jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 68. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 3. srpna 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7985 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Pouze pro toto 68. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2022 doplňte do PO Bachmannová: Slovník podkrkonošského nářečí (Academia 2016) a Štefáček: Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska (Libri 2010). Nebudete potřebovat z PD těchto 12 pramenů: ETK, Sokol, MEA, MELH, SAK, ESGV, EPM, SZv, VLS, LČL, MEH a ZKR-EU, z PO Křížek, Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri 1999) a Vágner: Afrika, život a smrt zvířat (Nakladatelství Svoboda 1987) a z elektronických pramenů Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

68. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 43

Od paseky se přilichotilo třaskavé vyzvánění hrkotek, hrubovlnné ovce … (1) popocházejí loučkou a měkkými pysky spásají trávník, v košáru na salaši vyrábí bača z ovčího mléka sýr a žinčici, ta je nejlepší od plicních neduhů. Darmo se nepraví: salaš – valašské nebe! Však co tu bývalo salašů! Na Svobodnéj vůli, Na Dolinkách, Na Rozepři, Na Labašce, Na Kabátě, Na Pasínkách, Na Haferníku. Na salaši hořel „dřevěný oheň“, zažehnutý třením dřívek, ten musel být na kolibách neustále udržován; kdyby přece jen uhasl, bača se vydal s kotlíkem na sousední kolibu pro trochu řeřavých uhlíků a cestou je rozdmýchával – vyhaslý oheň se nesměl zakládat uměle křesadlem, nemělo-li kolibu stihnout … (2). Oheň na kolibě platil za posvátný živel a soustřeďoval kolem sebe lidi, hřející se u doutnajícího pařezu a planoucího chvojí. Na besedu přicházeli … (3), občerstvili se žinčicí a naslouchali dávným zkazkám, teplou nocí zazněl hlas fujary a také staré lidové písně za doprovodu gajdoše nejednou vydrželi besedáři až do východu slunce a ranního dojení ovcí… Inu bylo to v době, kdy trávníky na stráních Beskyd a Javorníků spásaly ve stádech … (1) (s dlouhou hrubou vlnou), bírky (ty byly střapaté a celé bílé), ďubkaně (že měly po těle černé ďubky), pistule (s hubami černě postříkanými), vakeše (ty měly kolem očí černá kola) či kurnóty (s rovnými rohy).

Z dalších podomácku hotovených proutěných předmětů si dnes představíme pro domácí chov drůbeže důležité … (4) či kvočáky - … (5) pro hnízdění slepic, které umožňovaly přesně lokalizovat bezpečné líhnutí kuřat a zčásti i regulovat mimoděčnou snůšku vajec. K valašskému koloritu sice neodmyslitelně patří ovečky pasoucí se na pastvinách kolem dědin a samot, ale chovala se hojně i drůbež. Nebyla snad … (6), při které by nekdákaly slepice. A tak se … (4) hodily pro vlastní potřebu, nebo se se sousedy vyměnily za jiné potřebné zboží nebo se prodaly. Jejich … (7) byly vyšší než u košů na zemáky, … (4) totiž patřily spolu s košinami mezi ty … (8), které neuměl udělat každý! Na zimu se opatřila … (9) vrbového proutí nařezaného z vrb rostoucích na okraji rybníků, tůní a vodních toků a na mokřadech. A v období vegetačního klidu dospělí pletli proutěné … (8/1), děcka okukovala práci, ta starší už i pomáhala. Tata říkával, že když … (10) nebo … (11) opustí školní … (12), tak sice umí číst, psát a počítat, ale kumštu podomácké výroby se musí naučit doma.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Dovnitř síťky doplňte pouze písmena a silné rozdělovací linky. Legendovým výrazům „rybník“ přísluší vpisované výrazy coby názvy našich rybníků. Skryty jsou 5. tajenka (10 6), 6. tajenka (6), 2. díl 8. tajenky (8), 3. díl 8. tajenky (4), 9. tajenka (6) a 10. tajenka (4). Tajenky vypište a vyznačte je v obrazci nebo uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Uštěpačný. - 2. Pěšák; ?4?. - 3. Jihoamerický indiánský kmen; byliny se žlutými kvítky; zhojení. - 4. Počáteční (fáze); španělsky "mít puklinu (o kovu)"; naše sídlo. - 5. Dívka; roční období; patřící francouzskému spisovateli (slovensky); divoši.6. Mládě skotu; vymřelý pták; patřící neurčité osobě; donáška; léčky. - 7. Bedna; druh telefonního přístroje; větší obytná místnost; divočáci.8. Kufr; norský polární badatel; podzim. - 9. Druh antilopy; gril; kanálové; průsvitky; lovecký pes. - 10. Orgán hmyzu; švédský archeolog; prostá sněhu; rostlina; ruské sídlo; americký politik; žid. 11. Postava z televizního seriálu Hvězdná brána; německy „tětiva“; padělky (slovensky); rod vodních bylin; kordofánský jazyk; půst v ramadánu; rozprostírat; příjmení jedné z postav z Krotitelů duchů II. – 12. ?11?; indiánský bůh smrti; francouzská řeka; vozík pro dopravu lidí; hudební nástroj; španělská vesnice; karetní výraz (v tarokách); americký herec. – 13. Závdavek; skutek; mrav; vůně; na nějakém místě; oltářní liturgická nádoba; odrůda rané karotky; Obecní dům (v Praze). – 14. Experimentální pracovna; učitel Komenského; kunovitá šelma; skvrny v souvislém porostu bakterií na agaru; alka; slovenská vesnice; jméno domácího zvířete. - 15. Lucifer; označení určitých příslušníků germánských kmenů; plátěná torna; verše; textilní stroj; americký herec; Švandova matka; spřádací stroj; slovenský filozof. – 16. Velitel vojska za krále Ély; postava z Hamleta; název pozemku na našem území; heraldické zvíře; plod určitého ovocného stromu; nožka (slovensky); část rostliny; slovenská osada. - 17. Výkon Komety; silniční; tesařské nástroje; vodopád v Plevenské oblasti; polské sídlo; rybník; rodiště spisovatele Marshalla. - 18. Shrbeně (slovensky); vodopád na řece Potaro; hráč v košíkové; nemladě; gondoly. – 19. Bretonské milostné písně; špatné dílo; dochucené solí; srázný výběžek země; ?1?. - 20. Druh jídla; ?8/1?; určitým způsobem ostřit nástroj na sečení. – 21. Slovenská hora; nestabilní; citoslovce. - 22. Značka mýdla; poskytování výživného. – 23. Vážnost znalce.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 19. Nešikovný člověk. - 20. Ševčíkův výtvarný kolega narozený o víkendu; házení kliky bufala. – 21. Pramice; nosočmelík; pochytati; cizokrajný strom. - 22. Chvilka; španělský básník; pryčny (zdrobněle). – 23. Nidikolní (pták); ?12?; jméno herečky mluvící animovanou postavu Jamie; začátek; ?2?. – 24. Italské mužské jméno; jedna z postav v řecké mytologii; přítok Amuru; důležitost; naše nakladatelství; souvislý porost stromů. – 25. Íčko; vousatí; konzervativec; příslušník určité náboženské sekty; stěrač; rybník; na místě položeném nízko; nuly.26. Stará francouzská jednotka objemu; hýřil; jihoamerická žába; Mertův hudební kolega narozený na Moravě; Mondovi; kadrnožka; špička; slova povzbuzování; mauritánské sídlo. – 27. Odrůda fazolu zahradního; název britského filmu z roku 2007; něco zcela bezvýznamného; změna; britský architekt; rostlina; ostrov ve Francouzské Polynésii; jednat; tedy; hadry. – 28. Tesklivé; pseudonym autorky románu Wychowanka; odrůda opálu; nadpřirozená bytost; ovar; zednický kámen; rostlina (lidový název). - 29. Finský herec; slovenské sportovní středisko; název videohry; liják; propast; průpověď; průjem; Svobodův filmový kolega narozený ve znamení Vodnáře. – 30. Citoslovce klepání; půvabná; rákos; puránské doprovodné božstvo; kornatá; cévka; rybník; pistácie; dobře. – 31. ?7?; loď; rumunské sídlo; francouzský kontrabasista; zpola; platidlo v antickém Řecku; ryšavá zvířata; kanadský hokejista. - 32. Ruská řeka; pohrabáč; škrob z hlíz manihotu obecného; kozácký důstojník v carském Rusku; nepěkný. – 33. Jméno kameramana Bulavského; přítok Moravy; vak; strhaně. – 34. Část Kropáčovy Vrutice; důlní lampy; sídlo na Moravě; a to. – 35. Kapradina; potupení; lepení; otěže. – 36. Pohárek v antickém Řecku (slovensky); číslovka; zastaveníčko. – 37. Hvězda v souhvězdí Střelce; francouzský herec. – 38. Nějaká část rytířského brnění; ?3?. – 39. Český písničkář.

 

hÁDANKY

Moto: V tajích hájí pozice kukaně a slepice.

1                                     ODSUVKA

Dvě posady do kotce nelze zvládnout bez otce.

2                    ZÁMĚNKA
Za sklady trápí kluk kluka skrz málo,
nebil se únosce Marpéssy s princi,
studentce husitství ve snu se zdálo,
jak chytí husitský bojovník minci.

Konečně „zatočí“ s panskými sobci
venkovská klepna, co slídila všude,
viděla flámovat rychtáře v obci,
brzy to vykládat kdekdo tu bude.

3                     VÝPUSTKA
Dva štíhlí brouci se chováním liší,
starý krám hlupáka kontury změní,
i mírné ťuknutí pětníci slyší,
provaz před rampami skejtaři cení.

Úředník s případem každý den stárne,
úlohy s káčetem řešila dcera,
napravit zlodějku léta je marné,
četníci opět ji zašili včera.

4                    ZÁMĚNKA
Placené volno miss baví ve Varně,
nejedna plastika poslání splní,
vytvářím zkosení komínu marně,
proč spíše nejsem, kde moře se vlní?

V práci se pánové věnují cenám,
dneska však spravují botu na Hradě,
dívky se tlacháním hlásily k ženám,
na kládě trůnily při sobě v řadě.

5                   PÁDOVKA
Po čase stružky na plážích se tvoří,
chvástal svá jednání s úspěchem chválí,
s množstvím slov v projevech špičky se moří,
Editu Olík zná, ona ho balí.

Po tanci žemlovky kluk sníst se snaží,
dravý pták přelétá stojatou vodu,
kvalitně pán domov mládeže stráží,
není jen u sebe v buňce u vchodu.

6                   PŘESMYČKA
         (5 7 4, 7 4 6 9 – 5 5 9 8 4 2 9)
Naoko nevoják cizinku mlátí,
což strážci zákona prokoukli záhy,
za důkaz dokument z archivu platí,
ten zvláštním dorazí letadlem z Prahy.

Nad hrami ogarů děda se zlostí,
celý den lítali a byli drzí,
hoši na sklonku dne čilosti prostí
bývali na kutích velice brzy.

7              ZÁHADNÝ NÁPIS
            (N: 65, J: 8 8 8 3 5 2 9)
Zůstaň i při lehkých dívčinách v noci!
Nasává sněžný muž vodku jen s ledem?
Holky strom spatřily z úřední moci.
Bílý sport prožívám jenom, když vedem.

Berly za sklizní ves nezří, ni snítko.
Čert mektá o duších u sklenky piva.
Předškolák od vedle pěkné je kvítko,
zas nos měl špinavý, jak už to bývá.

8                   ZÁMĚNKA
Kuba se chystá na zvýšení daní,
ovlivní poplatky zůstatek konta,
plod pěvec u hory zahlédl maní,
ve škole na pecky nestála fronta.

Našel pták pletivo v porostu trávy,
příbuzní na party hučeli pilně
do paní s velikou pokrývkou hlavy,
důmysl otce ji oslovil silně.

9                     VÝPUSTKA
Po trávě horníka práce šla ztuha,
na nákup hokejek trenér se těšil,
slintal na trubičky, šelma na druha,
to hajný s Gebrtem pytláky řešil.

Obilí zasel druh Hérakla v dáli,
botanik rostliny v bažinách chválí,
na Šancích přátelé závazky hráli,
někteří po hláškách schlíplí se zdáli.

10                  ZÁMĚNKA
Narovnat rozdíly vesnice touží,
dělník je tady nic, však svět ho poutá,
čtverhranná rouška při modlení slouží,
značnější šupina letí do kouta.

Akrobat vždycky se na salto těšil,
inflace je dnes jev na rozbor zralý,
z růstu cen pár byl paf, pronájem řešil,
raději zvolil si pokojík malý.

11                  OBNAŽKA
Herec pro žert muže hrozil mu smrtí,
Čeněk měl v dílně sraz, s mistrem se scházel,
vyrábí on stroj snad, co zbytky drtí,
Jozafat v Judaji keře prý sázel.

Hudební skladba se na věty dělí,
předpona dokáže zaměnit vidy,
moudra nám předali předkové skvělí,
přísloví pobaví nejenom židy.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Jen u šesti úloh sice třeba myslet na slepice.

1. Vejce v tetraminech
Na ploše rastru je umístěno 27 vajíček. Rozmístěte po liniích rastru 27 tetramin tak, aby pokryla celou plochu 108 bílých políček a v každém z tetramin leželo právě jedno vajíčko. Za správné řešení získáte 15 bodů.


2. Hitori se slepicemi
Začerněte některá pole obrazce tak, aby se v žádném řádku ani sloupci nevyskytovala žádná číslice ani slepice více než jednou. Začerněná políčka se nesmějí dotýkat stranou, rohem se však dotýkat mohou. Všechna bílá pole musí tvořit souvislou plochu, tzn., že z každého bílého pole musí vést cesta do libovolného jiného bílého pole přes strany bílých polí. Za správné řešení získáte 20 bodů.

3. Dělení oblastí
Rozdělte v obrazci každou silně ohraničenou oblast pouze po liniích rastru na dvě části tak, aby platilo, že žádné dvě plošně stejně velké nově vzniklé části nebudou mít společnou stranu nebo její část s výjimkou rohového bodu, tím se dotýkat mohou. Za správné řešení získáte 25 bodů.


4. Snůška vajec
Umístěte do některých polí obrazce jedno nebo dvě vejce. Čísla v některých polích obrazce udávají počet vajec v sousedících polích (pole mohou sousedit stranou nebo rohem). V polích s čísly nesmí ležet žádné vejce. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Výběhy pro slepice
Obrazec představuje 19 výběhů pro 19 slepic. V každém svém výběhu (oblasti ohraničené tučnými čarami) snesla slepice dvě vajíčka. Snesla jedno, poté prošla všemi políčky výběhu tak, že se pohybovala vodorovně a svisle přes středy políček a každé políčko svého výběhu navštívila právě jednou, a v posledním políčku snesla druhé vajíčko. Přes přepážky nakreslené v některých výbězích se slepice nemůže dostat. Zakreslete do obrazce všechna vajíčka a cesty slepic za podmínky, že žádná dvě políčka, ve kterých leží vejce, spolu nesmějí sousedit stranou ani se dotýkat rohem, a to i když každé z nich leží v jiném výběhu (viz příklad). Za správné řešení získáte 20 bodů.


6. Černá pole
Začerněte některá políčka tak, aby splňovala následující podmínky: vpravo od obrazce jsou uvedeny stoupající hodnoty políček pro svislý směr, pod obrazcem jsou uvedeny stoupající hodnoty políček pro vodorovný směr, nad obrazcem a vlevo od obrazce jsou uvedeny součty hodnot začerněných políček v tom kterém směru (viz příklad). Za správné řešení získáte 25 bodů.


7. Velikonoční vajíčka
V krabici jsou poskládaná rozmalovaná velikonoční vajíčka. Domalujte je tak, aby v každém řádku a sloupci byl každý z vyobrazených vzorů (mezi příkladem a zadáním) právě jednou. Vzory lze pouze přemalovávat nebo vybarvovat již zadané (červenou barvou jako v zadání). Nelze již nakreslené segmenty vzorů vymazávat. Například zadaný červený obrys kolečka lze ponechat nevybarvený, vybarvit červeně (plné kolečko), překrýt červeným pruhem nebo vybarvit celé vejce červeně, nelze jej vymazat a získat bílé vejce, ani jej nelze překrýt dvěma červenými pruhy, jeho části by zůstaly vidět. Způsoby barevného upravování vajíček jsou patrny z příkladu. Za správné řešení získáte 25 bodů.

8. Slepice v kurníku
Dle pravidel logické úlohy Tlačenice (vizte http://cshak.cz/node/149) umístěte do 100 čtvercových polí rastru při dodržení délek samohlásek následujících 32 plemen slepic: AMERAUKÁNA, AMROKSKA, ANDALUSKA, ANKONA, ARAUKANA, ASILKA, AUSTRALKA, BARNEVELDKA, BRABANTKA, BRAHMÁNKA, BRAKELKA, BREDA, DORKINKA, FORVERKA, KASTILIÁNKA, KATALÁNKA, KOČINKA, KUBALAJA, KUSKA, LEGBARKA, LEGHORNKA, MALAJKA, MARANSKA, MINORKA, ORAVKA, ORLOVKA, PADUÁNKA, PLYMUTKA, SEBRITKA, VELSUMKA, VLAŠKA a VYANDOTKA. Za správné řešení získáte 30 bodů a jako bonus za každé písmenem neobsazené políčko 3 body navíc.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA začalo 15. února 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 71. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 71. kola JLA, zadání hádanek 71. kola JLA nebo zadání logických úloh 71. kola JLA. Termín pro zaslání řešení je do 13. března 2024, hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies