jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 70. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 4. ledna 2023 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 8195 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
V 70. kole JLA nebudete potřebovat z PD těchto 18 pramenů: HUB, ČBS, ETK, Sokol, MEA, MELH, Jordan, SAK, ESGV, EPM, SZv, LČL, MEH, MSJM, NCS, KS-ZEM, ZKR-EU a VSCS a z elektronických pramenů Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

70. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 45

Milo posedět na kopci u Šturalů, … (1) je odtud náramný. Do … (2) se po svahu vine cesta od chalupy k chalupě a k pasekářským samotám s dobytčími … (3), odbíhají od ní chodníčky vonící mateřídouškou. … (4) slunečních paprsků pronikající třásněmi důstojně plynoucích oblaků klouzají po horských pasekách, spočívajících v opojné vůni kořenných lučních mát. Přes … (5) volně se pasoucích koní prosvítá protější svah a vydechuje vůni blízkého lesa.

V předchozích čtyřech kolech jsme probírali výrobky z neloupaného (zeleného) proutí, v tomto kole probereme výrobky z loupaného vrbového proutí. Technicky i konstrukčně náročné výrobky pozoruhodné estetické úrovně vyráběli řemeslu řádně vyučení košaři či košíkáři. Nabízeli široký … (6) zboží, u kterého … (7) jak z vesnic, tak i z měst, oceňovali … (8), praktičnost a estetickou přitažlivost. Vyráběli zejména jednoduché i bohatě zdobené nákupní košíky rozmanitých tvarů, dvouuché tašky, prádelní a … (9), čtyřhranné nůše zvané putny, opletené transportní lahvice a demižony, ale i proutěný nábytek. Odbytištěm byly mimo jiné i Vídeň a Pešť. Drobný … (10) obstarávali někteří výrobci roznášením nebo rozvážením na trakařích či vozech. Ze sbírek Valašského muzea v přírodě jsme tentokrát vybrali … (11). Křížovka uvnitř rámu představuje horní stranu jeho víka.

Na Valašsku se z loupaného vrbového proutí pletly drobné oválné ošatky ovalečky, kruhovité misky, titěrné košíčky s jedním obloukovým uchem zvané ďubky. V miskách a ovalečkách se v restauracích servírovalo pečivo a … (12). V kostelech posloužily pro vybírání milodarů. V ďubkách nosívaly v církevních průvodech (Boží tělo, … (13), primice) družičky okvětní lístky, které rozhazovaly před knězem nesoucím pod baldachýnem monstranci. Do ďubek také chystaly babičky, … (14), někdy i blízcí známí malým šlaháčom velikonoční výslužku.

Příští ročník se budeme věnovat valašským výrobkům ze slámy, patří mezi ně ošatky, koše, úly, všelijaké ozdoby, ale třeba i soudobé masopustní … (15). 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
shodná střídavá polomozaikovka a nesouměrná střídavá polomozaikovka

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro shodnou křížovku je uvedena pouze ve směru šikmo dolů zleva doprava. Skryty jsou 5. tajenka (6), 6. tajenka (9), 7. tajenka (9), 8. tajenka (6), 1. díl 9. tajenky = 1. díl 11. tajenky (8), 10. tajenka (9), 13. tajenka (9) a 14. tajenka (9). Tajenky vypište a vyznačte je v obrazci nebo uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. ?9/2?. - 2. Měšec. - 3. Zakulacený; sousedka. - 4. Píchat; ubikace. - 5. Setí; český kameraman.6. Kára; krasová sníženina. - 7. Kulturní tráva pěstovaná pro škrobnatá zrna; oblasti.8. Chebdí; ?2?. - 9. Žlutohnědý odstín barvy; návrší. - 10. Svatyně; pětník. 11. Strom; úzký můstek přes vodu. – 12. Měkké dřevo; britské platidlo. – 13. Deficit; šlamastyka; ryba. – 14. Primát; ?12?; jednoletý. - 15. Prudké zachvění při nárazu; podstata; chlév pro ovce. – 16. Kaňhal; chýše; sladké kořalky; naviják na rybářském prutu. - 17. Konzervovati kouřem; klamná; žvance; nováček. - 18. Škubat; jméno domácího zvířete; provinutí; brouci; velký nos. – 19. Rám; hora poblíž Mexika; medaile; vtisknout polibky; plaňky. - 20. Mrvit; rakouský pediatr; truhlářská pila; trumpeta; cizopasná houba. – 21. Skalní útvar nedaleko Kantoru; pulec; pokojové keříky; tykadlo; zápasy. - 22. Horník; koláčky; beseda; pesticid; indikace. – 23. Basa; cmrndat; deriváty fenolu; severočeská obec; citoslovce. - 24. Kadice; cesta zaříznutá do okolního terénu; polní plevel; chuť; množství. – 25. Nadání; léčivý přípravek; rod mravenců; rod ještěrů; ženské jméno.26. Mechy; spolutvůrce bojových látek; jízlivost; pestrobarevné fazole; část nohy. – 27. Marjánka; francouzský chirurg; odrůda meruněk; obsažený v kostech; přítok Vltavy. – 28. Ptačí mládě; obstarat; krokodýl; ústní (slovensky); část bérce. - 29. Blednout; polské mužské jméno; neohrabaný mladík; hluboký; výrobky na zakázku. – 30. Šlehat; přezmen; řezník; vytáčky; žok. – 31. Nádoby na mléko; dílčí typ; anglické město; řemínek; domácké ženské jméno. - 32. Nizozemský astronom; jemná krupice; americký herec; zajatec; splývat (o vlasech). – 33. Společenství; zpráva; součásti jezdeckých postrojů; pápěrka; červenající se. – 34. Troubit na roh; skromnost; planetka; určité části celku; náfuka. – 35. Hltavě pít; hvězda v souhvězdí Střelce; ?1?; malý pozemek; pořádná. – 36. Sele; štírek; polský ráz; někam. – 37. Jméno doma chovaného zvířete; usmáti se; britský prostředek k placení. – 38. Samci lovné zvěře; cimbál. – 39. ?15?; dámské kalhotky. - 40. Veš; dušnost. – 41. Kebule; marihuana. - 42. Druh čepice; tikání. – 43. Pták; nástavby nad hlavními římsami. – 44. Křížit; ošetřovatel a vodič slona. – 45. Cévka. – 46. ?11/2?.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 28. Pojem z oblasti jazzu. - 29. Dvě rostliny začínající na stejnou dvojici písmen. – 30. Tyčka; členovec. – 31. Cévnatá rostlina; ?3?; myslivecké kabely. - 32. Český herec; zavrženíhodná; samice přežvýkavce. – 33. Malé dítě; heterocyklická sloučenina; strup. – 34. Francouzská herečka; vrstva prken uprostřed voru; část Malé Moravy. – 35. Roztrhat; druh střední školy; dešťovka. – 36. Lemur; hlíny (zdrobněle); zaháleči. – 37. Patřící urozené paní; podbradky; lékař. – 38. Americký filmový režisér; akvizice; rostlina. – 39. Belgický cyklista; dřevo z určitých jehličnatých stromů; stejnokroj. – 40. Film režiséra Rawata; puškvorec; lék proti popáleninám. – 41. Listnatý strom; biskup z rodu Slavníkovců; rodné příjmení herečky O´Donnell (*1923). - 42. Past na ryby; pojem z oblasti košíkové; řecký přístav. – 43. Určitá vrstva materiálu ve složení vozovky; veliký koláč při křtinách; žena umějící napravovat a hojit polámaniny a vředy. – 44. Ryčení (slovensky); dřevník; jednoduché stroje. – 45. Skoupě (slovensky); dítě bělocha s mulatkou; sousední.46. Cikánská taneční píseň; přispěvatel do časopisu Hudba - spev - tanec; tesařík. – 47. Jít; držba práva; sloužící k plnění. – 48. Druh niněry; zostuzení; kování u šněrovadel. - 49. Masnice; štětinka. – 50. Tělocvičný pohyb; pojem z oblasti stavitelství. – 51. Chorobné stavy břišních orgánů. - 52. ?4?. – 53. Čínský lidový nástroj.

 

HÁDANKY

Moto: Lépe cesty k jádrům chválit, než si bez nich kufry balit.

1                            ZÁMĚNKA

Z loupaného vrbového proutí
výrobky si Valach nese z pouti.

2                    ZÁMĚNKA
Antická mince je najednou v háji,
kanál u mlýna přes zátaras sloužil,
části show hudební skupina tají,
posunek lezec skryl, uzel ho soužil.

Pták uzly zahlédne, setře pot paní,
královská dcera je spoutaná čáry,
odvážný mládenec zamířil za ní
nedbaje pěšin a hader na cáry.

3                     VÝPUSTKA
Vincek před vojačkou barví se rudě,
italský režisér šprýmař byl čilý,
vždy jeho výtvory bránily nudě,
za stromem rostlina při stavbě sílí.

Dědek měl přátele za všechny prachy,
byli dost oprsklí a vlezlí k tomu,
přišli ho navštívit do bytu snachy
a pořád nechtěli odejít domů.

4                    ODSUVKA
Špendlík je ostřejší než pero ptačí,
oblast u Korsiky opice vidí,
bílý kůň poblíže domů si kráčí,
rváči za pranice odvety sklidí.
Umělé uspání krejčová chtěla,
leč po něm říkala nesmysly zcela.

5             ZÁHADNÝ NÁPIS
       (N: 57, J: 3 2 5 5 11 2 7 4 1 7)
Skot znak za příběhem šlechtice tuší,
zní ženy představy přes vtípek děcka,
za stromem při sudu box krejčí suší,
zmizí za kopečky kamsi do Řecka.

Dehtové lepenky stavbaři cení,
výrostek hulívá na břehy Drávy,
zřejmé je, že mu na zvracení není
ze špinek, které si ubalil z trávy.

6                   VSUVKA
Herečka okolí stavení vidí,
kompas brav sleduje, rozpaky budí,
pálenka pochvalu turistů sklidí,
jinak je město na řece Doubs nudí.

Tři srdce na skále výtvarník stvořil,
ovocné koláče s prýmkem tu leží,
po směně k půlnoci řidič se zbořil,
do bytu z práce se potácel stěží.

7                   OBNAŽKA
Na závěr koncertu přidal muž pecky,
závěsy karambol maroda halí,
po tanci údy má zlámané všecky,
muzikant kámoše trička si balí.

Plavci si schovali tlumiče kdesi,
řidiče defekty na strojích straší,
chlap řídil ultralight večer nad lesy,
přítmí když houstlo, tak bloudil on v kaši.

8              ODSUVKA SLOVNÍ
Ostrovan vyhrává nuzačce slepé,
s mistrem spor škemrala nad prací roste,
vrátnice cizince při rváči tepe,
naprosté klamy zní, ruce mnou hosté.

Znavené holce sloup oporu dělá,
ona bez náplně buchtičky dlabe,
spojitost s lenorou děsit ji měla,
prameny cizinky zdály se slabé.

Nikdy svým jednáním v představách snivce
mládenec nekladl překážky dívce.

9                    VÝPUSTKA
Člověk, co lituje pozdě své viny,
žádá o laskavost, usedlík hledí,
básník pěl ódy na roviny z hlíny,
žádný se neptá, co sponzoři vědí.

Přístroj tlak sportovci celý den snímá,
sousedů vtipy znám od jejich táty,
na krásku s živností zákazník hřímá,
po pozdní dodávce srazila paty.

10                  ZÁMĚNKA
Sídliště na kůlech ve vodě stojí,
pěvec pěl za peníz, peří jej zdobí,
část stromu řezal muž sotva na chvojí,
bejk vzýval lékaře, topinka zlobí.

Mluvčí se předvádí, rostlina voní,
Genzebe Dibaba diváky zdraví,
mohla se vystříhat krajností vloni,
ona se rozhodla pro opak pravý.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Úlohy jsou spojené napůl s kufry, napůl ne.

1. Kufry v letadle
Obrazec o velikosti 12x14 polí představuje zavazadlový prostor v letadle, do kterého máte umístit po liniích rastru kufry ve tvaru čtverců a obdélníků. Každý kufr obsahuje právě jedno pole se symbolem. Kufr se symbolem „+“ má tvar čtverce, kufr se symbolem „l“ je z čelního pohledu vyšší než širší a kufr se symbolem „—“ je z čelního pohledu širší než vyšší. Všechna pole rastru musí být pokryta kufry a v žádném bodě spolu nesmí sousedit čtyři kufry (viz příklad). Za správné řešení získáte 15 bodů.


2. Antimagický čtverec
Do některých prázdných políček čtverce 8x8 doplňte po jednom zbývající čísla z řady 1–16 tak, aby byla vždy dvě v každém řádku, v každém sloupci a na každé hlavní úhlopříčce. Tato dvě čísla musí dávat osmnáct různých součtů v řadě 8–25. Jedno číslo ve čtverci a součty u obvodu čtverce jsou uvedeny. Za správné řešení získáte 30 bodů.

3. Kufry v obrazci
Umístěte do obrazce po liniích rastru kufry o velikosti 1x2 políčka. Kufry se navzájem nesmějí překrývat (ani částečně) a nesmějí ležet na polích s čísly. Čísla udávají, kolik kufrů se nachází v polích dotýkajících se pole s číslem stranou nebo rohem. Za správné řešení získáte 20 bodů.


4. Trojúhelníkové mrakodrapy
Umístěte všech 32 zadaných trojúhelníkových mrakodrapů do obrazce po liniích rastru za podmínky, že čísla po jeho stranách uvádějí počet mrakodrapů viditelných z daného směru, přičemž vyšší mrakodrap zakrývá nižší. Čísla uvnitř trojúhelníků udávají výšku mrakodrapů. Mrakodrapy musejí mít rozdílné výšky ve všech řádcích i sloupcích (viz příklad). Za správné řešení získáte 25 bodů.


5. Cesty ke kufru
Umístěte do každého volného políčka šipku, která ukazuje vzhůru, dolů, doleva nebo doprava. V každé silně orámované oblasti musí šipky ukazovat různými směry. Z každé buňky se musíte dostat do políčka s kufrem, když budete postupovat ve směru šipek. Za správné řešení získáte 30 bodů.

6. Skládačka se sudoku
Přesuňte všechna pentomina z horního obrazce do vnitřní ohraničené oblasti spodního obrazce o velikosti 12x5 políček tak, aby se dala vyřešit obě sudoku v červeně olemovaných obrazcích o velikosti 9x9 políček. Umístění pentomin ve vnitřní ohraničené oblasti vyznačte. Jednotlivá pentomina smíte libovolně otáčet a převracet, ale nesmíte v nich přehazovat číslice. Dvě číslice z každého pentomina jsou již ve vnitřní ohraničené oblasti vyplněna. Po vyplnění vnitřní ohraničené oblasti vyřešte obě sudoku, tj. doplňte v každém ze dvou červeně olemovaných obrazců všechny potřebné číslice 1 až 9 tak, aby se v žádném ze sudoku neopakovaly stejné číslice v žádném řádku, sloupci, v šedých a bílých oblastech o velikosti 3x3 políčka, ani v žádné z hlavních úhlopříček. Za správné řešení získáte 25 bodů.

7. Kufry v úschovně
Obrazec představuje plochu úschovny zavazadel, umístěte do něj po liniích rastru kufry o velikosti 1x2 políčka. Kufry se navzájem nesmějí překrývat (ani částečně). Symboly vně obrazce udávají polohu části kufru, který je jako první vidět v daném řádku nebo sloupci. Za správné řešení získáte 15 bodů.


8. Čtverce v obrazci
Na bílá pole zadaného rastru umístěte co nejmenší počet čtverců tak, aby se už žádný další na bílá pole nedal umístit. Strany čtverců se musejí krýt se síťkou. Čtverce se nesmějí vzájemně dotýkat stranami ani rohem (viz příklad se 4 čtverci se součtem jejich obsahů 20). Při rovnosti počtu čtverců bude dalším kritériem lepšího řešení co nejmenší součet jejich obsahů. Za nejlepší řešení získáte 40 bodů, za každé další horší postupně vždy o 5 bodů méně, minimálně získáte za správné řešení 10 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies