jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 66. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo u tématu s koši v hlavní roli největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek jsem očekával mnoho řešení bez ztrátového bodu, nakonec jste většinou přišli i na to, co jsou vrbníky. Levá horní strana koše byla obtížnější. Ale v IMDb.com jde vyhledávat, i když znáte jen dílčí sekvekci písmen hledaného výrazu, např. MINADO. A vyhledávání v krameriu také pomáhá.

U hádanek naopak očekávalo mnoho řešitelů zápočet, stylově bych měl napsat, že každý řešitel, ale to by asi nebyla pravda. Prostě každé kalhoty nelze na každou ničemu aplikovat, proto těch zápočtů zase tolik nebude. Každé ničemy v 1. pádu množného čísla nešlo použít.

U logických úloh jsem očekával, že řešení s maximálním možným počtem 195 bodů bude hodně. A bylo jich rekordně hodně. Nejtěžší úlohou mělo být součtové a rozdílové sudoku. A potěšili mě noví řešitelé.

Ohlasy na 66. kolo JLA jsem už také vyvěsil, takže mám splněno. Mějte se pěkně, Vladimír

Výsledky 66. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo rekordních 172 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 15), v hádankách za 11 autorských řešení (byla 4) a v logických úlohách za řešení za 195 bodů (bylo jich 22).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 66. kole u KHL 3300 eur, u KH 1280 eur, u KL a HL po 1320 eurech, u K je v banku 230 eur, u H 230 eur a u L 55 eur.

Ing. et Doc. JLA Bohdan Kousal o výplatu eur nepožádal a „každá ničema“ ho vrátila zpět na nulu.

Stav zápočtů po 66. kole je následující: šestý zápočet v řadě za sebou má v kat. K: Kopřiva a může v dalších kolech žádat o výplatu eur, pátý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Valíček a v kat. L: Brož, čtvrtý zápočet v řadě za sebou má v kat H: Šťastný, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Jaroš, Juráň, Mirikina, Nack a Vojník a v kat. H: Járová a první zápočet do případné řady získává 29 soutěžících, a to v kat. K: Bonaventura, Drápala, Husar, Járová, Vašinka, Vlášek a Vychovalý ml., v kat. H: Žačok a v kat. L: Bednář, Buchta, Carbol, Drápala, Husar, Chylová, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Krajči, Luskač, Máchová, M. Matějková, Milka, Motyčková, Petriláková, Rotek, Pavla Sedláčková, Šebesta a Šťastný. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

 

Křížovky

I když byly předloženy v úvodním kole nového ročníku rozsahem nevelké křížovky, přes to se v nich nějaké ty chytáky a hledáky objevily, to by bez nich ani nebyla akademie. V úvodním textu se nabízela až příliš okatě tajenka RUCE skrytá stejným způsobem jako v minulém kole NÁŘADÍ. Kdo mě za ta léta poznal, tak hned tušil zradu, protože bych stejný způsob skrytí dvě kola po sobě nepoužil. Ale lákavé to bylo a navíc databáze slovnik.cz španělský překlad šídla jen LEZNA, takže se dalo předpokládat, že prvotní vyplnění pasáže se šídlem bude 14/1 LEZNA (slovnik.cz) x jedlá houba 16/1 KOZÁK (MČSE 6/64, heslo špičák) x nedostatečná známka 15/1 KOULE (SSJČ). Teprve po vyplnění obou křížovek a po zjištění, že je potřeba někde v obrazci vypátrat vrbníky coby skrytou 10. tajenku, to začalo být se skrytím tajenky RUCE v úvodním textu vachrlaté. Potřebné SADY (NLA, heslo vrbník, 6. karta) totiž nešlo nikde v obrazci nějakým uznatelným systémovým způsobem skrytí nalézt, zatímco v legendě nijak moc složitým způsobem ano. Vlastně obdobným způsobem jako v minulém kole první a poslední slabiky úvodního textu tvořily skryté tajenky, tak nyní šlo o první a poslední písmena legendy v obou směrech. I přehozený údaj v závorce u posledního legendového výrazu mohl být podezřelý. No, a když řešitel tu jedinou tajenku skrytou mimo obrazec objevil, pak bylo potřeba nalézt RUCE v křížovkách a shluk písmen ZUCE ve svislé ose horní polomozaikovky přímo vybízel k prověření toho písmene Z. Pak jenom stačilo nahlédnout do Velkého španělsko-českého slovníku a zjistit, že španělsky „šídlo“ se neřekne jenom LEZNA, ale i LERNA a LESNA. Kvůli skryté tajence RUCE se musela pasáž se šídlem jedině správně řešit 14/1 LERNA (Velký španělsko-český slovník) x jedlá houba 16/1 BORÁK (ČSVaS, heslo 694.5) x pětka 15/1 BOULE (Šmírbuch, str. 358). Tento chyták odhalilo 20 soutěžících.

Jenom o něco více řešitelů se nenechalo svést peřím k vypsání nesprávného výrazu PAPÍR a řešilo pasáž s ním správně takto: pastviny 19/1 PÁSTVY (ČJA 2/322) x peří 21/1 PÁPER (RYS 3, heslo chmýří) x 17/1 MONASTER (NLA, heslo monaster, 1. karta + Machek, heslo monastýr). Dále se často chybovalo v pasáži s běloruským sídlem 10/3 VOLPA (KS-ZEM, str. 22) x metoda užívaná v gynekologii 20/4 PAP TEST (VLS), v pasáži s názvem chilského thrilleru 6/1 EL NOMINADO (IMDb.com) x inkarnace boha Višnua 17/4 ÁNANDA (Jordan, heslo Balaráma) x porost dřevin 7/2 LES LIÁN (SSJČ, heslo les + DID 8, heslo liána) + spolutvůrkyně snímku In Between 7/3 LESLIE TRONO (IMDb.com) a v pasáži s vodními rostlinami (staročesky) 13/2 STULNÍKY (vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx) x patřící režisérovi filmu Pistole 16/2 STEEVOVI (fdb.cz, heslo Steven de Jong, film uvedený v textu životopisu + IMDb.com, stejné heslo, přezdívka Steev).

Zápočet se dával za bezchybné řešení a tentokrát ho získalo 15 z celkových 52 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 66. kole: 0 ztr. b.: Bonaventura, Drápala, Husar, Jaroš, Járová, Juráň, Kopřiva, Mirikina, Nack, Štefek (KH), Valíček, Vašinka, Vlášek, Vojník, Vychovalý ml. – 1: Karpíšek (KH). – 4: Gašparín, Podzemský. - 6: Slabý. – 8: Pavlík. – 12: Horáček. – 15: Petriláková. – 16: M. Turek. - 17: Tomanová. – 19: Hájek, Soukup. – 20: Horák. – 21: Slavík. - 22: K. Bednář, Bureš. – 23: Fiala; Hrubá, Růčka, Staněk. - 24: Kolář. – 25: Čechová. – 27: Kohoutová. - 28: Vlček. – 29: Elév. - 31: Fabian, Nádeník, Urban. – 34: Patron. – 35: Kratochvíl; Pala. – 36: Svoboda. - 38: Střelec; Zedník. – 39: Dudek. – 41: Vodník. – 44: Hajný. – 45: Prvák.

 

Hádanky

Většina řešitelů si pochvalovala zvolenou obtížnost jedenácti hádanek úvodního kola nového ročníku, leč jeden jazykový oříšek zůstal povětšinou nerozlousknutý. Zájmeno "každý" se užívá jen v jednotném čísle, v množném čísle pouze ve spojení s pomnožnými podstatnými jmény nebo s výrazy obsahujícími číslovku určitou. Takže "kdekteré ženy" nebo "kdekteří muži" jsou jen "každá žena" nebo "každý muž". A tak „každá ničema“ způsobila, že nejobtížnější hádankou se stala obnažka s klevetivou sestrou dlaždiče. Ne každý ji dal. Správně ji řešila jen pětice Járová, Karpíšek, Radouš, Šťastný a Žačok. Nejlehčí hádankou se ukázala výpustka se zelenými koši stromů. Soutěž líbivosti by vyhrála přesmyčka s c. a k. polním maršálkem. K zápočtu bylo potřeba vyřešit všech 11 hádanek, což se podařilo čtveřici z výše jmenovaných znalců pravidel pro užívání zájmena „který“. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 66. kole: 11: Járová, Karpíšek (KH), Šťastný, Žačok. - 10: Agi, Husar, Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, Štefek (KH), M. Turek. – 9: Marně, Nepimach, Vychovalý ml. – 7: Foltas, M. Kokeš, Motyčková, Radouš. - 6: Zahajský. – 5: Fiala, Němeček, Pospíšil. – 4: Bartoš, J. Bednář, Beneš, Beran, Jirout. – 3: Divák, Dostál, Dudek, Horák, Hruška, Novotná, Urban, Žák. – 2: Fabian, Fanda, Florián, Jezdec, Kominík, Pokus, Vávra, Zedník. – 1: Maskot, Plavec, Prvák, Tatar, Učeň, Vodník.

 

Logické úlohy

Nejtěžší úlohou byly Koše mezi řádky, sudoku s kombinací součtů a rozdílů vybraných čtyřciferných čísel. Nejlehčí byla první úloha Košíkáři a pes, vlastně měla být jen pozvánkou k řešení dalších úloh. Optimizer byl jenom takový zahřívací, více než třetina soutěžících našla nejvyšší možnou hodnotu X = 9, ale v řešeních se objevily všechny možné hodnoty X, za které se ještě přidělovaly body. 14. ročník soutěže zahájil v této kategorii rekordní počet 67 soutěžících, z nich hned 22 dosáhlo na maximální možný počet bodů, což je vlastně také rekord. Boj o špičku průběžného pořadí bude napínavý. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 66. kole: 195: L. Bednář, Brož, Buchta, Carbol, Drápala, Husar, Chylová, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Krajči, Luskač, Máchová, M. Matějková, Milka, Motyčková, Petriláková, Rotek, P. Sedláčková, Šebesta, Šťastný. – 190: Černá, Vychovalý ml. - 180: Marně, M. Turek. – 175: Spáčil. – 170: Žabka. – 165: Marek. – 160: Kučírek. - 150: Dedková, Fojta, Krupička. – 125: K. Bednář. – 120: Beránek, Švec. - 115: Musil. – 110: Cily, Dušek, Stejskal, Zedník. – 105: Fišer. – 100: Křížová. – 95: Ševčík. – 90: J. Bednář, Ježek, M. Sedláčková. - 85: Čechová. – 80: Elév, Suchý. – 75: Kadlec, Rosa. - 70: Kohoutová, Tomanová. – 65: Ampér. – 60: Florián. - 55: Hajný. – 50: Prvák. – 45: Kominík. – 40: Lachtan. – 35: Maskot. – 30: Plavec. – 25: T. Matějková. – 20: Zápasník. – 15: Učeň. – 10: Kotinová. 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA začalo 15. února 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 71. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 71. kola JLA, zadání hádanek 71. kola JLA nebo zadání logických úloh 71. kola JLA. Termín pro zaslání řešení je do 13. března 2024, hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies