50/1 TAJTROLOVO NAPĚTÍ (NLA, heslo tajtrla + PSJČ, heslo napětí) x zvuk tkalcovského stavu 33/4 TRDLTR (NLA) x jedenáctky 53/1 TRESTNÉ KOPY (SNČ).
Pro zápočet bylo třeba řešit křížovky bez ztrátových bodů, co se podařilo 11 z celkových 49 soutěžících, v čele průběžného pořadí je před finálovým kolem pětice borců. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 69. kole: 0 ztr. b.: Bonaventura, Jaroš, Juráň, Karpíšek (KH), Mirikina, Nack, Podzemský, Štefek (KH), Valíček, Vojník, Vlášek. – 1: Gašparín, Kopřiva. – 2: Járová. – 8: Vašinka, Vychovalý ml. – 9: Horák, Tomanová. – 10: Bureš. – 11: Kolář, Růčka, Slavík. – 12: Hájek. – 13: Fiala. – 14. K. Bednář. - 15: Pavlík. – 16: Hrubá, Pala, Petriláková. – 17: Čechová. - 19: Elév, Soukup, Vlček. – 20: Kohoutová. – 21: Slabý, Staněk. – 22: Horáček. - 23: Fabian. – 24: Patron. – 26: Dudek, Kratochvíl, Nádeník, Střelec, Svoboda, Urban. – 27: Vodník. – 29: Hajný, Zedník. – 33: Prvák.

Pořadí po 66. až 69. kole: 0 ztr. b.: Jaroš, Mirikina, Štefek (KH), Valíček, Vojník. - 1: Karpíšek (KH), Kopřiva. – 5: Nack. - 6: Bonaventura. – 7: Gašparín, Vlášek. - 9: Járová, Podzemský. – 13: Juráň. – 14: Vychovalý ml. - 26: Vašinka. - 45: Slabý. – 58: Tomanová. – 60: Růčka. - 63: Horák. - 65: Pavlík. – 68: Bureš. – 71: Slavík. – 72: Fiala, Kolář. – 74: Hájek. – 75: Horáček. - 82: K. Bednář. – 87: Hrubá. – 89: Soukup. - 94: Čechová. – 97: Staněk. - 100: Pala. – 101: Kohoutová. – 104: Elév, Vlček. – 113: Fabian. – 119: Patron. - 123: Nádeník. – 124: Svoboda. – 125: Kratochvíl. - 126: Urban. – 137: Petriláková (bez 68. kola), Střelec. - 138: Dudek. – 141: Vodník. – 143: Zedník. - 152: Hajný. – 160: Prvák. - 213: Drápala, Husar (pouze 66. a 67. kolo). – 316: M. Turek (pouze 66. kolo).

 

Předběžné výsledky v řešení hádanek

Nejtěžší úlohou měla být obnažka s tichou společnicí se dvěma chytáčky, ale soutěžící se ke klečím nenechali svést a kolečko coby zvýrazněný kroužek nad písmenem „u“ objevili, stejně jako prohlédli nastraženého sedláka Míchu, protože „tužidlo Míchy“ by vedlo k nesprávné tvorbě obnažky. Roli nejtěžšího kokosu tak obsadil záhadný nápis s 80 písmeny v náznaku, začínající šoumeny na scéně vesnického divadla vyřešilo správně 14 soutěžících. Zato kreslenou obnažku vyřešili skoro všichni, tedy pokud se zrovna nepřepsali nebo nevynechali některé písmenko. K zápočtu bylo potřeba vyřešit všech 11 hádanek, což se podařilo třinácti z celkových 53 soutěžících. A protože Rado Žačok měl chybku v záhadném nápise, tak v čele průběžného pořadí je už jen dvojice Jana Járová a Děda Karpíšek. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 69. kole: 11: Husar, Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Kožušník, Luskač, Marně, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, Šťastný, M. Turek. - 10: Agi, Štefek (KH), Žačok. – 9: Nepimach, Zahajský. - 8: Dostál. – 7: Vychovalý ml. – 6: Foltas. - 5: Bartoš, J. Bednář. – 4: Beneš, Beran, Horák, M. Kokeš, Motyčková, Pospíšil, Radouš. – 3: Dudek, Fabian, Fiala, Jezdec, Jirout, Němeček, Novotná, Vávra, Žák. – 2: Divák, Fanda, Florián, Hruška, Kominík, Plavec, Urban. – 1: Maskot, Prvák, Tatar, Učeň, Zedník. – 0: Pokus, Vodník.

Pořadí po 66. až 69. kole: 43: Járová, Karpíšek (KH). - 42: Kousal, M. Turek, Žačok. – 41: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, Šťastný, Štefek (KH). – 40: Agi, Marně. – 38: Nepimach. – 30: Foltas, Vychovalý ml. – 28: Zahajský. - 27: M. Kokeš, Motyčková. – 21: Dostál. – 20: Bartoš. - 19: Fiala. – 18: J. Bednář, Němeček, Pospíšil. – 17: Beran. – 16: Radouš. – 15: Beneš. – 13: Dudek, Horák, Jirout. – 12: Fabian, Hruška, Novotná. – 11: Divák, Urban, Žák. – 10: Vávra. - 9: Fanda. – 8: Florián, Jezdec, Zedník. – 7: Kominík, Plavec. – 5: Maskot, Prvák. – 4: Pokus, Tatar. – 3: Učeň. – 2: Vodník.

 

Předběžné výsledky v řešení logických úloh

Bylo to kolo s jednou velmi obtížnou úlohou vyžadující svaté trpělivosti při kombinování poloh pentomin z jejich dvou kompletních sad v prostoru se sedmi židlemi. Tuto úlohu s jediným možným řešením zdolala šestice soutěžících ve složení Lubor Bednář, Bohumil Brož, Petra Petriláková, Pavel Rotek, Stanislav Šebesta a Šťastný – klobouk dolů. Optimizer vyřešilo správně hodně soutěžících, ale optimální počet 12 židlí do něj dokázala umístit jen desítka z nich. Ještě obtížnější se ukázalo u úlohy Posouvání židlí nalezení optimálního počtu 7 kroků u úlohy B, ty nalezlo jen 9 soutěžících. Obdivuhodné je nejen řešení optimizeru s 12 židlemi, ale i druhé nejlepší řešení s 11 židlemi a 15 židlemi neobsazenými segmenty o ploše 2. Všechny tři výše zmíněné kokosy dokázala s maximálním možným počtem bodů zdolat trojice Brož, Petriláková a Šťastný, škoda jen, že Petra opět přehlédla jedno políčko u nejlehčí první úlohy. V každém z posledních tří kol drobná chybka při přepisování řešení, jinak by byla v čele průběžného pořadí, to zamrzí. A protože časově nezvládla pentomina ani dosud vedoucí Pavla Sedláčková, tak se na první tři místa vypracovali př. Šťastný, za ním v těsném závěsu př. Brož a za ním kousek dál př. Rotek. První dva jako jediní ze všech 64 soutěžících získali zápočet za 200 bodů. Rozestupy za průběžně vedoucí trojicí jsou nepatrné, takže v posledním kole lze očekávat ještě tuhé boje. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 69. kole: 200: Brož, Šťastný. – 190: Petriláková, Rotek. – 170: Šebesta. – 160: L. Bednář. – 155: Drápala, Husar, Jiří Konečný, Luskač, Marek. – 145: Krupička, Máchová, M. Matějková, Vychovalý ml. – 135: Buchta, Járová, Kučírek, P. Sedláčková, Žabka. – 115: Carbol, Černá, J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 80: Křížová. – 75: J. Bednář. – 70: Čechová, Suchý. – 65: Ševčík. – 60: Fojta, Průša. – 55: Chylová. – 50: Cily, Musil. – 45: M. Sedláčková, Spáčil. – 40: Dušek, Fišer, Stejskal. – 35: K. Bednář, Beránek. – 30: Ježek, Švec, Zedník. - 25: Elév, Fanda, Kadlec, Kohoutová. – 20: Ampér, Florián, Hajný, Prvák, Tomanová. – 15: Kominík, Lachtan, Maskot. – 10: Dedková, Plavec, Učeň, Zápasník. - 0: Kotinová, Mareš, Rosa.

Pořadí po 66. až 69. kole: 844: Šťastný. – 841: Brož. – 815: Rotek. – 796: Petriláková. - 792: Šebesta. – 791: P. Sedláčková. – 781: Drápala, Husar, Luskač. – 771: Jiří Konečný. – 758: Máchová, M. Matějková. – 751: Marek, Vychovalý ml. – 731: L. Bednář. – 690: Žabka. - 684: Černá. – 670: Kučírek. – 664: Carbol. – 661: Buchta, Járová. – 631: Milka (bez 69. kola). – 616: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 581: Chylová. – 547: Spáčil. - 541: Fojta. – 536: Krupička. – 461: Křížová. – 438: Dušek. – 437: K. Bednář. – 435: Stejskal. – 429: Beránek, Fišer. – 422: Cily. – 408: J. Bednář. - 398: Čechová. – 380: Krajči (bez 68. a 69. kola), Suchý. - 376: Švec. – 374: Ševčík. – 372: Musil. - 363: Zedník. – 335: Dedková. – 331: M. Sedláčková. – 329: Ježek. – 306: M. Turek (bez 68. a 69. kola). – 296: Průša (bez 66. kola). - 287: Elév. – 273: Kadlec. - 256: Fanda. - 247: Kohoutová. – 233: Tomanová. – 221: Ampér. – 214: Florián. - 200: Hajný. - 186: Prvák. – 180: Marně (pouze 66. kolo). – 167: Kominík. – 158: Lachtan. – 140: Maskot. – 133: T. Matějková (bez 69. kola). – 110: Plavec. – 90: Rosa. – 80: Zápasník. – 55: Učeň. - 40: Kotinová. - 36: Mareš (bez 66. kola).

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA začalo 15. února 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 71. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 71. kola JLA, zadání hádanek 71. kola JLA nebo zadání logických úloh 71. kola JLA. Termín pro zaslání řešení je do 13. března 2024, hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies